Dokument & lagar (268 696 träffar)

Yttrande 2019/20:SfU1y

Socialförsäkringsutskottets yttrande 2019/20:SfU1y Utgiftsramar för utgiftsområdena 8 och 1012 Till finansutskottet Finansutskottet har gett socialförsäkringsutskottet tillfälle att yttra sig över budgetpropositionen för 2020 prop. 2019/20:1 Förslag till statens budget för 2020, finansplan och skattefrågor samt de motioner

2019-10-28

Yttrande 2019/20:SfU1y (pdf, 210 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:236 besvarad av Statsrådet Per Bolund (MP)

Fi2019/ 03552/BB Finansdepartementet Finansmarknads- och bostadsministern biträdande finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:236 av Dennis Dioukarev SD Etablering på bostadsmarknaden Dennis Dioukarev har frågat mig vilka åtgärder regeringen avser att vidta för att underlätta för unga vuxna att få bolån

Svarsdatum: 2019-10-28 Frågeställare: Dennis Dioukarev (SD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:236 besvarad av Statsrådet Per Bolund (MP) (docx, 86 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:211 besvarad av Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

S2019/04337/SF Socialdepartementet Socialförsäkringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:211 av Boriana Åberg M Handläggningstiderna för bostadstillägg Boriana Åberg har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att handläggningstiderna för bostadstillägg omgående ska minska. Jag välkomnar att Boriana

Svarsdatum: 2019-10-25 Frågeställare: Boriana Åberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:211 besvarad av Statsrådet Ardalan Shekarabi (S) (docx, 84 kB)

Yttrande 2019/20:TU1y

Trafikutskottets yttrande 2019/20:TU1y Utgiftsram för utgiftsområde 22 Kommunikationer Till finansutskottet Finansutskottet har gett trafikutskottet tillfälle att yttra sig över budgetpropositionen för 2020 prop. 2019/20:1 Förslag till statens budget för 2020, finansplan och skattefrågor samt de motioner som kan komma

2019-10-24

Yttrande 2019/20:TU1y (pdf, 88 kB)

Yttrande 2019/20:SoU2y

Koordineringsinsatser för sjukskrivna patienter Dokumentet är inte

2019-10-24

Yttrande 2019/20:JuU3y

Justitieutskottets yttrande 2019/20:JuU3y Skydd av Sveriges säkerhet vid radioanvändning Till trafikutskottet Trafikutskottet har beslutat att ge bl.a. justitieutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 2019/20:15 Skydd av Sveriges säkerhet vid radioanvändning och de motioner som väckts med anledning av propositionen

2019-10-24

Yttrande 2019/20:JuU3y (pdf, 112 kB)

Yttrande 2019/20:FöU4y

Försvarsutskottets yttrande 2019/20:FöU4y Skydd av Sveriges säkerhet vid radioanvändning Till trafikutskottet Trafikutskottet har gett försvarsutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 2019/20:15 Skydd av Sveriges säkerhet vid radioanvändning och följdmotionerna i de delar som berör utskottets beredningsområde.

2019-10-24

Yttrande 2019/20:FöU4y (pdf, 130 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:206 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)

S2019/ 04291/FS S2019/04294/FS S2019/04316/FS S2019/04325/FS Socialdepartementet Socialministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:189 av Thomas Morell SD Sjukhus utan livsviktig utrustning, fråga 2019/20:196 av Beatrice Ask M Stabsläge på svenska sjukhus, fråga 2019/20:198 av Beatrice Ask Bristande beredskap

Svarsdatum: 2019-10-24 Frågeställare: Karin Rågsjö (V)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:206 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S) (docx, 84 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:205 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)

S2019/04324/FS Socialdepartementet Socialministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:205 av Helena Lindahl C Regler för marknadsföring av tobak Helena Lindahl har frågat mig hur jag ser på riksdagens tillkännagivande att regeringen ska återkomma till riksdagen med ett reviderat lagförslag om marknadsföring av tobaksvaror

Svarsdatum: 2019-10-24 Frågeställare: Helena Lindahl (C)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:205 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S) (docx, 84 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:200 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)

S2019/04320/FS Socialdepartementet Socialministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:200 av Margareta Cederfelt M Spridningen av mässling Margareta Cederfelt har frågat mig vilka åtgärder jag och regeringen är beredda att vidta för ökad grad av vaccinering av barn mot mässling och andra smittsamma sjukdomar. En

Svarsdatum: 2019-10-24 Frågeställare: Margareta Cederfelt (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:200 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S) (docx, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:198 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)

S2019/ 04291/FS S2019/04294/FS S2019/04316/FS S2019/04325/FS Socialdepartementet Socialministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:189 av Thomas Morell SD Sjukhus utan livsviktig utrustning, fråga 2019/20:196 av Beatrice Ask M Stabsläge på svenska sjukhus, fråga 2019/20:198 av Beatrice Ask Bristande beredskap

Svarsdatum: 2019-10-24 Frågeställare: Beatrice Ask (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:198 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S) (docx, 84 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:197 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)

S2019/04295/FS Socialdepartementet Socialministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:197 av Camilla Waltersson Grönvall M Digitaliserad informationsdelning inom hälso- och sjukvården Camilla Waltersson Grönvall har frågat mig när regeringen avser att lägga fram konkreta lagförslag som underlättar för vården att

Svarsdatum: 2019-10-24 Frågeställare: Camilla Waltersson Grönvall (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:197 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S) (docx, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:196 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)

S2019/ 04291/FS S2019/04294/FS S2019/04316/FS S2019/04325/FS Socialdepartementet Socialministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:189 av Thomas Morell SD Sjukhus utan livsviktig utrustning, fråga 2019/20:196 av Beatrice Ask M Stabsläge på svenska sjukhus, fråga 2019/20:198 av Beatrice Ask Bristande beredskap

Svarsdatum: 2019-10-24 Frågeställare: Beatrice Ask (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:196 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S) (docx, 84 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:189 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)

S2019/ 04291/FS S2019/04294/FS S2019/04316/FS S2019/04325/FS Socialdepartementet Socialministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:189 av Thomas Morell SD Sjukhus utan livsviktig utrustning, fråga 2019/20:196 av Beatrice Ask M Stabsläge på svenska sjukhus, fråga 2019/20:198 av Beatrice Ask Bristande beredskap

Svarsdatum: 2019-10-24 Frågeställare: Thomas Morell (SD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:189 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S) (docx, 84 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:188 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)

S2019/ 04290/FS Socialdepartementet Socialministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:188 av Camilla Waltersson Grönvall M Cancerstrategi Camilla Waltersson Grönvall har frågat mig vad bakgrunden är till att jag menar att den nationella cancerstrategin enbart ska uppdateras genom årliga överenskommelser mellan regeringen

Svarsdatum: 2019-10-24 Frågeställare: Camilla Waltersson Grönvall (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:188 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S) (docx, 84 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:187 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)

S2019/04288/FS Socialdepartementet Socialministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:187 av Lars-Arne Staxäng M Stroke bland unga vuxna Lars-Arne Staxäng har frågat mig vad jag och regeringen avser att göra för att minska strokerisken hos unga vuxna. Till att börja med vill jag gärna framhålla att både insjuknande

Svarsdatum: 2019-10-24 Frågeställare: Lars-Arne Staxäng (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:187 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S) (docx, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:182 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Utrikesdepartementet Statsrådet M Johansson Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:182 av Markus Weichel SD Transparens rörande export av krigsmateriel Markus Wiechel har frågat mig om jag och regeringen avser verka för att öka transparensen rörande export av produkter som kan användas i strid, och hur jag i sådana fall

Svarsdatum: 2019-10-24 Frågeställare: Markus Wiechel (SD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:182 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 87 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:180 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)

S2019/04275 FS Socialdepartementet Socialministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:180 av Lars-Arne Staxäng M Högspecialiserad hjärtsjukvård Lars-Arne Staxäng har frågat mig vad jag avser att göra för att högspecialiserad hjärtsjukvård ska komma hela Sverige till del. En jämlik och tillgänglig vård är en prioriterad

Svarsdatum: 2019-10-24 Frågeställare: Lars-Arne Staxäng (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:180 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S) (docx, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:179 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)

Svar på fråga 2019/20:179 av Camilla Waltersson Grönvall M Riktade resurser mot köer i cancervården Camilla Waltersson Grönvall har frågat mig varför jag inte prioriterar att ta bort de växande köerna i cancervården genom att till exempel se till att specifika resurser inom kömiljarderna riktas mot cancervården. Sverige

Svarsdatum: 2019-10-24 Frågeställare: Camilla Waltersson Grönvall (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:179 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S) (docx, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:167 besvarad av Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)

M2019/ 01820/Nm M2019/01834/Nm Miljödepartementet Miljö- och klimatministern samt vice statsministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:166 av Kristina Yngwe C Dataintrång på Naturvårdsverket och fråga 2019/20:167 av Helena Lindahl C Jägarnas trygghet Kristina Yngwe har frågat mig vilka åtgärder regeringen avser

Svarsdatum: 2019-10-24 Frågeställare: Helena Lindahl (C)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:167 besvarad av Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP) (docx, 89 kB)