Dokument & lagar (25 träffar)

Motion 1999/2000:A30 av Barbro Feltzing m.fl. (mp, fp, m, kd, c)

Motion till riksdagen 1999/2000:A30 av Feltzing, Barbro mp med anledning av prop. 1999/2000:144 Undantag från turordningen 1 Inledning En bra arbetsrätt utgör en förutsättning för en väl fungerande arbetsmarknad. Det finns exempelvis ingen anledning att ifrågasätta det rimliga i en lagstiftning som kräver att det


Utskottsberedning: -2000/01:AU4
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Ub802 av Marianne Andersson m.fl. (c, fp, kd, m)

Motion till riksdagen 1999/2000:Ub802 av Andersson, Marianne m Strategiska IT-satsningar Övergången från 1900- till 2000-talet betyder att vi går in i ett nytt millennium. Det innebär övergången till en ny epok, på mer än ett sätt. För Sveriges del borde det då vara brett accepterat att Sverige lämnat industrisamhället


Utskottsberedning: ---1999/2000:TU9 2000/01:UbU3
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Ub492 av Margareta Andersson m.fl. (c, m, kd, v)

Motion till riksdagen 1999/2000:Ub492 av Andersson, Margareta c Högskolan i Jönköping Grundutbildningen Högskolan i Jönköping HJ föreslås i budgetpropositionen erhålla 250 nya permanenta platser år 2001 och ytterligare 250 nya platser år 2002. Det innebär att HJ utbyggnadsperioden 1997-2002 sammanlagt erhåller 2 100


Utskottsberedning: --1999/2000:UbU1
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Ub478 av Kenneth Johansson m.fl. (c, kd, s)

Motion till riksdagen 1999/2000:Ub478 av Johansson, Kenneth c Högre utbildning i glesbygd Distansutbildning Högskole- och universitetsorterna har en stark dragningskraft på människor och företagare. Den utflyttning som skogs- och glesbygdskommunerna nu erfar kommer att fortsätta och accelerera i det kunskapssamhälle


Utskottsberedning: ----1999/2000:UbU14
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Ub460 av Ulla-Britt Hagström m.fl. (kd, c, m)

Motion till riksdagen 1999/2000:Ub460 av Hagström, Ulla-Britt kd Högskoleplatser till Västra Götaland En väl fungerande regional demokrati behöver en gemensam bas av värden och kunskap. En god kunskapsnivå behövs för att demokratiska rättigheter skall kunna tillvaratas efter personliga och välgrundade ställningstaganden.


Utskottsberedning: -1999/2000:UbU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Ub459 av Rosita Runegrund m.fl. (kd, c, m, fp)

Motion till riksdagen 1999/2000:Ub459 av Runegrund, Rosita kd Mikroelektroniskt centrum på Chalmers Regeringens budgetproposition för år 2000 har föranlett en intensiv debatt i Västsverige. Om ett halvår är det tänkt att ett nytt mikroelektroniskt centrum skall invigas vid Chalmers tekniska högskola i Göteborg. I


Utskottsberedning: -1999/2000:UbU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Ub453 av Yvonne Ångström (fp) och Åke Sandström (c)

Motion till riksdagen 1999/2000:Ub453 av Ångström, Yvonne fp Merkostnader för decentraliserad högre utbildning Ett viktigt inslag i universitetsutbildningen är de högre utbildningar som decentraliseras från universitetsorterna. Den decentraliserade utbildningen har ökat i omfattning fr o m höstterminen 1998 till glädje


Utskottsberedning: -1999/2000:UbU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Ub447 av Elver Jonsson m.fl. (fp, m, mp, kd, c)

Motion till riksdagen 1999/2000:Ub447 av Jonsson, Elver fp Frikyrkliga högskolors villkor Kommande år sker en fortsatt välbehövlig utbyggnad av landets högskolor. Det rör sig om tusentals platser. Det är bra. En ökad högskoleutbildning är till nytta och glädje för både individen och landet. De tre frikyrkliga högskolorna


Utskottsberedning: ---1999/2000:UbU1 1999/2000:UbU14
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Ub444 av Lennart Kollmats m.fl. (fp, c, kd, m, v, mp)

Motion till riksdagen 1999/2000:Ub444 av Kollmats, Lennart fp Utbildningsplatser för läkare I Västsverige finns idag en allvarlig läkarbrist. Detta leder bland annat till behov att minska antalet akutsjukhus i regionen. Antalet läkare verksamma inom den offentliga sjukvården inklusive privatläkare med vårdavtal är


Utskottsberedning: -1999/2000:UbU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Ub428 av Per-Richard Molén (m) och Birgitta Sellén (c)

Motion till riksdagen 1999/2000:Ub428 av Molén, Per-Richard m Receptarieutbildning vid Mitthögskolan i Sundsvall Inledning Under senare år har det visat sig bli allt svårare att få farmaceuter att söka utannonserade tjänster vid apoteken i de fyra norra Norrlandslänen. En del apotek har hamnat i en situation, när man


Utskottsberedning: -1999/2000:UbU14
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Ub427 av Lennart Hedquist m.fl. (m, fp, kd)

Motion till riksdagen 1999/2000:Ub427 av Hedquist, Lennart m Uppsala som nationellt kunskaps- och forskningscentrum Svearikets gamla huvudstad, Uppsala, är sedan århundraden kunskapens huvudstad i Sverige. Uppsala universitet, som grundades redan 1477, har av hävd betraktats som riksuniversitetet. I och med att Sveriges


Utskottsberedning: --1999/2000:UbU14
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Ub261 av Maria Larsson m.fl. (kd, m, v)

Motion till riksdagen 1999/2000:Ub261 av Larsson, Maria kd Lärlingssystemet Vid en träff med småföretagare, branschföreträdare, fack, kommunrepresentanter och riksdagsledamöter på Bernts konditori i Gnosjö i augusti i år kretsade samtalet i huvudsak kring problemen att rekrytera folk till lediga jobb. Det var naturligt


Utskottsberedning: -1999/2000:UbU16
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Ub242 av Sten Tolgfors m.fl. (m, kd, fp, c)

Motion till riksdagen 1999/2000:Ub242 av Tolgfors, Sten m Ekeskolan Rädda Ekeskolan nu Det är en talande tystnad. Hittills har ingen varken skolministern eller riksdagsledamöter i den majoritet som gjort upp om propositionens innehåll velat försvara nedläggningen av den riksrekryterande Ekeskolans fasta specialskola.


Utskottsberedning: ------2000/01:UbU12
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Ub235 av Yvonne Ruwaida m.fl. (mp, kd, m, v, fp)

Motion till riksdagen 1999/2000:Ub235 av Ruwaida, Yvonne mp Vuxna förebilder i skolan Barn behöver bli sedda och hörda. De behöver goda förebilder och relationer med vuxna för att kunna utvecklas till självständiga vuxna individer. I vårt land finns det tyvärr allt färre vuxna i barnens liv. Särskilt saknar många barn


Utskottsberedning: --1999/2000:UbU15
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Ub215 av Yvonne Ruwaida (mp) och Barbro Westerholm (fp)

Motion till riksdagen 1999/2000:Ub215 av Ruwaida, Yvonne mp Vuxna förebilder för barn Barn behöver bli sedda och hörda. De behöver goda förebilder och relationer med vuxna för att kunna utvecklas till självständiga vuxna individer. I vårt land finns det tyvärr allt färre vuxna i barnens liv. Särskilt saknar många


Utskottsberedning: --1999/2000:UbU15
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:T210 av Johnny Gylling (kd)

Motion till riksdagen 1999/2000:T210 av Gylling, Johnny kd Kommunikationer Sammanfattning Kristdemokraternas syn på kommunikationer har två utgångspunkter: välstånd och miljöhänsyn. Bra kommunikationer är en förutsättning för att vårt land ska kunna utveckla välståndet, öka sysselsättningen och tillväxten. Transporterna


Utskottsberedning: -------------------------------------------------1999/2000:AU5 1999/2000:FiU1 1999/2000:LU18 1999/2000:SkU14 1999/2000:SkU16 1999/2000:TU1 1999/2000:TU11 1999/2000:TU5 1999/2000:TU9 2000/01:MJU3 2000/01:TU1 2001/02:MJU4 2001/02:TU2
Riksdagsbeslut (105 yrkanden): 1 avslag, , 49 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:So225 av Barbro Westerholm m.fl. (fp, v, mp, c, s)

Motion till riksdagen 1999/2000:So225 av Westerholm, Barbro fp Homosexuellas rättigheter Utgångspunkter Alla människor har vissa grundläggande behov gemensamt. Till dessa hör behov av kärlek, sex, trygghet och gemenskap med andra människor. Kärlek är en viktig drivkraft för såväl personlig som samhällelig utveckling.


Utskottsberedning: -----------------------1999/2000:JuU6 1999/2000:KrU9 1999/2000:KU11 1999/2000:LU16 1999/2000:LU22 1999/2000:LU3 1999/2000:SoU1 1999/2000:SoU7 1999/2000:SoU9 1999/2000:UbU9 2000/01:UU4
Riksdagsbeslut (45 yrkanden): , , 24 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:N273 av Per Westerberg m.fl. (m, kd, fp)

Motion till riksdagen 1999/2000:N273 av Westerberg, Per m Enklare regler för företagen 1 Sammanfattning Samhällets kostnader för tillväxthämmande regler är betydande. Priset betalar medborgarna, främst i form av sämre levnadsstandard och begränsad valfrihet. Det arbete för bättre och enklare regler som inleddes av


Utskottsberedning: --------------------------------------1999/2000:BoU7 1999/2000:BoU9 1999/2000:FiU1 1999/2000:JuU6 1999/2000:LU18 1999/2000:LU2 1999/2000:MJU4 1999/2000:NU1 1999/2000:NU13 1999/2000:NU14 1999/2000:SfU1 1999/2000:SkU1 1999/2000:SkU13 1999/2000:SkU14 1999/2000:SkU18 1999/2000:SoU1 1999/2000:SoU14 1999/2000:SoU4 1999/2000:TU11 1999/2000:TU9 2000/01:KU6 2001/02:AU4
Riksdagsbeslut (77 yrkanden): , , 38 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Ju721 av Lena Ek m.fl. (c, m, mp, kd, fp)

Motion till riksdagen 1999/2000:Ju721 av Ek, Lena c Våld mot kvinnor 1 Inledning Kvinnor som hotats eller utsatts för våldsbrott måste tas på största allvar. På mindre än en vecka rapporterades tre kvinnor mördade för en tid sedan, misshandlade till döds. I samtliga fall handlar det om gärningsmän som kvinnorna hade


Utskottsberedning: --------------------1999/2000:JuU1 1999/2000:JuU15 1999/2000:JuU23 1999/2000:JuU3 1999/2000:LU13 1999/2000:SfU9 1999/2000:UbU15
Riksdagsbeslut (40 yrkanden): , , 20 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:A711 av Kenneth Lantz (kd) och Gustaf von Essen (m)

Motion till riksdagen 1999/2000:A711 av Lantz, Kenneth kd Diskriminering av äldre i arbetslivet Innevarande år är av FN utnämnt till Äldreåret. Detta har inte uppmärk- sammats i tillräcklig utsträckning. Det råder ingen tvekan om att de äldre blir allt fler och dessutom både friskare och man lever längre. Detta är


Utskottsberedning: -2000/01:AU3
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Paginering