Dokument & lagar (523 träffar)

Motion 1999/2000:Ub45 av Ulf Nilsson (fp)

Motion till riksdagen 1999/2000:Ub45 av Nilsson, Ulf fp med anledning av prop. 1999/2000:129 Maxtaxa och allmän förskola m.m. 1 Inledning Rätten till barnomsorgsplats är en väsentlig del i en god familjepolitik. En flexibel barnomsorg möjliggör för bägge föräldrarna att yrkesarbeta. För kvinnorna ger barnomsorgen tillsammans


Utskottsberedning: -------2000/01:UbU5
Riksdagsbeslut (14 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Ub44 av Yvonne Andersson (kd)

Motion till riksdagen 1999/2000:Ub44 av Andersson, Yvonne kd med anledning av prop. 1999/2000:129 Maxtaxa och allmän förskola m.m. 1 Inledning Barnens och familjernas behov måste vara utgångspunkten för familje- politiken. Alla skall ha möjlighet att välja den barnomsorgsform som passar de egna förhållandena bäst.


Utskottsberedning: ----------2000/01:UbU5
Riksdagsbeslut (20 yrkanden): , , 10 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Ub43 av Chris Heister (m)

Motion till riksdagen 1999/2000:Ub43 av Heister, Chris m med anledning av prop. 1999/2000:129 Maxtaxa och allmän förskola m.m. I ett levande och vitalt samhälle måste alla, såväl kvinnor som män, få möjlighet att komma till sin rätt, både som yrkesverksamma och som familjemedlemmar. Barnens behov av omsorg och trygghet


Utskottsberedning: -----2000/01:UbU5
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Ub42 av Beatrice Ask (m)

Motion till riksdagen 1999/2000:Ub42 av Ask, Beatrice m med anledning av prop. 1999/2000:129 Maxtaxa och allmän förskola m.m. 1 Sammanfattning Föräldrarna har huvudansvaret för sina barn. Det är också föräldrarna som genom fostran och omsorg måste ta ansvar för barnens personliga utveckling och bl.a. förbereda dem


Utskottsberedning: -----2000/01:UbU5
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Ub41 av Alice Åström (v)

Motion till riksdagen 1999/2000:Ub41 av Åström, Alice v med anledning av prop. 1999/2000:123 Lämplighetsprövning av personal inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnsomsorg 1 Inledning En av samhällets viktigaste uppgifter är att skydda människor mot övergrepp av olika slag. I detta uppdrag ingår givetvis inte


Utskottsberedning: -2000/01:UbU4
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Ub40 av Beatrice Ask (m)

Motion till riksdagen 1999/2000:Ub40 av Ask, Beatrice m med anledning av prop. 1999/2000:123 Lämplighetsprövning av personal inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnsomsorg 1 Inledning I propositionen föreslår regeringen en ny lag om registerkontroll av personal inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnsomsorg,


Utskottsberedning: -2000/01:UbU4
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Ub39 av Christina Axelsson och Ann-Marie Fagerström (s)

Motion till riksdagen 1999/2000:Ub39 av Axelsson, Christina s med anledning av prop. 1999/2000:123 Lämplighetsprövning av personal inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnsomsorg Det är viktigt att alla barn ges en god uppväxt. Förskoleverksamheten skall erbjuda barnen en del av uppväxten men också en start i det


Utskottsberedning: --2000/01:UbU4
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Ub38 av Monica Green och Christina Axelsson (s)

Motion till riksdagen 1999/2000:Ub38 av Green, Monica s med anledning av prop. 1999/2000:123 Lämplighetsprövning av personal inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnsomsorg Proposition 1999/2000:123 är ett steg i rätt riktning för att öka skyddet mot att personer som dömts för vissa brott anställs i den verksamhet,


Utskottsberedning: --2000/01:UbU4
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:A18 av Ana Maria Narti (fp)

Motion till riksdagen 1999/2000:A18 av Narti, Ana Maria fp med anledning av prop. 1999/2000:98 Förnyad arbetsmarknadspolitik för delaktighet och tillväxt Regeringens arbetsmarknadsproposition talar redan i rubriken om en förnyad politik för delaktighet och tillväxt. Efter en läsning undrar man hur mycket förnyelse,


Utskottsberedning: ----1999/2000:AU7
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:A17 av Christina Axelsson och Christina Pettersson (s)

Motion till riksdagen 1999/2000:A17 av Axelsson, Christina s med anledning av prop. 1999/2000:98 Förnyad arbetsmarknadspolitik för delaktighet och tillväxt I propositionen föreslås att en aktivitetsgaranti inrättas i hela landet från och med den 1 augusti 2000. Inom ramen för denna skall arbetslösa erbjudas heltidsaktivitet


Utskottsberedning: --1999/2000:AU7
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Ub20 av Britt-Marie Danestig m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1999/2000:Ub20 av Danestig, Britt-Marie v med anledning av prop. 1999/2000:68 Vissa skolfrågor I regeringens proposition 1999/2000:68 Vissa skolfrågor föreslås bland annat att det tidigare beslutade examensarbetet nu kallat projektarbete skall betygsättas enligt den betygsskala som gäller för kärnämnes-


Utskottsberedning: -1999/2000:UbU16
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Ub19 av Inga Berggren och Inger René (m)

Motion till riksdagen 1999/2000:Ub19 av Berggren, Inga m med anledning av prop. 1999/2000:68 Vissa skolfrågor Regeringen föreslår att ämnet hemkunskap i grundskolan skall ändra namn till hem- och konsumentkunskap. Ändringen är föranledd av att grundskolans kursplaner i alla ämnen, inklusive hemkunskapsämnet, har reviderats.


Utskottsberedning: --1999/2000:UbU16
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Ub18 av Ulf Nilsson m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 1999/2000:Ub18 av Nilsson, Ulf fp med anledning av prop. 1999/2000:68 Vissa skolfrågor Regeringens proposition behandlar ett antal vitt skilda skolfrågor. Folkpartiet berör i denna motion de förslag där vi har en avvikande uppfattning eller något i övrigt att tillägga. 1 Projektarbetet Regeringen


Utskottsberedning: -----1999/2000:UbU16
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Ub17 av Beatrice Ask m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1999/2000:Ub17 av Ask, Beatrice m med anledning av prop. 1999/2000:68 Angående vissa skolfrågor 1 Inledning Problemen inom skolor och utbildningar är sådana att det kräver en mål- medveten och tydlig politik. Den socialdemokratiska regeringens oförmåga att fatta beslut och ta ställning även när


Utskottsberedning: ----1999/2000:UbU16
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Ub16 av Bo Lundgren m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1999/2000:Ub16 av Lundgren, Bo m Sätt grundskolan främst 1 Sammanfattning Skolverkets senaste rapport om situationen i grundskolan visar ett alarmerande besked om tillståndet i skolan. Med hänvisning till 3:15 i riksdagsordningen innebärande händelse av större vikt väcks denna motion. Läget


Utskottsberedning: -1999/2000:UbU10
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:A20 av Stefan Attefall m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 1999/2000:A20 av Attefall, Stefan kd med anledning av prop. 1999/2000:98 Förnyad arbetsmarknadspolitik för delaktighet och tillväxt 1 Inledning och sammanfattning I proposition 1999/2000:98 redovisas arbetsmarknadsläget och arbets- marknadspolitikens inriktning. I propositionen föreslås bl.a.


Utskottsberedning: ----------1999/2000:AU7
Riksdagsbeslut (20 yrkanden): , , 10 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:A19 av Elver Jonsson m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 1999/2000:A19 av Jonsson, Elver fp med anledning av prop. 1999/2000:98 Förnyad arbetsmarknadspolitik för delaktighet och tillväxt Inledning se människan i arbetsmarknadspolitiken Arbetsmarknadspolitikens grundsyfte är att förstärka de arbetslösas ställning på arbetsmarknaden så de skaffar sig


Utskottsberedning: ----------1999/2000:AU7
Riksdagsbeslut (20 yrkanden): , , 10 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:A21 av Lennart Daléus m.fl. (c)

Motion till riksdagen 1999/2000:A21 av Daléus, Lennart c med anledning av prop. 1999/2000:98 Förnyad arbetsmarknadspolitik för delaktighet och tillväxt 1 En ny arbetsmarknadspolitik för ett nytt arbetsliv Det går bra för Sverige. Tillväxten är högre än på många år och statens finanser är i balans. Centerpartiet har


Utskottsberedning: -------------1999/2000:AU7
Riksdagsbeslut (26 yrkanden): , , 13 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Ub21 av Sofia Jonsson m.fl. (c)

Motion till riksdagen 1999/2000:Ub21 av Jonsson, Sofia c med anledning av prop. 1999/2000:68 Vissa skolfrågor I den nu föreliggande propositionen behandlas ett antal frågor för skolan. Centerpartiet kan dock med förvåning konstatera att regeringen helt avstår från att ta upp och belysa situationen i skolan. Förslag


Utskottsberedning: ----1999/2000:UbU16
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:A22 av Elizabeth Nyström (m)

Motion till riksdagen 1999/2000:A22 av Nyström, Elizabeth m med anledning av prop. 1999/2000:143 Ändringar i jämställdhetslagen m.m. I propositionen föreslås ändringar i jämställdhetslagen och lagen om etnisk diskriminering i arbetslivet. Ändringarna i jämställdhetslagen avser i huvudsak diskrimineringsförbuden och


Utskottsberedning: -2000/01:AU3
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation