Dokument & lagar (364 träffar)

utskottsdokument 1999/2000:CC0

Trafikutskottets verksamhet riksmötet 1999/2000 1999/2000 TU Beredningsområde Trafikutskottet handlägger frågor om väg-järnväg-sjöfart- och luftfartsfrågor, trafiksäkerhet, post och telekommunikationer, informationsteknik IT samt forskningsverksamhet på kommunikationsområdet. Ärenden om anslag inom utgiftsområde

2000-09-20

Motion 1999/2000:T33 av Sven Bergström (c)

Motion till riksdagen 1999/2000:T33 av Bergström, Sven c med anledning av prop. 1999/2000:133 Genomförande av Östersjöstrategin Att skydda Östersjön från negativ miljöpåverkan är av yttersta vikt för både nu levande och kommande generationer. Östersjön ger upphov till arbetstillfällen för många yrkesgrupper samtidigt


Utskottsberedning: ---2000/01:TU5
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:T32 av Per-Richard Molén (m)

Motion till riksdagen 1999/2000:T32 av Molén, Per-Richard m med anledning av prop. 1999/2000:133 Genomförande av Östersjöstrategin En bättre miljö i Östersjön är självfallet angeläget och viktigt. Problemet med Helsingforskonventionen och den följande Östersjö- strategin är att man utgått från de problem som finns i


Utskottsberedning: -2000/01:TU5
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:T31 av Eva Arvidsson (s)

Motion till riksdagen 1999/2000:T31 av Arvidsson, Eva s med anledning av prop. 1999/2000:117 Lag om kvalificerade elektroniska signaturer, m.m. I syfte att genomföra EG-direktivet 1999/93/EG avseende ett gemenskapsramverk för elektroniska signaturer föreslås genom rubricerade proposition en ny lag om s.k. kvalificerade


Utskottsberedning: -2000/01:TU3
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:T30 av Per-Richard Molén (m)

Motion till riksdagen 1999/2000:T30 av Molén, Per-Richard m med anledning av prop. 1999/2000:117 Lag om kvalificerade elektroniska signaturer m.m. 1 Inledning I propositionen föreslås en standard för kvalificerade elektroniska signaturer. Propositionen grundas på Europaparlamentets och Rådets direktiv 1999/ 93/EG


Utskottsberedning: -------2000/01:TU3
Riksdagsbeslut (14 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:T29 av Eva Flyborg m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 1999/2000:T29 av Flyborg, Eva fp med anledning av prop. 1999/2000:86 Ett informationssamhälle för alla 1 Inledning Under fjolåret fick vi bekräftelser på att Sverige är en av världens mest framstående IT-nationer. Newsweek har utnämnt Stockholm till en av världens hetaste huvudstäder på IT-området


Utskottsberedning: -----------1999/2000:TU9 2000/01:UbU13
Riksdagsbeslut (22 yrkanden): , , 11 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:T28 av Bo Lundgren m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1999/2000:T28 av Lundgren, Bo m med anledning av prop. 1999/2000:86 Ett informationssamhälle för alla 1 Sammanfattning Sverige har en stark ställning på IT-området. Det finns flera skäl till denna Sveriges höga position. Uppenbart är dock att vår tidiga avreglering av telemarknaden tillsammans


Utskottsberedning: -----------------------1999/2000:TU9 1999/2000:UbU17
Riksdagsbeslut (46 yrkanden): , , 23 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:T27 av Lena Sandlin-Hedman och Ingemar Josefsson (s)

Motion till riksdagen 1999/2000:T27 av Sandlin-Hedman, Lena s med anledning av prop. 1999/2000:86 Ett informationssamhälle för alla Regeringens bedömning är att den statliga förvaltningen bör vara ett föredöme som aktiv användare av informationsteknik i den egna verksamheten och i samverkan med företagare och medborgare.


Utskottsberedning: -1999/2000:TU9
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:T26 av Lennart Daléus m.fl. (c)

Motion till riksdagen 1999/2000:T26 av Daléus, Lennart c med anledning av prop. 1999/2000:86 Ett informationssamhälle för alla Allmänt om propositionen och Centerpartiets förslag Det är välkommet att regeringen till sist fått fram en proposition om IT- politiken, något som man hänvisat till under två års tid när krav


Utskottsberedning: --------1999/2000:TU9
Riksdagsbeslut (16 yrkanden): , , 8 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:T25 av Bengt-Göran Hansson (s)

Motion till riksdagen 1999/2000:T25 av Hansson, Bengt-Göran s med anledning av prop. 1999/2000:86 Ett informationssamhälle för alla Ett svenskt IT-institut för utveckling och säkerhet Regeringen arbetar aktivt med att profilera Sverige som ledande IT- och Internetnation genom nära samarbete med myndigheter, organisationer


