Dokument & lagar (3 223 träffar)

Motion 1999/2000:Fi12 av Bo Lundgren m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1999/2000:Fi12 av Lundgren, Bo m med anledning av prop. 1999/2000:100 2000 års ekonomiska vårproposition 1 Ny politik för en ny tid Sveriges välstånd grundades på en politik som frigjorde ekonomin och möjliggjorde ett framsynt utnyttjande av våra rika naturresurser. Ur dessa verksamheter sprang


Utskottsberedning: ---------------------------1999/2000:FiU20 1999/2000:FiU29
Riksdagsbeslut (54 yrkanden): , , 27 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:T29 av Eva Flyborg m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 1999/2000:T29 av Flyborg, Eva fp med anledning av prop. 1999/2000:86 Ett informationssamhälle för alla 1 Inledning Under fjolåret fick vi bekräftelser på att Sverige är en av världens mest framstående IT-nationer. Newsweek har utnämnt Stockholm till en av världens hetaste huvudstäder på IT-området


Utskottsberedning: -----------1999/2000:TU9 2000/01:UbU13
Riksdagsbeslut (22 yrkanden): , , 11 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:T28 av Bo Lundgren m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1999/2000:T28 av Lundgren, Bo m med anledning av prop. 1999/2000:86 Ett informationssamhälle för alla 1 Sammanfattning Sverige har en stark ställning på IT-området. Det finns flera skäl till denna Sveriges höga position. Uppenbart är dock att vår tidiga avreglering av telemarknaden tillsammans


Utskottsberedning: -----------------------1999/2000:TU9 1999/2000:UbU17
Riksdagsbeslut (46 yrkanden): , , 23 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:T27 av Lena Sandlin-Hedman och Ingemar Josefsson (s)

Motion till riksdagen 1999/2000:T27 av Sandlin-Hedman, Lena s med anledning av prop. 1999/2000:86 Ett informationssamhälle för alla Regeringens bedömning är att den statliga förvaltningen bör vara ett föredöme som aktiv användare av informationsteknik i den egna verksamheten och i samverkan med företagare och medborgare.


Utskottsberedning: -1999/2000:TU9
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:T26 av Lennart Daléus m.fl. (c)

Motion till riksdagen 1999/2000:T26 av Daléus, Lennart c med anledning av prop. 1999/2000:86 Ett informationssamhälle för alla Allmänt om propositionen och Centerpartiets förslag Det är välkommet att regeringen till sist fått fram en proposition om IT- politiken, något som man hänvisat till under två års tid när krav


Utskottsberedning: --------1999/2000:TU9
Riksdagsbeslut (16 yrkanden): , , 8 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:T25 av Bengt-Göran Hansson (s)

Motion till riksdagen 1999/2000:T25 av Hansson, Bengt-Göran s med anledning av prop. 1999/2000:86 Ett informationssamhälle för alla Ett svenskt IT-institut för utveckling och säkerhet Regeringen arbetar aktivt med att profilera Sverige som ledande IT- och Internetnation genom nära samarbete med myndigheter, organisationer


Utskottsberedning: -1999/2000:TU9
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:T24 av Johnny Gylling m.fl. (kd, Kd)

Motion till riksdagen 1999/2000:T24 av Gylling, Johnny kd med anledning av prop. 1999/2000:86 Ett informationssamhälle för alla 1 Sammanfattning Lag om ändring i ledningsrättslagen 1973:1144 vi tillstyrker förslaget. Lag om ändring i lagen 1982:80 om anställningsskydd vi tillstyrker förslaget. IT-politiskt mål Det


Utskottsberedning: ------------------1999/2000:TU9
Riksdagsbeslut (36 yrkanden): , , 18 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:T23 av Jan Backman och Cristina Husmark Pehrsson (m)

Motion till riksdagen 1999/2000:T23 av Backman, Jan m med anledning av prop. 1999/2000:86 Ett informationssamhälle för alla Regeringen föreslår i propositionen s.73-74 ett antal ändringar i ledningsrättslagen. Bland annat föreslås att den som erhållit ledningsrätt för elektrisk starkströmsledning för vilken koncession


Utskottsberedning: --1999/2000:TU9
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:T22 av Tom Heyman (m)

Motion till riksdagen 1999/2000:T22 av Heyman, Tom m med anledning av prop. 1999/2000:86 Ett informationssamhälle för alla Regeringens ambition att Sverige skall bli ett ledande land inom IT- området kommer inte att kunna uppfyllas om inte det svenska regelverket förändras på ett antal punkter. Bland annat måste lagen


Utskottsberedning: -1999/2000:TU9
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:T21 av Britt-Marie Danestig m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1999/2000:T21 av Danestig, Britt-Marie v med anledning av prop. 1999/2000:86 Ett informationssamhälle för alla I propositionen konstaterar regeringen att det råder stor brist på kompetent personal för att bygga och underhålla stora IP-nät IP=Internet ProtocolNuvarande utbildningar i nätbyggande


