Dokument & lagar (268 717 träffar)

Motion 2019/20:3410 av Björn Söder m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:3410 av Björn Söder m.fl. SD med anledning av prop. 2019/20:28 Fortsatt svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i Irak Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska säkerställa att det svenska militära bidraget genom


Utskottsberedning: 2019/20:UFöU2

Motion 2019/20:3410 av Björn Söder m.fl. (SD) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:3410 av Björn Söder m.fl. (SD) (pdf, 87 kB)

Motion 2019/20:3414 av Niklas Wykman m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2019/20:3414 av Niklas Wykman m.fl. M med anledning av skr. 2019/20:35 Riksrevisionens rapport om Tullverkets kontroll Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Tullverkets tjänstemän bör ges befogenhet att stoppa och genomsöka fordon samt hålla kvar


Utskottsberedning: 2019/20:SkU7

Motion 2019/20:3414 av Niklas Wykman m.fl. (M) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:3414 av Niklas Wykman m.fl. (M) (pdf, 82 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:269 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:232 av Anders Österberg S Turkiets offensiv i norra Syrien och misstänkta krigsbrott samt 2019/20:269 av Sara Gille SD Utredning av Turkiets krigsbrott Anders Österberg har frågat mig hur jag ska ta frågan om eventuella brott mot krigets lagar

Svarsdatum: 2019-10-30 Frågeställare: Sara Gille (SD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:269 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S) (docx, 89 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:260 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

I2019/02741/TP I2019/02742/ TP I2019/02767/TP, I2019/02776/TP I2019/ 02784 TP Infrastrukturdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:230 av Jimmy Ståhl SD Bromma flygplats, fråga 2019/20:233 av Patrik Jönsson SD Nedläggningen av Bromma flygplats, fråga 2019/20:242 av Sten Bergheden

Svarsdatum: 2019-10-30 Frågeställare: Dennis Dioukarev (SD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:260 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) (docx, 79 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:259 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

I2019/02741/TP I2019/02742/ TP I2019/02767/TP, I2019/02776/TP I2019/ 02784 TP Infrastrukturdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:230 av Jimmy Ståhl SD Bromma flygplats, fråga 2019/20:233 av Patrik Jönsson SD Nedläggningen av Bromma flygplats, fråga 2019/20:242 av Sten Bergheden

Svarsdatum: 2019-10-30 Frågeställare: Dennis Dioukarev (SD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:259 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) (docx, 79 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:258 besvarad av Statsrådet Jennie Nilsson (S)

N2019/ 02863/SMF Näringsdepartementet Landsbygdsministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:258 av Staffan Eklöf SD Kompetenscentrum för växtförädling Staffan Eklöf har frågat mig om hur stor del av de 1 985 miljoner kronorna som finns i regeringens budgetförslag för SLU som kommer att gå till kompetenscentrum för

Svarsdatum: 2019-10-30 Frågeställare: Staffan Eklöf (SD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:258 besvarad av Statsrådet Jennie Nilsson (S) (docx, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:254 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Svar på fråga 2019/20:254 av Lars Hjälmered M Färdigställande av Sydvästlänken Lars Hjälmered har frågat mig vilka åtgärder jag och regeringen avser vidta för att så snabbt som möjligt färdigställa och driftsätta Sydvästlänken. Som Lars Hjälmered skriver i sin fråga är Sydvästlänken en viktig komponent i att säkra elförsörjningen

Svarsdatum: 2019-10-30 Frågeställare: Lars Hjälmered (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:254 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 86 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:251 besvarad av Statsrådet Peter Eriksson (MP)

Svar på fråga 2019/20:251 av Hans Wallmark M Transparens inom biståndet Hans Wallmark har frågat mig om på vilket sätt regeringen försäkrar sig om att Openaid.se är tillfredsställande tillgängligt. Openaid.se är en viktig beståndsdel i transparensgarantin som infördes 2010. Garantin ska säkerställa den öppenhet kring det

Svarsdatum: 2019-10-30 Frågeställare: Hans Wallmark (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:251 besvarad av Statsrådet Peter Eriksson (MP) (docx, 89 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:249 besvarad av Statsrådet Peter Eriksson (MP)

Svar på fråga 2019/20:249 av Hans Wallmark M Sidas flytt till Botkyrka Hans Wallmark har frågat mig om regeringen har någon beredskap eller vilja att ompröva Sidas tvångsmässiga flytt till Botkyrka. Regeringens beslut att Sida ska omlokaliseras till Botkyrka ligger fast. Sverige ska hålla ihop. I regeringens arbete för

Svarsdatum: 2019-10-30 Frågeställare: Hans Wallmark (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:249 besvarad av Statsrådet Peter Eriksson (MP) (docx, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:248 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S)

Svar på fråga 2019/20:226 av Amineh Kakabaveh Protester i Chile, fråga 2019/20:229 av Håkan Svenneling V Protesterna i Chile och fråga 2019/20:248 av Mathias Tegnér S Utvecklingen i Chile Amineh Kakabaveh har frågat mig om jag avser kalla till mig Chiles ambassadör och avkräva Chiles regering att militären ska vända tillbaka

Svarsdatum: 2019-10-30 Frågeställare: Mathias Tegnér (S)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:248 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S) (docx, 92 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:246 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:246 av Jakob Forssmed KD Politiska fångar i Kuba Jakob Forssmed har frågat mig om Sverige har krävt av den kubanska regeringen att José Daniel Ferrer och alla andra politiska fångar släpps. Rättssäkerhet och alla människors likhet inför lagen

Svarsdatum: 2019-10-30 Frågeställare: Jakob Forssmed (KD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:246 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S) (docx, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:242 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

I2019/02741/TP I2019/02742/ TP I2019/02767/TP, I2019/02776/TP I2019/ 02784 TP Infrastrukturdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:230 av Jimmy Ståhl SD Bromma flygplats, fråga 2019/20:233 av Patrik Jönsson SD Nedläggningen av Bromma flygplats, fråga 2019/20:242 av Sten Bergheden

Svarsdatum: 2019-10-30 Frågeställare: Sten Bergheden (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:242 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) (docx, 79 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:241 besvarad av Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S)

PAGE 2 Dnr A2019/01928/A Arbetsmarknadsdepartementet Arbetsmarknadsministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:241 av Lars Beckman M Kaos och trakasserier på Arbetsförmedlingen Lars Beckman har frågat mig vad jag gör för att förhindra kaoset och trakasserierna på Arbetsförmedlingen. Generaldirektören ansvarar

Svarsdatum: 2019-10-30 Frågeställare: Lars Beckman (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:241 besvarad av Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S) (docx, 39 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:240 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

I2019/02 7 5 0 E I2019/02751/E Infrastrukturdepartementet Energi- och digitaliseringsministern Till riksdagen Svar på frågorna 2019/20:239 av Rickard Nordin CKapacitetsbrist och 2019/20:240 av Niels Paarup-Petersen C Kapacitetsbrist Rickard Nordin och Niels Paarup-Petersen har frågat mig om ett nätbolag kan upphandla

Svarsdatum: 2019-10-30 Frågeställare: Niels Paarup-Petersen (C)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:240 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 84 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:239 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

I2019/02 7 5 0 E I2019/02751/E Infrastrukturdepartementet Energi- och digitaliseringsministern Till riksdagen Svar på frågorna 2019/20:239 av Rickard Nordin CKapacitetsbrist och 2019/20:240 av Niels Paarup-Petersen C Kapacitetsbrist Rickard Nordin och Niels Paarup-Petersen har frågat mig om ett nätbolag kan upphandla

Svarsdatum: 2019-10-30 Frågeställare: Rickard Nordin (C)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:239 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 84 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:235 besvarad av Statsrådet Jennie Nilsson (S)

Svar på fråga 2019/20:235 av Betty Malmberg M Kompensation till fiskare Betty Malmberg har frågat mig vilka åtgärder jag kommer att vidta för att det svenska yrkesfisket i Östersjön med tillhörande näringar inte ska gå i konkurs. Beslutet om fisket i Östersjön för 2020 innebär fortsatt mycket begränsat fiske. Detta kommer

Svarsdatum: 2019-10-30 Frågeställare: Betty Malmberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:235 besvarad av Statsrådet Jennie Nilsson (S) (docx, 87 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:234 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Fi2019/ 03546/S2 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:234 av Olle Thorell S Kemikalieskatten Olle Thorell har frågat mig om jag avser att se över kemikalieskatten för att komma till rätta med de olyckliga konsekvenser som skatten medför. Frågan är ställd mot bakgrund av att försäljning

Svarsdatum: 2019-10-30 Frågeställare: Olle Thorell (S)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:234 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 87 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:233 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

I2019/02741/TP I2019/02742/ TP I2019/02767/TP, I2019/02776/TP I2019/ 02784 TP Infrastrukturdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:230 av Jimmy Ståhl SD Bromma flygplats, fråga 2019/20:233 av Patrik Jönsson SD Nedläggningen av Bromma flygplats, fråga 2019/20:242 av Sten Bergheden

Svarsdatum: 2019-10-30 Frågeställare: Patrik Jönsson (SD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:233 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) (docx, 79 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:232 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:232 av Anders Österberg S Turkiets offensiv i norra Syrien och misstänkta krigsbrott samt 2019/20:269 av Sara Gille SD Utredning av Turkiets krigsbrott Anders Österberg har frågat mig hur jag ska ta frågan om eventuella brott mot krigets lagar

Svarsdatum: 2019-10-30 Frågeställare: Anders Österberg (S)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:232 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S) (docx, 89 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:230 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

I2019/02741/TP I2019/02742/ TP I2019/02767/TP, I2019/02776/TP I2019/ 02784 TP Infrastrukturdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:230 av Jimmy Ståhl SD Bromma flygplats, fråga 2019/20:233 av Patrik Jönsson SD Nedläggningen av Bromma flygplats, fråga 2019/20:242 av Sten Bergheden

Svarsdatum: 2019-10-30 Frågeställare: Jimmy Ståhl (SD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:230 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) (docx, 79 kB)