Dokument & lagar (353 träffar)

Motion 2008/09:T12 av Karin Svensson Smith m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2008/09:T12 av Karin Svensson Smith m.fl. mp med anledning av prop. 2008/09:31 Transportstyrelsen och dess verksamhet mp012 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att den del av Transportstyrelsens verksamhet som berör Banverkets


Utskottsberedning: 2008/09:TU3
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:T12 av Karin Svensson Smith m.fl. (mp) (doc, 38 kB)

Motion 2008/09:T10 av Karin Svensson Smith m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2008/09:T10 av Karin Svensson Smith m.fl. mp med anledning av prop. 2008/09:35 Framtidens resor och transporter infrastruktur för hållbar tillväxt mp010 Sammanfattning Att bygga om Sverige och världen för att rädda jordens klimat är vår tids största politiska uppgift. I det arbetet är transportsektorn


Utskottsberedning: 2008/09:SkU26 2008/09:TU2
Riksdagsbeslut (34 yrkanden): 34 avslag

Motion 2008/09:T10 av Karin Svensson Smith m.fl. (mp) (doc, 378 kB)

Motion 2008/09:T8 av Ibrahim Baylan m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2008/09:T8 av Ibrahim Baylan m.fl. s med anledning av prop. 2008/09:35 Framtidens resor och transporter infrastruktur för hållbar tillväxt s96019 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag till statlig planeringsram för transportinfrastruktur för perioden 20102021. Riksdagen


Utskottsberedning: 2008/09:MJU28 2008/09:SkU26 2008/09:TU2 2008/09:TU8
Riksdagsbeslut (38 yrkanden): 38 avslag

Motion 2008/09:T8 av Ibrahim Baylan m.fl. (s) (doc, 127 kB)

Motion 2008/09:T7 av Mikael Damberg och Bosse Ringholm (s)

Motion till riksdagen 2008/09:T7 av Mikael Damberg och Bosse Ringholm s med anledning av prop. 2008/09:35 Framtidens resor och transporter infrastruktur för hållbar tillväxt s14065 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om investeringar i infrastruktur


Utskottsberedning: 2008/09:TU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:T7 av Mikael Damberg och Bosse Ringholm (s) (doc, 51 kB)

Motion 2008/09:T6 av Christer Engelhardt (s)

Motion till riksdagen 2008/09:T6 av Christer Engelhardt s med anledning av prop. 2008/09:35 Framtidens resor och transporter infrastruktur för hållbar tillväxt s3058 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om Gotlands behov av infrastrukturella satsningar


Utskottsberedning: 2008/09:TU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:T6 av Christer Engelhardt (s) (doc, 42 kB)

Motion 2008/09:T3 av Alf Eriksson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2008/09:T3 av Alf Eriksson m.fl. s med anledning av prop. 2008/09:35 Framtidens resor och transporter infrastruktur för hållbar tillväxt s78001 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om utbyggnaden av Västkustbanan. Motivering


Utskottsberedning: 2008/09:TU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:T3 av Alf Eriksson m.fl. (s) (doc, 40 kB)

Motion 2008/09:T5 av Agneta Lundberg m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2008/09:T5 av Agneta Lundberg m.fl. s med anledning av prop. 2008/09:35 Framtidens resor och transporter infrastruktur för hållbar tillväxt s45160 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sundsvall/Härnösands och Örnsköldsviks


Utskottsberedning: 2008/09:TU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:T5 av Agneta Lundberg m.fl. (s) (doc, 38 kB)

Motion 2008/09:T4 av Susanne Eberstein och Agneta Lundberg (s)

Motion till riksdagen 2008/09:T4 av Susanne Eberstein och Agneta Lundberg s med anledning av prop. 2008/09:35 Framtidens resor och transporter infrastruktur för hållbar tillväxt s45159 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att genomföra Hamnstrategiutredningens


Utskottsberedning: 2007/08:TU4 2008/09:TU2
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2008/09:T4 av Susanne Eberstein och Agneta Lundberg (s) (doc, 38 kB)

Motion 2008/09:T11 av Ibrahim Baylan m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2008/09:T11 av Ibrahim Baylan m.fl. s med anledning av prop. 2008/09:31 Transportstyrelsen och dess verksamhet s82003 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2008/09:31 Transportstyrelsen och dess verksamhet. Motivering Frågan om en sammanslagning av de olika trafikmyndigheternas


Utskottsberedning: 2008/09:TU3
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:T11 av Ibrahim Baylan m.fl. (s) (doc, 42 kB)

Motion 2008/09:T9 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2008/09:T9 av Lars Ohly m.fl. v med anledning av prop. 2008/09:35 Framtidens resor och transporter infrastruktur för hållbar tillväxt v011 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 3 3 Bakgrund 5 4 Utgångspunkter för infrastrukturen 5 4.1 Ett ekologiskt hållbart transportsystem 6


