Dokument & lagar (355 träffar)

Motion 2010/11:T9 av Anders Ygeman m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2010/11:T9 av Anders Ygeman m.fl. S med anledning av prop. 2010/11:26 Alkolås efter attfylleri S20004 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att verka för att alkolås införs i alla nya personbilar samt i bussar och lastbilar


Utskottsberedning: 2010/11:TU7
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2010/11:T9 av Anders Ygeman m.fl. (S) (doc, 50 kB)

Motion 2010/11:T5 av Stina Bergström m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2010/11:T5 av Stina Bergström m.fl. MP med anledning av prop. 2010/11:30 Avgifter i Transportstyrelsens verksamhet Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2010/11:30 Avgifter i Transportstyrelsens verksamhet. Riksdagen tillkännager för regeringen


Utskottsberedning: 2010/11:TU6
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2010/11:T5 av Stina Bergström m.fl. (MP) (doc, 51 kB)

Motion 2010/11:T3 av Björn von Sydow (S)

Motion till riksdagen 2010/11:T3 av Björn von Sydow S med anledning av prop. 2010/11:30 Avgifter i Transportstyrelsens verksamhet s30120 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att museijärnvägar som på ideell basis bedriver trafik på egna spår helt


Utskottsberedning: 2010/11:TU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:T3 av Björn von Sydow (S) (doc, 50 kB)

Motion 2010/11:T16 av Siv Holma m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2010/11:T16 av Siv Holma m.fl. V med anledning av prop. 2010/11:122 Behörighet för lokförare v023 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör utreda om det föreligger ett behov av att även förare av tunnelbana


Utskottsberedning: 2010/11:TU19
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:T16 av Siv Holma m.fl. (V) (doc, 50 kB)

Motion 2010/11:T4 av Anders Ygeman m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2010/11:T4 av Anders Ygeman m.fl. S med anledning av prop. 2010/11:30 Avgifter i Transportstyrelsens verksamhet S20003 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en samlad analys och utvärdering av hur de många kostnadsfördyrande


Utskottsberedning: 2010/11:TU6
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2010/11:T4 av Anders Ygeman m.fl. (S) (doc, 53 kB)

Motion 2010/11:T2 av Siv Holma m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2010/11:T2 av Siv Holma m.fl. V med anledning av prop. 2010/11:30 Avgifter i Transportstyrelsens verksamhet 1 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2010/11:30 Avgifter i Transportstyrelsens verksamhet. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som


Utskottsberedning: 2010/11:TU6
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2010/11:T2 av Siv Holma m.fl. (V) (doc, 56 kB)

Motion 2010/11:T1 av Anders Ygeman m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2010/11:T1 av Anders Ygeman m.fl. S med anledning av redog. 2010/11:RRS7 Riksrevisionens styrelses redogörelse om Banverkets underhåll av järnvägar S20002 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att omedelbart genomföra de åtgärder


Utskottsberedning: 2010/11:TU1 2010/11:TU8
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2010/11:T1 av Anders Ygeman m.fl. (S) (doc, 55 kB)

Motion 2010/11:N1 av Lars Johansson m.fl. (S, MP)

Motion till riksdagen 2010/11:N1 av Lars Johansson m.fl. S, MP med anledning av skr. 2009/10:140 2010 års redogörelse för företag med statligt ägande S81001 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen återkommer med förslag om att återta regeringens bemyndigande att minska ägandet i Posten och SBAB samt


Utskottsberedning: 2010/11:NU7 2010/11:SoU14 2010/11:TU12
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 2 avslag, 2 bifall,

Motion 2010/11:N1 av Lars Johansson m.fl. (S, MP) (doc, 57 kB)

Motion 2009/10:T10 av Lena Hallengren m.fl. (s, v, mp)

Motion till riksdagen 2009/10:T10 av Lena Hallengren m.fl. s, v, mp med anledning av prop. 2009/10:216 Ny postlag s20009 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utse Posten Norden som ansvarig för den samhällsomfattande posttjänsten. Riksdagen


Utskottsberedning: 2009/10:TU19
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2009/10:T10 av Lena Hallengren m.fl. (s, v, mp) (doc, 63 kB)

Motion 2009/10:T9 av Lena Hallengren m.fl. (s, v, mp)

Motion till riksdagen 2009/10:T9 av Lena Hallengren m.fl. s, v, mp med anledning av prop. 2009/10:200 Ny kollektivtrafiklag s20008 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2009/10:200 Ny kollektivtrafiklag. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ökade statliga


Utskottsberedning: 2009/10:TU21
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2009/10:T9 av Lena Hallengren m.fl. (s, v, mp) (doc, 76 kB)

Motion 2009/10:T8 av Lena Hallengren m.fl. (s, v, mp)

Motion till riksdagen 2009/10:T8 av Lena Hallengren m.fl. s, v, mp med anledning av skr. 2009/10:197 Åtgärdsplanering för transportsystemet 20102021 s20006 Sammanfattning I det rödgröna samarbetet är vi överens om att göra en historisk satsning på järnväg och kollektivtrafik. De kraftigt ökade satsningarna på järnväg


