Dokument & lagar (372 träffar)

Motion 1999/2000:So48 av Chris Heister (m)

Motion till riksdagen 1999/2000:So48 av Heister, Chris m med anledning av förs. 1999/2000:RR9 Riksdagens revisorers förslag angående Allmänna arvsfonden Allmänna arvsfonden fördelar årligen stöd till olika verksamheter uppgående till runt 200 miljoner kronor. Enligt lagstiftningen skall detta ske för att främja verksamhet


Utskottsberedning: -2000/01:SoU2
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:So47

Motion till riksdagen 1999/2000:So47 av Heister, Chris m med anledning av prop. 1999/2000:111 Indirekt tobaksreklam m.m. Tobak är en av de viktigaste orsakerna till hälsoproblem, såväl i Sverige som i så många andra länder. Vi moderater anser därför att det är av central betydelse att information och utbildning om tobakens

2000-05-18

Motion 1999/2000:So46 av Tredje vice talman Rose-Marie Frebran (kd) och Johan Pehrson (fp)

Motion till riksdagen 1999/2000:So46 av Frebran, Rose-Marie kd med anledning av prop. 1999/2000:79 Från patient till medborgare en nationell handlingsplan för handikappolitiken Resurser till Centrum för handikappvetenskap I propositionen, avsnitt 8.8 Forskning, gör regeringen bedömningen att den socialvetenskapligt


Utskottsberedning: --1999/2000:SoU14
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:So45 av Margareta Viklund (kd)

Motion till riksdagen 1999/2000:So45 av Viklund, Margareta kd med anledning av prop. 1999/2000:79 Från patient till medborgare en nationell handlingsplan för handikappolitiken Våld och övergrepp mot funktionshidrade flickor/ kvinnor Det finns undersökningar och rapporter som tyder på att kvinnor med funktionshinder


Utskottsberedning: --1999/2000:SoU14
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:So44 av Ester Lindstedt-Staaf m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 1999/2000:So44 av Lindstedt-Staaf, Ester kd med anledning av prop. 1999/200:79 Från patient till medborgare en nationell handlingsplan för handikappolitiken 1 Propositionens huvudsakliga innehåll Propositionen prioriterar följande arbetsområden: att se till att handikapperspektivet genomsyrar


Utskottsberedning: --------------1999/2000:SoU14
Riksdagsbeslut (28 yrkanden): , , 14 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:So43 av Marianne Andersson (c)

Motion till riksdagen 1999/2000:So43 av Andersson, Marianne c med anledning av prop. 1999/2000:79 Från patient till medborgare en nationell handlingsplan för handikappolitiken Tillgänglighet för elöverkänsliga Propositionen handlar till stor utsträckning om tillgänglighet och bemötande för människor med någon form


Utskottsberedning: ---1999/2000:SoU14
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:So42 av Kenneth Johansson m.fl. (c)

Motion till riksdagen 1999/2000:So42 av Johansson, Kenneth c med anledning av prop. 1999/2000:79 Från patient till medborgare en nationell handlingsplan för handikappolitiken Inledning Centerpartiet vill bygga ett samhälle för alla, där alla medborgare behandlas med respekt och ges likvärdiga möjligheter. Människor


Utskottsberedning: -------------1999/2000:SoU14
Riksdagsbeslut (26 yrkanden): , , 13 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:So41 av Thomas Julin m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 1999/2000:So41 av Julin, Thomas mp med anledning av prop. 1999/2000:79 Från patient till medborgare en nationell handlingsplan för handikappolitiken Inledning Delaktighet och jämlikhet FN:s standardregler gällande delaktighet och jämlikhet för funktionshindrade inom samhällets alla områden ställer


Utskottsberedning: ---------------1999/2000:SoU14
Riksdagsbeslut (30 yrkanden): , , 15 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:So40 av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 1999/2000:So40 av Leijonborg, Lars fp med anledning av prop. 1999/2000:79 Från patient till medborgare en nationell handlingsplan för handikappolitiken Sammanfattning: en offensiv handikappolitik Sedan regimskiftet 1994 har handikappolitiken framför allt setts som ett besparingsobjekt. Det är


Utskottsberedning: --------------1999/2000:SoU14
Riksdagsbeslut (28 yrkanden): , , 14 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:So39 av Sonja Fransson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1999/2000:So39 av Fransson, Sonja s med anledning av prop. 1999/2000:79 Från patient till medborgare en nationell handlingsplan för handikappolitiken Det är mycket glädjande att regeringen i propositionen 1999/2000:79 Från patient till medborgare nationell handlingsplan för handikappolitiken på


