Dokument & lagar (5 126 träffar)

Svar på skriftlig fråga 2009/10:914 besvarad av Statsrådet Åsa Torstensson

den 23 juni Svar på fråga 2009/10:914 Ersättning för skador i samband med stormen Per Statsrådet Åsa Torstensson Christer Engelhardt har frågat näringsministern om hon avser att ta initiativ till att ett brev från Gotlands kommun om ersättning för skador i samband med stormen Per besvaras och i så fall när brevet

Svarsdatum: 2010-06-23 Frågeställare: Christer Engelhardt (S)

Svar på skriftlig fråga 2009/10:913 besvarad av Statsrådet Åsa Torstensson

den 23 juni Svar på fråga 2009/10:913 Förbud mot mopeder på cykelbanor Statsrådet Åsa Torstensson Karin Svensson Smith har frågat mig om jag avser att ta initiativ till ett totalförbud mot mopedåkande på cykelbanor. Karin Svensson Smith menar att trängselproblem på cykelbanor i storstäder och svårighet att skilja

Svarsdatum: 2010-06-23 Frågeställare: Karin Svensson Smith (MP)

Svar på skriftlig fråga 2009/10:912 besvarad av Utrikesminister Carl Bildt

den 23 juni Svar på fråga 2009/10:912 Nordiskt ambassadsamarbete Utrikesminister Carl Bildt Sinikka Bohlin har frågat mig vilka konkreta åtgärder jag är beredd att vidta i syfte att stödja och stärka det nordiska ambassadsamarbetet. Det nordiska samarbetet grundas i en lång tradition av samarbete i utrikespolitiska

Svarsdatum: 2010-06-23 Frågeställare: Sinikka Bohlin (S)

Svar på skriftlig fråga 2009/10:911 besvarad av Statsrådet Mats Odell

den 23 juni Svar på fråga 2009/10:911 Sparbanksaktie/egenkapitalbevis för att trygga sparbankernas framtid Statsrådet Mats Odell Per Åsling har frågat mig vilka initiativ jag är beredd att ta för att underlätta tillskapandet av en sparbanksaktie/egenkapitalbevis enligt norsk modell för att minska risken för snedvriden

Svarsdatum: 2010-06-23 Frågeställare: Per Åsling (C)

Svar på skriftlig fråga 2009/10:910 besvarad av Arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin

den 23 juni Svar på fråga 2009/10:910 Ungdomsarbetslösheten Arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin Sven-Erik Österberg har frågat mig om jag avser att ta några initiativ för att bekämpa den höga ungdomsarbetslösheten. En hög ungdomsarbetslöshet är inte ett svenskt fenomen utan ett problem vi delar med stora delar

Svarsdatum: 2010-06-23 Frågeställare: Sven-Erik Österberg (S)

Svar på skriftlig fråga 2009/10:909 besvarad av Statsrådet Cristina Husmark Pehrsson

den 23 juni Svar på fråga 2009/10:909 Arbetsskada Statsrådet Cristina Husmark Pehrsson LiseLotte Olsson har frågat mig om jag är beredd att ta initiativ till att möjligheter ges för att fler arbetsskadade kan få ersättning och inte hamna i utanförskap. Bestämmelserna om ersättning från arbetsskadeförsäkringen återfinns

Svarsdatum: 2010-06-23 Frågeställare: LiseLotte Olsson (V)

Svar på skriftlig fråga 2009/10:908 besvarad av Kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth

den 23 juni Svar på fråga 2009/10:908 Framtiden för kultur i arbetslivet Kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth Birgitta Eriksson har frågat mig vilka initiativ jag avser att ta för att säkra kultur i arbetslivet. Människors tillgång till böcker och läsupplevelser är en viktig fråga för regeringen. Det är regeringens

Svarsdatum: 2010-06-23 Frågeställare: Birgitta Eriksson (S)

Svar på skriftlig fråga 2009/10:907 besvarad av Försvarsminister Sten Tolgfors

den 23 juni Svar på fråga 2009/10:907 Försvarsmaktens rekrytering Försvarsminister Sten Tolgfors Ameer Sachet har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att säkerställa att den framtida yrkesarmén består av personer som ansluter sig till demokratiska värderingar. Riksdagens beslut 2009 om den försvarspolitiska

Svarsdatum: 2010-06-23 Frågeställare: Ameer Sachet (S)

Svar på skriftlig fråga 2009/10:906 besvarad av Statsrådet Ewa Björling

den 23 juni Svar på fråga 2009/10:906 Handelsavtal som gynnar befolkningen Statsrådet Ewa Björling Ameer Sachet har frågat mig vilka initiativ jag avser att ta för att globala gruvföretag ska följa en uppförandekod som beaktar den inhemska befolkningens intressen. Jag fäster stor vikt vid att svenska företag uppträder

Svarsdatum: 2010-06-23 Frågeställare: Ameer Sachet (S)

Svar på skriftlig fråga 2009/10:905 besvarad av Utrikesminister Carl Bildt

den 23 juni Svar på fråga 2009/10:905 Situationen i Kirgizistan Utrikesminister Carl Bildt Ameer Sachet har frågat mig vilka initiativ jag avser att ta genom EU för att bidra till en stabilisering av situationen i Kirgizistan samt för att hjälpa flyktingarna. Utvecklingen i Kirgizistan är oroande. Vi saknar ännu

Svarsdatum: 2010-06-23 Frågeställare: Ameer Sachet (S)