Utskottsberedning: 2009/10:TU24
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 8 avslag

Motion 2009/10:T8 av Lena Hallengren m.fl. (s, v, mp) (doc, 74 kB)

Motion 2009/10:T7 av Peter Pedersen m.fl. (v, s, mp)

Motion till riksdagen 2009/10:T7 av Peter Pedersen m.fl. v, s, mp med anledning av prop. 2009/10:198 Några körkorts- och fordonsfrågor v045 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att det ska utredas hur trafikmedicinska centrum ska kunna etableras


Utskottsberedning: 2009/10:TU22
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:T7 av Peter Pedersen m.fl. (v, s, mp) (doc, 51 kB)

Motion 2009/10:T6 av Lena Hallengren m.fl. (s, v, mp)

Motion till riksdagen 2009/10:T6 av Lena Hallengren m.fl. s, v, mp med anledning av prop. 2009/10:193 Tillgängliga elektroniska kommunikationer s20007 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om strukturell separation. Riksdagen avslår regeringens förslag


Utskottsberedning: 2009/10:TU18
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2009/10:T6 av Lena Hallengren m.fl. (s, v, mp) (doc, 57 kB)

Motion 2009/10:T5 av Lena Hallengren m.fl. (s, v, mp)

Motion till riksdagen 2009/10:T5 av Lena Hallengren m.fl. s, v, mp med anledning av prop. 2009/10:161 Ändrade regler om ersättning vid sjukdom och ökad flexibilitet för anställning av sjömän s20004 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2009/10:161 Ändrade regler om ersättning vid sjukdom och ökad


Utskottsberedning: 2009/10:TU17
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:T5 av Lena Hallengren m.fl. (s, v, mp) (doc, 56 kB)

Motion 2009/10:T4 av Karin Svensson Smith m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2009/10:T4 av Karin Svensson Smith m.fl. mp med anledning av redog. 2009/10:RRS13 Riksrevisionens styrelses redogörelse om Vägverkets vägunderhåll Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Vägverkets


Utskottsberedning: 2009/10:TU16
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2009/10:T4 av Karin Svensson Smith m.fl. (mp) (doc, 69 kB)

Motion 2009/10:T3 av Karin Svensson Smith m.fl. (mp, s, v)

Motion till riksdagen 2009/10:T3 av Karin Svensson Smith m.fl. mp, s, v med anledning av prop. 2009/10:32 Fordonsbesiktning mp005 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag om att konkurrensutsätta fordonsbesiktningen. Motivering Sverige har i dag ett väl fungerande system för fordonsbesiktning.


Utskottsberedning: 2009/10:TU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:T3 av Karin Svensson Smith m.fl. (mp, s, v) (doc, 48 kB)

Motion 2009/10:T2 av Lena Hallengren m.fl. (s, v)

Motion till riksdagen 2009/10:T2 av Lena Hallengren m.fl. s, v med anledning av prop. 2009/10:16 Ändrad verksamhetsform för flygplatsverksamheten vid Luftfartsverket s20003 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2009/10:16 Ändrad verksamhetsform för flygplatsverksamheten vid Luftfartsverket. Motivering


Utskottsberedning: 2009/10:TU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:T2 av Lena Hallengren m.fl. (s, v) (doc, 48 kB)

Motion 2009/10:T1 av Lena Hallengren m.fl. (s, v, mp)

Motion till riksdagen 2009/10:T1 av Lena Hallengren m.fl. s, v, mp med anledning av prop. 2009/10:10 Ändrad verksamhetsform för Banverkets enhet Banverket Produktion s20001 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition Ändrad verksamhetsform för Banverkets enhet Banverket Produktion. Motivering


Utskottsberedning: 2009/10:TU5
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:T1 av Lena Hallengren m.fl. (s, v, mp) (doc, 50 kB)

Motion 2008/09:T16 av Peter Pedersen m.fl. (v, s, mp)

Motion till riksdagen 2008/09:T16 av Peter Pedersen m.fl. v, s, mp med anledning av prop. 2008/09:176 Konkurrens på spåret v060 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Bakgrund 2 4 Ideologiskt förblindad 2 4.1 Bytesresorna försämras 3 4.2 Regeringen kan försämra utbudet 4 5 Sätt resenären i centrum 7


Utskottsberedning: 2008/09:TU18
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2008/09:T16 av Peter Pedersen m.fl. (v, s, mp) (doc, 91 kB)

Motion 2008/09:T15 av Karin Svensson Smith m.fl. (mp, s, v)

Motion till riksdagen 2008/09:T15 av Karin Svensson Smith m.fl. mp, s, v med anledning av prop. 2008/09:93 Mål för framtidens resor och transporter mp042 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut 2 Inledning 3 Bakgrund 3 Det övergripande målet 4 Delmålen 4 De rödgröna ställer sig


Utskottsberedning: 2008/09:TU14
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): 12 avslag

Motion 2008/09:T15 av Karin Svensson Smith m.fl. (mp, s, v) (doc, 87 kB)