Dokument & lagar (523 träffar)

Motion 1999/2000:Ub24 av Elisabeth Fleetwood m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1999/2000:Ub24 av Fleetwood, Elisabeth m med anledning av prop. 1999/2000:81 Forskning för framtiden en ny organisation för forskningsfinansiering I föreliggande proposition föreslår regeringen en ny organisation vad gäller forskning och utveckling. Vad gäller Moderata samlingspartiets generella


Utskottsberedning: -1999/2000:UbU17
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Ub23 av elizabeth Nyström (m)

Motion till riksdagen 1999/2000:Ub23 av Nyström, Elizabeth m med anledning av prop. 1999/2000:81 Forskning för framtiden en ny organisation för forskningsfinansiering Inlemma idrottsforskningen i Vetenskapsrådet Idrotten berör, som Sveriges största folkrörelse, en lång rad olika kunskapsområden, alltifrån fysiologi,


Utskottsberedning: --1999/2000:UbU17
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Ub22 av Erling Wälivaara m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 1999/2000:Ub22 av Wälivaara, Erling kd med anledning av prop. 1999/2000:68 Vissa skolfrågor 1 Propositionens innehåll Propositionen Vissa skolfrågor berör fem frågeställningar. Inledningsvis förklarar regeringen varför man anser sig tvingad att skjuta frågan om en gymnasieexamen på framtiden.


Utskottsberedning: ---------1999/2000:UbU16
Riksdagsbeslut (18 yrkanden): , , 9 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Ub21 av Sofia Jonsson m.fl. (c)

Motion till riksdagen 1999/2000:Ub21 av Jonsson, Sofia c med anledning av prop. 1999/2000:68 Vissa skolfrågor I den nu föreliggande propositionen behandlas ett antal frågor för skolan. Centerpartiet kan dock med förvåning konstatera att regeringen helt avstår från att ta upp och belysa situationen i skolan. Förslag


Utskottsberedning: ----1999/2000:UbU16
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Ub20 av Britt-Marie Danestig m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1999/2000:Ub20 av Danestig, Britt-Marie v med anledning av prop. 1999/2000:68 Vissa skolfrågor I regeringens proposition 1999/2000:68 Vissa skolfrågor föreslås bland annat att det tidigare beslutade examensarbetet nu kallat projektarbete skall betygsättas enligt den betygsskala som gäller för kärnämnes-


Utskottsberedning: -1999/2000:UbU16
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Ub19 av Inga Berggren och Inger René (m)

Motion till riksdagen 1999/2000:Ub19 av Berggren, Inga m med anledning av prop. 1999/2000:68 Vissa skolfrågor Regeringen föreslår att ämnet hemkunskap i grundskolan skall ändra namn till hem- och konsumentkunskap. Ändringen är föranledd av att grundskolans kursplaner i alla ämnen, inklusive hemkunskapsämnet, har reviderats.


Utskottsberedning: --1999/2000:UbU16
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Ub18 av Ulf Nilsson m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 1999/2000:Ub18 av Nilsson, Ulf fp med anledning av prop. 1999/2000:68 Vissa skolfrågor Regeringens proposition behandlar ett antal vitt skilda skolfrågor. Folkpartiet berör i denna motion de förslag där vi har en avvikande uppfattning eller något i övrigt att tillägga. 1 Projektarbetet Regeringen


Utskottsberedning: -----1999/2000:UbU16
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Ub17 av Beatrice Ask m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1999/2000:Ub17 av Ask, Beatrice m med anledning av prop. 1999/2000:68 Angående vissa skolfrågor 1 Inledning Problemen inom skolor och utbildningar är sådana att det kräver en mål- medveten och tydlig politik. Den socialdemokratiska regeringens oförmåga att fatta beslut och ta ställning även när


Utskottsberedning: ----1999/2000:UbU16
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:A13 av Maria Larsson m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 1999/2000:A13 av Larsson, Maria kd med anledning av prop. 1999/2000:87 Obligatorisk mammaledighet 1. Inledning I propositionen föreslås en ändring i föräldraledighetslagen 1995:584Lagändringen genomför bestämmelsen i artikel 8.2 i Europeiska gemenskapernas råds direktiv 92/85/EEG om åtgärder för


Utskottsberedning: -1999/2000:AU8
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:A12 av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 1999/2000:A12 av Leijonborg, Lars fp med anledning av prop. 1999/2000:87 Obligatorisk mammaledighet I propositionen föreslås en ändring i föräldraledighetslagen som innebär att två veckor av den i lagen föreskrivna mammaledigheten om minst sju veckor före den beräknade tidpunkten för förlossningen


Utskottsberedning: -1999/2000:AU8
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:A11 av Margareta Andersson m.fl. (c)

Motion till riksdagen 1999/2000:A11 av Andersson, Margareta c med anledning av prop. 1999/2000:87 Obligatorisk mammaledighet Centerpartiet delar regeringens uppfattning om att det ska finnas en generös föräldraförsäkring, med tydliga rättigheter för båda föräldrarna att ta ut ledighet, både i samband med att ett barn


Utskottsberedning: -1999/2000:AU8
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Ub16 av Bo Lundgren m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1999/2000:Ub16 av Lundgren, Bo m Sätt grundskolan främst 1 Sammanfattning Skolverkets senaste rapport om situationen i grundskolan visar ett alarmerande besked om tillståndet i skolan. Med hänvisning till 3:15 i riksdagsordningen innebärande händelse av större vikt väcks denna motion. Läget


Utskottsberedning: -1999/2000:UbU10
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:A10 av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 1999/2000:A10 av Leijonborg, Lars fp med anledning av prop. 1999/2000:32 Lönebildning för full sysselsättning 1 Inledning Propositionen visar ännu en gång på regeringens oförmåga att reformera lagstiftningen när det gäller arbetsmarknadslagar och lönebildning. Återigen har åsikterna från LO och


Utskottsberedning: ----------1999/2000:AU5
Riksdagsbeslut (20 yrkanden): , , 10 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:A9 av Margareta Andersson m.fl. (c)

Motion till riksdagen 1999/2000:A9 av Andersson, Margareta c med anledning av prop. 1999/2000:32 Lönebildning för full sysselsättning Behovet av en bättre lönebildning Sveriges framtida välstånd och möjligheterna att upprätthålla de trygghetssystem som kännetecknar välfärdssamhället är avhängigt våra företags möjligheter


Utskottsberedning: -------1999/2000:AU5
Riksdagsbeslut (14 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:A8 av Stefan Attefall m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 1999/2000:A8 av Attefall, Stefan kd med anledning av prop. 1999/2000:32 Lönebildning för full sysselsättning 1 Bakgrund I propositionen föreslås ändringar i lagen 1976:580 om medbestämmande i arbetslivet och sekretesslagen 1980:100Vidare föreslås inrättandet av en ny myndighet, Medlingsinstitutet.


Utskottsberedning: -------1999/2000:AU5
Riksdagsbeslut (14 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:A7 av Barbro Feltzing m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 1999/2000:A7 av Feltzing, Barbro mp med anledning av prop. 1999/2000:32 Lönebildning för full sysselsättning Bakgrund Frågan om stridsåtgärder mot enmans- och familjeföretag har varit föremål för riksdagsbehandling vid ett flertal tillfällen under 1990-talet. Ett förslag om förbud mot sådana


Utskottsberedning: --1999/2000:AU5
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:A6 av Mikael Odenberg m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1999/2000:A6 av Odenberg, Mikael m med anledning av prop. 1999/2000:32 Lönebildning för full sysselsättning 1 Sammanfattning En uthållig ekonomisk tillväxt och god välfärdsutveckling förutsätter att det genomförs strukturella reformer bl a i form av skattesänkningar och avregleringar på arbetsmarknaden.


Utskottsberedning: ------------------1999/2000:AU5
Riksdagsbeslut (36 yrkanden): , , 18 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Ub15 av Yvonne Andersson m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 1999/2000:Ub15 av Andersson, Yvonne kd med anledning av prop. 1999/2000:28 Studentinflytande och kvalitetsutveckling i högskolan 1 Inledning Kvalitetsarbetet vid högskolorna skall vara en gemensam angelägenhet för högskolornas personal och studenterna. Detta är utgångspunkten i regeringens proposition


Utskottsberedning: ---------1999/2000:UbU12
Riksdagsbeslut (18 yrkanden): , , 9 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Ub14 av Sofia Jonsson m.fl. (c)

Motion till riksdagen 1999/2000:Ub14 av Jonsson, Sofia c med anledning av prop. 1999/2000:28 Studentinflytande och kvalitetsutveckling i högskolan Centerpartiet välkomnar regeringens proposition om studentinflytande och kvalitetsutveckling i högskolan. Dagens situation för att garantera och utveckla kvaliteten i högskolan


Utskottsberedning: ----1999/2000:UbU12
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Ub13 av Beatrice Ask m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1999/2000:Ub13 av Ask, Beatrice m med anledning av prop. 1999/2000:28 Studentinflytande och kvalitetsutveckling i högskolan 1 Inledning 1.1 Bakgrund Det har tagit lång tid för regeringen att komma med propositionen om studentinflytande och kvalitetsutveckling som nu lagts till riksdagen. En


Utskottsberedning: --------1999/2000:UbU12
Riksdagsbeslut (16 yrkanden): , , 8 saknar beslutsinformation