Utskottsberedning: -1999/2000:TU9
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:N40 av Ewa Thalén Finné och Lars Lindblad (m)

Motion till riksdagen 1999/2000:N40 av Thalén Finné, Ewa m med anledning av prop. 1999/2000:72 Ny naturgaslag I proposition 1999/2000:72 föreslår regeringen att en ny lagstiftning införs på naturgasområdet. Avsikten med den föreslagna naturgaslagen är att tillgodose de krav som Europaparlamentets och rådets direktiv


Utskottsberedning: --1999/2000:NU12
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:N39 av Per Westerberg m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1999/2000:N39 av Westerberg, Per m med anledning av prop. 1999/2000:72 Ny naturgaslag Inledning I proposition 1999/2000:72 föreslås att en ny lagstiftning införs på naturgasområdet. Avsikten med den föreslagna naturgaslagen är att tillgodose de krav som Europaparlamentets och rådets direktiv


Utskottsberedning: -1999/2000:NU12
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:N38 av Inger Strömbom m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 1999/2000:N38 av Strömbom, Inger kd med anledning av prop. 1999/2000:72 Ny naturgaslag 1 Inledning I propositionen föreslås att en ny lagstiftning skall införas på naturgasområdet. Bestämmelserna i lagen om vissa rörledningar föreslås överföras till en ny naturgaslag som är avsedd att genomföra


Utskottsberedning: ----------1999/2000:NU12
Riksdagsbeslut (20 yrkanden): , , 10 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Sk21 av Per Rosengren m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1999/2000:Sk21 av Rosengren, Per v med anledning av prop. 1999/2000:82 Mervärdesskatt vid överlåtelse och nyttjande av fastigheter I propositionen föreslås ändringar i regelsystemet för frivillig skattskyldighet vid uthyrning av verksamhetslokaler. Ändringarna syfter till att minska administrativa


Utskottsberedning: -1999/2000:SkU21
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:N37 av Carin Lundberg och Ingemar Josefsson (s)

Motion till riksdagen 1999/2000:N37 av Lundberg, Carin s med anledning av prop. 1999/2000:84 Börsintroduktion av Telia AB En börsintroduktion av Telia AB är enligt vår mening en positiv och nödvändig åtgärd, för att skapa det ekonomiska utrymme som företaget behöver för att utvecklas positivt och göra nödvändiga investeringar.


Utskottsberedning: -1999/2000:NU18
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:N36 av Per Westerberg m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1999/2000:N36 av Westerberg, Per m med anledning av prop. 1999/2000:84 Börsintroduktion av Telia AB 1 Statens roll Stat och kommun bör ha som kärnverksamhet att hantera det genuint gemensamma som ingen annan kan lösa lika bra eller bättre. Därför anser vi inte att staten ska driva företag. Staten


Utskottsberedning: -1999/2000:NU18
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:N35 av Göran Hägglund m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 1999/2000:N35 av Hägglund, Göran kd med anledning av prop. 1999/2000:84 Börsintroduktion av Telia AB 1 Inledning I propositionen föreslås att riksdagen bemyndigar regeringen att minska statens ägande i Telia AB till lägst 51 av samtliga aktier. Regeringen avser att genomföra en börsintroduktion


Utskottsberedning: --1999/2000:NU18
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:N34 av Eva Flyborg m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 1999/2000:N34 av Flyborg, Eva fp med anledning av prop. 1999/2000:84 Börsintroduktion av Telia AB Långt senare än nödvändigt planerar regeringen nu en försäljning av en del av Telia. Vi hade när frågan behandlades i riksdagen för knappt ett år sedan starka principiella invändningar mot sammanslagningen


Utskottsberedning: -1999/2000:NU18
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:N33 av Åke Sandström m.fl. (c)

Motion till riksdagen 1999/2000:N33 av Sandström, Åke c med anledning av prop. 1999/2000:84 Börsintroduktion av Telia AB Regeringen anför i propositionen att riksdagen skall bemyndiga regeringen att minska statens ägande i Telia AB till lägst 51 av samtliga aktier. Regeringen anför även möjligheten att återkomma till


Utskottsberedning: ---1999/2000:NU18
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:N32 av Sten Tolgfors (m)

Motion till riksdagen 1999/2000:N32 av Tolgfors, Sten m med anledning av prop. 1999/2000:84 Börsintroduktion av Telia AB 1 Den borgerliga regeringens privatiseringsprogram Under den borgerliga regeringen 1991-1994 genomfördes ett av Europas mest framgångsrika privatiseringsprogram. Företag till ett värde av ca 23


Utskottsberedning: --1999/2000:NU18
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation