Dokument & lagar (345 träffar)

Motion 1999/2000:Ub45 av Ulf Nilsson (fp)

Motion till riksdagen 1999/2000:Ub45 av Nilsson, Ulf fp med anledning av prop. 1999/2000:129 Maxtaxa och allmän förskola m.m. 1 Inledning Rätten till barnomsorgsplats är en väsentlig del i en god familjepolitik. En flexibel barnomsorg möjliggör för bägge föräldrarna att yrkesarbeta. För kvinnorna ger barnomsorgen tillsammans


Utskottsberedning: -------2000/01:UbU5
Riksdagsbeslut (14 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Ub44 av Yvonne Andersson (kd)

Motion till riksdagen 1999/2000:Ub44 av Andersson, Yvonne kd med anledning av prop. 1999/2000:129 Maxtaxa och allmän förskola m.m. 1 Inledning Barnens och familjernas behov måste vara utgångspunkten för familje- politiken. Alla skall ha möjlighet att välja den barnomsorgsform som passar de egna förhållandena bäst.


Utskottsberedning: ----------2000/01:UbU5
Riksdagsbeslut (20 yrkanden): , , 10 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Ub43 av Chris Heister (m)

Motion till riksdagen 1999/2000:Ub43 av Heister, Chris m med anledning av prop. 1999/2000:129 Maxtaxa och allmän förskola m.m. I ett levande och vitalt samhälle måste alla, såväl kvinnor som män, få möjlighet att komma till sin rätt, både som yrkesverksamma och som familjemedlemmar. Barnens behov av omsorg och trygghet


Utskottsberedning: -----2000/01:UbU5
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Ub42 av Beatrice Ask (m)

Motion till riksdagen 1999/2000:Ub42 av Ask, Beatrice m med anledning av prop. 1999/2000:129 Maxtaxa och allmän förskola m.m. 1 Sammanfattning Föräldrarna har huvudansvaret för sina barn. Det är också föräldrarna som genom fostran och omsorg måste ta ansvar för barnens personliga utveckling och bl.a. förbereda dem


Utskottsberedning: -----2000/01:UbU5
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Ub41 av Alice Åström (v)

Motion till riksdagen 1999/2000:Ub41 av Åström, Alice v med anledning av prop. 1999/2000:123 Lämplighetsprövning av personal inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnsomsorg 1 Inledning En av samhällets viktigaste uppgifter är att skydda människor mot övergrepp av olika slag. I detta uppdrag ingår givetvis inte


Utskottsberedning: -2000/01:UbU4
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Ub40 av Beatrice Ask (m)

Motion till riksdagen 1999/2000:Ub40 av Ask, Beatrice m med anledning av prop. 1999/2000:123 Lämplighetsprövning av personal inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnsomsorg 1 Inledning I propositionen föreslår regeringen en ny lag om registerkontroll av personal inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnsomsorg,


Utskottsberedning: -2000/01:UbU4
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Ub39 av Christina Axelsson och Ann-Marie Fagerström (s)

Motion till riksdagen 1999/2000:Ub39 av Axelsson, Christina s med anledning av prop. 1999/2000:123 Lämplighetsprövning av personal inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnsomsorg Det är viktigt att alla barn ges en god uppväxt. Förskoleverksamheten skall erbjuda barnen en del av uppväxten men också en start i det


Utskottsberedning: --2000/01:UbU4
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Ub38 av Monica Green och Christina Axelsson (s)

Motion till riksdagen 1999/2000:Ub38 av Green, Monica s med anledning av prop. 1999/2000:123 Lämplighetsprövning av personal inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnsomsorg Proposition 1999/2000:123 är ett steg i rätt riktning för att öka skyddet mot att personer som dömts för vissa brott anställs i den verksamhet,


Utskottsberedning: --2000/01:UbU4
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Ub37 av Sofia Jonsson (c)

Motion till riksdagen 1999/2000:Ub37 av Jonsson, Sofia c med anledning av prop. 1999/2000:135 En förnyad lärarutbildning Inledning Förväntningarna och kraven på lärarna ökar i takt med att utbildnings- frågorna blir allt viktigare. Begreppet livslångt lärande indikerar ett nytt förhållningssätt till utbildning. Ett


Utskottsberedning: --------------2000/01:UbU3
Riksdagsbeslut (28 yrkanden): , , 14 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Ub36 av Laila Bäck (s)

Motion till riksdagen 1999/2000:Ub36 av Bäck, Laila s med anledning av prop. 1999/2000:135 En förnyad lärarutbildning Regeringen föreslår i propositionen att den nuvarande påbyggnads- utbildningen med inriktning mot ledarskap i en utbildningsorganisation utvecklas. Högskolan i Dalarna med lärarutbildningen i Falun har


Utskottsberedning: -2000/01:UbU3
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Ub35 av Ulf Nilsson (fp)

Motion till riksdagen 1999/2000:Ub35 av Nilsson, Ulf fp med anledning av prop. 1999/2000:135 En förnyad lärarutbildning 1 Läraryrke i kris Lärarna är skolans viktigaste resurs. På lärarna ställs inte bara kravet att de ska ha goda teoretiska kunskaper, utan de ska också vara goda pedagoger. Det är den kombinationen


Utskottsberedning: -------------2000/01:UbU3
Riksdagsbeslut (26 yrkanden): , , 13 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Ub34 av Beatrice Ask (m)

Motion till riksdagen 1999/2000:Ub34 av Ask, Beatrice m med anledning av prop. 1999/2000:135 En förnyad lärarutbildning Sammanfattning Sverige måste sätta kunskapsutvecklingen i centrum för att kunna hålla jämna steg med omvärlden in i den nya ekonomin. Lärarna spelar en av- görande roll för att skolan skall kunna


Utskottsberedning: -------------2000/01:UbU3
Riksdagsbeslut (26 yrkanden): , , 13 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Ub33 av Yvonne Andersson (kd)

Motion till riksdagen 1999/2000:Ub33 av Andersson, Yvonne kd med anledning av prop. 1999/2000:135 En förnyad lärarutbildning 1 Inledning Det finns inget vackrare yrke, inte heller något viktigare för landet än lärarens yrke. Åt honom anförtros det dyrbaraste vi har: våra barn. Man kan aldrig tillräckligt många gånger


Utskottsberedning: --------------------2000/01:UbU3 2000/01:UbU4
Riksdagsbeslut (40 yrkanden): , , 20 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Ub32 av Sinikka Bohlin (s)

Motion till riksdagen 1999/2000:Ub32 av Bohlin, Sinikka s med anledning av prop. 1999/2000:135 En förnyad lärarutbildning Närmare samarbete mellan kommuner och lärarutbildning gällande nya lärares första tid i yrkesverksamhet Lärarutbildningskommittén anförde i sitt betänkande SOU 1999:63 att det finns en risk för


Utskottsberedning: -2000/01:UbU3
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Ub31 av Ewa Larsson (mp)

Motion till riksdagen 1999/2000:Ub31 av Larsson, Ewa mp med anledning av prop. 1999/2000:135 En förnyad lärarutbildning Kritik handlar inte om att säga att tingen inte är precis som de är. Det handlar om att demonstrera vad det är för slags antaganden, för slags bekanta, obestridda och obeaktade tankesätt som de praktiker


Utskottsberedning: -2000/01:UbU3
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:T29 av Eva Flyborg m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 1999/2000:T29 av Flyborg, Eva fp med anledning av prop. 1999/2000:86 Ett informationssamhälle för alla 1 Inledning Under fjolåret fick vi bekräftelser på att Sverige är en av världens mest framstående IT-nationer. Newsweek har utnämnt Stockholm till en av världens hetaste huvudstäder på IT-området


Utskottsberedning: -----------1999/2000:TU9 2000/01:UbU13
Riksdagsbeslut (22 yrkanden): , , 11 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:T28 av Bo Lundgren m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1999/2000:T28 av Lundgren, Bo m med anledning av prop. 1999/2000:86 Ett informationssamhälle för alla 1 Sammanfattning Sverige har en stark ställning på IT-området. Det finns flera skäl till denna Sveriges höga position. Uppenbart är dock att vår tidiga avreglering av telemarknaden tillsammans


Utskottsberedning: -----------------------1999/2000:TU9 1999/2000:UbU17
Riksdagsbeslut (46 yrkanden): , , 23 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Ub30 av Karin Svensson Smith och Stig Eriksson (v)

Motion till riksdagen 1999/2000:Ub30 av Svensson Smith, Karin v med anledning av prop. 1999/2000:71 Forskning för framtiden en ny organisation för forskningfinansiering Propositionen har vissa principiella utgångspunkter som är lätta att dela. För en god utveckling är det avgörande att Sverige förmår att generera samt


Utskottsberedning: --1999/2000:UbU17
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Ub29 av Per Erik Granström m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1999/2000:Ub29 av Granström, Per Erik s med anledning av prop. 1999/2000:81 Forskning för framtiden en ny organisation för forskningsfinansiering Den nya organisation som föreslås förstärker stödet till disciplin- och sektorsövergripande forskning. Möjligheterna att kombinera vetenskaplig kvalitet


Utskottsberedning: --1999/2000:UbU17
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Ub28 av Yvonne Andersson m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 1999/2000:Ub28 av Andersson, Yvonne kd med anledning av prop. 1999/2000:81 Forskning för framtiden en ny organisation för forskningsfinansiering 1 Inledning Kristdemokraterna välkomnar att regeringen försöker bringa ordning och reda i en snårig forskningsorganisation. Idag är det svårt att få


Utskottsberedning: -1999/2000:UbU17
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation