Dokument & lagar (523 träffar)

Motion 1999/2000:Ub809 av Sven Bergström (c)

Motion till riksdagen 1999/2000:Ub809 av Bergström, Sven c Studieteknik i skolan Att göra skolan till den bästa tänkbara förberedelse för det fortsatta livet som vuxen bör vara en självklar målsättning för alla partier och politiker. Trots att mycket stora samhällsresurser satsas på skolan kan vi idag se att studieresultaten


Utskottsberedning: --1999/2000:UbU15 1999/2000:UbU9
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Ub808 av Ulla-Britt Hagström m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 1999/2000:Ub808 av Hagström, Ulla-Britt kd IT i skolan Regeringen överlämnade våren 1998 skrivelsen Lärandets verktyg nationellt program för IT i skolan, 1997/98:176 till riksdagen. Delegationen för IT i skolan ITiS tillsattes med uppdrag att planera och genomföra den nationella satsningen på IT


Utskottsberedning: ----1999/2000:TU9 1999/2000:UbU14 1999/2000:UbU9
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Ub807 av Yvonne Andersson m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 1999/2000:Ub807 av Andersson, Yvonne kd Utbildning och universitetsforskning 1 Förskola Kristdemokraterna har en delvis annorlunda syn på förskola än regeringen. För oss hänger förskoleverksamheten intimt samman med synen på omsorg om barnen. Enligt vår mening omfattar begreppet barnomsorg såväl


Utskottsberedning: -1999/2000:UbU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Ub806 av Catharina Hagen (m)

Motion till riksdagen 1999/2000:Ub806 av Hagen, Catharina m Antagningsregler till högskola och universitet De nuvarande antagningsreglerna till högre utbildning framstår som alltmer godtyckliga och orättfärdiga. De är förknippade med en rättsosäkerhet för den enskilde som är oacceptabel. De medför dessutom att tusentals


Utskottsberedning: ---1999/2000:UbU14 1999/2000:UbU15
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Ub805 av Yvonne Andersson m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 1999/2000:Ub805 av Andersson, Yvonne kd Vuxenutbildning Vuxenutbildningen har ökat kraftigt de senaste decennierna. Ett kunskapssamhälle innebär att både de som har och inte har skolutbildning behöver förkovra sig någon gång i livet. Arbeten har försvunnit och teknifieringen får konsekvenser


Utskottsberedning: ----1999/2000:UbU14 1999/2000:UbU9 2000/01:UbU15
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Ub804 av Inga Berggren och Inger René (m)

Motion till riksdagen 1999/2000:Ub804 av Berggren, Inga m Hemkunskap och hushållsvetenskap 1 Hemkunskap som obligatoriskt ämne inom grund- och gymnasieskola Just nu pågår en revidering av alla kursplaner i grundskolan och gymnasieskolan. Då det gäller hemkunskap medför revideringen tämlingen omfattande förändringar.


Utskottsberedning: -----1999/2000:UbU14 1999/2000:UbU9 2000/01:UbU13
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Ub803 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1999/2000:Ub803 av Schyman, Gudrun v Jämställdhet i utbildningsväsendet 1 Inledning Vårt samhälle är genomgående strukturerat så att män är överordnade kvinnor. Kvinnor diskrimineras på grund av sitt kön och kvinnors handlingsutrymme begränsas därigenom systematiskt. I ekonomi, kultur och politik


Utskottsberedning: ------------1999/2000:UbU11 2000/01:AU3
Riksdagsbeslut (24 yrkanden): , , 12 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Ub802 av Marianne Andersson m.fl. (c, fp, kd, m)

Motion till riksdagen 1999/2000:Ub802 av Andersson, Marianne m Strategiska IT-satsningar Övergången från 1900- till 2000-talet betyder att vi går in i ett nytt millennium. Det innebär övergången till en ny epok, på mer än ett sätt. För Sveriges del borde det då vara brett accepterat att Sverige lämnat industrisamhället


Utskottsberedning: ---1999/2000:TU9 2000/01:UbU3
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Ub801 av Ulf Nilsson m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 1999/2000:Ub801 av Nilsson, Ulf fp Läraryrket 1 Sammanfattning Höj lärarnas löner Skapa karriärtjänster Var tionde gymnasielärare skall vara lektor år 2004 Inför lärarlegitimation Utbilda fler lärare Ordning, reda och arbetsro i skolan Förbättra lärarutbildningen Skolledare som leder Nej


Utskottsberedning: ---------------1999/2000:UbU10 1999/2000:UbU15 2000/01:UbU3 2000/01:UbU5
Riksdagsbeslut (30 yrkanden): , , 15 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Ub717 av Beatrice Ask m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1999/2000:Ub717 av Ask, Beatrice m Studiestöd Inledning Dagens studiemedelssystem innehåller en rad strukturfel. Regeringens studiemedelsreform tar inte det helhetsgrepp som är nödvändigt för att komma till rätta med detta. I denna motion behandlar vi emellertid enbart de i budgetpropositionen