Utskottsberedning: --1999/2000:SoU14
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:So38 av Sonja Fransson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1999/2000:So38 av Fransson, Sonja s med anledning av prop. 1999/2000:79 Från patient till medborgare en nationell handlingsplan för handikappolitiken Regeringen har i sin proposition 1999/2000:79, Från patient till medborgare en nationell handlingsplan för handikappolitiken, föreslagit nationella


Utskottsberedning: -1999/2000:SoU14
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:So37 av Karl-Göran Biörsmark m.fl. (fp, s, v, m, c, mp, kd)

Motion till riksdagen 1999/2000:So37 av Biörsmark, Karl-Göran fp med anledning av prop. 1999/2000:79 Från patient till medborgare en nationell handlingsplan för handikappolitiken Inledning Regeringen har lagt fram en proposition om handikappades liv och livs- villkor. I propositionen framhålls att kunskapen om handikappade


Utskottsberedning: -1999/2000:SoU14
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:So36 av Helena Frisk (s)

Motion till riksdagen 1999/2000:So36 av Frisk, Helena s med anledning av prop. 1999/2000:79 Från patient till medborgare en nationell handlingsplan för hadikappolitiken Regeringen har i sin proposition Från patient till medborgare en nationell handlingsplan för handikappolitiken 1999/2000:79 uppmärksammat att det behövs


Utskottsberedning: -1999/2000:SoU14
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:So35 av Inger Lundberg m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1999/2000:So35 av Lundberg, Inger s med anledning av prop. 1999/2000:79 Från patient till medborgare en nationell handlingsplan för handikappolitiken Ansvarsbibliotek för döva Döva har samma självklara behov som andra av ett rikt och levande språk. För dem som för andra kan biblioteken vara ett


Utskottsberedning: -1999/2000:SoU14
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:So34 av Inger Lundberg (s)

Motion till riksdagen 1999/2000:So34 av Lundberg, Inger s med anledning av prop. 1999/2000:79 Från patient till medborgare en nationell handlingsplan för handikappolitiken Angående teckenspråkets roll under det europeiska språkåret År 2001 har proklamerats som det europeiska språkåret. Avsikten är att stärka de europeiska


Utskottsberedning: -1999/2000:SoU14
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:So33 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m)

Motion till riksdagen 1999/2000:So33 av de Pourbaix-Lundin, Marietta m med anledning av prop. 1999/2000:79 Från patient till medborgare en nationell handlingsplan för handikappolitiken Regeringens proposition har vid en första anblick en bra ansats. När man studerar propositionen närmare innehåller den dock inte mycket


Utskottsberedning: -----------1999/2000:SoU14
Riksdagsbeslut (22 yrkanden): , , 11 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:So32 av Chris Heister m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1999/2000:So32 av Heister, Chris m med anledning av prop. 1999/2000:79 Från patient till medborgare en nationell handlingsplan för handikappolitiken Inledning Människor med funktionshinder är individer med varierade och särpräglade behov och önskemål. Det var den bärande tanken bakom den handikappreform


Utskottsberedning: ------------1999/2000:SoU14
Riksdagsbeslut (24 yrkanden): , , 12 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:So31 av Helena Frisk och Nils-Göran Holmqvist (s)

Motion till riksdagen 1999/2000:So31 av Frisk, Helena s med anledning av prop. 1999/2000:79 Från patient till medborgare en nationell handlingsplan för handikappolitiken Laglig rätt till tolk I den nationella handlingsplanen finns många bra intentioner, dock saknas förslag om en rättighet till tolk. Samhället är inte


Utskottsberedning: -1999/2000:SoU14
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:So30 av Nils-Göran Holmqvist och Helena Frisk (s)

Motion till riksdagen 1999/2000:So30 av Holmqvist, Nils-Göran s med anledning av prop. 1999/2000:79 Från patient till medborgare en nationell handlingsplan för handikappolitiken Angående Design för alla Regeringen gör bedömningen att konceptet design för alla skall genomsyra alla statens arbeten inom arkitektur, formgivning


Utskottsberedning: -1999/2000:SoU14
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:So29 av Lars U Granberg (s)

Motion till riksdagen 1999/2000:So29 av Granberg, Lars U s med anledning av prop. 1999/2000:79 Från patient till medborgare en nationell handlingsplan för handikappolitiken Regeringens nya förordning om statsbidrag till handikapporganisationerna är säkert något som välkomnas hos de större handikappförbunden. Men rädslan


Utskottsberedning: -1999/2000:SoU14
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation