Störningar på webbplatsen

Under onsdagen pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen. Under arbetet genomförs testsändningar via webb-tv som visas på webbplatsen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Dokument & lagar (264 907 träffar)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:808 besvarad av Utbildningsminister Anna Ekström (S)

U2019/ 02280/S Utbildningsdepartementet Utbildningsministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:808 av Roger Haddad L Skolor med koppling till extremism Roger Haddad har frågat mig vilka generella åtgärder som jag och regeringen avser att vidta för att icke-konfessionella skolor som ändå driver konfessionella inslag

Svarsdatum: 2019-06-26 Frågeställare: Roger Haddad (L)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:808 besvarad av Utbildningsminister Anna Ekström (S) (docx, 87 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:804 besvarad av Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

N2019/ 02211/EIN Näringsdepartementet Näringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:804 av Betty Malmberg M Minskat entreprenörskap Betty Malmberg har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att öka graden av entreprenörskap i allmänhet och kvinnors entreprenörskap i synnerhet. Betty Malmberg refererar

Svarsdatum: 2019-06-26 Frågeställare: Betty Malmberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:804 besvarad av Näringsminister Ibrahim Baylan (S) (docx, 81 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:803 besvarad av Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Fö2019/ 00735/SI Försvarsdepartementet Försvarsministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:803 av Hans Wallmark M Sverige och European Intervention Initiative Hans Wallmark har frågat utrikesministern om regeringen har för avsikt att undersöka varför Sverige inte har accepterats som en del av det franska initiativet

Svarsdatum: 2019-06-26 Frågeställare: Hans Wallmark (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:803 besvarad av Försvarsminister Peter Hultqvist (S) (docx, 75 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:786 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S)

Ju2019/02245/POL Justitiedepartementet Inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:786 av Lars Püss M Rakel 2.0 Lars Püss har frågat mig vad som har hänt med Rakel 2.0 sedan den 12 februari 2019. För att samhällsviktiga aktörer, t.ex. polis och räddningstjänst, ska kunna utföra sina uppdrag är det avgörande

Svarsdatum: 2019-06-26 Frågeställare: Lars Püss (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:786 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S) (docx, 84 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:782 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S)

Ju2019/ 02264 POL Ju2019/02265/POL Justitiedepartementet I nrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:781 och 2018/19:782 av Alexandra Anstrell M Sportskytte och EU:s vapendirektiv Alexandra Anstrell har frågat kultur- och demokratiministern med ansvar för idrottsfrågorna hur hon ser på framtiden för sportskyttet

Svarsdatum: 2019-06-26 Frågeställare: Alexandra Anstrell (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:782 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S) (docx, 82 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:781 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S)

Ju2019/ 02264 POL Ju2019/02265/POL Justitiedepartementet I nrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:781 och 2018/19:782 av Alexandra Anstrell M Sportskytte och EU:s vapendirektiv Alexandra Anstrell har frågat kultur- och demokratiministern med ansvar för idrottsfrågorna hur hon ser på framtiden för sportskyttet

Svarsdatum: 2019-06-26 Frågeställare: Alexandra Anstrell (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:781 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S) (docx, 82 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:780 besvarad av Statsrådet Matilda Ernkrans (S)

U2019/ 02217/UH Utbildningsdepartementet Ministern för högre utbildning och forskning Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:780 av Åsa Coenraads M Mälardalens högskola Åsa Coenraads har frågat mig när regeringen avser att göra Mälardalens högskola till universitet. Sverige ska vara en ledande kunskapsnation och ett

Svarsdatum: 2019-06-26 Frågeställare: Åsa Coenraads (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:780 besvarad av Statsrådet Matilda Ernkrans (S) (docx, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:778 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Svar på fråga 2018/19:778 av Thomas Morell SD Besöksnäringen och tillgängligheten vid Slottsbacken Thomas Morell har frågat mig vilka åtgärder jag avser vidta för att ge den viktiga besöksnäringen möjlighet att återigen hämta och lämna sina gäster med bussar på Slottsbacken i Stockholm. Besöksnäringen är viktig både för

Svarsdatum: 2019-06-26 Frågeställare: Thomas Morell (SD)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:778 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 77 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:773 besvarad av Utbildningsminister Anna Ekström (S)

U2019/02203/S Utbildningsdepartementet Utbildningsministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:773 av Roger Haddad L Reviderad läroplan kring hedersrelaterat våld och förtryck Roger Haddad har frågat mig om jag som minister och regeringen avser att förtydliga läroplanen och ännu mer tydliggöra vikten av att skolorna

Svarsdatum: 2019-06-26 Frågeställare: Roger Haddad (L)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:773 besvarad av Utbildningsminister Anna Ekström (S) (docx, 87 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:770 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)

Svar på fråga 2018/19:770 av Robert Hannah L Medel från Allmänna arvsfonden som gått till radikala organisationer Robert Hannah har frågat mig på vilket sätt jag och regeringen avser att ändra på Allmänna arvsfondens verksamhet så att medel inte tillfaller islamistiska och antidemokratiska organisationer. Allmänna arvsfonden

Svarsdatum: 2019-06-26 Frågeställare: Robert Hannah (L)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:770 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S) (docx, 83 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:769 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)

S2019/02807/FST Socialdepartementet Socialministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:769 av Arman Teimouri L Försäkringskassans bedömningar kring personlig assistans Arman Teimouri har frågat mig hur jag och regeringen avser att säkerställa att regleringsbrevet fullföljs av Försäkringskassan så att de nationella

Svarsdatum: 2019-06-26 Frågeställare: Arman Teimouri (L)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:769 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S) (docx, 80 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:767 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S)

Svar på fråga 2018/19:767 Hbtq-organisationers mötesfrihet Robert Hannah L har frågat mig vad jag avser att vidta för åtgärder för att säkra att hbtq-organisationers rätt till mötesfrihet inte begränsas av högerextrema organisationers närvaro. Alla individer oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck ska

Svarsdatum: 2019-06-26 Frågeställare: Robert Hannah (L)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:767 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S) (docx, 74 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:766 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)

S2019/02806/FS Socialdepartementet Socialministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:766 av Robert Hannah L Rätt till vård för barn som är födda genom internationella surrogatarrangemang Robert Hannah har frågat mig vad jag och regeringen gör för att säkra att barn som fötts via internationella surrogatarrangemang

Svarsdatum: 2019-06-26 Frågeställare: Robert Hannah (L)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:766 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S) (docx, 81 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:763 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)

S2019 02795/FS Socialdepartementet Socialministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:763 av Patrik Engström S Nedläggningen av apoteket i Särna Patrik Engström har frågat mig hur jag kommer att agera för att säkra att jämlika villkor ska råda när det gäller tillgång till mediciner i hela vårt land. Tillgången till

Svarsdatum: 2019-06-26 Frågeställare: Patrik Engström (S)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:763 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S) (docx, 81 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:802 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

Svar på fråga 2018/19:802 av Thomas Morell SD Driftstörningar i järnvägstrafiken Thomas Morell har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att öka järnvägstrafikens driftssäkerhet. Regeringen har höga ambitioner när det gäller den svenska järnvägen. En väl fungerande tågtrafik är viktig för att kunna uppnå flera

Svarsdatum: 2019-06-25 Frågeställare: Thomas Morell (SD)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:802 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) (docx, 77 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:801 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

I2019/ 01892/US Infrastrukturdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:801 av Anders Österberg S Sommarkortet Anders Österberg har frågat finansministern vad hon skulle svara föräldrar i Järva angående sommarkortets framtid. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska

Svarsdatum: 2019-06-25 Frågeställare: Anders Österberg (S)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:801 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) (docx, 75 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:799 besvarad av Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Fi2019/ 02448/ESA Finansdepartementet Civilministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:799 av Lars Beckman M Offentliganställdas anställningstrygghet Lars Beckman har frågat arbetsmarknadsministern om hon anser att statsrådet Strandhälls svar i en interpellationsdebatt i riksdagen är överensstämmande med gällande

Svarsdatum: 2019-06-25 Frågeställare: Lars Beckman (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:799 besvarad av Statsrådet Ardalan Shekarabi (S) (docx, 76 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:798 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

Svar på fråga 2018/19:798 av Pål Jonsson M Banvallsbränder i östra Värmland Pål Jonsson har frågat mig om jag avser att vidta några nya åtgärder för att reducera problemen med banvallsbränder i allmänhet och om regeringen avser att vidta åtgärder för att skynda på utplaceringen av värmedetektorer på speciellt utsatta järnvägssträckor.

Svarsdatum: 2019-06-25 Frågeställare: Pål Jonson (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:798 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) (docx, 78 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:796 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

I2019/01876/D Infrastrukturdepartementet Energi- och digitaliseringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:796 5G och landsbygden av Mikael Larsson C Mikael Larsson har frågat mig hur jag tänker säkerställa att 5G inte blir en stad- och landsfråga, utan att hela Sverige får tillgång till 5G-nätet, inte minst

Svarsdatum: 2019-06-25 Frågeställare: Mikael Larsson (C)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:796 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 41 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:795 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

I2019/0187/TM Infrastrukturdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:795 av Jens Holm V Lagstiftning för cykling mot enkelriktat Jens Holm har frågat mig om jag avser att ta initiativ till att modernisera trafiklagstiftningen för att möjliggöra införandet av cykling mot enkelriktat där

Svarsdatum: 2019-06-25 Frågeställare: Jens Holm (V)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:795 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) (docx, 75 kB)