Dokument & lagar (39 träffar)

Motion 2013/14:MJ28 av Helena Leander m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2013/14:MJ28 av Helena Leander m.fl. MP med anledning av prop. 2013/14:214 Strandskydd vid små sjöar och vattendrag 201314MP060 med anledning av proposition 2013 14 214 Strandskyddet vid små sjöar och vattendrag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag till riksdagsbeslut.


Utskottsberedning: 2013/14:MJU26
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2013/14:MJ28 av Helena Leander m.fl. (MP) (doc, 48 kB)

Motion 2013/14:MJ20 av Jens Holm m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2013/14:MJ20 av Jens Holm m.fl. V med anledning av prop. 2013/14:214 Strandskydd vid små sjöar och vattendrag 201314V067 med anledning av prop 2013 14 214 Strandskyddet vid små sjöar och vattendrag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2013/14:214 Strandskydd vid små sjöar


Utskottsberedning: 2013/14:MJU26
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:MJ20 av Jens Holm m.fl. (V) (doc, 45 kB)

Motion 2013/14:MJ23 av Josef Fransson och Mikael Jansson (SD)

Motion till riksdagen 2013/14:MJ23 av Josef Fransson och Mikael Jansson SD med anledning av skr. 2013/14:209 Riksrevisionens rapport om klimat för pengarna 201314SD484 med anledning av Regeringens skrivelse 2013 14 209 Riksrevisionens rapport om klimat för pengarna Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2013/14:MJU20
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): 10 avslag

Motion 2013/14:MJ23 av Josef Fransson och Mikael Jansson (SD) (doc, 56 kB)

Motion 2013/14:MJ22 av Jens Holm m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2013/14:MJ22 av Jens Holm m.fl. V med anledning av skr. 2013/14:209 Riksrevisionens rapport om klimat för pengarna 201314V065 med anledning av skr 2013 14 209 Riksrevisionens rapport om klimat för pengarna Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som


Utskottsberedning: 2013/14:MJU20
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2013/14:MJ22 av Jens Holm m.fl. (V) (doc, 54 kB)

Motion 2013/14:MJ21 av Matilda Ernkrans m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:MJ21 av Matilda Ernkrans m.fl. S med anledning av skr. 2013/14:209 Riksrevisionens rapport om klimat för pengarna Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om inriktningen på den utredning som


Utskottsberedning: 2013/14:MJU20
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:MJ21 av Matilda Ernkrans m.fl. (S) (doc, 52 kB)

Motion 2013/14:MJ31 av Kew Nordqvist (MP)

Motion till riksdagen 2013/14:MJ31 av Kew Nordqvist MP med anledning av prop. 2013/14:184 Ändringar i fiskelagen Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen ska återkomma med lagförslag som innebär att fiskelicenser är knutna till fysiska personer. Riksdagen tillkännager för


Utskottsberedning: 2013/14:MJU29
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): 10 avslag

Motion 2013/14:MJ31 av Kew Nordqvist (MP) (doc, 54 kB)

Motion 2013/14:MJ30 av Jens Holm m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2013/14:MJ30 av Jens Holm m.fl. V med anledning av prop. 2013/14:184 Ändringar i fiskelagen Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att redskapsbegränsningar för fritidsfiske ska omfatta även fiske


Utskottsberedning: 2013/14:MJU29
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2013/14:MJ30 av Jens Holm m.fl. (V) (doc, 51 kB)

Motion 2013/14:MJ29 av Matilda Ernkrans m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:MJ29 av Matilda Ernkrans m.fl. S med anledning av prop. 2013/14:184 Ändringar i fiskelagen S8013 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen ska återkomma till riksdagen med ett lagförslag om att göra redskapsbegränsningarna


Utskottsberedning: 2013/14:MJU29
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2013/14:MJ29 av Matilda Ernkrans m.fl. (S) (doc, 68 kB)

Motion 2013/14:MJ27 av Helena Leander (MP)

Motion till riksdagen 2013/14:MJ27 av Helena Leander MP med anledning av prop. 2013/14:141 En svensk strategi för biologisk mångfald och ekosystemtjänster En svensk strategi för biologisk mångfald och ekosystemtjänster Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i


Utskottsberedning: 2013/14:MJU27
Riksdagsbeslut (21 yrkanden): 21 avslag

Motion 2013/14:MJ27 av Helena Leander (MP) (doc, 116 kB)

Motion 2013/14:MJ19 av Josef Fransson (SD)

Motion till riksdagen 2013/14:MJ19 av Josef Fransson SD med anledning av skr. 2013/14:145 Svenska miljömål visar vägen Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att elcertifikatssystemet ska fasas ut och att inga ytterligare


