Dokument & lagar (4 träffar)

Motion 2010/11:Sk4 av Jacob Johnson m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2010/11:Sk4 av Jacob Johnson m.fl. V med anledning av prop. 2010/11:131 Skattekonsekvenser av fondverksamhet över gränserna V032 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen ska återkomma med förslag för att säkerställa


Utskottsberedning: 2010/11:SkU35
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:Sk4 av Jacob Johnson m.fl. (V) (doc, 53 kB)

Motion 2010/11:Sk3 av David Lång och Mikael Jansson (SD)

Motion till riksdagen 2010/11:Sk3 av David Lång och Mikael Jansson SD med anledning av prop. 2010/11:133 Vissa förändringar av trängselskatten i Göteborg SD90 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag till lag om ändring i lagen 2004:629 om trängselskatt och tillkännager för regeringen som sin


Utskottsberedning: 2010/11:SkU34
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:Sk3 av David Lång och Mikael Jansson (SD) (doc, 49 kB)

Motion 2010/11:Sk2 av Leif Jakobsson (S)

Motion till riksdagen 2010/11:Sk2 av Leif Jakobsson S med anledning av redog. 2010/11:RRS12 Riksrevisionens styrelses redogörelse om skatteavtal med andra länder s3061 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att inleda en omförhandling av skatteavtalet


Utskottsberedning: 2010/11:SkU26
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2010/11:Sk2 av Leif Jakobsson (S) (doc, 71 kB)

Motion 2010/11:Sk1 av Veronica Palm m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2010/11:Sk1 av Veronica Palm m.fl. S med anledning av redog. 2010/11:RRS12 Riksrevisionens styrelses redogörelse om skatteavtal med andra länder S33201 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ökade insatser när det gäller uppdatering


Utskottsberedning: 2010/11:SkU26
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2010/11:Sk1 av Veronica Palm m.fl. (S) (doc, 61 kB)