Dokument & lagar (18 träffar)

Motion 2011/12:So9 av Lena Hallengren m.fl. (S, V)

Motion till riksdagen 2011/12:So9 av Lena Hallengren m.fl. S, V med anledning av prop. 2011/12:142 Ändrad könstillhörighet S95003 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar om ändring i lagen 1972:119 om fastställelse av könstillhörighet i vissa fall och i steriliseringslagen 1975:580 fr.o.m. den 1 juli 2012 enligt


Utskottsberedning: 2011/12:SoU23
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:So9 av Lena Hallengren m.fl. (S, V) (doc, 75 kB)

Motion 2011/12:So8 av Per Ramhorn (SD)

Motion till riksdagen 2011/12:So8 av Per Ramhorn SD med anledning av prop. 2011/12:108 Specialist i allmänmedicin en yrkeskvalifikation för läkare i allmänpraktik SD294 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att behålla de nuvarande lydelserna i


Utskottsberedning: 2011/12:SoU22
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:So8 av Per Ramhorn (SD) (doc, 48 kB)

Motion 2011/12:So7 av Margareta Sandstedt och Per Ramhorn (SD)

Motion till riksdagen 2011/12:So7 av Margareta Sandstedt och Per Ramhorn SD med anledning av prop. 2011/12:123 Ny ordning för nationella vaccinationsprogram SD303 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om kriterierna för nationella vaccinationsprogram.


Utskottsberedning: 2011/12:SoU20
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2011/12:So7 av Margareta Sandstedt och Per Ramhorn (SD) (doc, 51 kB)

Motion 2011/12:So6 av Margareta Sandstedt (SD)

Motion till riksdagen 2011/12:So6 av Margareta Sandstedt SD med anledning av prop. 2011/12:112 En EU-rättslig anpassning av regelverket för sprutor och kanyler SD293 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om fortsatt krav på tillstånd för att handla


Utskottsberedning: 2011/12:SoU24
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:So6 av Margareta Sandstedt (SD) (doc, 49 kB)

Motion 2011/12:So5 av Margareta Sandstedt (SD)

Motion till riksdagen 2011/12:So5 av Margareta Sandstedt SD med anledning av skr. 2011/12:23 Riksrevisionens rapport om samordning av stöd till barn och unga med funktionsnedsättning SD229 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en försöksstudie


Utskottsberedning: 2011/12:SoU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:So5 av Margareta Sandstedt (SD) (doc, 50 kB)

Motion 2011/12:So4 av Lena Hallengren m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2011/12:So4 av Lena Hallengren m.fl. S med anledning av skr. 2011/12:23 Riksrevisionens rapport om samordning av stöd till barn och unga med funktionsnedsättning S95002 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att starta en försöksverksamhet


Utskottsberedning: 2011/12:SoU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:So4 av Lena Hallengren m.fl. (S) (doc, 57 kB)

Motion 2011/12:So3 av Agneta Luttropp (MP)

Motion till riksdagen 2011/12:So3 av Agneta Luttropp MP med anledning av prop. 2011/12:7 Tandvård för personer med vissa sjukdomar eller funktionsnedsättningar MP005 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en årlig indexuppräkning av tandvårdsbidraget.


Utskottsberedning: 2011/12:SoU5
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2011/12:So3 av Agneta Luttropp (MP) (doc, 51 kB)

Motion 2011/12:So2 av Eva Olofsson m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2011/12:So2 av Eva Olofsson m.fl. V med anledning av prop. 2011/12:7 Tandvård för personer med vissa sjukdomar eller funktionsnedsättningar Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att en ny utredning


Utskottsberedning: 2011/12:SoU5
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:So2 av Eva Olofsson m.fl. (V) (doc, 49 kB)

Motion 2011/12:So1 av Eva Olofsson m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2011/12:So1 av Eva Olofsson m.fl. V med anledning av prop. 2011/12:4 Utredningar avseende vissa dödsfall Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att självmord som misstänks ha genomförts efter hot


Utskottsberedning: 2011/12:SoU3
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2011/12:So1 av Eva Olofsson m.fl. (V) (doc, 55 kB)

Motion 2010/11:Sf13 av Gunvor G Ericson och Magnus Ehrencrona (MP)

Motion till riksdagen 2010/11:Sf13 av Gunvor G Ericson och Magnus Ehrencrona MP med anledning av prop. 2010/11:146 Förbättringar inom familjepolitiken MP031 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att avskaffa jämställdhetsbonusen. Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2011/12:AU13 2011/12:SfU1 2011/12:SfU4 2011/12:SoU26
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): 9 avslag, 1 bifall,

Motion 2010/11:Sf13 av Gunvor G Ericson och Magnus Ehrencrona (MP) (doc, 68 kB)

Motion 2010/11:So7 av Agneta Luttropp m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2010/11:So7 av Agneta Luttropp m.fl. MP med anledning av prop. 2010/11:47 En samlad strategi för alkohol-narkotika-dopnings- och tobakspolitiken MP014 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vikten av tydligare koppling till


Utskottsberedning: 2010/11:SoU8
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2010/11:So7 av Agneta Luttropp m.fl. (MP) (doc, 66 kB)

Motion 2010/11:So6 av Margareta Sandstedt och Per Ramhorn (SD)

Motion till riksdagen 2010/11:So6 av Margareta Sandstedt och Per Ramhorn SD med anledning av prop. 2010/11:47 En samlad strategi för alkohol-narkotika-dopnings- och tobakspolitiken sd170 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en nationell handlingsplan


Utskottsberedning: 2010/11:SoU8
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2010/11:So6 av Margareta Sandstedt och Per Ramhorn (SD) (doc, 54 kB)

Motion 2010/11:So4 av Eva Olofsson m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2010/11:So4 av Eva Olofsson m.fl. V med anledning av prop. 2010/11:47 En samlad strategi för alkohol-narkotika-dopnings- och tobakspolitiken Förslag till riksdagsbeslut 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att det övergripande


Utskottsberedning: 2010/11:SoU8
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): 10 avslag

Motion 2010/11:So4 av Eva Olofsson m.fl. (V) (doc, 79 kB)

Motion 2010/11:So5 av Lena Hallengren m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2010/11:So5 av Lena Hallengren m.fl. S med anledning av prop. 2010/11:47 En samlad strategi för alkohol-narkotika-dopnings- och tobakspolitiken s001 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att det övergripande målet ska lyda:


Utskottsberedning: 2010/11:SoU8
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 6 avslag, 1 bifall,

Motion 2010/11:So5 av Lena Hallengren m.fl. (S) (doc, 75 kB)

Motion 2010/11:So3 av Lena Hallengren m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2010/11:So3 av Lena Hallengren m.fl. S med anledning av redog. 2010/11:RRS8 Riksrevisionens styrelses redogörelse om förberedelsearbetet i apoteksreformen s002 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen i enlighet


Utskottsberedning: 2010/11:SoU14
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2010/11:So3 av Lena Hallengren m.fl. (S) (doc, 59 kB)

Motion 2010/11:So2 av Carina Adolfsson Elgestam (S)

Motion till riksdagen 2010/11:So2 av Carina Adolfsson Elgestam S med anledning av redog. 2010/11:RRS8 Riksrevisionens styrelses redogörelse om förberedelsearbetet i apoteksreformen s3060 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en förutsägbar och


Utskottsberedning: 2010/11:SoU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:So2 av Carina Adolfsson Elgestam (S) (doc, 47 kB)

Motion 2010/11:So1 av Per Ramhorn och Mattias Karlsson (SD)

Motion till riksdagen 2010/11:So1 av Per Ramhorn och Mattias Karlsson SD med anledning av prop. 2010/11:4 En effektivare narkotika- och dopningslagstiftning sd68 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att straffskalan för dopningsbrott av normalgraden


Utskottsberedning: 2010/11:SoU5
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:So1 av Per Ramhorn och Mattias Karlsson (SD) (doc, 48 kB)

Motion 2010/11:N1 av Lars Johansson m.fl. (S, MP)

Motion till riksdagen 2010/11:N1 av Lars Johansson m.fl. S, MP med anledning av skr. 2009/10:140 2010 års redogörelse för företag med statligt ägande S81001 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen återkommer med förslag om att återta regeringens bemyndigande att minska ägandet i Posten och SBAB samt


Utskottsberedning: 2010/11:NU7 2010/11:SoU14 2010/11:TU12
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 2 avslag, 2 bifall,

Motion 2010/11:N1 av Lars Johansson m.fl. (S, MP) (doc, 57 kB)