Svar på skriftlig fråga 2009/10:904 besvarad av Näringsminister Maud Olofsson

den 23 juni Svar på fråga 2009/10:904 Vindkraft kring flygplatser Näringsminister Maud Olofsson Peter Jeppsson har frågat mig vilka åtgärder jag, som ansvarig för energipolitiken, är beredd att vidta för att säkra en fortsatt kraftfull utbyggnad av vindkraften, som innebär att redan projekterade och planerade vindkraftverk

Svarsdatum: 2010-06-23 Frågeställare: Peter Jeppsson (S)

Svar på skriftlig fråga 2009/10:902 besvarad av Utbildningsminister Jan Björklund

den 23 juni Svar på fråga 2009/10:902 Satsning på matematik Utbildningsminister Jan Björklund Raimo Pärssinen har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att främja matematikundervisningen i skolan. Regeringen har vidtagit en rad åtgärder som direkt eller indirekt syftar till att främja matematikundervisningen

Svarsdatum: 2010-06-23 Frågeställare: Raimo Pärssinen (S)

Svar på skriftlig fråga 2009/10:901 besvarad av Justitieminister Beatrice Ask

den 23 juni Svar på fråga 2009/10:901 Utredning av instituten tomträtt och bostadsarrende Justitieminister Beatrice Ask Carina Moberg har frågat mig om jag avser att ta initiativ för att direktiven till en utredning av tomträttsinstitutet ska omfatta även frågan om bostadsarrendatorers ställning. Av mitt svar i riksdagen

Svarsdatum: 2010-06-23 Frågeställare: Carina Moberg (S)

Svar på skriftlig fråga 2009/10:900 besvarad av Försvarsminister Sten Tolgfors

den 23 juni Svar på fråga 2009/10:900 Försvarsmaktens informationskampanj Försvarsminister Sten Tolgfors Michael Hagberg har frågat mig vilka åtgärder jag tänker vidta med anledning av Försvarsmaktens rekryteringskampanj. Regeringen har i propositionen 2009/10:160 Modern personalförsörjning för ett användbart försvar

Svarsdatum: 2010-06-23 Frågeställare: Michael Hagberg (S)

Svar på skriftlig fråga 2009/10:899 besvarad av Försvarsminister Sten Tolgfors

den 23 juni Svar på fråga 2009/10:899 Sveriges miljökatastrofberedskap Försvarsminister Sten Tolgfors Birgitta Eriksson har frågat miljöministern vilka åtgärder han har vidtagit för att stärka Sveriges beredskap mot miljökatastrofer som orsakas av ett större utsläpp i havet av olja eller naturgas. Arbetet inom regeringen

Svarsdatum: 2010-06-23 Frågeställare: Birgitta Eriksson (S)

Svar på skriftlig fråga 2009/10:898 besvarad av Statsrådet Åsa Torstensson

den 23 juni Svar på fråga 2009/10:898 Mc- och mopedolyckorna Statsrådet Åsa Torstensson Birgitta Eriksson har frågat mig genom vilka insatser jag vill åstadkomma en nollvision i fråga om dödsfall med mc och mopeder. Jag vill inledningsvis lyfta fram den positiva utvecklingen när det gäller minskningen av antalet

Svarsdatum: 2010-06-23 Frågeställare: Birgitta Eriksson (S)

Svar på skriftlig fråga 2009/10:897 besvarad av Miljöminister Andreas Carlgren

den 23 juni Svar på fråga 2009/10:897 Helcom och ambitioner för Östersjön Miljöminister Andreas Carlgren Birgitta Eriksson har frågat mig vilka initiativ jag avser att ta som ordförande för Helcom från den 1 juli för att klara de målsättningar som tidigare ställts upp från främst svensk sida. Det är riktigt som Birgitta

Svarsdatum: 2010-06-23 Frågeställare: Birgitta Eriksson (S)

Svar på skriftlig fråga 2009/10:896 besvarad av Justitieminister Beatrice Ask

den 23 juni Svar på fråga 2009/10:896 Strafföreläggande och fängelsestraffet Justitieminister Beatrice Ask Thomas Bodström har frågat mig om jag har för avsikt att utreda om fängelsestraff ska kunna ges i form av strafföreläggande. För mig är det angeläget att se till att alla brottmål hanteras effektivt och med hög

Svarsdatum: 2010-06-23 Frågeställare: Thomas Bodström (S)

Svar på skriftlig fråga 2009/10:895 besvarad av Statsrådet Cristina Husmark Pehrsson

den 23 juni Svar på fråga 2009/10:895 Närståendepenning vid vård utomlands Statsrådet Cristina Husmark Pehrsson Ulf Nilsson har frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder för att närståendepenning ska kunna utgå även vid vård av nära anhöriga utomlands. Enligt lagen 1988:1465 om ersättning och ledighet för

Svarsdatum: 2010-06-23 Frågeställare: Ulf Nilsson (FP)

Svar på skriftlig fråga 2009/10:915 besvarad av Näringsminister Maud Olofsson

den 22 juni Svar på fråga 2009/10:915 Teracoms framtid Näringsminister Maud Olofsson Per Bolund har frågat mig om jag avser att ta initiativ till att privatisera Teracom. Statens uppgift bör normalt vara att ange de ramar och regler som ska gälla för näringslivet och företagen, inte att självt äga och driva företag.

Svarsdatum: 2010-06-22 Frågeställare: Per Bolund (MP)