Dokument & lagar (472 träffar)

Motion 2013/14:Ju23 av Maria Ferm m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2013/14:Ju23 av Maria Ferm m.fl. MP med anledning av prop. 2013/14:110 En ny organisation för polisen MP035 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av en separat myndighet för att utreda brottsmisstankar mot polisanställda


Utskottsberedning: 2013/14:JuU23
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2013/14:Ju23 av Maria Ferm m.fl. (MP) (doc, 66 kB)

Motion 2013/14:Fö5 av Mikael Jansson (SD)

Motion till riksdagen 2013/14:Fö5 av Mikael Jansson SD med anledning av prop. 2013/14:144 Lag om sprängämnesprekursorer och redovisning av krisberedskapens utveckling SD471 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen ska återkomma till


Utskottsberedning: 2013/14:FöU11
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): 10 avslag

Motion 2013/14:Fö5 av Mikael Jansson (SD) (doc, 60 kB)

Motion 2013/14:C7 av Veronica Palm m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:C7 av Veronica Palm m.fl. S med anledning av prop. 2013/14:176 Fordonsrelaterade skulder S21005 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen ska återkomma med lagförslag som innebär att personer med omfattande


Utskottsberedning: 2013/14:CU36
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:C7 av Veronica Palm m.fl. (S) (doc, 58 kB)

Motion 2013/14:Ub12 av Ibrahim Baylan m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:Ub12 av Ibrahim Baylan m.fl. S med anledning av prop. 2013/14:148 Vissa skollagsfrågor S37013 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör återkomma till riksdagen med en analys av hur det kommunala utjämningssystemet


Utskottsberedning: 2013/14:UbU21
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2013/14:Ub12 av Ibrahim Baylan m.fl. (S) (doc, 60 kB)

Motion 2013/14:U15 av Hans Linde m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2013/14:U15 av Hans Linde m.fl. V med anledning av skr. 2013/14:131 Biståndspolitisk plattform V053 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Framtagandet av den biståndspolitiska plattformen 3 3.1 Behov av förankring 3 4 Omläggningen av biståndspolitiken 4 5 Ägandeskap och


Utskottsberedning: 2013/14:UU20
Riksdagsbeslut (14 yrkanden): 14 avslag

Motion 2013/14:U15 av Hans Linde m.fl. (V) (doc, 97 kB)

Motion 2013/14:So20 av Lena Hallengren m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:So20 av Lena Hallengren m.fl. S med anledning av prop. 2013/14:168 Fritidspeng för barn i hushåll med försörjningsstöd S34007 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag i proposition 2013/14:168. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs


Utskottsberedning: 2013/14:SoU26
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2013/14:So20 av Lena Hallengren m.fl. (S) (doc, 68 kB)

Motion 2013/14:So19 av Magnus Ehrencrona m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2013/14:So19 av Magnus Ehrencrona m.fl. MP med anledning av prop. 2013/14:168 Fritidspeng för barn i hushåll med försörjningsstöd MP037 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en uppföljning av reformen. Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2013/14:SoU26
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2013/14:So19 av Magnus Ehrencrona m.fl. (MP) (doc, 65 kB)

Motion 2013/14:N11 av Kent Persson m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2013/14:N11 av Kent Persson m.fl. V med anledning av prop. 2013/14:174 Genomförande av energieffektiviseringsdirektivet V052 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör återkomma med förslag till ett nytt och


Utskottsberedning: 2013/14:NU18
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2013/14:N11 av Kent Persson m.fl. (V) (doc, 66 kB)

Motion 2013/14:K24 av Björn von Sydow m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:K24 av Björn von Sydow m.fl. S med anledning av skr. 2013/14:75 Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen S32006 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen ska verkställa riksdagens


Utskottsberedning: 2013/14:KU21
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): 10 avslag

Motion 2013/14:K24 av Björn von Sydow m.fl. (S) (doc, 79 kB)

Motion 2013/14:K23 av Mia Sydow Mölleby m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2013/14:K23 av Mia Sydow Mölleby m.fl. V med anledning av prop. 2013/14:173 En utvecklad budgetprocess V051 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att 2 kap. 11 a budgetlagen ska ges den lydelse som framgår av bilaga 1 i motionen. Motivering Regeringen lämnar i propositionen bl.a. förslag


Utskottsberedning: 2013/14:KU46
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:K23 av Mia Sydow Mölleby m.fl. (V) (doc, 58 kB)

Motion 2013/14:Ju21 av Maria Ferm m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2013/14:Ju21 av Maria Ferm m.fl. MP med anledning av prop. 2013/14:194 Skärpt straff för mord MP036 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag till lag om ändring i 3 kap. 1 brottsbalken. Motivering Regeringen lämnar i propositionen förslag som avses leda till att fler personer


Utskottsberedning: 2013/14:JuU28
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:Ju21 av Maria Ferm m.fl. (MP) (doc, 57 kB)

Motion 2013/14:Fi5 av Peter Eriksson m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2013/14:Fi5 av Peter Eriksson m.fl. MP med anledning av prop. 2013/14:133 Direktupphandling MP029 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ökad offentlighet och insyn i direktupphandlingar. Riksdagen tillkännager för regeringen


Utskottsberedning: 2013/14:FiU18
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2013/14:Fi5 av Peter Eriksson m.fl. (MP) (doc, 59 kB)

Motion 2013/14:Fi4 av Sven-Olof Sällström (SD)

Motion till riksdagen 2013/14:Fi4 av Sven-Olof Sällström SD med anledning av prop. 2013/14:133 Direktupphandling SD450 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2013/14:133. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ändringar i lagen om offentlig upphandling


Utskottsberedning: 2013/14:FiU18
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2013/14:Fi4 av Sven-Olof Sällström (SD) (doc, 55 kB)

Motion 2013/14:C13 av Markus Wiechel (SD)

Motion till riksdagen 2013/14:C13 av Markus Wiechel SD med anledning av prop. 2013/14:126 En enklare planprocess SD466 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om justering i regeringens förslag till förenklingar när det gäller kungörelser av byggplaner.


Utskottsberedning: 2013/14:CU31
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2013/14:C13 av Markus Wiechel (SD) (doc, 56 kB)

Motion 2013/14:Ub9 av Rossana Dinamarca m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2013/14:Ub9 av Rossana Dinamarca m.fl. V med anledning av prop. 2013/14:160 Tid för undervisning lärares arbete med stöd, särskilt stöd och åtgärdsprogram V047 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag om lärares arbete med stöd och särskilt stöd avsnitt 5 i propositionenMotivering


Utskottsberedning: 2013/14:UbU19
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:Ub9 av Rossana Dinamarca m.fl. (V) (doc, 58 kB)

Motion 2013/14:So18 av Eva Olofsson m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2013/14:So18 av Eva Olofsson m.fl. V med anledning av prop. 2013/14:168 Fritidspeng för barn i hushåll med försörjningsstöd V049 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2013/14:168 Fritidspeng för barn i hushåll med försörjningsstöd. Riksdagen tillkännager för regeringen som


Utskottsberedning: 2013/14:SoU26
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2013/14:So18 av Eva Olofsson m.fl. (V) (doc, 61 kB)

Motion 2013/14:Sf21 av Wiwi-Anne Johansson m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2013/14:Sf21 av Wiwi-Anne Johansson m.fl. V med anledning av prop. 2013/14:138 Vissa socialförsäkringsfrågor V050 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag om att göra det möjligt att ta ut ränta för sjukersättning som återbetalas om det upprättas en avbetalningsplan eller


Utskottsberedning: 2013/14:SfU15
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2013/14:Sf21 av Wiwi-Anne Johansson m.fl. (V) (doc, 59 kB)

Motion 2013/14:MJ14 av Jens Holm m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2013/14:MJ14 av Jens Holm m.fl. V med anledning av prop. 2013/14:183 Lag om handel med timmer och trävaror V048 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att bestämmelser som ska komplettera timmerförordningen och förordningar


Utskottsberedning: 2013/14:MJU25
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2013/14:MJ14 av Jens Holm m.fl. (V) (doc, 59 kB)

Motion 2013/14:U21 av Hans Linde m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2013/14:U21 av Hans Linde m.fl. V med anledning av skr. 2013/14:114 Strategisk exportkontroll 2013 krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden V043 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 1 3 Inledning 3 4 Kraftigt ökad svensk krigsmaterielexport 3 5 Den globala ökningen


Utskottsberedning: 2013/14:UU11
Riksdagsbeslut (11 yrkanden): 11 avslag

Motion 2013/14:U21 av Hans Linde m.fl. (V) (doc, 99 kB)

Motion 2013/14:U14 av Julia Kronlid och Mikael Jansson (SD)

Motion till riksdagen 2013/14:U14 av Julia Kronlid och Mikael Jansson SD med anledning av prop. 2013/14:189 Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali SD449 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen medger att regeringen ställer en svensk väpnad styrka bestående av högst 400 personer till förfogande


Utskottsberedning: 2013/14:UFöU2
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2013/14:U14 av Julia Kronlid och Mikael Jansson (SD) (doc, 61 kB)