Dokument & lagar (653 träffar)

Motion 2013/14:T2 av Tony Wiklander m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2013/14:T2 av Tony Wiklander m.fl. SD med anledning av prop. 2013/14:25 Infrastrukturavgifter på väg och elektroniska vägtullssystem SD184 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2013/14:25. Motivering Uttag av infrastrukturavgifter innebär ytterligare avgifter för samtliga trafikanter,


Utskottsberedning: 2013/14:TU4 2013/14:TU8
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2013/14:T2 av Tony Wiklander m.fl. (SD) (doc, 55 kB)

Motion 2013/14:T1 av Ingemar Nilsson och Johan Andersson (S)

Motion till riksdagen 2013/14:T1 av Ingemar Nilsson och Johan Andersson S med anledning av prop. 2013/14:25 Infrastrukturavgifter på väg och elektroniska vägtullssystem S4260 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om finansiering av infrastruktur.


Utskottsberedning: 2013/14:TU4 2013/14:TU8
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2013/14:T1 av Ingemar Nilsson och Johan Andersson (S) (doc, 57 kB)

Motion 2013/14:Kr8 av Tina Ehn och Agneta Börjesson (MP)

Motion till riksdagen 2013/14:Kr8 av Tina Ehn och Agneta Börjesson MP med anledning av prop. 2013/14:3 Läsa för livet Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att fler yrkesgrupper ska få ta del av fortbildningsinsatser


Utskottsberedning: 2013/14:KrU4
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2013/14:Kr8 av Tina Ehn och Agneta Börjesson (MP) (doc, 73 kB)

Motion 2013/14:Kr7 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:Kr7 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa m.fl. S med anledning av prop. 2013/14:3 Läsa för livet S24003 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut 2 Motivering 3 Litteraturen och läsandet en inledning 3 Läsning och lärande 5 Nationella mål för litteratur-


Utskottsberedning: 2013/14:KrU4
Riksdagsbeslut (22 yrkanden): 22 avslag

Motion 2013/14:Kr7 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa m.fl. (S) (doc, 112 kB)

Motion 2013/14:Kr6 av Margareta Larsson (SD)

Motion till riksdagen 2013/14:Kr6 av Margareta Larsson SD med anledning av prop. 2013/14:3 Läsa för livet SD130 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att nationella mål för litteratur- och läsfrämjande ska följas upp och utvärderas av en parlamentarisk


Utskottsberedning: 2013/14:KrU4
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 8 avslag

Motion 2013/14:Kr6 av Margareta Larsson (SD) (doc, 65 kB)

Motion 2013/14:Kr5 av Bengt Berg m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2013/14:Kr5 av Bengt Berg m.fl. V med anledning av prop. 2013/14:3 Läsa för livet V007 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör återkomma till riksdagen med ett förslag om att inleda en försöksverksamhet


Utskottsberedning: 2013/14:KrU4
Riksdagsbeslut (11 yrkanden): 11 avslag

Motion 2013/14:Kr5 av Bengt Berg m.fl. (V) (doc, 79 kB)

Motion 2013/14:Kr4 av Tina Ehn m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2013/14:Kr4 av Tina Ehn m.fl. MP med anledning av prop. 2012/13:164 Bildning och tillgänglighet radio och tv i allmännhetens tjänst 20142019 MP003 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att den ansvariga myndigheten ska få


Utskottsberedning: 2013/14:KrU3
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 4 avslag, 1 bifall,

Motion 2013/14:Kr4 av Tina Ehn m.fl. (MP) (doc, 68 kB)

Motion 2013/14:Kr3 av Margareta Larsson (SD)

Motion till riksdagen 2013/14:Kr3 av Margareta Larsson SD med anledning av prop. 2012/13:164 Bildning och tillgänglighet radio och tv i allmänhetens tjänst 20142019 SD265 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att speglingsuppdraget för programföretagen


Utskottsberedning: 2013/14:KrU3
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2013/14:Kr3 av Margareta Larsson (SD) (doc, 68 kB)

Motion 2013/14:Kr2 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:Kr2 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa m.fl. S med anledning av prop. 2012/13:164 Bildning och tillgänglighet radio och tv i allmänhetens tjänst 20142019 S24001 Sammanfattning Radio och tv i allmänhetens tjänst utgör en omistlig del av det svenska medielandskapet. Vi ser public service


Utskottsberedning: 2013/14:KrU3
Riksdagsbeslut (22 yrkanden): 19 avslag, 3 bifall,

Motion 2013/14:Kr2 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa m.fl. (S) (doc, 125 kB)

Motion 2013/14:Kr1 av Lars Ohly m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2013/14:Kr1 av Lars Ohly m.fl. V med anledning av prop. 2012/13:164 Bildning och tillgänglighet radio och tv i allmänhetens tjänst 20142019 V002 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör återkomma till riksdagen


Utskottsberedning: 2013/14:KrU3
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 4 avslag, 1 bifall,

Motion 2013/14:Kr1 av Lars Ohly m.fl. (V) (doc, 72 kB)

Motion 2012/13:Kr11 av Tina Ehn och Agneta Börjesson (MP)

Motion till riksdagen 2012/13:Kr11 av Tina Ehn och Agneta Börjesson MP med anledning av prop. 2012/13:147 Ny bibliotekslag MP046 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om det allmänna biblioteksväsendet och s.k. papperslösa människor. Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2013/14:KrU2
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 8 avslag

Motion 2012/13:Kr11 av Tina Ehn och Agneta Börjesson (MP) (doc, 74 kB)

Motion 2012/13:Kr10 av Adam Marttinen (SD)

Motion till riksdagen 2012/13:Kr10 av Adam Marttinen SD med anledning av prop. 2012/13:147 Ny bibliotekslag SD383 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att bibliotek i det allmänna biblioteksväsendet inte ska ägna särskild uppmärksamhet åt personer


Utskottsberedning: 2013/14:KrU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:Kr10 av Adam Marttinen (SD) (doc, 54 kB)

Motion 2012/13:Kr8 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:Kr8 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa m.fl. S med anledning av prop. 2012/13:147 Ny bibliotekslag S24003 Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 2 Inledning 2 Nationell biblioteksstrategi 3 Kompetent bemanning 5 Avgiftsfri biblioteksverksamhet 5 Skolbibliotek 6 Förslag


Utskottsberedning: 2013/14:KrU2
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2012/13:Kr8 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa m.fl. (S) (doc, 77 kB)

Motion 2012/13:Kr9 av Bengt Berg m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2012/13:Kr9 av Bengt Berg m.fl. V med anledning av prop. 2012/13:147 Ny bibliotekslag V045 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Bakgrund 2 4 Bibliotekens tillstånd 2 5 Avslag på proposition 3 6 Vad bör en proposition om en bibliotekslag innehålla 3 6.1 En nationell biblioteksplan 3


Utskottsberedning: 2013/14:KrU2
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): 10 avslag

Motion 2012/13:Kr9 av Bengt Berg m.fl. (V) (doc, 81 kB)

Motion 2012/13:T17 av Anders Ygeman m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:T17 av Anders Ygeman m.fl. S med anledning av skr. 2012/13:131 Riksrevisionens rapport om statens satsningar på transportinfrastruktur S11006 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Konkurrensverket ges ett tydligt


Utskottsberedning: 2013/14:TU1 2013/14:TU20
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 8 avslag

Motion 2012/13:T17 av Anders Ygeman m.fl. (S) (doc, 77 kB)

Motion 2012/13:T18 av Stina Bergström m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2012/13:T18 av Stina Bergström m.fl. MP med anledning av skr. 2012/13:131 Riksrevisionens rapport om statens satsningar på transportinfrastruktur MP041 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att upphöja fyrstegsprincipen till


Utskottsberedning: 2013/14:TU20
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2012/13:T18 av Stina Bergström m.fl. (MP) (doc, 66 kB)

Motion 2012/13:Kr6 av Tina Ehn och Agneta Börjesson (MP)

Motion till riksdagen 2012/13:Kr6 av Tina Ehn och Agneta Börjesson MP med anledning av prop. 2012/13:96 Kulturmiljöns mångfald MP040 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att politiska mål även ska följas av en vägledning om hur dessa mål kan nås


Utskottsberedning: 2012/13:KrU9
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2012/13:Kr6 av Tina Ehn och Agneta Börjesson (MP) (doc, 62 kB)

Motion 2012/13:Kr7 av Margareta Larsson (SD)

Motion till riksdagen 2012/13:Kr7 av Margareta Larsson SD med anledning av prop. 2012/13:96 Kulturmiljöns mångfald SD375 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2012/13:96 när det gäller förslaget i 7.2 om införande av en tidsgräns. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs


Utskottsberedning: 2012/13:KrU9
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2012/13:Kr7 av Margareta Larsson (SD) (doc, 62 kB)

Motion 2012/13:T16 av Annika Lillemets m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2012/13:T16 av Annika Lillemets m.fl. MP med anledning av prop. 2012/13:78 Bevakning ombord på svenska fartyg Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet


Utskottsberedning: 2012/13:TU10
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2012/13:T16 av Annika Lillemets m.fl. (MP) (doc, 74 kB)

Motion 2012/13:Kr5 av Tina Ehn (MP)

Motion till riksdagen 2012/13:Kr5 av Tina Ehn MP med anledning av skr. 2012/13:51 Mål för friluftslivspolitiken MP027 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av en närmare koppling mellan målen för friluftslivet och andra politikområden.


Utskottsberedning: 2012/13:KrU4
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 8 avslag

Motion 2012/13:Kr5 av Tina Ehn (MP) (doc, 73 kB)