Dokument & lagar (53 träffar)

Motion 2011/12:Ju21 av Maria Ferm m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2011/12:Ju21 av Maria Ferm m.fl. MP med anledning av prop. 2011/12:156 Resningsförfarandet i brottmål återupptagande av förundersökning och rätt till biträde MP034 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en oberoende myndighet


Utskottsberedning: 2012/13:JuU3
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2011/12:Ju21 av Maria Ferm m.fl. (MP) (doc, 64 kB)

Motion 2011/12:Ju20 av Kent Ekeroth (SD)

Motion till riksdagen 2011/12:Ju20 av Kent Ekeroth SD med anledning av prop. 2011/12:156 Resningsförfarandet i brottmål återupptagande av förundersökning och rätt till biträde SD310 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att förutsättningarna för


Utskottsberedning: 2012/13:JuU3
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:Ju20 av Kent Ekeroth (SD) (doc, 61 kB)

Motion 2011/12:Ju18 av Kent Ekeroth (SD)

Motion till riksdagen 2011/12:Ju18 av Kent Ekeroth SD med anledning av skr. 2011/12:135 Riksrevisionens rapport om att hantera brottmål effektivt en utmaning för regeringen och rättsväsendet SD307 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att en tredje-gången-gilltprincip


Utskottsberedning: 2012/13:JuU2
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2011/12:Ju18 av Kent Ekeroth (SD) (doc, 72 kB)

Motion 2011/12:Ju19 av Morgan Johansson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2011/12:Ju19 av Morgan Johansson m.fl. S med anledning av skr. 2011/12:135 Riksrevisionens rapport om att hantera brottmål effektivt en utmaning för regeringen och rättsväsendet S96007 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om


Utskottsberedning: 2012/13:JuU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:Ju19 av Morgan Johansson m.fl. (S) (doc, 55 kB)

Motion 2011/12:Ju17 av Maria Ferm och Agneta Börjesson (MP)

Motion till riksdagen 2011/12:Ju17 av Maria Ferm och Agneta Börjesson MP med anledning av prop. 2011/12:79 En reformerad mutbrottslagstiftning MP022 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behov av utbildning av anställda såväl inom stat, kommun


Utskottsberedning: 2011/12:JuU23
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:Ju17 av Maria Ferm och Agneta Börjesson (MP) (doc, 47 kB)

Motion 2011/12:Ju13 av Maria Ferm och Agneta Börjesson (MP)

Motion till riksdagen 2011/12:Ju13 av Maria Ferm och Agneta Börjesson MP med anledning av prop. 2011/12:109 Vissa åtgärder mot illegala vapen MP021 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att olovlig införsel av vapen och ammunition till Sverige


Utskottsberedning: 2011/12:JuU22
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2011/12:Ju13 av Maria Ferm och Agneta Börjesson (MP) (doc, 55 kB)

Motion 2011/12:Ju12 av Kent Ekeroth (SD)

Motion till riksdagen 2011/12:Ju12 av Kent Ekeroth SD med anledning av prop. 2011/12:109 Vissa åtgärder mot illegala vapen SD290 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att tidigare grov eller upprepad brottslighet av allvarlig karaktär särskilt


Utskottsberedning: 2011/12:JuU22
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2011/12:Ju12 av Kent Ekeroth (SD) (doc, 53 kB)

Motion 2011/12:Ju16 av Morgan Johansson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2011/12:Ju16 av Morgan Johansson m.fl. S med anledning av prop. 2011/12:79 En reformerad mutbrottslagstiftning S96006 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att kartlägga hotbilden när det gäller risken som finns för att korruption


Utskottsberedning: 2011/12:JuU23
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2011/12:Ju16 av Morgan Johansson m.fl. (S) (doc, 54 kB)

Motion 2011/12:Ju15 av Morgan Johansson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2011/12:Ju15 av Morgan Johansson m.fl. S med anledning av prop. 2011/12:109 Vissa åtgärder mot illegala vapen S96005 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om höjt straff för grovt vapenbrott. Riksdagen tillkännager för regeringen


Utskottsberedning: 2011/12:JuU22
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2011/12:Ju15 av Morgan Johansson m.fl. (S) (doc, 53 kB)

Motion 2011/12:Ju14 av Lena Olsson m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2011/12:Ju14 av Lena Olsson m.fl. V med anledning av prop. 2011/12:109 Vissa åtgärder mot illegala vapen V015 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en översyn av straffskalorna för vapenbrott. Riksdagen tillkännager för regeringen


Utskottsberedning: 2011/12:JuU22
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2011/12:Ju14 av Lena Olsson m.fl. (V) (doc, 53 kB)

Motion 2011/12:Ju11 av Morgan Johansson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2011/12:Ju11 av Morgan Johansson m.fl. S med anledning av skr. 2011/12:73 Ansvar och engagemang en nationell strategi mot terrorism S96004 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av en mer heltäckande analys av orsaker


Utskottsberedning: 2011/12:JuU21 2011/12:JuU22
Riksdagsbeslut (11 yrkanden): 11 avslag

Motion 2011/12:Ju11 av Morgan Johansson m.fl. (S) (doc, 65 kB)

Motion 2011/12:Ju10 av Kent Ekeroth (SD)

Motion till riksdagen 2011/12:Ju10 av Kent Ekeroth SD med anledning av skr. 2011/12:73 Ansvar och engagemang en nationell strategi mot terrorism SD278 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen i sin förebyggande strategi mot terrorism


Utskottsberedning: 2011/12:JuU21
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:Ju10 av Kent Ekeroth (SD) (doc, 49 kB)

Motion 2011/12:Ju9 av Maria Ferm m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2011/12:Ju9 av Maria Ferm m.fl. MP med anledning av prop. 2011/12:63 Ökad säkerhet i domstol MP014 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av ett förbättrat skydd och ökad säkerhet i domstolar för vittnen och målsägande.


Utskottsberedning: 2011/12:JuU24
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2011/12:Ju9 av Maria Ferm m.fl. (MP) (doc, 49 kB)

Motion 2011/12:Ju8 av Kent Ekeroth (SD)

Motion till riksdagen 2011/12:Ju8 av Kent Ekeroth SD med anledning av prop. 2011/12:63 Ökad säkerhet i domstol SD277 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att fasta och tidsmässigt permanenta inpasseringskontroller med larmbågar, lika dem som används


Utskottsberedning: 2011/12:JuU24
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2011/12:Ju8 av Kent Ekeroth (SD) (doc, 54 kB)

Motion 2011/12:Ju6 av Maria Ferm m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2011/12:Ju6 av Maria Ferm m.fl. MP med anledning av prop. 2011/12:55 De brottsbekämpande myndigheternas tillgång till uppgifter om elektronisk kommunikation MP013 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag till ny lydelse av 6 kap. 22 andra stycket 2 lagen 2003:389 om elektronisk


Utskottsberedning: 2011/12:JuU8
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2011/12:Ju6 av Maria Ferm m.fl. (MP) (doc, 56 kB)

Motion 2011/12:Ju5 av Kent Ekeroth (SD)

Motion till riksdagen 2011/12:Ju5 av Kent Ekeroth SD med anledning av prop. 2011/12:55 De brottsbekämpande myndigheternas tillgång till uppgifter om elektronisk kommunikation SD248 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att överskottsinformation


Utskottsberedning: 2011/12:JuU8
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2011/12:Ju5 av Kent Ekeroth (SD) (doc, 62 kB)

Motion 2011/12:Ju7 av Morgan Johansson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2011/12:Ju7 av Morgan Johansson m.fl. S med anledning av prop. 2011/12:63 Ökad säkerhet i domstol S96003 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att göra det möjligt för domstolar att på sikt införa permanenta säkerhetskontroller.


Utskottsberedning: 2011/12:JuU24
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:Ju7 av Morgan Johansson m.fl. (S) (doc, 50 kB)

Motion 2011/12:Ju4 av Kent Ekeroth (SD)

Motion till riksdagen 2011/12:Ju4 av Kent Ekeroth SD med anledning av skr. 2011/12:39 Hemlig telefonavlyssning, hemlig teleövervakning och hemlig kameraövervakning vid förundersökning i brottmål under år 2010 SD241 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen


Utskottsberedning: 2011/12:JuU19
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:Ju4 av Kent Ekeroth (SD) (doc, 48 kB)

Motion 2011/12:Ju3 av Kent Ekeroth (SD)

Motion till riksdagen 2011/12:Ju3 av Kent Ekeroth SD med anledning av skr. 2011/12:38 2011 års redogörelse för tillämpningen av lagen om särskild utlänningskontroll SD238 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utvisning ska vara huvudregel för


Utskottsberedning: 2011/12:JuU18
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2011/12:Ju3 av Kent Ekeroth (SD) (doc, 52 kB)

Motion 2011/12:Ju2 av Lena Olsson m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2011/12:Ju2 av Lena Olsson m.fl. V med anledning av prop. 2011/12:10 Ändrade regler om förundersökningsledning och förundersökningsbegränsning Förslag till riksdagsbeslut 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen


Utskottsberedning: 2011/12:JuU9
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2011/12:Ju2 av Lena Olsson m.fl. (V) (doc, 55 kB)
Paginering