Dokument & lagar (272 102 träffar)

Yttrande 2019/20:TU2y

Trafikutskottets yttrande 2019/20:TU2y Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet beslutade den 12 september 2019 att bereda övriga utskott tillfälle att senast den 12 november yttra sig över de iakttagelser om riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen

2019-11-13

Yttrande 2019/20:TU2y (pdf, 128 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:325 besvarad av Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)

Ku2019/ 01856 KL Kulturdepartementet Kultur- och demokratiministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:325 av Jonas Andersson SD Skadegörelse och stöld av kulturarv Jonas Andersson har frågat mig vilka åtgärder jag tänker vidta för att motverka att kulturarv runt om i Sverige utsätts för brott. Brott som drabbar

Svarsdatum: 2019-11-13 Frågeställare: Jonas Andersson i Linköping (SD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:325 besvarad av Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP) (docx, 87 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:319 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)

S2019/04598/FS Socialdepartementet Socialministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:319 av Angelica Lundberg SD Reklam och annan marknadsföring av tobak på internet Angelica Lundberg har frågat mig när det aviserade lagförslaget om reklam och annan marknadsföring av tobak på internet kommer att överlämnas till

Svarsdatum: 2019-11-13 Frågeställare: Angelica Lundberg (SD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:319 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S) (docx, 77 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:318 besvarad av Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

N2019/02934/BI Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:318 av Eric Palmqvist SD Effektivare tillståndsprocesser Eric Palmqvist har frågat mig hur jag ser på nuvarande ordning avseende de tillståndsprocesser, inte minst miljöprövningar, som i dag av företrädare för en rad olika näringar beskrivs som oförutsägbara, otydliga

Svarsdatum: 2019-11-13 Frågeställare: Eric Palmqvist (SD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:318 besvarad av Näringsminister Ibrahim Baylan (S) (docx, 86 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:317 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)

S2019/ 04597/FST Socialdepartementet Socialministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:317 av Carina Ståhl Herrstedt SD Assistansersättning vid dödsfall Carina Ståhl Herrstedt har frågat mig hur jag ser på att se över i fall alla assistansanvändare kan behålla assistansersättningen under en period efter ett dödsfall

Svarsdatum: 2019-11-13 Frågeställare: Carina Ståhl Herrstedt (SD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:317 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S) (docx, 82 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:315 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Fi2019/03742 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:315 av Andreas Lennkvist Manriquez V Korruption inom Europeiska unionens medlemsstater Andreas Lennkvist Manriquez har frågat EU-ministern om han avser vidta åtgärder för att minska korruption och fusk med EU-bidrag inom Europeiska

Svarsdatum: 2019-11-13 Frågeställare: Andreas Lennkvist Manriquez (V)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:315 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 75 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:314 besvarad av Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)

M2019/ 01971/Ke Miljödepartementet Miljö- och klimatministern samt vice statsministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:314 av Magnus Persson SD Utökat förbud mot blyhagel Magnus Persson har frågat mig om jag tänker ta några initiativ för att värna vårt självbestämmande i frågan om EU:s förslag om utökat förbud

Svarsdatum: 2019-11-13 Frågeställare: Magnus Persson (SD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:314 besvarad av Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP) (docx, 86 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:312 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S)

Ju2019/03603/POL Justitiedepartementet Inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:312 av Thomas Morell SD Yrkesförares oro för kriminaliteten vid rastplatser Thomas Morell har frågat mig om jag tänker ge polisen riktade resurser för att förstärka kontrollerna på våra vägar och därmed begränsa de kriminellas

Svarsdatum: 2019-11-13 Frågeställare: Thomas Morell (SD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:312 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S) (docx, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:311 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

I2019/02894/TM Infrastrukturdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:311 av Thomas Morell SD Säkra rastplatser Thomas Morell har frågat mig vad jag tänker göra för att öka yrkesförarnas trygghet i samband med rast eller viloperiod på rast- och uppställningsplatser. Ordning och reda

Svarsdatum: 2019-11-13 Frågeställare: Thomas Morell (SD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:311 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) (docx, 79 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:310 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S)

Ju2019/03 602 POL Justitiedepartementet I nrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:310 av Johan Forssell M Personer som hotar Sveriges säkerhet Johan Forssell har frågat justitie- och migrationsministern Morgan Johansson vilka åtgärder ministern avser att vidta, här och nu, för att personer som ska utvisas

Svarsdatum: 2019-11-13 Frågeställare: Johan Forssell (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:310 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S) (docx, 69 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:309 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)

S2019/ 04577/FS Socialdepartementet Socialministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:309 av Camilla Waltersson Grönvall M Prostatacancer Camilla Waltersson Grönvall har frågat mig vilka ytterligare nationella åtgärder jag avser att vidta för att minska köerna och öka jämlikheten i prostatacancervården. Cancervården

Svarsdatum: 2019-11-13 Frågeställare: Camilla Waltersson Grönvall (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:309 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S) (docx, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:308 besvarad av Utbildningsminister Anna Ekström (S)

U2019/03653/S Utbildningsdepartementet Utbildnings ministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:308 av Roger Haddad L Långa handläggningstider för lärarlegitimationer Roger Haddad har frågat mig vilka initiativ jag och regeringen kommer att vidta i närtid för att korta handläggningstiderna så att fler lärare kan

Svarsdatum: 2019-11-13 Frågeställare: Roger Haddad (L)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:308 besvarad av Utbildningsminister Anna Ekström (S) (docx, 83 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:307 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

I2019/02880/TP Infrastrukturdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:307 av Thomas Morell SD Bristfälligt vinterunderhåll av våra vägar Thomas Morell har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att säkerställa att underhållet av vintervägar blir godtagbart. Att vinterväghållningen

Svarsdatum: 2019-11-13 Frågeställare: Thomas Morell (SD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:307 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) (docx, 81 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:304 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S)

Ju2019/0358 3 POL Justitiedepartementet I nrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:304 av Ludvig Aspling SD Avhjälpande av verkställighetshinder Ludvig Aspling har frågat mig vid hur många tillfällen regeringen har avhjälpt verkställighetshinder för utvisningar enligt LSU, och hur många verkställda utvisningar

Svarsdatum: 2019-11-13 Frågeställare: Ludvig Aspling (SD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:304 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S) (docx, 69 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:303 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)

S2019/04560/FS Socialdepartementet Socialministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:303 av Camilla Waltersson Grönvall M Cancerforskning Camilla Waltersson Grönvall har frågat mig vilka ytterligare nationella åtgärder jag avser att vidta för att stärka svensk cancervård genom att satsa mer på svensk cancerforskning.

Svarsdatum: 2019-11-13 Frågeställare: Camilla Waltersson Grönvall (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:303 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S) (docx, 87 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:302 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)

S2019/ 04559/FST Socialdepartementet Socialministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:302 av Carina Ståhl Herrstedt SD LSS-bostäder i kommunerna Carina Ståhl Herrstedt har frågat mig om hur jag tänker säkerställa att kommunerna bygger fler LSS-bostäder. Jag delar Carina Ståhl Herrstedts oro för bristen på LSS-bostäder.

Svarsdatum: 2019-11-13 Frågeställare: Carina Ståhl Herrstedt (SD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:302 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S) (docx, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:301 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)

S2019/04558/FS Socialdepartementet Socialministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:301 av Camilla Waltersson Grönvall M Kö till bröstcancervården Camilla Waltersson Grönvall har frågat mig vilka ytterligare nationella åtgärder jag avser att vidta för att minska köerna och öka jämlikheten inom bröstcancervården.

Svarsdatum: 2019-11-13 Frågeställare: Camilla Waltersson Grönvall (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:301 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S) (docx, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:300 besvarad av Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)

Ku2019/ 01826/MD Kulturdepartementet Kultur- och demokratim inistern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:300 av Fredrik Lindahl SD Yttrandefrihet på nätet Fredrik Lindahl har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att säkerställa att gräsrotsrörelser och små politiska aktörer inte berövas sin röst online.

Svarsdatum: 2019-11-13 Frågeställare: Fredrik Lindahl (SD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:300 besvarad av Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP) (docx, 82 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:299 besvarad av Statsrådet Jennie Nilsson (S)

N2019/02913/SMF Näringsdepartementet Landsbygdsministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:299 av Elin Segerlind V Registrering av nyckelbiotoper för att uppnå miljömål Elin Segerlind har frågat miljö- och klimatminister Isabella Lövin om hon avser att vidta åtgärder för att inventering och registrering av nyckelbiotoper

Svarsdatum: 2019-11-13 Frågeställare: Elin Segerlind (V)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:299 besvarad av Statsrådet Jennie Nilsson (S) (docx, 90 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:298 besvarad av Statsrådet Jennie Nilsson (S)

N2019/02899/JL Näringsdepartementet Landsbygdsministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:298 av Mikael Larsson C Stödutbetalning från Jordbruksverket Mikael Larsson har frågat mig vad jag gör för att stödmedlen för bredbandsutbyggnaden hos Jordbruksverket snabbare och effektivare ska betalas ut till fiberföreningarna.

Svarsdatum: 2019-11-13 Frågeställare: Mikael Larsson (C)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:298 besvarad av Statsrådet Jennie Nilsson (S) (docx, 80 kB)