Dokument & lagar (3 516 träffar)

Riksrevisionens granskningsrapport 2012:25

RIKSREVISIONEN GRANSKAR: OFFENTLIGA FINANSER RiR 2012:25 Den kommunala ekonomin och hållbara offentliga finanser DEN KOMMUNALA EKONOMIN OCH HÅLLBARA OFFENTLIGA FINANSER RIKSREVISIONEN GRANSKAR: OFFENTLIGA FINANSER TILL RIKSDAGEN DATUM: 2012-12-11 DNR: 31-2012-0413 RIR 2012:25 Härmed överlämnas enligt 9 lagen 2002:1022

2012-12-20

Riksrevisionens granskningsrapport 2012:25 (pdf, 360 kB)

Riksrevisionens granskningsrapport 2012:24

RIKSREVISIONEN GRANSKAR: OFFENTLIGA FINANSER RiR 2012:24 Regeringens redovisning i budgetpropositionen för 2013 tydlig och transparent REGERINGENS REDOVISNING I BUDGETPROPOSITIONEN FÖR 2013 TYDLIG OCH TRANSPARENT RIKSREVISIONEN GRANSKAR: OFFENTLIGA FINANSER TILL RIKSDAGEN DATUM: 2012-12-05 DNR: 31-2012-1132 RIR 2012:24

2012-12-19

Riksrevisionens granskningsrapport 2012:24 (pdf, 277 kB)

Motion 2012/13:U8 av Urban Ahlin m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:U8 av Urban Ahlin m.fl. S med anledning av prop. 2012/13:53 Avtal mellan Sveriges regering och PLO, till förmån för Palestinska myndigheten S29004 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige bör erkänna staten


Utskottsberedning: 2012/13:UU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:U8 av Urban Ahlin m.fl. (S) (doc, 58 kB)

Riksrevisionens granskningsrapport 2012:23

RIKSREVISIONEN GRANSKAR: ETABLERING OCH INTEGRATION RiR 2012:23 Början på något nytt Etableringsförberedande insatser för asylsökande BÖRJAN PÅ NÅGOT NYTT ETABLERINGSFÖRBEREDANDE INSATSER FÖR ASYLSÖKANDE RIKSREVISIONEN GRANSKAR: ETABLERING OCH INTEGRATION TILL RIKSDAGEN DATUM: 2012-11-29 DNR: 31-2011-1186 RIR 2012:23

2012-12-13

Riksrevisionens granskningsrapport 2012:23 (pdf, 467 kB)

Motion 2012/13:C1 av Carina Herrstedt (SD)

Motion till riksdagen 2012/13:C1 av Carina Herrstedt SD med anledning av prop. 2012/13:36 Snabbare betalningar SD197 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om begränsningar av längden på avtalade betalningstider. Motivering Många företag, främst små


Utskottsberedning: 2012/13:CU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:C1 av Carina Herrstedt (SD) (doc, 54 kB)

Riksrevisionens granskningsrapport 2012:22

EN GRANSKNINGSRAPPORT FRÅN RIKSREVISIONEN RiR 2012:22 Mer att förenkla Administration i strukturfondsprojekt MER ATT FÖRENKLA ADMINISTRATION I STRUKTURFONDSPROJEKT EN GRANSKNINGSRAPPORT FRÅN RIKSREVISIONEN TILL RIKSDAGEN DATUM: 2012-11-27 DNR: 31-2011-1103 RIR 2012:22 Härmed överlämnas enligt 9 lagen 2002:1022

2012-12-11

Riksrevisionens granskningsrapport 2012:22 (pdf, 505 kB)

Motion 2012/13:C2 av Veronica Palm m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:C2 av Veronica Palm m.fl. S med anledning av prop. 2012/13:36 Snabbare betalningar S37000 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen ska återkomma med förslag om hur de små och medelstora företagens ställning


Utskottsberedning: 2012/13:CU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2012/13:C2 av Veronica Palm m.fl. (S) (doc, 58 kB)

Riksrevisionens granskningsrapport 2012:21

RIKSREVISIONEN GRANSKAR: INFRASTRUKTUR PÅ NYA VILLKOR RiR 2012:21 Statens satsningar på transportinfrastruktur valuta för pengarna STATENS SATSNINGAR PÅ TRANSPORTINFRASTRUKTUR VALUTA FÖR PENGARNA RIKSREVISIONEN GRANSKAR: INFRASTRUKTUR PÅ NYA VILLKOR TILL RIKSDAGEN DATUM: 2012-11-26 DNR: 31-2011-1095 RIR 2012:21

2012-12-07

Riksrevisionens granskningsrapport 2012:21 (pdf, 1444 kB)

Motion 2012/13:Fi8 av Per Bolund m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2012/13:Fi8 av Per Bolund m.fl. MP med anledning av prop. 2012/13:39 Fördraget om stabilitet, samordning och styrning inom ekonomiska och monetära unionen MP021 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2012/13:39 Fördraget om stabilitet, samordning och styrning inom


Utskottsberedning: 2012/13:FiU28
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2012/13:Fi8 av Per Bolund m.fl. (MP) (doc, 66 kB)

Riksrevisionens granskningsrapport 2012:20

RIKSREVISIONEN GRANSKAR: STATEN OCH VÅRDEN RiR 2012:20 Statens insatser inom ambulansverksamheten STATENS INSATSER INOM AMBULANSVERKSAMHETEN RIKSREVISIONEN GRANSKAR: STATEN OCH VÅRDEN TILL RIKSDAGEN DATUM: 2012-11-22 DNR: 31-2011-1262 RIR 2012:20 Härmed överlämnas enligt 9 lagen 2002:1022 om revision av statlig

2012-12-06

Riksrevisionens granskningsrapport 2012:20 (pdf, 590 kB)

Motion 2012/13:Fi5 av Ulla Andersson m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2012/13:Fi5 av Ulla Andersson m.fl. V med anledning av prop. 2012/13:39 Fördraget om stabilitet, samordning och styrning inom ekonomiska och monetära unionen V017 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag om att riksdagen ska godkänna fördraget om stabilitet, samordning


Utskottsberedning: 2012/13:FiU28
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:Fi5 av Ulla Andersson m.fl. (V) (doc, 64 kB)

Motion 2012/13:So8 av Eva Olofsson m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2012/13:So8 av Eva Olofsson m.fl. V med anledning av skr. 2012/13:44 Riksrevisionens rapport om det statliga tandvårdsstödet V016 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att tillsätta en utredning om god tandhälsa för personer


Utskottsberedning: 2012/13:SoU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:So8 av Eva Olofsson m.fl. (V) (doc, 57 kB)

Motion 2012/13:Fi7 av Fredrik Olovsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:Fi7 av Fredrik Olovsson m.fl. S med anledning av prop. 2012/13:39 Fördraget om stabilitet, samordning och styrning inom ekonomiska och monetära unionen S6000 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vad som bör beaktas


Utskottsberedning: 2012/13:FiU28
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:Fi7 av Fredrik Olovsson m.fl. (S) (doc, 67 kB)

Riksrevisionens granskningsrapport 2012:19

RIKSREVISIONEN GRANSKAR: OFFENTLIGA FINANSER RiR 2012:19 SBAB mervärde, mångfald och konkurrens SBAB MERVÄRDE, MÅNGFALD OCH KONKURRENS RIKSREVISIONEN GRANSKAR: OFFENTLIGA FINANSER TILL RIKSDAGEN DATUM: 2012-11-19 DNR: 31-2012-0197 RIR 2012:19 Härmed överlämnas enligt 9 lagen 2002:1022 om revision av statlig verksamhet

2012-12-04

Riksrevisionens granskningsrapport 2012:19 (pdf, 887 kB)

Motion 2012/13:So7 av Lena Hallengren m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:So7 av Lena Hallengren m.fl. S med anledning av skr. 2012/13:44 Riksrevisionens rapport om det statliga tandvårdsstödet S31003 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att följa Riksrevisionens förslag till rekommendation


Utskottsberedning: 2012/13:SoU10
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 1 avslag, 4 bifall,

Motion 2012/13:So7 av Lena Hallengren m.fl. (S) (doc, 75 kB)

Motion 2012/13:Ju8 av Maria Ferm m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2012/13:Ju8 av Maria Ferm m.fl. MP med anledning av prop. 2012/13:45 En mer ändamålsenlig förvaltningsprocess MP020 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att avskaffa kravet i 4 kap. 10 a sista stycket rättegångsbalken att


Utskottsberedning: 2012/13:JuU15
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2012/13:Ju8 av Maria Ferm m.fl. (MP) (doc, 62 kB)

Motion 2012/13:Ju7 av Lena Olsson m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2012/13:Ju7 av Lena Olsson m.fl. V med anledning av prop. 2012/13:45 En mer ändamålsenlig förvaltningsprocess V015 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår förslag till lag om ändring i socialförsäkringsbalken. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen


Utskottsberedning: 2012/13:JuU15
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 1 avslag, 1 bifall,

Motion 2012/13:Ju7 av Lena Olsson m.fl. (V) (doc, 61 kB)

Motion 2012/13:Ju6 av Morgan Johansson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:Ju6 av Morgan Johansson m.fl. S med anledning av prop. 2012/13:45 En mer ändamålsenlig förvaltningsprocess S33004 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag om att förkorta överklagandetiden från två månader till tre veckor för förvaltningsrättens och kammarrättens


Utskottsberedning: 2012/13:JuU15
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , 2 bifall,

Motion 2012/13:Ju6 av Morgan Johansson m.fl. (S) (doc, 61 kB)

Motion 2012/13:Fö4 av Mikael Jansson (SD)

Motion till riksdagen 2012/13:Fö4 av Mikael Jansson SD med anledning av skr. 2012/13:42 Riksrevisionens rapport om den nordiska stridsgruppen 2011 SD195 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige bör avsäga sig ytterligare deltagande i EU:s


Utskottsberedning: 2012/13:FöU5
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:Fö4 av Mikael Jansson (SD) (doc, 59 kB)

Motion 2012/13:Fi6 av Sven-Olof Sällström och Johnny Skalin (SD)

Motion till riksdagen 2012/13:Fi6 av Sven-Olof Sällström och Johnny Skalin SD med anledning av prop. 2012/13:39 Fördraget om stabilitet, samordning och styrning inom ekonomiska och monetära unionen SD196 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2012/13:39 Fördraget om stabilitet, samordning och styrning


Utskottsberedning: 2012/13:FiU28
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:Fi6 av Sven-Olof Sällström och Johnny Skalin (SD) (doc, 62 kB)