Dokument & lagar (246 träffar)

Motion 2012/13:N16 av Kent Persson m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2012/13:N16 av Kent Persson m.fl. V med anledning av prop. 2012/13:157 Anmälan enligt tjänstedirektivet av förslag till vissa kommunala föreskrifter V049 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör anslå medel


Utskottsberedning: 2013/14:NU5
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:N16 av Kent Persson m.fl. (V) (doc, 56 kB)

Motion 2012/13:N15 av Jennie Nilsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:N15 av Jennie Nilsson m.fl. S med anledning av skr. 2012/13:154 Strategiskt tillväxtarbete för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning en sammanfattning av Nationell strategisk rapport för Sverige 2012 S12011 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen


Utskottsberedning: 2013/14:NU4
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 8 avslag

Motion 2012/13:N15 av Jennie Nilsson m.fl. (S) (doc, 69 kB)

Motion 2012/13:N14 av Jonas Eriksson m.fl. (MP, V)

Förslag till riksdagsbeslut 1.Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att driva frågan om en 50-årig skyddstid inom ramen för direktiven om skyddstid för upphovsrätt och vissa närstående rättigheter. 2.Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen


Utskottsberedning: 2012/13:NU21
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2012/13:N14 av Jonas Eriksson m.fl. (MP, V) (pdf, 103 kB)

Motion 2012/13:N13 av Jennie Nilsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:N13 av Jennie Nilsson m.fl. S med anledning av prop. 2012/13:141 Förbättrade möjligheter till licensiering av upphovsrätt S12010 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att stärka kulturskapares avtalsställning genom


Utskottsberedning: 2012/13:NU21
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:N13 av Jennie Nilsson m.fl. (S) (doc, 56 kB)

Motion 2012/13:N12 av Jennie Nilsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:N12 av Jennie Nilsson m.fl. S med anledning av skr. 2012/13:142 Riksrevisionens rapport om administration i strukturfondsprojekt S12009 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att upprätthålla en tidsplan i syfte att


Utskottsberedning: 2012/13:NU22
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2012/13:N12 av Jennie Nilsson m.fl. (S) (doc, 59 kB)

Motion 2012/13:N11 av Anna Hagwall (SD)

Motion till riksdagen 2012/13:N11 av Anna Hagwall SD med anledning av prop. 2012/13:85 Naturgasfrågor SD351 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen endast kan utse en myndighet som systembalansansvarig för naturgas. Motivering För


Utskottsberedning: 2012/13:NU16
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:N11 av Anna Hagwall (SD) (doc, 53 kB)

Motion 2012/13:N10 av Jonas Eriksson m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2012/13:N10 av Jonas Eriksson m.fl. MP med anledning av prop. 2012/13:46 Låneram för SAS AB MP019 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag om en låneram till SAS AB i Riksgälden om högst 749 miljoner kronor. Riksdagen begär att regeringen återkommer med ett förslag till


Utskottsberedning: 2012/13:NU10
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2012/13:N10 av Jonas Eriksson m.fl. (MP) (doc, 64 kB)

Motion 2012/13:N8 av Kent Persson m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2012/13:N8 av Kent Persson m.fl. V med anledning av prop. 2012/13:21 Forskning och innovation för ett långsiktigt hållbart energisystem V009 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om övergripande mål för FoU. Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2012/13:NU6
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2012/13:N8 av Kent Persson m.fl. (V) (doc, 73 kB)

Motion 2012/13:N7 av Lars Isovaara (SD)

Motion till riksdagen 2012/13:N7 av Lars Isovaara SD med anledning av prop. 2012/13:21 Forskning och innovation för ett långsiktigt hållbart energisystem SD178 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att forskning inom kärnkraft ska ingå som ett


Utskottsberedning: 2012/13:NU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:N7 av Lars Isovaara (SD) (doc, 57 kB)

Motion 2012/13:N9 av Jennie Nilsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:N9 av Jennie Nilsson m.fl. S med anledning av prop. 2012/13:21 Forskning och innovation för ett långsiktigt hållbart energisystem S12008 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över stödet för test- och demonstrationsanläggningar


Utskottsberedning: 2012/13:NU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:N9 av Jennie Nilsson m.fl. (S) (doc, 61 kB)

Motion 2012/13:N6 av Lise Nordin och Jonas Eriksson (MP)

Motion till riksdagen 2012/13:N6 av Lise Nordin och Jonas Eriksson MP med anledning av prop. 2012/13:9 Program för energieffektivisering och vissa andra frågor Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag till lag om upphävande av lagen 2004:1196 om program för energieffektivisering


Utskottsberedning: 2012/13:NU4
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2012/13:N6 av Lise Nordin och Jonas Eriksson (MP) (doc, 60 kB)

Motion 2012/13:N4 av Kent Persson m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2012/13:N4 av Kent Persson m.fl. V med anledning av prop. 2012/13:9 Program för energieffektivisering och vissa andra frågor Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att avslå propositionens förslag att upphäva lagen 2004:1196 om program för energieffektivisering.


Utskottsberedning: 2012/13:NU4
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2012/13:N4 av Kent Persson m.fl. (V) (doc, 59 kB)

Motion 2012/13:N5 av Jennie Nilsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:N5 av Jennie Nilsson m.fl. S med anledning av prop. 2012/13:9 Program för energieffektivisering och vissa andra frågor S12007 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör uppdra åt Energimyndigheten att


Utskottsberedning: 2012/13:NU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:N5 av Jennie Nilsson m.fl. (S) (doc, 59 kB)

Motion 2012/13:T412 av Anita Brodén (FP)

Motion till riksdagen 2012/13:T412 av Anita Brodén FP Samordning av infrastruktursatsningar samt prioriteringar av markdragna ledningar FP830 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om krav på att myndigheter och aktörer samordnar infrastruktursatsningar


Utskottsberedning: 2012/13:NU3 2012/13:TU2
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2012/13:T412 av Anita Brodén (FP) (doc, 56 kB)

Motion 2012/13:N407 av Maria Ferm (MP)

Motion till riksdagen 2012/13:N407 av Maria Ferm MP Rätt att använda bilder såväl i tryckta medier som på internet MP2101 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att stryka bisatsen dock inte i digital form i 23 första stycket 2 lagen 1960:729 om


Utskottsberedning: 2012/13:NU21
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:N407 av Maria Ferm (MP) (doc, 55 kB)

Motion 2012/13:N406 av Lise Nordin (MP)

Motion till riksdagen 2012/13:N406 av Lise Nordin MP Energieffektivitet och minskad energianvändning MP2906 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att införa ett mål för minskad total energianvändning. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin


Utskottsberedning: 2012/13:CU9 2012/13:NU12 2012/13:NU17 2012/13:NU3
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2012/13:N406 av Lise Nordin (MP) (doc, 75 kB)

Motion 2012/13:N405 av Lise Nordin m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2012/13:N405 av Lise Nordin m.fl. MP En långsiktig biogasstrategi MP2905 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av en helhetsstrategi kring biogas inklusive mål och åtgärder. Riksdagen tillkännager för regeringen som


Utskottsberedning: 2012/13:MJU11 2012/13:MJU2 2012/13:MJU8 2012/13:NU17 2012/13:SkU19 2012/13:TU17
Riksdagsbeslut (15 yrkanden): 15 avslag

Motion 2012/13:N405 av Lise Nordin m.fl. (MP) (doc, 72 kB)

Motion 2012/13:N404 av Jonas Eriksson m.fl. (MP)

Preliminär version Motion till riksdagen 2012/13:MP1031 MP1031 av Jonas Eriksson m.fl. MP Utgiftsområde 19 Regional tillväxt, 21 Energi, 24 Näringsliv Sammanfattning Miljöpartiet de gröna anser att ett modernt och säkert energisystem till hundra procent ska baseras på förnybara energikällor. Detta förutsätter två förändringar


Utskottsberedning: 2012/13:NU1 2012/13:NU2 2012/13:NU3
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2012/13:N403 av Per Bolund och Mats Pertoft (MP)

Motion till riksdagen 2012/13:N403 av Per Bolund och Mats Pertoft MP Uppsalaöverenskommelsen om Peak Oil MP3202 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ställa sig bakom Uppsalaöverenskommelsen för att begränsa effekterna av Peak Oil. Riksdagen


Utskottsberedning: 2012/13:NU17
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2012/13:N403 av Per Bolund och Mats Pertoft (MP) (doc, 63 kB)

Motion 2012/13:N402 av Lise Nordin m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2012/13:N402 av Lise Nordin m.fl. MP Höjd ambitionsnivå i utbyggnaden av förnybar energi MP2901 Sammanfattning Miljöpartiet de gröna anser att Sveriges energisystem bör vara helt förnybart senast år 2030. I denna motion lämnar vi förslag som kan göra elsystemet helt förnybart och föreslår att


Utskottsberedning: 2012/13:NU12 2012/13:NU3
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2012/13:N402 av Lise Nordin m.fl. (MP) (doc, 75 kB)