Utskottsberedning: -----1999/2000:UbU2
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Ub716 av Sofia Jonsson m.fl. (c)

Motion till riksdagen 1999/2000:Ub716 av Jonsson, Sofia c Studiestöd Centerpartiet vill införa ett nytt studiemedelssystem som bygger på delat ansvar mellan staten och studenterna där principen bör vara hälften bidrag och hälften lån. För åren 2001 och 2002 ökar Centerpartiet utrymmet för en reform av studiemedelssystemet


Utskottsberedning: -1999/2000:UbU2
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Ub715 av Nikos Papadopoulos och Paavo Vallius (s)

Motion till riksdagen 1999/2000:Ub715 av Papadopoulos, Nikos s Studiemedel för utbildning som berättigar till legitimation Studiemedelssystemet har under senare år diskuteras livligt. Däremot är frågan om vilka utbildningar som berättigar till studiemedel oklar. Naprapathögskolan har drivit utbildning sedan 1970. Utbildningen


Utskottsberedning: -1999/2000:UbU7
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Ub714 av Sonja Fransson (s)

Motion till riksdagen 1999/2000:Ub714 av Fransson, Sonja s Studiefinansiering för deltagare vid korta anpassningskurser Anpassnings- och aktiveringskurser är speciellt anpassade korta folk- högskolekurser som vänder sig till deltagargrupper med olika funktions- hinder. Kurserna är en till tre veckor långa och anordnas


Utskottsberedning: -1999/2000:UbU7
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Ub713 av Carina Hägg (s)

Motion till riksdagen 1999/2000:Ub713 av Hägg, Carina s Återbetalning av studielån När studiemedel inte längre utgår ska dessa betalas tillbaka. Så är det i både det gällande systemet och det kommande som nyligen presenterats. Från många europeiska länder är det enklast att betala via så kallat Eurogiro. Betalning


Utskottsberedning: -1999/2000:UbU7
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Ub712 av Martin Nilsson och Göte Wahlström (s)

Motion till riksdagen 1999/2000:Ub712 av Nilsson, Martin s Studiebidraget Sedan ett antal år utgår inte studiebidraget under årets sommarmånader. Tanken bakom detta beslut var att ungdomar i åldern 16 till 18 i vissa fall upp till 20 år kan klara sin ekonomiska situation under sommaren genom sommarjobb. Därutöver förväntades


Utskottsberedning: -1999/2000:UbU2
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Ub711 av Kerstin Kristiansson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1999/2000:Ub711 av Kristiansson, Kerstin s Kunskapslyftet Två år med Kunskapslyftet har ställt vuxenutbildningen i fokus. I Sveriges kommuner pågår ett intensivt utvecklingsarbete. Många är de vuxna som vågat sig tillbaka till skolan, en skola som man lämnade för många år sedan och då ofta med


Utskottsberedning: -1999/2000:UbU2
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Ub710 av Susanne Eberstein m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1999/2000:Ub710 av Eberstein, Susanne s Ekonomiska förutsättningar vid högskolestudier för ensamstående föräldrar Antalet studerande med barn under 18 år har ökat i antal under hela 1990-talet. År 1996 var de drygt 60 000 eller 30 procent SOU 1999:97En rimlig förväntning är att denna grupp fortsätter


Utskottsberedning: -2000/01:UbU2
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Ub709 av Tuve Skånberg och Ingrid Näslund (kd)

Motion till riksdagen 1999/2000:Ub709 av Skånberg, Tuve kd Statens finanser och studielånestocken Inledning Inför det nya studiestödssystemet är det viktigt att hantera den nuvarande studielånestocken på ett ekonomiskt försvarbart sätt. Enligt uppgifter från Centrala studiemedelsnämnden CSN uppgår studie- lånen till


Utskottsberedning: --1999/2000:UbU7
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Ub708 av Erling Wälivaara m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 1999/2000:Ub708 av Wälivaara, Erling kd Studiestödet, utgiftsområde 15 1 Inledning För att beskriva vårt lands utbildningssystem räcker det inte med att titta på vilka akademiska möjligheter och villkor som erbjuds studenterna. Minst lika avgörande för den presumtive studenten är vilka ekonomiska


Utskottsberedning: ------1999/2000:UbU2 1999/2000:UbU7
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Ub707 av Britt-Marie Danestig m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1999/2000:Ub707 av Danestig, Britt-Marie v Utredning om studenters sociala situation Regeringen presenterade den 27 september i år propositionerna Ett reformerat studiestödssystem 1999/2000:4 och Personskadeskydd för studenter 1999/2000:5 Båda propositionerna har utarbetats i samarbete med Vänsterpartiet


Utskottsberedning: -2000/01:UbU2
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation