Dokument & lagar (3 116 träffar)

Motion 2010/11:K1 av Lars Ohly m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2010/11:K1 av Lars Ohly m.fl. V med anledning av prop. 2010/11:40 En reformerad budgetlag v009 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Bakgrund 2 4 Normpolitiken 4 5 Principiella överväganden 6 6 Utgiftstaken 6 7 Överskottsmålet 7 8 Infrastruktur och statligt ägande 9 8.1 Finansiering


Utskottsberedning: 2010/11:KU14
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2010/11:K1 av Lars Ohly m.fl. (V) (doc, 91 kB)

Motion 2010/11:Sf3 av Tomas Eneroth m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2010/11:Sf3 av Tomas Eneroth m.fl. S med anledning av skr. 2010/11:29 Migration och asylpolitik s64001 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att genomföra en översyn av reglerna för anhöriginvandring Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2010/11:SfU6
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2010/11:Sf3 av Tomas Eneroth m.fl. (S) (doc, 58 kB)

Motion 2010/11:Fi13 av Peter Eriksson m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2010/11:Fi13 av Peter Eriksson m.fl. MP med anledning av prop. 2010/11:99 Vårändringsbudget för 2011 MP027 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar om ändrade ramar för utgiftsområde 7 Internationellt bistånd samt anvisar ändrade och nya anslag enligt uppställning: UO Anslag Regeringens


Utskottsberedning: 2010/11:FiU21
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:Fi13 av Peter Eriksson m.fl. (MP) (doc, 62 kB)

Motion 2010/11:Fi10 av Lars Ohly m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2010/11:Fi10 av Lars Ohly m.fl. V med anledning av prop. 2010/11:100 2011 års ekonomiska vårproposition v029 1 Sammanfattning För oss i Vänsterpartiet är full sysselsättning det överordnade målet för den ekonomiska politiken. Vi presenterar i den här motionen en politik för ökad kvalitet i välfärden,


Utskottsberedning: 2010/11:FiU20 2010/11:KU32
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2010/11:Fi10 av Lars Ohly m.fl. (V) (doc, 540 kB)

Motion 2010/11:Fi11 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2010/11:Fi11 av Jimmie Åkesson m.fl. SD med anledning av prop. 2010/11:100 2011 års ekonomiska vårproposition SD300 1 Sammanfattning 1.1 Med ansvar för framtiden Sverigedemokraterna är ett värdekonservativt och socialt ansvarstagande parti. Partiets politik syftar primärt till att värna den svenska


Utskottsberedning: 2010/11:FiU20
Riksdagsbeslut (9 yrkanden): 9 avslag

Motion 2010/11:Fi11 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) (doc, 844 kB)

Motion 2010/11:Fi9 av Håkan Juholt m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2010/11:Fi9 av Håkan Juholt m.fl. S med anledning av prop. 2010/11:100 2011 års ekonomiska vårproposition S2001 Motivering Full sysselsättning är målet för Socialdemokraternas ekonomiska politik. Sverige ska ha sunda offentliga finanser. Det är en förutsättning för uthållig hållbar tillväxt och


Utskottsberedning: 2010/11:FiU20
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2010/11:Fi9 av Håkan Juholt m.fl. (S) (doc, 1593 kB)

Motion 2010/11:Fi14 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2010/11:Fi14 av Jimmie Åkesson m.fl. SD med anledning av prop. 2010/11:99 Vårändringsbudget för 2011 SD301 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar om ändrade ramar för utgiftsområden och anvisar ändrade anslag enligt tabellen nedan. Tusental kronor Tilläggsbudget för 2010 Avvikelse från


Utskottsberedning: 2010/11:FiU21
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2010/11:Fi14 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) (doc, 75 kB)

Motion 2010/11:Fi12 av Peter Eriksson m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2010/11:Fi12 av Peter Eriksson m.fl. MP med anledning av prop. 2010/11:100 2011 års ekonomiska vårproposition MP026 Inledning Miljöpartiet de gröna har en vision för Sverige. Vi vill se ett hållbart Sverige där människor känner sig delaktiga och trygga, ett Sverige som är öppet mot omvärlden och


Utskottsberedning: 2010/11:FiU20
Riksdagsbeslut (18 yrkanden): 17 avslag, 1 bifall,

Motion 2010/11:Fi12 av Peter Eriksson m.fl. (MP) (doc, 263 kB)

Motion 2010/11:U7 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2010/11:U7 av Jimmie Åkesson m.fl. SD med anledning av prop. 2010/11:111 Svenskt deltagande i den internationella militära insatsen i Libyen SD668 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2010/11:111 Svenskt deltagande i den internationella militära insatsen i Libyen.


Utskottsberedning: 2010/11:UFöU3
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:U7 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) (doc, 55 kB)

Motion 2010/11:Kr317 av Sten Bergheden och Eliza Roszkowska Öberg (M)

Motion till riksdagen 2010/11:Kr317 av Sten Bergheden och Eliza Roszkowska Öberg M Museijärnvägar m1167 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheterna att ge kulturstöd även till Sveriges museijärnvägar. Motivering Det är de många


Utskottsberedning: 2010/11:KrU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:Kr317 av Sten Bergheden och Eliza Roszkowska Öberg (M) (doc, 47 kB)

Motion 2010/11:Kr312 av Leif Pettersson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2010/11:Kr312 av Leif Pettersson m.fl. S Kultur och tillväxt s71014 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om kulturens betydelse för tillväxt. Motivering Kulturen har en allt viktigare roll för tillväxt och framtid. De ställen


Utskottsberedning: 2010/11:KrU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:Kr312 av Leif Pettersson m.fl. (S) (doc, 49 kB)

Motion 2010/11:Kr311 av Ann-Christin Ahlberg m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2010/11:Kr311 av Ann-Christin Ahlberg m.fl. S Jämställdhet inom kultur s71005 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ökad jämställdhet inom kultur. Motivering Inom kultursektorn dominerar fortfarande den manliga normen, framförallt


Utskottsberedning: 2010/11:KrU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:Kr311 av Ann-Christin Ahlberg m.fl. (S) (doc, 49 kB)

Motion 2010/11:Kr309 av Krister Hammarbergh (M)

Motion till riksdagen 2010/11:Kr309 av Krister Hammarbergh M Bodens fästning som nationellt kulturarv m1570 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att fastslå Bodens fästning som ett kulturarv av nationellt intresse. Motivering Vikten av att kunna


Utskottsberedning: 2010/11:KrU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:Kr309 av Krister Hammarbergh (M) (doc, 48 kB)

Motion 2010/11:Kr270 av Ulf Nilsson och Allan Widman (FP)

Motion till riksdagen 2010/11:Kr270 av Ulf Nilsson och Allan Widman FP Fornfynden i södra Sverige fp1278 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om Kulturdepartementets övergripande ansvar för arkeologi. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin


Utskottsberedning: 2010/11:KrU10
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2010/11:Kr270 av Ulf Nilsson och Allan Widman (FP) (doc, 52 kB)

Motion 2010/11:Kr222 av Johan Pehrson (FP)

Motion till riksdagen 2010/11:Kr222 av Johan Pehrson FP Förebygga dopning fp1214 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av ökade och breda insatser inom svensk idrottsrörelse för att motverka dopning. Motivering Dopning är ett samhällsproblem


Utskottsberedning: 2010/11:KrU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:Kr222 av Johan Pehrson (FP) (doc, 50 kB)

Motion 2010/11:K391 av Krister Hammarbergh (M)

Motion till riksdagen 2010/11:K391 av Krister Hammarbergh M Lokal beslutanderätt över valkretsindelning vid kommunala val m1723 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om lokal beslutanderätt över valkretsindelning vid kommunala val. Motivering För


Utskottsberedning: 2010/11:KU24
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:K391 av Krister Hammarbergh (M) (doc, 48 kB)

Motion 2010/11:K389 av Olle Thorell och Sven-Erik Österberg (S)

Motion till riksdagen 2010/11:K389 av Olle Thorell och Sven-Erik Österberg S Möjligheten att avsätta kommunstyrelsens ordförande s32006 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över 4 kap. 10 kommunallagen. Motivering I dagsläget kan en partikoalition


Utskottsberedning: 2010/11:KU24
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:K389 av Olle Thorell och Sven-Erik Österberg (S) (doc, 47 kB)

Motion 2010/11:K325 av Per Lodenius och Johan Linander (C)

Motion till riksdagen 2010/11:K325 av Per Lodenius och Johan Linander C Lättläst på myndigheters webbplatser c342 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör ge anvisningar om att statliga myndigheter snarast ska ha information på


Utskottsberedning: 2010/11:KU23
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:K325 av Per Lodenius och Johan Linander (C) (doc, 47 kB)

Motion 2010/11:Ju385 av Mikael Cederbratt (M)

Motion till riksdagen 2010/11:Ju385 av Mikael Cederbratt M Polisens arbetsmetoder Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ett tydligare regelverk för polisens arbetsmetoder. Motivering Polisen ska givetvis agera korrekt


Utskottsberedning: 2010/11:JuU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:Ju385 av Mikael Cederbratt (M) (doc, 47 kB)

Motion 2010/11:Ju384 av Mikael Cederbratt och Maria Plass (M)

Motion till riksdagen 2010/11:Ju384 av Mikael Cederbratt och Maria Plass M Motverkande av barnäktenskap och tvångsäktenskap Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en skärpning av lagstiftningen mot barnäktenskap och tvångsäktenskap.


Utskottsberedning: 2010/11:JuU8
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2010/11:Ju384 av Mikael Cederbratt och Maria Plass (M) (doc, 49 kB)