Utskottsberedning: 2013/14:MJU28
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:MJ19 av Josef Fransson (SD) (doc, 44 kB)

Motion 2013/14:MJ18 av Matilda Ernkrans m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:MJ18 av Matilda Ernkrans m.fl. S med anledning av skr. 2013/14:145 Svenska miljömål visar vägen Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen ska ta fram aktiva och effektiva åtgärder


Utskottsberedning: 2013/14:MJU28
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2013/14:MJ18 av Matilda Ernkrans m.fl. (S) (doc, 45 kB)

Motion 2013/14:MJ26 av Jens Holm m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2013/14:MJ26 av Jens Holm m.fl. V med anledning av prop. 2013/14:141 En svensk strategi för biologisk mångfald och ekosystemtjänster Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen skyndsamt


Utskottsberedning: 2013/14:MJU27
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 8 avslag

Motion 2013/14:MJ26 av Jens Holm m.fl. (V) (doc, 60 kB)

Motion 2013/14:MJ17 av Helena Leander (MP)

Motion till riksdagen 2013/14:MJ17 av Helena Leander MP med anledning av skr. 2013/14:145 Svenska miljömål visar vägen Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att överskådligheten i miljömålssystemet behöver förbättras.


Utskottsberedning: 2013/14:MJU28
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2013/14:MJ17 av Helena Leander (MP) (doc, 52 kB)

Motion 2013/14:MJ25 av Matilda Ernkrans m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:MJ25 av Matilda Ernkrans m.fl. S med anledning av prop. 2013/14:141 En svensk strategi för biologisk mångfald och ekosystemtjänster S8012 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen ska besluta om ytterligare


Utskottsberedning: 2013/14:MJU27
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2013/14:MJ25 av Matilda Ernkrans m.fl. (S) (doc, 83 kB)

Motion 2013/14:MJ16 av Jens Holm m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2013/14:MJ16 av Jens Holm m.fl. V med anledning av prop. 2013/14:186 Hushållning med havsområden V055 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att havsplanerna bör slå fast att ekologiska intressen ska vara överordnade ekonomiska


Utskottsberedning: 2013/14:MJU24
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2013/14:MJ16 av Jens Holm m.fl. (V) (doc, 67 kB)

Motion 2013/14:MJ15 av Helena Leander och Kew Nordqvist (MP)

Motion till riksdagen 2013/14:MJ15 av Helena Leander och Kew Nordqvist MP med anledning av prop. 2013/14:183 Lag om handel med timmer och trävaror MP039 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen antar regeringens förslag till lag om handel med timmer och trävaror med de ändringarna att a 9 får följande lydelse: 9 Till


Utskottsberedning: 2013/14:MJU25
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:MJ15 av Helena Leander och Kew Nordqvist (MP) (doc, 59 kB)

Motion 2013/14:MJ14 av Jens Holm m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2013/14:MJ14 av Jens Holm m.fl. V med anledning av prop. 2013/14:183 Lag om handel med timmer och trävaror V048 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att bestämmelser som ska komplettera timmerförordningen och förordningar


Utskottsberedning: 2013/14:MJU25
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2013/14:MJ14 av Jens Holm m.fl. (V) (doc, 59 kB)

Motion 2013/14:MJ12 av Matilda Ernkrans m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:MJ12 av Matilda Ernkrans m.fl. S med anledning av skr. 2013/14:158 Riksrevisionens rapport om det svenska landsbygdsprogrammet 20072013 S8011 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör ge Jordbruksverket


Utskottsberedning: 2013/14:MJU17
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:MJ12 av Matilda Ernkrans m.fl. (S) (doc, 58 kB)

Motion 2013/14:MJ24 av Josef Fransson (SD)

Motion till riksdagen 2013/14:MJ24 av Josef Fransson SD med anledning av prop. 2013/14:141 En svensk strategi för biologisk mångfald och ekosystemtjänster SD391 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att upprätta en plan för att öka mängden betande


Utskottsberedning: 2013/14:MJU27
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2013/14:MJ24 av Josef Fransson (SD) (doc, 62 kB)

Motion 2013/14:MJ13 av Josef Fransson (SD)

Motion till riksdagen 2013/14:MJ13 av Josef Fransson SD med anledning av prop. 2013/14:177 Ny lag om virkesmätning SD384 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag i proposition 2013/14:177. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen snarast


Utskottsberedning: 2013/14:MJU22
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2013/14:MJ13 av Josef Fransson (SD) (doc, 55 kB)
Paginering