Dokument & lagar (5 träffar)

Motion 2010/11:N6 av Lars Johansson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2010/11:N6 av Lars Johansson m.fl. S med anledning av prop. 2010/11:70 Tredje inremarknadspaketet för el och naturgas S68108 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av en oberoende översyn av principmodellen för elnätstariffer.


Utskottsberedning: 2010/11:NU21
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2010/11:N6 av Lars Johansson m.fl. (S) (doc, 56 kB)

Motion 2010/11:N4 av Lars Johansson m.fl. (S, MP, V)

Motion till riksdagen 2010/11:N4 av Lars Johansson m.fl. S, MP, V med anledning av prop. 2010/11:87 Utländsk näringsverksamhet i Sverige S68107 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen återkommer till riksdagen med förslag på åtgärder för att värna den svenska arbetsmarknadsmodellen genom krav på


Utskottsberedning: 2010/11:NU19
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2010/11:N4 av Lars Johansson m.fl. (S, MP, V) (doc, 53 kB)

Motion 2010/11:N3 av Kent Persson m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2010/11:N3 av Kent Persson m.fl. V med anledning av skr. 2010/11:74 Redovisning av inriktningen av verksamheten hos Inlandsinnovation AB v015 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om avkastningskravet. Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2010/11:NU16
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2010/11:N3 av Kent Persson m.fl. (V) (doc, 54 kB)

Motion 2010/11:N2 av Lise Nordin och Kent Persson (MP, V)

Motion till riksdagen 2010/11:N2 av Lise Nordin och Kent Persson MP, V med anledning av prop. 2010/11:56 Prioritering av samhällsviktiga elanvändare MP015 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2010/11:56 Prioritering av samhällsviktiga elanvändare. Motivering En proposition som rör konsekvenserna


Utskottsberedning: 2010/11:NU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:N2 av Lise Nordin och Kent Persson (MP, V) (doc, 47 kB)

Motion 2010/11:N1 av Lars Johansson m.fl. (S, MP)

Motion till riksdagen 2010/11:N1 av Lars Johansson m.fl. S, MP med anledning av skr. 2009/10:140 2010 års redogörelse för företag med statligt ägande S81001 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen återkommer med förslag om att återta regeringens bemyndigande att minska ägandet i Posten och SBAB samt


Utskottsberedning: 2010/11:NU7 2010/11:SoU14 2010/11:TU12
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 2 avslag, 2 bifall,

Motion 2010/11:N1 av Lars Johansson m.fl. (S, MP) (doc, 57 kB)