Dokument & lagar (117 träffar)

Motion 2014/15:52 av Julia Kronlid m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:52 av Julia Kronlid m.fl. SD med anledning av prop. 2013/14:250 Associeringsavtal mellan Europeiska unionen, Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Moldavien, å andra sidan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår propositionen. Riksdagen


Utskottsberedning: 2014/15:UU6
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2014/15:52 av Julia Kronlid m.fl. (SD) (docx, 46 kB) Motion 2014/15:52 av Julia Kronlid m.fl. (SD) (pdf, 67 kB)

Motion 2014/15:51 av Julia Kronlid m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:51 av Julia Kronlid m.fl. SD med anledning av prop. 2013/14:251 Associeringsavtal mellan Europeiska unionen, Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Georgien, å andra sidan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår propositionen. Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2014/15:UU5
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2014/15:51 av Julia Kronlid m.fl. (SD) (docx, 46 kB) Motion 2014/15:51 av Julia Kronlid m.fl. (SD) (pdf, 67 kB)

Motion 2014/15:50 av Julia Kronlid m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:50 av Julia Kronlid m.fl. SD med anledning av prop. 2013/14:249 Associeringsavtal mellan Europeiska unionen, Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Ukraina, å andra sidan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår propositionen. Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2014/15:UU7
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2014/15:50 av Julia Kronlid m.fl. (SD) (docx, 47 kB) Motion 2014/15:50 av Julia Kronlid m.fl. (SD) (pdf, 67 kB)

Motion 2014/15:48 av Pia Nilsson m.fl. (S, MP)

Motion till riksdagen 2014/15:48 av Pia Nilsson m.fl. S, MP med anledning av prop. 2013/14:256 Åtgärder vid hindrande av fortsatt färd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att åtgärder vid hindrande av fortsatt färd ska få bestå längre än 24 timmar,


Utskottsberedning: 2014/15:TU3
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2014/15:48 av Pia Nilsson m.fl. (S, MP) (docx, 47 kB) Motion 2014/15:48 av Pia Nilsson m.fl. (S, MP) (pdf, 71 kB)

Motion 2014/15:46 av Per Klarberg och Patrik Jönsson (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:46 av Per Klarberg och Patrik Jönsson SD med anledning av prop. 2013/14:256 Åtgärder vid hindrande av fortsatt färd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att klampningen för att vara verkningsfull måste fortgå så lång


Utskottsberedning: 2014/15:TU3
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , 2 bifall,

Motion 2014/15:46 av Per Klarberg och Patrik Jönsson (SD) (docx, 45 kB) Motion 2014/15:46 av Per Klarberg och Patrik Jönsson (SD) (pdf, 62 kB)

Motion 2014/15:47 av Markus Wiechel (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:47 av Markus Wiechel SD med anledning av prop. 2013/14:248 Genomförande av det omarbetade skyddsgrundsdirektivet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda och närmare specificera uttrycket inte tillfällig naturRiksdagen


Utskottsberedning: 2014/15:SfU5
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2014/15:47 av Markus Wiechel (SD) (docx, 47 kB) Motion 2014/15:47 av Markus Wiechel (SD) (pdf, 73 kB)

Motion 2014/15:53 av Josef Fransson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:53 av Josef Fransson m.fl. SD med anledning av skr. 2013/14:140 2014 års redogörelse för företag med statligt ägande Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över uppdraget till statligt ägda Vattenfall enligt vad


Utskottsberedning: 2014/15:NU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:53 av Josef Fransson m.fl. (SD) (docx, 47 kB) Motion 2014/15:53 av Josef Fransson m.fl. (SD) (pdf, 64 kB)

Motion 2014/15:54 av Adam Marttinen (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:54 av Adam Marttinen SD med anledning av prop. 2013/14:254 Register över tillträdesförbud vid idrottsarrangemang Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att tillskjuta de medel som behövs till Polismyndigheten för de


Utskottsberedning: 2014/15:JuU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:54 av Adam Marttinen (SD) (docx, 45 kB) Motion 2014/15:54 av Adam Marttinen (SD) (pdf, 58 kB)

Motion 2014/15:49 av Roger Richtoff m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:49 av Roger Richtoff m.fl. SD med anledning av skr. 2013/14:255 Riksrevisionens rapporter under 2014 om regeringens och Försvarsmaktens genomförande av riksdagens beslut om försvaret Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen


Utskottsberedning: 2014/15:FöU3
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2014/15:49 av Roger Richtoff m.fl. (SD) (docx, 47 kB) Motion 2014/15:49 av Roger Richtoff m.fl. (SD) (pdf, 71 kB)

Motion 2014/15:44 av Emma Wallrup m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2014/15:44 av Emma Wallrup m.fl. V med anledning av prop. 2013/14:256 Åtgärder vid hindrande av fortsatt färd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att särskilda skäl inte ska krävas för att anta att ett omhändertagande av


Utskottsberedning: 2014/15:TU3
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 1 avslag, 1 bifall,

Motion 2014/15:44 av Emma Wallrup m.fl. (V) (docx, 47 kB) Motion 2014/15:44 av Emma Wallrup m.fl. (V) (pdf, 71 kB)

Motion 2014/15:45 av Rossana Dinamarca m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2014/15:45 av Rossana Dinamarca m.fl. V med anledning av prop. 2013/14:254 Register över tillträdesförbud vid idrottsarrangemang Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2013/14:254 Register över tillträdesförbud vid idrottsarrangemang. Motivering Idrottsrörelsen är


Utskottsberedning: 2014/15:JuU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:45 av Rossana Dinamarca m.fl. (V) (docx, 47 kB) Motion 2014/15:45 av Rossana Dinamarca m.fl. (V) (pdf, 72 kB)

Motion 2014/15:42 av Christina Höj Larsen m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2014/15:42 av Christina Höj Larsen m.fl. V med anledning av prop. 2013/14:248 Genomförande av det omarbetade skyddsgrundsdirektivet 1  Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör återkomma med lagförslag om vad


Utskottsberedning: 2014/15:SfU5
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2014/15:42 av Christina Höj Larsen m.fl. (V) (docx, 50 kB) Motion 2014/15:42 av Christina Höj Larsen m.fl. (V) (pdf, 84 kB)

Motion 2014/15:41 av Sven-Olof Sällström (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:41 av Sven-Olof Sällström SD med anledning av skr. 2013/14:252 Riksrevisionens rapport om effekter av förändrade regler för deltidsarbetslösa Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utöka rätten till arbetslöshetskassa


Utskottsberedning: 2014/15:AU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:41 av Sven-Olof Sällström (SD) (docx, 46 kB) Motion 2014/15:41 av Sven-Olof Sällström (SD) (pdf, 61 kB)

Motion 2014/15:38 av Emma Wallrup m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2014/15:38 av Emma Wallrup m.fl. V med anledning av prop. 2013/14:241 Tydlig prisuppgift vid taxiresor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör återkomma med förslag om att införa en maxtaxa för taxiresor. Bakgrund


Utskottsberedning: 2014/15:TU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:38 av Emma Wallrup m.fl. (V) (docx, 47 kB) Motion 2014/15:38 av Emma Wallrup m.fl. (V) (pdf, 77 kB)

Motion 2014/15:37 av Emma Wallrup m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2014/15:37 av Emma Wallrup m.fl. V med anledning av prop. 2013/14:234 Sanktionsavgift för överträdelse av bestämmelserna om cabotagetransport på väg 1  Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att det bör införas en sanktionsavgift


Utskottsberedning: 2014/15:TU2
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 2 avslag, 3 bifall,

Motion 2014/15:37 av Emma Wallrup m.fl. (V) (docx, 51 kB) Motion 2014/15:37 av Emma Wallrup m.fl. (V) (pdf, 86 kB)

Motion 2014/15:39 av Kent Ekeroth och Adam Marttinen (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:39 av Kent Ekeroth och Adam Marttinen SD med anledning av prop. 2013/14:237 Hemliga tvångsmedel mot allvarliga brott Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att lätta rekvisiten för brottsbekämpande myndigheters tillgång


Utskottsberedning: 2014/15:JuU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:39 av Kent Ekeroth och Adam Marttinen (SD) (docx, 47 kB) Motion 2014/15:39 av Kent Ekeroth och Adam Marttinen (SD) (pdf, 73 kB)

Motion 2014/15:36 av Sven-Olof Sällström (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:36 av Sven-Olof Sällström SD med anledning av skr. 2013/14:244 Riksrevisionens rapport om staten och det civila samhället i integrationsarbetet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att reformera inriktningen för stöd


Utskottsberedning: 2014/15:AU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:36 av Sven-Olof Sällström (SD) (docx, 45 kB) Motion 2014/15:36 av Sven-Olof Sällström (SD) (pdf, 49 kB)