Dokument & lagar (60 träffar)

Motion 2015/16:3407 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2015/16:3407 av Elisabeth Svantesson m.fl. M med anledning av skr. 2015/16:154 Riksrevisionens rapport om regional anpassning av arbetsmarknadsutbildning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör omfördela resurser från arbetsmarknadsutbildningen


Utskottsberedning: 2016/17:AU3
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:3407 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) (docx, 50 kB) Motion 2015/16:3407 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) (pdf, 69 kB)

Motion 2015/16:3405 av Désirée Pethrus (KD)

Motion till riksdagen 2015/16:3405 av Désirée Pethrus KD med anledning av skr. 2015/16:154 Riksrevisionens rapport om regional anpassning av arbetsmarknadsutbildning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att avveckla Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsutbildningar till förmån


Utskottsberedning: 2016/17:AU3
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:3405 av Désirée Pethrus (KD) (docx, 52 kB) Motion 2015/16:3405 av Désirée Pethrus (KD) (pdf, 63 kB)

Motion 2015/16:3388 av Paula Bieler och Sven-Olof Sällström (båda SD)

Motion till riksdagen 2015/16:3388 av Paula Bieler och Sven-Olof Sällström båda SD med anledning av prop. 2015/16:135 Ett övergripande ramverk för aktiva åtgärder i syfte att främja lika rättigheter och möjligheter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör


Utskottsberedning: 2015/16:AU10
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2015/16:3388 av Paula Bieler och Sven-Olof Sällström (båda SD) (docx, 56 kB) Motion 2015/16:3388 av Paula Bieler och Sven-Olof Sällström (båda SD) (pdf, 101 kB)

Motion 2015/16:3387 av Aron Emilsson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2015/16:3387 av Aron Emilsson m.fl. SD med anledning av prop. 2015/16:132 Mer film till fler en sammanhållen filmpolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om visioner för den svenska filmpolitiken och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer


Utskottsberedning: 2015/16:KrU11
Riksdagsbeslut (13 yrkanden): 8 avslag, 5 bifall,

Motion 2015/16:3387 av Aron Emilsson m.fl. (SD) (docx, 62 kB) Motion 2015/16:3387 av Aron Emilsson m.fl. (SD) (pdf, 106 kB)

Motion 2015/16:3385 av Olof Lavesson m.fl. (M, C, L, KD)

Motion till riksdagen 2015/16:3385 av Olof Lavesson m.fl. M, C, L, KD med anledning av prop. 2015/16:132 Mer film till fler en sammanhållen filmpolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillsätta en ny och bred filmutredning och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: 2015/16:KrU11
Riksdagsbeslut (16 yrkanden): 9 avslag, 7 bifall,

Motion 2015/16:3385 av Olof Lavesson m.fl. (M, C, L, KD) (docx, 61 kB) Motion 2015/16:3385 av Olof Lavesson m.fl. (M, C, L, KD) (pdf, 101 kB)

Motion 2015/16:3380 av Fredrik Malm m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2015/16:3380 av Fredrik Malm m.fl. L med anledning av prop. 2015/16:135 Ett övergripande ramverk för aktiva åtgärder i syfte att främja lika rättigheter och möjligheter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det inom tre år bör göras en utvärdering


Utskottsberedning: 2015/16:AU10
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2015/16:3380 av Fredrik Malm m.fl. (L) (docx, 50 kB) Motion 2015/16:3380 av Fredrik Malm m.fl. (L) (pdf, 70 kB)

Motion 2015/16:3379 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M, C, KD)

Motion till riksdagen 2015/16:3379 av Elisabeth Svantesson m.fl. M, C, KD med anledning av prop. 2015/16:135 Ett övergripande ramverk för aktiva åtgärder i syfte att främja lika rättigheter och möjligheter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att anta regeringens lagförslag om dokumentation 3 kap. 13 med den


Utskottsberedning: 2015/16:AU10
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2015/16:3379 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M, C, KD) (docx, 50 kB) Motion 2015/16:3379 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M, C, KD) (pdf, 70 kB)

Motion 2015/16:3366 av Rossana Dinamarca m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2015/16:3366 av Rossana Dinamarca m.fl. V med anledning av prop. 2015/16:132 Mer film till fler en sammanhållen filmpolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör se till att fördelningen av filmstöden rent beloppsmässigt blir mer


Utskottsberedning: 2015/16:KrU11
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2015/16:3366 av Rossana Dinamarca m.fl. (V) (docx, 51 kB) Motion 2015/16:3366 av Rossana Dinamarca m.fl. (V) (pdf, 72 kB)

Motion 2015/16:3367 av Ali Esbati m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2015/16:3367 av Ali Esbati m.fl. V med anledning av prop. 2015/16:135 Ett övergripande ramverk för aktiva åtgärder i syfte att främja lika rättigheter och möjligheter 1  Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör tillsätta en utredning


Utskottsberedning: 2015/16:AU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:3367 av Ali Esbati m.fl. (V) (docx, 53 kB) Motion 2015/16:3367 av Ali Esbati m.fl. (V) (pdf, 79 kB)

Motion 2015/16:3359 av Fredrik Malm m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2015/16:3359 av Fredrik Malm m.fl. L med anledning av prop. 2015/16:128 Ett särskilt skydd mot repressalier för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen antar regeringens lagförslag med de motivuttalanden som framgår av motionen. Motivering


Utskottsberedning: 2015/16:AU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:3359 av Fredrik Malm m.fl. (L) (docx, 53 kB) Motion 2015/16:3359 av Fredrik Malm m.fl. (L) (pdf, 83 kB)

Motion 2015/16:3353 av Ali Esbati m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2015/16:3353 av Ali Esbati m.fl. V med anledning av prop. 2015/16:128 Ett särskilt skydd mot repressalier för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden 1  Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör återkomma till riksdagen


Utskottsberedning: 2015/16:AU11
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2015/16:3353 av Ali Esbati m.fl. (V) (docx, 57 kB) Motion 2015/16:3353 av Ali Esbati m.fl. (V) (pdf, 92 kB)

Motion 2015/16:3341 av Magnus Persson och Sven-Olof Sällström (båda SD)

Motion till riksdagen 2015/16:3341 av Magnus Persson och Sven-Olof Sällström båda SD med anledning av prop. 2015/16:128 Ett särskilt skydd mot repressalier för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om klarare regler


Utskottsberedning: 2015/16:AU11
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2015/16:3341 av Magnus Persson och Sven-Olof Sällström (båda SD) (docx, 49 kB) Motion 2015/16:3341 av Magnus Persson och Sven-Olof Sällström (båda SD) (pdf, 64 kB)

Motion 2015/16:3323 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M, C, L, KD)

Motion till riksdagen 2015/16:3323 av Elisabeth Svantesson m.fl. M, C, L, KD med anledning av skr. 2015/16:80 En arbetsmiljö för det moderna arbetslivet 20162020 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att arbetsmiljöstrategin i större utsträckning bör omfatta initiativ som


Utskottsberedning: 2015/16:AU8
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2015/16:3323 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M, C, L, KD) (docx, 48 kB) Motion 2015/16:3323 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M, C, L, KD) (pdf, 72 kB)

Motion 2015/16:3313 av Fredrik Malm m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2015/16:3313 av Fredrik Malm m.fl. L med anledning av skr. 2015/16:58 Riksrevisionens rapport om statens insatser för etablering av nyanlända Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om det statliga ansvaret för mottagandet av asylsökande och nyanlända samt


Utskottsberedning: 2015/16:AU6
Riksdagsbeslut (14 yrkanden): 14 avslag

Motion 2015/16:3313 av Fredrik Malm m.fl. (L) (docx, 54 kB) Motion 2015/16:3313 av Fredrik Malm m.fl. (L) (pdf, 92 kB)

Motion 2015/16:3312 av Paula Bieler (SD)

Motion till riksdagen 2015/16:3312 av Paula Bieler SD med anledning av skr. 2015/16:58 Riksrevisionens rapport om statens insatser för etablering av nyanlända Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om etableringsuppdragets utformning och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen


Utskottsberedning: 2015/16:AU6
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2015/16:3312 av Paula Bieler (SD) (docx, 50 kB) Motion 2015/16:3312 av Paula Bieler (SD) (pdf, 73 kB)

Motion 2015/16:3308 av Sven-Olof Sällström (SD)

Motion till riksdagen 2015/16:3308 av Sven-Olof Sällström SD med anledning av prop. 2015/16:62 Skärpta åtgärder mot missbruk av tidsbegränsade anställningar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår propositionen. Motivering Propositionen är i sin helhet en eftergift till Europeiska unionen och en anpassning till


Utskottsberedning: 2015/16:AU5
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:3308 av Sven-Olof Sällström (SD) (docx, 47 kB) Motion 2015/16:3308 av Sven-Olof Sällström (SD) (pdf, 63 kB)

Motion 2015/16:3304 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M, C, L, KD)

Motion till riksdagen 2015/16:3304 av Elisabeth Svantesson m.fl. M, C, L, KD med anledning av prop. 2015/16:62 Skärpta åtgärder mot missbruk av tidsbegränsade anställningar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att anta regeringens förslag, med den ändringen att punkt 3 i övergångsbestämmelsen i förslaget till


Utskottsberedning: 2015/16:AU5
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:3304 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M, C, L, KD) (docx, 50 kB) Motion 2015/16:3304 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M, C, L, KD) (pdf, 73 kB)

Motion 2015/16:3297 av Emma Wallrup m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2015/16:3297 av Emma Wallrup m.fl. V med anledning av prop. 2015/16:64 Lag om fritidsbåtar och vattenskotrar 1  Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer bör meddela föreskrifter med grundläggande


Utskottsberedning: 2015/16:TU8
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2015/16:3297 av Emma Wallrup m.fl. (V) (docx, 50 kB) Motion 2015/16:3297 av Emma Wallrup m.fl. (V) (pdf, 81 kB)

Motion 2015/16:3294 av Ali Esbati m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2015/16:3294 av Ali Esbati m.fl. V med anledning av prop. 2015/16:62 Skärpta åtgärder mot missbruk av tidsbegränsade anställningar 1  Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att lagen 1982:80 om anställningsskydd bör ändras så att allmän visstidsanställning


Utskottsberedning: 2015/16:AU5
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2015/16:3294 av Ali Esbati m.fl. (V) (docx, 54 kB) Motion 2015/16:3294 av Ali Esbati m.fl. (V) (pdf, 93 kB)

Motion 2015/16:3290 av Paula Bieler och Markus Wiechel (båda SD)

Motion till riksdagen 2015/16:3290 av Paula Bieler och Markus Wiechel båda SD med anledning av prop. 2015/16:54 Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2015/16:54 Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända. Motivering Regeringen har presenterat


Utskottsberedning: 2015/16:AU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:3290 av Paula Bieler och Markus Wiechel (båda SD) (docx, 50 kB) Motion 2015/16:3290 av Paula Bieler och Markus Wiechel (båda SD) (pdf, 71 kB)
Paginering