Dokument & lagar (21 träffar)

Motion 2019/20:3387 av Jessika Roswall m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2019/20:3387 av Jessika Roswall m.fl. M med anledning av prop. 2019/20:15 Skydd av Sveriges säkerhet vid radioanvändning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn av cyber- och informationssäkerheten och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen


Utskottsberedning: 2019/20:TU4

Motion 2019/20:3387 av Jessika Roswall m.fl. (M) (docx, 73 kB) Motion 2019/20:3387 av Jessika Roswall m.fl. (M) (pdf, 87 kB)

Motion 2019/20:3381 av Jens Holm m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2019/20:3381 av Jens Holm m.fl. V med anledning av prop. 2019/20:15 Skydd av Sveriges säkerhet vid radioanvändning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör återkomma med förslag på hur utbyggnad av 5G-nät kan ske i statlig regi och


Utskottsberedning: 2019/20:TU4

Motion 2019/20:3381 av Jens Holm m.fl. (V) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:3381 av Jens Holm m.fl. (V) (pdf, 83 kB)

Motion 2013/14:T17 av Tony Wiklander (SD)

Motion till riksdagen 2013/14:T17 av Tony Wiklander SD med anledning av prop. 2013/14:234 Sanktionsavgift för överträdelse av bestämmelserna om cabotagetransport på väg 201314SD495 med anledning av 2013 14 234 Sanktionsavgift för överträdelse av bestämmelserna om cabotagetransport på väg Förslag till riksdagsbeslut


Utskottsberedning: 2014/15:TU2
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , 1 bifall, 1 saknar beslutsinformation

Motion 2013/14:T17 av Tony Wiklander (SD) (doc, 41 kB)

Motion 2000/01:T18 av Per-Richard Molén m.fl. (m)

Motion till riksdagen 2000/01:T18 av Molén, Per-Richard m med anledning av prop. 2000/01:127 Sjöfartsstöd Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som framförs i motionen om att regeringen genast bör inleda förhandlingar med de andra berörda nordiska länderna kring statliga


Utskottsberedning: -2001/02:TU3
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:T17 av Johnny Gylling m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 2000/01:T17 av Gylling, Johnny kd med anledning av prop. 2000/01:127 Sjöfartsstöd Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att befria rederierna från hela arbetsgivaravgiften, även den allmänna löneavgiften. 2. Riksdagen begär


Utskottsberedning: -2001/02:TU3
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:T16 av Sven Bergström m.fl. (c)

Motion till riksdagen 2000/01:T16 av Bergström, Sven c med anledning av prop. 2000/01:127 Sjöfartsstöd Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att systemet med nedsättning av sociala avgifter och löneskatter för svensk färje- och handelssjöfart bör


Utskottsberedning: -2001/02:TU3
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:T15 av Sven Bergström m.fl. (c)

T15 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att bemyndiga regeringen att avyttra statens innehav i SAS nÃ
r sÃ¥dana förutsÃ
ttningar finns pÃ¥marknaden i enlighet med vad i motionen anförs. Avyttra statens innehav i SAS I proposition 2000/01:124 FörÃ
ndring av aktiestrukturen i SAS föreslÃ¥s förÃ
ndringar


Utskottsberedning: -2000/01:TU17
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:T14 av Per Westerberg m.fl. (m)

Motion till riksdagen 2000/01:T14 av Westerberg, Per m med anledning av prop. 2000/01:124 Förändring av aktiestrukturen i SAS Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att SAS befrias från statligt ägande. Propositionen Regeringen föreslår i sin proposition


Utskottsberedning: -2000/01:TU17
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:T13 av Kenth Skårvik m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 2000/01:T13 av Skårvik, Kenth fp med anledning av prop. 2000/01:124 Förändring av aktiestrukturen i SAS Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen lägger fram förslag om en utförsäljning av de resterande statligt ägda aktierna i SAS. Propositionen Regeringen föreslår i propositionen


Utskottsberedning: -2000/01:TU17
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:T12 av Per-Richard Molén m.fl. (m)

Motion till riksdagen 2000/01:T12 av Molén, Per-Richard m med anledning av prop. 2000/01:95 Lag om vägtrafikregister m.m. Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen beslutar att regeringen utreder vägtrafikregistrets anpassning till EG-rätten. 2. Riksdagen beslutar förtydliga vägregistrets ändamål i syfte att stärka den


Utskottsberedning: -----2000/01:TU15
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:T11 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m)

Motion till riksdagen 2000/01:T11 av de Pourbaix-Lundin, Marietta m med anledning av prop. 2000/01:95 Lag om vägtrafikregister m.m. Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om bevarande och gallring av identifierbara felparkeringsuppgifter. Propositionens


Utskottsberedning: -2000/01:TU15
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:T10 av Kenth Skårvik m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 2000/01:T10 av Skårvik, Kenth fp med anledning av förs. 2000/01:RR11 Nya vägar till vägar och järnvägar Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om genomarbetade förslag som samlat tar hänsyn till ekonomi, rationalitet och miljömässiga


Utskottsberedning: ----2000/01:TU16
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:T9 av Tuve Skånberg m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 2000/01:T9 av Skånberg, Tuve kd med anledning av förs. 2000/01:RR11 Nya vägar till vägar och järnvägar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att översynen av planeringsprocessen och kraven på samhällsekonomiskt beslutsunderlag


Utskottsberedning: --2000/01:TU16
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:T8 av Per-Richard Molén m.fl. (m)

Motion till riksdagen 2000/01:T8 av Molén, Per-Richard m med anledning av förs. 2000/01:RR11 Nya vägar till vägar och järnvägar Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om regeringens redovisning av väg- och järnvägsinvesteringars finansiering. 2. Riksdagen


Utskottsberedning: ---2000/01:TU16
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:T7 av Johnny Gylling m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 2000/01:T7 av Gylling, Johnny kd med anledning av förs. 2000/01:RR9 Bilprovningen, fordonskontrollen och trafiksäkerheten Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att hela verksamheten i AB Svensk Bilprovning konkurrensutsätts.


Utskottsberedning: ------2000/01:TU14
Riksdagsbeslut (9 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:T6 av Per-Richard Molén m.fl. (m)

Motion till riksdagen 2000/01:T6 av Molén, Per-Richard m med anledning av förs. 2000/01:RR9 Bilprovningen, fordonskontrollen och trafiksäkerheten Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att konkurrensutsätta Svensk Bilprovning AB. 2. Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: ----------2000/01:TU14
Riksdagsbeslut (15 yrkanden): , , 10 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:T5 av Kenth Skårvik m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 2000/01:T5 av Skårvik, Kenth fp med anledning av förs. 2000/01:RR9 Bilprovningen, fordonskontrollen och trafiksäkerheten Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av konkurrensutsättning av AB Svensk Bilprovnings kärnverksamhet.


Utskottsberedning: ---2000/01:TU14
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:T4 av Kent Härstedt (s)

Motion till riksdagen 2000/01:T4 av Härstedt, Kent s med anledning av förs. 2000/01:RR8 Riksdagens revisorers förslag angående Sjöfartsinspektionens tillsyn Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om information till passagerare om säkerhetsförhållandena


Utskottsberedning: -2000/01:TU8
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:T3 av Johnny Gylling m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 2000/01:T3 av Gylling, Johnny kd med anledning av förs. 2000/01:RR8 Riksdagens revisorers förslag angående Sjöfartsinspektionens tillsyn Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om Sjöfartsinspektionen som en egen myndighet oberoende


Utskottsberedning: ---2000/01:TU8
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:T2 av Karin Svensson Smith m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2000/01:T2 av Svensson Smith, Karin v med anledning av förs. 2000/01:RR8 Riksdagens revisorers förslag angående Sjöfartsinspektionens tillsyn Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om sjöfartsinspektionens ställning. 2. Riksdagen


Utskottsberedning: -------2000/01:TU8
Riksdagsbeslut (11 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation

Paginering