Dokument & lagar (13 träffar)

Motion 2010/11:Sf13 av Gunvor G Ericson och Magnus Ehrencrona (MP)

Motion till riksdagen 2010/11:Sf13 av Gunvor G Ericson och Magnus Ehrencrona MP med anledning av prop. 2010/11:146 Förbättringar inom familjepolitiken MP031 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att avskaffa jämställdhetsbonusen. Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2011/12:AU13 2011/12:SfU1 2011/12:SfU4 2011/12:SoU26
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): 9 avslag, 1 bifall,

Motion 2010/11:Sf13 av Gunvor G Ericson och Magnus Ehrencrona (MP) (doc, 68 kB)

Motion 2010/11:A12 av Sven-Olof Sällström (SD)

Motion till riksdagen 2010/11:A12 av Sven-Olof Sällström SD med anledning av skr. 2010/11:134 Riksrevisionens rapport 2011:1 Säsongsarbetslösa och arbetslöshetsförsäkringen SD15 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör presentera


Utskottsberedning: 2011/12:AU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:A12 av Sven-Olof Sällström (SD) (doc, 47 kB)

Motion 2010/11:A9 av Josefin Brink m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2010/11:A9 av Josefin Brink m.fl. V med anledning av prop. 2010/11:96 Ändringar i Arbetsförmedlingens och Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens registerlagar Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår förslagen till ändringar i 9 och 10 lagen 2002:546 om behandling


Utskottsberedning: 2010/11:AU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:A9 av Josefin Brink m.fl. (V) (doc, 52 kB)

Motion 2010/11:A11 av Ylva Johansson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2010/11:A11 av Ylva Johansson m.fl. S med anledning av prop. 2010/11:89 Ändrade regler om övertid och skyddskommitté s61310 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag till lag om ändring i arbetstidslagen 1982:673Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås


Utskottsberedning: 2010/11:AU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:A11 av Ylva Johansson m.fl. (S) (doc, 60 kB)

Motion 2010/11:A10 av Josefin Brink m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2010/11:A10 av Josefin Brink m.fl. V med anledning av prop. 2010/11:89 Ändrade regler om övertid och skyddskommitté Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag till lag om ändring i arbetstidslagen 1982:673Ändringar i arbetstidslagen Arbetstidslagen


Utskottsberedning: 2010/11:AU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:A10 av Josefin Brink m.fl. (V) (doc, 55 kB)

Motion 2010/11:A8 av Josefin Brink m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2010/11:A8 av Josefin Brink m.fl. V med anledning av prop. 2010/11:60 Ny lag om europeiska företagsråd Förslag till riksdagsbeslut 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om företags skyldighet att begära förhandlingar och om


Utskottsberedning: 2010/11:AU6
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 8 avslag

Motion 2010/11:A8 av Josefin Brink m.fl. (V) (doc, 65 kB)

Motion 2010/11:A7 av Ylva Johansson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2010/11:A7 av Ylva Johansson m.fl. S med anledning av prop. 2010/11:60 Ny lag om europeiska företagsråd s61308 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om tydligare skrivningar för att klargöra att med väsentlig omstrukturering


Utskottsberedning: 2010/11:AU6
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2010/11:A7 av Ylva Johansson m.fl. (S) (doc, 67 kB)

Motion 2010/11:A6 av Mehmet Kaplan m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2010/11:A6 av Mehmet Kaplan m.fl. MP med anledning av prop. 2010/11:42 Borttagande av kravet på samtycke för behandling av vissa personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2010/11:42.


Utskottsberedning: 2010/11:AU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:A6 av Mehmet Kaplan m.fl. (MP) (doc, 102 kB)

Motion 2010/11:A5 av Josefin Brink m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2010/11:A5 av Josefin Brink m.fl. V med anledning av prop. 2010/11:42 Borttagande av kravet på samtycke för behandling av vissa personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten v010 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår de föreslagna ändringarna i 9 lagen 2002:546 om behandling


Utskottsberedning: 2010/11:AU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:A5 av Josefin Brink m.fl. (V) (doc, 56 kB)

Motion 2010/11:A4 av Ylva Johansson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2010/11:A4 av Ylva Johansson m.fl. S med anledning av prop. 2010/11:42 Borttagande av kravet på samtycke för behandling av vissa personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten s61310 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen


Utskottsberedning: 2010/11:AU4
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2010/11:A4 av Ylva Johansson m.fl. (S) (doc, 56 kB)

Motion 2010/11:A3 av Ylva Johansson m.fl. (S, V, MP)

Motion till riksdagen 2010/11:A3 av Ylva Johansson m.fl. S, V, MP med anledning av skr. 2009/10:248 En förnyad arbetsmiljöpolitik med en nationell handlingsplan 20102015 s6302 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av att rusta upp arbetsmiljöarbetet.


Utskottsberedning: 2010/11:AU3 2011/12:AU11
Riksdagsbeslut (13 yrkanden): 11 avslag, 2 bifall,

Motion 2010/11:A3 av Ylva Johansson m.fl. (S, V, MP) (doc, 75 kB)

Motion 2010/11:A2 av Ylva Johansson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2010/11:A2 av Ylva Johansson m.fl. S med anledning av framst. 2009/10:RRS28 Riksrevisionens styrelses framställning om styrningen inom arbetsmarknadspolitiken S61301 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om Riksrevisionens framställning


Utskottsberedning: 2010/11:AU2
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , 2 bifall,

Motion 2010/11:A2 av Ylva Johansson m.fl. (S) (doc, 56 kB)

Motion 2010/11:A1 av Ylva Johansson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2010/11:A1 av Ylva Johansson m.fl. S med anledning av skr. 2009/10:233 Egenmakt mot utanförskap redovisning av regeringens strategi för integration S61300 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ökad skyldighet för kommuner


Utskottsberedning: 2010/11:AU1
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2010/11:A1 av Ylva Johansson m.fl. (S) (doc, 63 kB)