Dokument & lagar (196 träffar)

Motion 2015/16:3283 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2015/16:3283 av Jonas Sjöstedt m.fl. V med anledning av prop. 2015/16:67 Särskilda åtgärder vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2015/16:67 Särskilda åtgärder vid allvarlig fara för den allmänna


Utskottsberedning: 2015/16:JuU24
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:3283 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (docx, 51 kB) Motion 2015/16:3283 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (pdf, 76 kB)

Motion 2015/16:3282 av Johan Hedin m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2015/16:3282 av Johan Hedin m.fl. C med anledning av prop. 2015/16:67 Särskilda åtgärder vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2015/16:67 Särskilda åtgärder vid allvarlig fara för den allmänna ordningen


Utskottsberedning: 2015/16:JuU24
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:3282 av Johan Hedin m.fl. (C) (docx, 60 kB) Motion 2015/16:3282 av Johan Hedin m.fl. (C) (pdf, 100 kB)

Motion 2015/16:3285 av Mikael Jansson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2015/16:3285 av Mikael Jansson m.fl. SD med anledning av skr. 2015/16:50 Riksrevisionens rapport om regeringens styrning av SOS Alarm Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att sekretessreglerna och samtalsordningen mellan SOS Alarm och länskommunikationscentralerna


Utskottsberedning: 2015/16:FöU4
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2015/16:3285 av Mikael Jansson m.fl. (SD) (docx, 49 kB) Motion 2015/16:3285 av Mikael Jansson m.fl. (SD) (pdf, 72 kB)

Motion 2015/16:3281 av Per Åsling m.fl. (C, M, L, KD)

Motion till riksdagen 2015/16:3281 av Per Åsling m.fl. C, M, L, KD med anledning av prop. 2015/16:51 Undantag från mervärdesskatt för vissa posttjänster Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör redovisa vilka eventuella effekter propositionen kan få på konkurrensneutraliteten


Utskottsberedning: 2015/16:SkU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:3281 av Per Åsling m.fl. (C, M, L, KD) (docx, 48 kB) Motion 2015/16:3281 av Per Åsling m.fl. (C, M, L, KD) (pdf, 66 kB)

Motion 2015/16:3278 av Karin Enström m.fl. (M, C)

Motion till riksdagen 2015/16:3278 av Karin Enström m.fl. M, C med anledning av prop. 2015/16:40 Fortsatt svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i norra Irak Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen inför kommande förslag om fredsfrämjande insatser


Utskottsberedning: 2015/16:UFöU2
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2015/16:3278 av Karin Enström m.fl. (M, C) (docx, 50 kB) Motion 2015/16:3278 av Karin Enström m.fl. (M, C) (pdf, 81 kB)

Motion 2015/16:3277 av Mikael Oscarsson m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2015/16:3277 av Mikael Oscarsson m.fl. KD med anledning av prop. 2015/16:40 Fortsatt svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i norra Irak Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att internationella insatser likt den i Irak måste bedrivas


Utskottsberedning: 2015/16:UFöU2
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2015/16:3277 av Mikael Oscarsson m.fl. (KD) (docx, 50 kB) Motion 2015/16:3277 av Mikael Oscarsson m.fl. (KD) (pdf, 87 kB)

Motion 2015/16:3276 av Allan Widman m.fl. (FP)

Motion till riksdagen 2015/16:3276 av Allan Widman m.fl. FP med anledning av prop. 2015/16:40 Fortsatt svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i norra Irak Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om stöd till Kurdistans regionala regering och tillkännager detta


Utskottsberedning: 2015/16:UFöU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:3276 av Allan Widman m.fl. (FP) (docx, 48 kB) Motion 2015/16:3276 av Allan Widman m.fl. (FP) (pdf, 74 kB)

Motion 2015/16:3273 av Robert Stenkvist och Stefan Jakobsson (båda SD)

Motion till riksdagen 2015/16:3273 av Robert Stenkvist och Stefan Jakobsson båda SD med anledning av prop. 2015/16:44 Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2015/16:44 Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet. Motivering


Utskottsberedning: 2015/16:UbU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:3273 av Robert Stenkvist och Stefan Jakobsson (båda SD) (docx, 47 kB) Motion 2015/16:3273 av Robert Stenkvist och Stefan Jakobsson (båda SD) (pdf, 61 kB)

Motion 2015/16:3270 av Daniel Riazat m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2015/16:3270 av Daniel Riazat m.fl. V med anledning av prop. 2015/16:44 Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att den föreslagna lagstiftningen om tillfällig yrkesutövning bör förtydligas


Utskottsberedning: 2015/16:UbU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:3270 av Daniel Riazat m.fl. (V) (docx, 51 kB) Motion 2015/16:3270 av Daniel Riazat m.fl. (V) (pdf, 76 kB)

Motion 2015/16:3275 av Björn Söder och Mikael Jansson (båda SD)

Motion till riksdagen 2015/16:3275 av Björn Söder och Mikael Jansson båda SD med anledning av prop. 2015/16:41 Fortsatt svenskt deltagande i Natos utbildnings- och rådgivningsinsats RSM i Afghanistan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår förslaget om ett svenskt deltagande i Natos utbildnings- och  rådgivningsinsats


Utskottsberedning: 2015/16:UFöU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:3275 av Björn Söder och Mikael Jansson (båda SD) (docx, 49 kB) Motion 2015/16:3275 av Björn Söder och Mikael Jansson (båda SD) (pdf, 68 kB)

Motion 2015/16:3274 av Julia Kronlid m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2015/16:3274 av Julia Kronlid m.fl. SD med anledning av prop. 2015/16:40 Fortsatt svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i norra Irak Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen i sina kommande budgetförslag ska skjuta till


Utskottsberedning: 2015/16:UFöU2
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2015/16:3274 av Julia Kronlid m.fl. (SD) (docx, 52 kB) Motion 2015/16:3274 av Julia Kronlid m.fl. (SD) (pdf, 81 kB)

Motion 2015/16:3271 av Stig Henriksson m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2015/16:3271 av Stig Henriksson m.fl. V med anledning av prop. 2015/16:41 Fortsatt svenskt deltagande i Natos utbildnings- och rådgivningsinsats RSM i Afghanistan 1  Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2015/16:41 Fortsatt svenskt deltagande i Natos utbildnings-


Utskottsberedning: 2015/16:UFöU1
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2015/16:3271 av Stig Henriksson m.fl. (V) (docx, 52 kB) Motion 2015/16:3271 av Stig Henriksson m.fl. (V) (pdf, 88 kB)

Motion 2015/16:3272 av Oscar Sjöstedt och Dennis Dioukarev (båda SD)

Motion till riksdagen 2015/16:3272 av Oscar Sjöstedt och Dennis Dioukarev båda SD med anledning av prop. 2015/16:47 Extra ändringsbudget för 2015 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår propositionen samt ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska återkomma till riksdagen med en omarbetad


Utskottsberedning: 2015/16:FiU18
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2015/16:3272 av Oscar Sjöstedt och Dennis Dioukarev (båda SD) (docx, 50 kB) Motion 2015/16:3272 av Oscar Sjöstedt och Dennis Dioukarev (båda SD) (pdf, 78 kB)

Motion 2015/16:3268 av Kerstin Lundgren (C)

Motion till riksdagen 2015/16:3268 av Kerstin Lundgren C med anledning av skr. 2015/16:34 Riksrevisionens rapport Arktiska rådet vad Sverige kan göra för att möta rådets utmaningar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att verka för att förbättra medlemsländernas uppföljning


Utskottsberedning: 2015/16:UU11
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2015/16:3268 av Kerstin Lundgren (C) (docx, 48 kB) Motion 2015/16:3268 av Kerstin Lundgren (C) (pdf, 65 kB)

Motion 2015/16:3267 av Emma Carlsson Löfdahl m.fl. (FP)

Motion till riksdagen 2015/16:3267 av Emma Carlsson Löfdahl m.fl. FP med anledning av skr. 2015/16:37 Riksrevisionens rapport om aktivitetsersättning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om studiemedel i stället för aktivitetsersättning vid förlängd skolgång och tillkännager


Utskottsberedning: 2015/16:SfU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:3267 av Emma Carlsson Löfdahl m.fl. (FP) (docx, 49 kB) Motion 2015/16:3267 av Emma Carlsson Löfdahl m.fl. (FP) (pdf, 69 kB)

Motion 2015/16:3266 av Solveig Zander och Johan Forssell (C, M)

Motion till riksdagen 2015/16:3266 av Solveig Zander och Johan Forssell C, M med anledning av skr. 2015/16:37 Riksrevisionens rapport om aktivitetsersättning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över de ekonomiska trygghetssystemen i syfte att stärka de ekonomiska


Utskottsberedning: 2015/16:SfU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:3266 av Solveig Zander och Johan Forssell (C, M) (docx, 47 kB) Motion 2015/16:3266 av Solveig Zander och Johan Forssell (C, M) (pdf, 64 kB)

Motion 2015/16:3269 av Johan Hedin (C)

Motion till riksdagen 2015/16:3269 av Johan Hedin C med anledning av prop. 2015/16:39 En modernare rättegång II Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ytterliga effektivisera domstolsprocessen genom att utreda införande av s.k. e-domstolar och tillkännager detta för


Utskottsberedning: 2015/16:JuU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:3269 av Johan Hedin (C) (docx, 48 kB) Motion 2015/16:3269 av Johan Hedin (C) (pdf, 63 kB)

Motion 2015/16:3265 av Emma Henriksson m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2015/16:3265 av Emma Henriksson m.fl. KD med anledning av prop. 2015/16:43 Stödboende en ny placeringsform för barn och unga Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att barn och unga som riskerar att försvinna eller utsättas för människohandel inte bör


Utskottsberedning: 2015/16:SoU5
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2015/16:3265 av Emma Henriksson m.fl. (KD) (docx, 50 kB) Motion 2015/16:3265 av Emma Henriksson m.fl. (KD) (pdf, 82 kB)

Motion 2015/16:3264 av Cecilia Widegren m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2015/16:3264 av Cecilia Widegren m.fl. M med anledning av prop. 2015/16:43 Stödboende en ny placeringsform för barn och unga Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att en översyn bör göras med syftet att säkerställa att alla utförare, oavsett driftsform,


Utskottsberedning: 2015/16:SoU5
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2015/16:3264 av Cecilia Widegren m.fl. (M) (docx, 53 kB) Motion 2015/16:3264 av Cecilia Widegren m.fl. (M) (pdf, 104 kB)

Motion 2015/16:3263 av Johanna Jönsson (C)

Motion till riksdagen 2015/16:3263 av Johanna Jönsson C med anledning av prop. 2015/16:43 Stödboende en ny placeringsform för barn och unga Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över mer långtgående reformer för flexibelt boende för ensamkommande barn och tillkännager


Utskottsberedning: 2015/16:SoU5
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:3263 av Johanna Jönsson (C) (docx, 48 kB) Motion 2015/16:3263 av Johanna Jönsson (C) (pdf, 68 kB)