Utskottsberedning: 2008/09:SkU26 2008/09:TU2
Riksdagsbeslut (25 yrkanden): 25 avslag

Motion 2008/09:T9 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 374 kB)

Motion 2008/09:T2 av Peter Pedersen m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2008/09:T2 av Peter Pedersen m.fl. v med anledning av prop. 2008/09:23 Ändrad verksamhetsform för delar av Vägverket och Banverket v007 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag att verksamheten vid Vägverkets enhet Vägverket Produktion överförs till ett av staten helägt


Utskottsberedning: 2008/09:TU4
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2008/09:T2 av Peter Pedersen m.fl. (v) (doc, 46 kB)

Motion 2008/09:T1 av Ibrahim Baylan m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2008/09:T1 av Ibrahim Baylan m.fl. s med anledning av prop. 2008/09:23 Ändrad verksamhetsform för delar av Vägverket och Banverket s82001 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2008/09:23 Ändrad verksamhetsform för delar av Vägverket och Banverket. Motivering I propositionen


Utskottsberedning: 2008/09:TU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:T1 av Ibrahim Baylan m.fl. (s) (doc, 43 kB)

Motion 2008/09:N1 av Tomas Eneroth m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2008/09:N1 av Tomas Eneroth m.fl. s med anledning av skr. 2007/08:120 2008 års redogörelse för företag med statligt ägande s12014 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att återta utförsäljningsbemyndigandet gällande Teliasonera,


Utskottsberedning: 2008/09:NU3 2008/09:NU4 2008/09:SoU1 2009/10:TU19
Riksdagsbeslut (9 yrkanden): 9 avslag

Motion 2008/09:N1 av Tomas Eneroth m.fl. (s) (doc, 58 kB)

Motion 2007/08:T9 av Ibrahim Baylan m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2007/08:T9 av Ibrahim Baylan m.fl. s med anledning av prop. 2007/08:73 Funktionell separation för bättre bredbandskonkurrens s82010 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2007/08:73 Funktionell separation för bättre bredbandskonkurrens. Riksdagen tillkännager för regeringen som


Utskottsberedning: 2007/08:TU13
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2007/08:T9 av Ibrahim Baylan m.fl. (s) (doc, 43 kB)

Motion 2007/08:T8 av Kent Persson m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2007/08:T8 av Kent Persson m.fl. v med anledning av prop. 2007/08:73 Funktionell separation för bättre bredbandskonkurrens v058 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en strukturell separation av Telia Sonera för bättre bredbandskonkurrens.


Utskottsberedning: 2007/08:TU13
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2007/08:T8 av Kent Persson m.fl. (v) (doc, 43 kB)

Motion 2007/08:T7 av Karin Svensson Smith m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2007/08:T7 av Karin Svensson Smith m.fl. mp med anledning av prop. 2007/08:76 Kör- och vilotid vid internationell järnvägstrafik Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör verka för


Utskottsberedning: 2007/08:TU9
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2007/08:T7 av Karin Svensson Smith m.fl. (mp) (doc, 38 kB)

Motion 2007/08:T6 av Peter Pedersen m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2007/08:T6 av Peter Pedersen m.fl. v med anledning av prop. 2007/08:76 Kör- och vilotid vid internationell järnvägstrafik Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringens förslag under Definitioner


Utskottsberedning: 2007/08:TU9
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2007/08:T6 av Peter Pedersen m.fl. (v) (doc, 43 kB)

Motion 2007/08:T5 av Per Bolund m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2007/08:T5 av Per Bolund m.fl. mp med anledning av prop. 2007/08:46 Efterkonvertering av personbilar för alternativbränslen, m.m. mp020 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utsläppskraven utformas så att de reglerar utsläppens


Utskottsberedning: 2007/08:TU4
Riksdagsbeslut (14 yrkanden): 14 avslag

Motion 2007/08:T5 av Per Bolund m.fl. (mp) (doc, 48 kB)

Motion 2007/08:T3 av Ibrahim Baylan m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2007/08:T3 av Ibrahim Baylan m.fl. s med anledning av prop. 2007/08:46 Efterkonvertering av personbilar för alternativbränslen, m.m. s12068 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av stimulansåtgärder för att öka efterkonvertering


Utskottsberedning: 2007/08:TU4
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2007/08:T3 av Ibrahim Baylan m.fl. (s) (doc, 41 kB)

Motion 2007/08:T4 av Peter Pedersen m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2007/08:T4 av Peter Pedersen m.fl. v med anledning av prop. 2007/08:46 Efterkonvertering av personbilar för alternativbränslen, m.m. Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen återkommer med ett konkret budgetförslag till ekonomiskt stöd för efterkonvertering


Utskottsberedning: 2007/08:TU4
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2007/08:T4 av Peter Pedersen m.fl. (v) (doc, 48 kB)