Dokument & lagar (5 träffar)

Motion 2014/15:3035 av Mattias Karlsson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:3035 av Mattias Karlsson m.fl. SD med anledning av prop. 2014/15:50 Förändrad nedsättning av socialavgifter för unga Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2014/15:50 Förändrad nedsättning av socialavgifter för unga. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening


Utskottsberedning: 2014/15:SfU10
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2014/15:3035 av Mattias Karlsson m.fl. (SD) (docx, 47 kB) Motion 2014/15:3035 av Mattias Karlsson m.fl. (SD) (pdf, 77 kB)

Motion 2014/15:3028 av Markus Wiechel m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:3028 av Markus Wiechel m.fl. SD med anledning av prop. 2014/15:32 EU:s gränskodex Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens ändringsförslag i 5 kap. utlänningslagen. Riksdagen avslår regeringens förslag att stryka lagtexten om pass i 9 kap. utlänningslagen. Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2014/15:SfU7
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2014/15:3028 av Markus Wiechel m.fl. (SD) (docx, 46 kB) Motion 2014/15:3028 av Markus Wiechel m.fl. (SD) (pdf, 70 kB)

Motion 2014/15:3027 av Linus Bylund m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:3027 av Linus Bylund m.fl. SD med anledning av prop. 2014/15:21 SGI-skydd för deltagare i arbetsmarknadspolitiska program Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2014/15:21 SGI-skydd för deltagare i arbetsmarknadspolitiska program. Motivering I proposition 2014/15:21 lämnas


Utskottsberedning: 2014/15:SfU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:3027 av Linus Bylund m.fl. (SD) (docx, 45 kB) Motion 2014/15:3027 av Linus Bylund m.fl. (SD) (pdf, 68 kB)

Motion 2014/15:47 av Markus Wiechel (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:47 av Markus Wiechel SD med anledning av prop. 2013/14:248 Genomförande av det omarbetade skyddsgrundsdirektivet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda och närmare specificera uttrycket inte tillfällig naturRiksdagen


Utskottsberedning: 2014/15:SfU5
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2014/15:47 av Markus Wiechel (SD) (docx, 47 kB) Motion 2014/15:47 av Markus Wiechel (SD) (pdf, 73 kB)

Motion 2014/15:42 av Christina Höj Larsen m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2014/15:42 av Christina Höj Larsen m.fl. V med anledning av prop. 2013/14:248 Genomförande av det omarbetade skyddsgrundsdirektivet 1  Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör återkomma med lagförslag om vad


Utskottsberedning: 2014/15:SfU5
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2014/15:42 av Christina Höj Larsen m.fl. (V) (docx, 50 kB) Motion 2014/15:42 av Christina Höj Larsen m.fl. (V) (pdf, 84 kB)