Utskottsberedning: -1999/2000:TU9
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:T24 av Johnny Gylling m.fl. (kd, Kd)

Motion till riksdagen 1999/2000:T24 av Gylling, Johnny kd med anledning av prop. 1999/2000:86 Ett informationssamhälle för alla 1 Sammanfattning Lag om ändring i ledningsrättslagen 1973:1144 vi tillstyrker förslaget. Lag om ändring i lagen 1982:80 om anställningsskydd vi tillstyrker förslaget. IT-politiskt mål Det


Utskottsberedning: ------------------1999/2000:TU9
Riksdagsbeslut (36 yrkanden): , , 18 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:T23 av Jan Backman och Cristina Husmark Pehrsson (m)

Motion till riksdagen 1999/2000:T23 av Backman, Jan m med anledning av prop. 1999/2000:86 Ett informationssamhälle för alla Regeringen föreslår i propositionen s.73-74 ett antal ändringar i ledningsrättslagen. Bland annat föreslås att den som erhållit ledningsrätt för elektrisk starkströmsledning för vilken koncession


Utskottsberedning: --1999/2000:TU9
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:T22 av Tom Heyman (m)

Motion till riksdagen 1999/2000:T22 av Heyman, Tom m med anledning av prop. 1999/2000:86 Ett informationssamhälle för alla Regeringens ambition att Sverige skall bli ett ledande land inom IT- området kommer inte att kunna uppfyllas om inte det svenska regelverket förändras på ett antal punkter. Bland annat måste lagen


Utskottsberedning: -1999/2000:TU9
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:T21 av Britt-Marie Danestig m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1999/2000:T21 av Danestig, Britt-Marie v med anledning av prop. 1999/2000:86 Ett informationssamhälle för alla I propositionen konstaterar regeringen att det råder stor brist på kompetent personal för att bygga och underhålla stora IP-nät IP=Internet ProtocolNuvarande utbildningar i nätbyggande


Utskottsberedning: -1999/2000:TU9
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:T20 av Bengt-Göran Hansson och Leif Jakobsson (s)

Motion till riksdagen 1999/2000:T20 av Hansson, Bengt-Göran s med anledning av prop. 1999/2000:66 Villkoren för järnvägstrafiken på den fasta förbindelsen över Öresund m.m. Sänk avgifterna på Öresundsbron Inför öppnandet av Öresundsbron om några månader pågår nu intensiva förberedelser i kommuner, näringsliv, organisationer


Utskottsberedning: -1999/2000:TU10
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:T19 av Eskil Erlandsson m.fl. (c)

Motion till riksdagen 1999/2000:T19 av Erlandsson, Eskil c med anledning av prop. 1999/2000:66 Villkoren för järnvägstrafiken på den fasta förbindelsen över Öresund m.m. Regeringen föreslår att riksdagen godkänner ett nytt avtal som tecknats mellan Sveriges regering och Danmarks regering och som reglerar betalnings-


Utskottsberedning: --1999/2000:TU10
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:T18 av Jan Backman m.fl. (m, kd)

Motion till riksdagen 1999/2000:T18 av Backman, Jan m med anledning av prop. 1999/2000:66 Villkoren för järnvägstrafiken på den fasta förbindelsen över Öresund m.m. Bakgrund Regeringen förklarar i propositionen att taxorna för vägtrafiken på Öresundsbron fastställs av Öresundsbrokonsortiet enligt de principer som


Utskottsberedning: -1999/2000:TU10
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:T17 av Magnus Jacobsson m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 1999/2000:T17 av Jacobsson, Magnus kd med anledning av prop. 1999/2000:66 Villkoren för järnvägstrafiken på den fasta förbindelsen över Öresund m.m. För oss kristdemokrater är det av yttersta vikt att de två PPP-projekt Public Privat Partnership som för tillfället genomförs i Sverige genomförs


Utskottsberedning: --1999/2000:TU10
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:T16 av Per-Richard Molén m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1999/2000:T16 av Molén, Per-Richard m med anledning av prop. 1999/2000:66 Villkoren för järnvägstrafiken på den fasta förbindelsen över Öresund m.m. Finansiering via trafikantavgifter var ett av de bärande argumenten när beslutet togs 1991 om att bygga Öresundsbron. Kostnaden för överfarten skulle


Utskottsberedning: -1999/2000:TU10
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:T15 av Sven Bergström m.fl. (c)

Motion till riksdagen 1999/2000:T15 av Bergström, Sven c med anledning av prop. 1999/2000:78 Ändrad verksamhetsform för SJ m.m. Centerpartiet vill inledningsvis rikta kritik mot regeringen för att den ut- lovade och viktiga propositionen rörande infrastruktur ännu inte presen- terats. Vi kan konstatera att det inte är


Utskottsberedning: --1999/2000:TU11
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation