Dokument & lagar (355 träffar)

Motion 2016/17:3522 av Nina Lundström m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2016/17:3522 av Nina Lundström m.fl. L med anledning av skr. 2016/17:20 Riksrevisionens rapport om erfarenheter av OPS-lösningen för Arlandabanan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om åtgärder med anledning av Riksrevisionens rapport om erfarenheter


Utskottsberedning: 2016/17:TU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:3522 av Nina Lundström m.fl. (L) (docx, 62 kB) Motion 2016/17:3522 av Nina Lundström m.fl. (L) (pdf, 77 kB)

Motion 2016/17:3514 av Emma Wallrup m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2016/17:3514 av Emma Wallrup m.fl. V med anledning av prop. 2016/17:28 Upphandling av vissa kollektivtrafiktjänster 1  Innehållsförteckning 1Innehållsförteckning 2Förslag till riksdagsbeslut 3Propositionens huvudsakliga innehåll 4Inledning 5Vänsterpartiets ståndpunkt och förslag till ändringar


Utskottsberedning: 2016/17:TU5
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:3514 av Emma Wallrup m.fl. (V) (docx, 64 kB) Motion 2016/17:3514 av Emma Wallrup m.fl. (V) (pdf, 83 kB)

Motion 2016/17:3513 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2016/17:3513 av Jessica Rosencrantz m.fl. M med anledning av prop. 2016/17:21 Infrastruktur för framtiden innovativa lösningar för stärkt konkurrenskraft och hållbar utveckling Sammanfattning En av de bärande delarna i Moderaternas plan för ett starkare Sverige handlar om hur vi skapar förutsättningar


Utskottsberedning: 2016/17:TU12 2016/17:TU4
Riksdagsbeslut (17 yrkanden): 15 avslag, 2 bifall,

Motion 2016/17:3513 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) (docx, 102 kB) Motion 2016/17:3513 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) (pdf, 195 kB)

Motion 2016/17:3512 av Nina Lundström m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2016/17:3512 av Nina Lundström m.fl. L med anledning av prop. 2016/17:21 Infrastruktur för framtiden innovativa lösningar för stärkt konkurrenskraft och hållbar utveckling Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag om att den ekonomiska ramen för åtgärder i den statliga transportinfrastrukturen


Utskottsberedning: 2016/17:TU4 2016/17:TU6
Riksdagsbeslut (34 yrkanden): 32 avslag, 2 bifall,

Motion 2016/17:3512 av Nina Lundström m.fl. (L) (docx, 82 kB) Motion 2016/17:3512 av Nina Lundström m.fl. (L) (pdf, 120 kB)

Motion 2016/17:3510 av Robert Halef m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2016/17:3510 av Robert Halef m.fl. KD med anledning av prop. 2016/17:21 Infrastruktur för framtiden innovativa lösningar för stärkt konkurrenskraft och hållbar utveckling Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att av den ekonomiska ramen ska 314,5 miljarder kronor användas till utveckling


Utskottsberedning: 2016/17:TU12 2016/17:TU14 2016/17:TU16 2016/17:TU4 2016/17:TU4,2016/17:TU18
Riksdagsbeslut (20 yrkanden): 17 avslag, 3 bifall,

Motion 2016/17:3510 av Robert Halef m.fl. (KD) (docx, 66 kB) Motion 2016/17:3510 av Robert Halef m.fl. (KD) (pdf, 110 kB)

Motion 2016/17:3509 av Per Klarberg m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2016/17:3509 av Per Klarberg m.fl. SD med anledning av prop. 2016/17:21 Infrastruktur för framtiden innovativa lösningar för stärkt konkurrenskraft och hållbar utveckling 1  Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 3 Bakgrund 4 Sverigedemokraternas förslag för


Utskottsberedning: 2016/17:SkU24 2016/17:TU11 2016/17:TU16 2016/17:TU17 2016/17:TU18 2016/17:TU4
Riksdagsbeslut (21 yrkanden): 19 avslag, 2 bifall,

Motion 2016/17:3509 av Per Klarberg m.fl. (SD) (docx, 73 kB) Motion 2016/17:3509 av Per Klarberg m.fl. (SD) (pdf, 98 kB)

Motion 2016/17:3507 av Anders Åkesson (C)

Motion till riksdagen 2016/17:3507 av Anders Åkesson C med anledning av prop. 2016/17:21 Infrastruktur för framtiden innovativa lösningar för stärkt konkurrenskraft och hållbar utveckling Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av att minska underhållsskulden för både


Utskottsberedning: 2016/17:SkU24 2016/17:TU12 2016/17:TU14 2016/17:TU14,2016/17:TU4 2016/17:TU16 2016/17:TU4 2016/17:TU6
Riksdagsbeslut (22 yrkanden): 19 avslag, 4 bifall,

Motion 2016/17:3507 av Anders Åkesson (C) (docx, 91 kB) Motion 2016/17:3507 av Anders Åkesson (C) (pdf, 132 kB)

Motion 2016/17:37 av Jimmy Ståhl m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2016/17:37 av Jimmy Ståhl m.fl. SD med anledning av prop. 2015/16:189 Genomförande av EU:s direktiv om arbetstidens förläggning vid transporter på inre vattenvägar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen antar 13 förslaget till lag om arbetstid vid inlandssjöfart med den ändringen att sista meningen


Utskottsberedning: 2016/17:TU3
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:37 av Jimmy Ståhl m.fl. (SD) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:37 av Jimmy Ståhl m.fl. (SD) (pdf, 62 kB)

Motion 2016/17:36 av Emma Wallrup m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2016/17:36 av Emma Wallrup m.fl. V med anledning av prop. 2015/16:189 Genomförande av EU:s direktiv om arbetstidens förläggning vid transporter på inre vattenvägar 1  Innehåll 1Innehåll 2Förslag till riksdagsbeslut 3Propositionens huvudsakliga innehåll 4Bakgrund 5Vänsterpartiets ståndpunkt


Utskottsberedning: 2016/17:TU3
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:36 av Emma Wallrup m.fl. (V) (docx, 61 kB) Motion 2016/17:36 av Emma Wallrup m.fl. (V) (pdf, 76 kB)

Motion 2016/17:35 av Per Klarberg m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2016/17:35 av Per Klarberg m.fl. SD med anledning av prop. 2015/16:186 Gemensamma standarder vid utbyggnad av infrastrukturen för alternativa drivmedel Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att vidare utreda vilken prisinformation som är relevant för


Utskottsberedning: 2016/17:TU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:35 av Per Klarberg m.fl. (SD) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:35 av Per Klarberg m.fl. (SD) (pdf, 63 kB)

Motion 2016/17:34 av Emma Wallrup m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2016/17:34 av Emma Wallrup m.fl. V med anledning av prop. 2015/16:186 Gemensamma standarder vid utbyggnad av infrastrukturen för alternativa drivmedel Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer


Utskottsberedning: 2016/17:TU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:34 av Emma Wallrup m.fl. (V) (docx, 59 kB) Motion 2016/17:34 av Emma Wallrup m.fl. (V) (pdf, 70 kB)

Motion 2015/16:3297 av Emma Wallrup m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2015/16:3297 av Emma Wallrup m.fl. V med anledning av prop. 2015/16:64 Lag om fritidsbåtar och vattenskotrar 1  Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer bör meddela föreskrifter med grundläggande


Utskottsberedning: 2015/16:TU8
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2015/16:3297 av Emma Wallrup m.fl. (V) (docx, 50 kB) Motion 2015/16:3297 av Emma Wallrup m.fl. (V) (pdf, 81 kB)

Motion 2014/15:3049 av Emma Wallrup m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2014/15:3049 av Emma Wallrup m.fl. V med anledning av prop. 2014/15:83 Komplettering av lagen om åtgärder vid hindrande av fortsatt färd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör återkomma till riksdagen med


Utskottsberedning: 2014/15:TU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2014/15:3049 av Emma Wallrup m.fl. (V) (docx, 45 kB) Motion 2014/15:3049 av Emma Wallrup m.fl. (V) (pdf, 74 kB)

Motion 2014/15:3045 av Per Klarberg och Tony Wiklander (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:3045 av Per Klarberg och Tony Wiklander SD med anledning av prop. 2014/15:83 Komplettering av lagen om åtgärder vid hindrande av fortsatt färd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att klampningen för att vara verkningsfull


Utskottsberedning: 2014/15:TU12
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 1 avslag, 1 bifall,

Motion 2014/15:3045 av Per Klarberg och Tony Wiklander (SD) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:3045 av Per Klarberg och Tony Wiklander (SD) (pdf, 68 kB)

Motion 2014/15:48 av Pia Nilsson m.fl. (S, MP)

Motion till riksdagen 2014/15:48 av Pia Nilsson m.fl. S, MP med anledning av prop. 2013/14:256 Åtgärder vid hindrande av fortsatt färd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att åtgärder vid hindrande av fortsatt färd ska få bestå längre än 24 timmar,


Utskottsberedning: 2014/15:TU3
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2014/15:48 av Pia Nilsson m.fl. (S, MP) (docx, 47 kB) Motion 2014/15:48 av Pia Nilsson m.fl. (S, MP) (pdf, 71 kB)

Motion 2014/15:46 av Per Klarberg och Patrik Jönsson (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:46 av Per Klarberg och Patrik Jönsson SD med anledning av prop. 2013/14:256 Åtgärder vid hindrande av fortsatt färd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att klampningen för att vara verkningsfull måste fortgå så lång


Utskottsberedning: 2014/15:TU3
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , 2 bifall,

Motion 2014/15:46 av Per Klarberg och Patrik Jönsson (SD) (docx, 45 kB) Motion 2014/15:46 av Per Klarberg och Patrik Jönsson (SD) (pdf, 62 kB)

Motion 2014/15:44 av Emma Wallrup m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2014/15:44 av Emma Wallrup m.fl. V med anledning av prop. 2013/14:256 Åtgärder vid hindrande av fortsatt färd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att särskilda skäl inte ska krävas för att anta att ett omhändertagande av


Utskottsberedning: 2014/15:TU3
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 1 avslag, 1 bifall,

Motion 2014/15:44 av Emma Wallrup m.fl. (V) (docx, 47 kB) Motion 2014/15:44 av Emma Wallrup m.fl. (V) (pdf, 71 kB)

Motion 2014/15:38 av Emma Wallrup m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2014/15:38 av Emma Wallrup m.fl. V med anledning av prop. 2013/14:241 Tydlig prisuppgift vid taxiresor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör återkomma med förslag om att införa en maxtaxa för taxiresor. Bakgrund


Utskottsberedning: 2014/15:TU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:38 av Emma Wallrup m.fl. (V) (docx, 47 kB) Motion 2014/15:38 av Emma Wallrup m.fl. (V) (pdf, 77 kB)

Motion 2014/15:37 av Emma Wallrup m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2014/15:37 av Emma Wallrup m.fl. V med anledning av prop. 2013/14:234 Sanktionsavgift för överträdelse av bestämmelserna om cabotagetransport på väg 1  Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att det bör införas en sanktionsavgift


Utskottsberedning: 2014/15:TU2
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 2 avslag, 3 bifall,

Motion 2014/15:37 av Emma Wallrup m.fl. (V) (docx, 51 kB) Motion 2014/15:37 av Emma Wallrup m.fl. (V) (pdf, 86 kB)

Motion 2013/14:T18 av Anders Ygeman m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:T18 av Anders Ygeman m.fl. S med anledning av prop. 2013/14:234 Sanktionsavgift för överträdelse av bestämmelserna om cabotagetransport på väg 201314S9009 med anledning av regeringens proposition 2013 14 234 Sanktionsavgift för överträdelse av bestämmelserna om cabotagetransport på väg


Utskottsberedning: 2014/15:TU2 2014/15:TU3
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 3 avslag, 4 bifall,

Motion 2013/14:T18 av Anders Ygeman m.fl. (S) (doc, 56 kB)