Dokument & lagar (113 träffar)

utskottsdokument 1999/2000:C3A

Försvarsutskottets verksamhet riksmötet 1999/2000 1999/2000 FöU Försvarsutskottets arbetsområde Försvarsutskottet bereder ärenden som skall beslutas av riksdagen om det militära och i den mån sådana ärenden inte tillhör något annat utskotts beredningsansvar det civila försvaret samt ärenden om samordningen inom

2000-09-27

Motion 1999/2000:Fö45 av Kenneth Johansson (c)

Motion till riksdagen 1999/2000:Fö45 av Johansson, Kenneth c med anledning av prop. 1999/2000:97 Vissa organisatoriska frågor inom Försvarsmakten, m.m. Bibehåll namnet Dalregementet I regeringens proposition 1999/2000:97 behandlas Vissa organisatoriska frågor inom FörsvarsmaktenI avsnittet som behandlar namn- och tradi-


Utskottsberedning: -1999/2000:FöU7
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Fö44 av Anna Lilliehöök (m)

Motion till riksdagen 1999/2000:Fö44 av Lilliehöök, Anna m med anledning av prop. 1999/2000:97 Vissa organisatoriska frågor inom Försvarsmakten, m.m. I propositionen föreslås bland annat att en ny underhålls- och stöd- organisation skall utvecklas. Detta är ett stort område som helt utlämnades i det försvarsbeslut som


Utskottsberedning: --1999/2000:FöU8
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Fö43 av Claes-Göran Brandin (s)

Motion till riksdagen 1999/2000:Fö43 av Brandin, Claes-Göran s med anledning av prop. 1999/2000:97 Vissa organisatoriska frågor inom Försvarsmakten, m.m. Kustartilleriets Stridsskola Det försvarsbeslut som riksdagen fattade den 30 mars 2000 innebär att det kommer att finnas två enheter för utbildning av kustartilleriets


Utskottsberedning: -1999/2000:FöU7
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Fö42 av Åke Carnerö m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 1999/2000:Fö42 av Carnerö, Åke kd med anledning av prop. 1999/2000:97 Vissa organisatoriska frågor inom Försvarsmakten, m.m. Oordnad process och saknat helhetsperspektiv i försvarsfrågan I den föreliggande propositionen syftar regeringen till att täcka in några av de områden som inte behandlades


Utskottsberedning: ------1999/2000:FöU7 1999/2000:FöU8
Riksdagsbeslut (11 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Fö41 av Henrik Landerholm m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1999/2000:Fö41 av Landerholm, Henrik m med anledning av prop. 1999/2000:97 Vissa organisatoriska frågor inom Försvarsmakten, m.m. Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Det försvarsbeslut som nyligen fattades av riksdagen var långt ifrån kom- plett. Nu förelägger regeringen riksdagen ytterligare


Utskottsberedning: ------1999/2000:FöU7 1999/2000:FöU8
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Fö40 av Bengt-Ola Ryttar m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1999/2000:Fö40 av Ryttar, Bengt-Ola s med anledning av prop. 1999/2000:97 Vissa organisatoriska frågor inom Försvarsmakten, m.m. Namn- och traditionsfrågor I regeringens proposition 1999/2000:97 behandlas vissa organisatoriska frågor inom Försvarsmakten. I avsnittet som behandlar namn- och traditionsfrågor


Utskottsberedning: -1999/2000:FöU7
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Fö39 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m)

Motion till riksdagen 1999/2000:Fö39 av de Pourbaix-Lundin, Marietta m med anledning av prop. 1999/2000:97 Vissa organisatoriska frågor inom Försvarsmakten, m.m. I regeringens proposition 1999/2000:30 Det nya försvaret föreslogs bland annat att organisationsenheterna Marincentrum på Berga och Ostkustens marinkommando


Utskottsberedning: -1999/2000:FöU8
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Fö38 av Rolf Gunnarsson (m)

Motion till riksdagen 1999/2000:Fö38 av Gunnarsson, Rolf m med anledning av prop. 1999/2000:97 Vissa organisatoriska frågor inom Försvarsmakten, m.m. Stora delar av mellersta Sverige kommer i framtiden om riksdagen så vill att bli utan fredsförband. Nedläggningen av förbandet i Falun gör att det blir en vit fläck på


Utskottsberedning: -1999/2000:FöU7
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Fö37 av Anna Lilliehöök m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1999/2000:Fö37 av Lilliehöök, Anna m med anledning av prop. 1999/2000:30 Det nya försvaret Stockholm är Sveriges huvudstad. Här finns rikets ledning, riksmedia och kommunikationscentrum. Stockholm är landets viktigaste ekonomiska region. Var femte svensk bor i Stockholmsområdet. Det är här landet


Utskottsberedning: -1999/2000:FöU2
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Fö36 av Lars Ångström m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 1999/2000:Fö36 av Ångström, Lars mp med anledning av prop. 1999/2000:30 Det nya försvaret Den omfattande nedrustning som skett i vår omvärld sedan det kalla krigets slut har skapat ett gynnsamt säkerhetspolitiskt läge. Militärutgifterna har halverats i Europa och de har minskat med över 90 i Ryssland.


Utskottsberedning: ----------1999/2000:FöU2 2000/01:UU4
Riksdagsbeslut (20 yrkanden): , , 10 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Fö35 av Jan Erik Ågren (kd)

Motion till riksdagen 1999/2000:Fö35 av Ågren, Jan Erik kd med anledning av prop. 1999/2000:30 Det nya försvaret Sollefteå garnison värd att bibehållas Bakgrund Inledningsvis vill jag instämma i den kommittémotion som Kristdemokraterna inlämnat med anledning av försvarspropositionen och avslagsyrkandet på denna proposition.


Utskottsberedning: -1999/2000:FöU2
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Fö34 av Ulf Björklund och Ragnwi Marcelind (kd)

Motion till riksdagen 1999/2000:Fö34 av Björklund, Ulf kd med anledning av prop. 1999/2000:30 Det nya försvaret Inledning Det beslut som snart ska fattas avseende försvarets framtid kommer att få historiska konsekvenser. Dalregementet är ett av de många regementen som nu ska läggas ner. När urvalet av regementen


Utskottsberedning: --1999/2000:FöU2
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Fö33 av Johnny Gylling (kd)

Motion till riksdagen 1999/2000:Fö33 av Gylling, Johnny kd med anledning av prop. 1999/2000:30 Det nya försvaret Blekinge försvarsmaktsgarnison Sammanfattning Riksdagen har nu möjligheten att fatta ett avgörande beslut för att få ut mesta möjliga av de resurser som ställs till det svenska försvaret. I Blekinge och


Utskottsberedning: --------1999/2000:FöU2
Riksdagsbeslut (16 yrkanden): , , 8 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Fö32 av Åke Carnerö m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 1999/2000:Fö32 av Carnerö, Åke kd med anledning av prop. 1999/2000:30 Det nya försvaret En aktiv försvars- och säkerhetspolitik Kristdemokraterna driver en aktiv försvars- och säkerhetspolitik där vi framför allt motiverar ett effektivt svenskt totalförsvar utifrån det svårförutsägbara säkerhetspolitiska


Utskottsberedning: ----------------1999/2000:FöU2
Riksdagsbeslut (32 yrkanden): , , 16 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Fö31 av Erling Wälivaara (kd)

Motion till riksdagen 1999/2000:Fö31 av Wälivaara, Erling kd med anledning av prop. 1999/2000:30 Det nya försvaret Inledning Den föreliggande propositionen 1999/2000:30 Det nya försvaret innebär stora förändringar i Sveriges förmåga att kunna försvara sig i framtiden. Bland annat lämnas långa landsgränser i norra


Utskottsberedning: ---1999/2000:FöU2
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Fö30 av Tuve Skånberg och Kenneth Lantz (kd)

Motion till riksdagen 1999/2000:Fö30 av Skånberg, Tuve kd med anledning av prop. 1999/2000:30 Det nya försvaret Regeringens proposition 1999/2000:30 Det nya försvaret sid 91 föreslår att försvarsområdesstaben, Skånska dragonbrigaden och A 3 i Hässleholm ska läggas ned, likaså att Södra flygkommandot och F 10 i Ängelholm


Utskottsberedning: ---1999/2000:FöU2
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Fö29 av Lars Gustafsson och Ester Lindstedt-Staaf (kd)

Motion till riksdagen 1999/2000:Fö29 av Gustafsson, Lars kd med anledning av prop. 1999/2000:30 Det nya försvaret Behåll och utveckla kompetensen för strid i och nära bebyggelse Under det senaste årtiondet har svensk försvarspolitik inte kännetecknats av långsiktighet och framförhållning. Genom 90-talets ständiga


Utskottsberedning: ---1999/2000:FöU2
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Fö28 av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 1999/2000:Fö28 av Leijonborg, Lars fp med anledning av prop. 1999/2000:30 Det nya försvaret 1 Sammanfattning Folkpartiet liberalerna anser att föreliggande proposition bör avslås. Förutom att den står och stampar i en förlegad syn på Sveriges roll i europeisk säkerhetspolitik saknas dels förutsättningar


Utskottsberedning: ---------------------------1999/2000:FöU2 1999/2000:FöU4 2000/01:UU4
Riksdagsbeslut (54 yrkanden): , , 27 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Fö27 av Olle Lindström (m)

Motion till riksdagen 1999/2000:Fö27 av Lindström, Olle m med anledning av prop. 1999/2000:30 Det nya försvaret Vårt land och vårt folk är värt att försvara, därför skall vi ha ett starkt svenskt försvar. Vårt försvar handlar i grunden om ett skydd för grundläggande värderingar som frihet och demokrati. Vi måste kunna


Utskottsberedning: ---1999/2000:FöU2
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation