Dokument & lagar (5 270 träffar)

Svar på skriftlig fråga 2008/09:1117 besvarad av Statsrådet Åsa Torstensson

den 12 augusti Svar på fråga 2008/09:1117 Vildsvinsstammens tillväxt och utbredning Statsrådet Åsa Torstensson Lennart Sacrédeus har frågat jordbruksministern vilka initiativ han avser att ta avseende Vägverkets roll för att minska skadeverkningarna av vildsvinsstammen. Arbetet inom regeringen är så fördelat att

Svarsdatum: 2009-08-12 Frågeställare: Lennart Sacrédeus (KD)

Svar på skriftlig fråga 2008/09:1116 besvarad av Statsrådet Ewa Björling

den 12 augusti Svar på fråga 2008/09:1116 Mineraler till mobiler och datorer Statsrådet Ewa Björling Carina Hägg har frågat mig vilka initiativ jag har tagit för att konsumenter ska kunna garanteras att produkter som mobiler, datorer och konservburkar inte innehåller mineraler som kan betecknas som konfliktmineraler

Svarsdatum: 2009-08-12 Frågeställare: Carina Hägg (S)

Svar på skriftlig fråga 2008/09:1114 besvarad av Finansminister Anders Borg

den 7 augusti Svar på fråga 2008/09:1114 Skatteavdraget som inte omfattar hyresgäster Finansminister Anders Borg Birgitta Eriksson har frågat mig på vilka omständigheter och fakta jag grundar mitt ställningstagande att hyresgäster inte ska omfattas av rätten till skatteavdrag för reparationer och underhåll med flera

Svarsdatum: 2009-08-07 Frågeställare: Birgitta Eriksson (S)

Svar på skriftlig fråga 2008/09:1109 besvarad av Försvarsminister Sten Tolgfors

den 5 augusti Svar på fråga 2008/09:1109 Räddningstjänstens resurser Försvarsminister Sten Tolgfors Ameer Sachet har frågat mig vilka initiativ jag avser att ta för att säkerställa en väl fungerande räddningstjänst i landets alla kommuner. Kommunerna har ansvaret, enligt lagen 2003:778 om skydd mot olyckor, för

Svarsdatum: 2009-08-05 Frågeställare: Ameer Sachet (S)

Svar på skriftlig fråga 2008/09:1100 besvarad av Statsrådet Maria Larsson

den 5 augusti Svar på fråga 2008/09:1100 Systembolagets service i glesbygd Statsrådet Maria Larsson Rolf Gunnarsson har frågat mig om jag avser att ta initiativ avseende Systembolagets service i glesbygd. Systembolagets uppgift, att med ensamrätt sälja alkoholdrycker till allmänheten, syftar till att skydda folkhälsan

Svarsdatum: 2009-08-05 Frågeställare: Rolf Gunnarsson (M)

Svar på skriftlig fråga 2008/09:1113 besvarad av Finansminister Anders Borg

den 4 augusti Svar på fråga 2008/09:1113 Kronofogdemyndighetens resurser Finansminister Anders Borg Birgitta Eriksson har frågat mig om jag avser att ta något initiativ för att förbättra Kronofogdemyndighetens möjlighet att utföra sitt arbete med att stödja utsatta att sanera sin ekonomi. Frågor om myndigheters

Svarsdatum: 2009-08-04 Frågeställare: Birgitta Eriksson (S)

Svar på skriftlig fråga 2008/09:1102 besvarad av Statsrådet Mats Odell

den 4 augusti Svar på fråga 2008/09:1102 Rapport om förskingrade miljarder i västerländska banker Statsrådet Mats Odell Carina Hägg har frågat finansministern vilka åtgärder han har vidtagit för att banker inom EU samt utpekade regeringar ska tvingas samverka för att klargöra illegala vägar för förskingrade medel,

Svarsdatum: 2009-08-04 Frågeställare: Carina Hägg (S)

Svar på skriftlig fråga 2008/09:1094 besvarad av Finansminister Anders Borg

den 4 augusti Svar på fråga 2008/09:1094 Uppskovsränta som inkomst Finansminister Anders Borg Lars Johansson har frågat mig om jag avser att vidta ändringar i ränteskattens utformning med anledning av att inkomstprövade stöd och bidrag som kommunalt bostadstillägg påverkas genom den nuvarande tekniska konstruktionen.

Svarsdatum: 2009-08-04 Frågeställare: Lars Johansson (S)

Svar på skriftlig fråga 2008/09:1090 besvarad av Statsrådet Maria Larsson

den 4 augusti Svar på fråga 2008/09:1090 Kostnader för vaccin Statsrådet Maria Larsson Peter Hultqvist har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta, dels för att eventuella avgiftsuttag inte ska leda till att människor avstår från vaccinering mot influensa A H1N1dels för att neddragningar i annan sjukvårdande

Svarsdatum: 2009-08-04 Frågeställare: Peter Hultqvist (S)

Svar på skriftlig fråga 2008/09:1078 besvarad av Finansminister Anders Borg

den 4 augusti Svar på fråga 2008/09:1078 Omhändertagande av sällskapsdjur som hushållsnära tjänst Finansminister Anders Borg Birgitta Ohlsson har frågat näringsministern vad hon avser att göra för att låta hundrastning och hunddagis ingå bland de hushållsnära tjänsterna. Arbetet inom regeringen är så fördelat att

Svarsdatum: 2009-08-04 Frågeställare: Birgitta Ohlsson (FP)

Svar på skriftlig fråga 2008/09:1080 besvarad av Försvarsminister Sten Tolgfors

den 24 juli Svar på fråga 2008/09:1080 Policy vid upphandling av försvarsmateriel Försvarsminister Sten Tolgfors Anders Karlsson har frågat mig vilka åtgärder jag har vidtagit för att se över Försvarets materielverks upphandlingspolicy. Försvarets materielverk FMV har på Försvarsmaktens uppdrag genomfört en upphandling

Svarsdatum: 2009-07-24 Frågeställare: Anders Karlsson (S)

Svar på skriftlig fråga 2008/09:1079 besvarad av Försvarsminister Sten Tolgfors

den 21 juli Svar på fråga 2008/09:1079 Fortsatt kvalificerad markmålsförmåga med JAS 39 Gripen Försvarsminister Sten Tolgfors Allan Widman har frågat mig vad jag avser att vidta för åtgärder så att svenska flygstridskrafter också framgent ska kunna bekämpa rörliga och luftvärnsförsvarade markmål. Försvarsmakten

Svarsdatum: 2009-07-21 Frågeställare: Allan Widman (FP)

Svar på skriftlig fråga 2008/09:1085 besvarad av Statsrådet Maria Larsson

den 17 juli Svar på fråga 2008/09:1085 Narkotikaklassning av GBL Statsrådet Maria Larsson Hans Stenberg har frågat socialministern vad han kommer att göra för att skynda på processen så att utredningsförslaget genomförs snabbare så att polisen snarast ges möjlighet att beslagta GBL och ingripa mot dem som langar

Svarsdatum: 2009-07-17 Frågeställare: Hans Stenberg (S)

Svar på skriftlig fråga 2008/09:1077 besvarad av Kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth

den 15 juli Svar på fråga 2008/09:1077 Stöd till polsk-judiskt museum i Warszawa Kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth Birgitta Ohlsson har frågat mig på vilket sätt jag avser att stödja det kommande polsk-judiska museet i Warszawa. Kunskapen om och förståelsen för det som skett under olika delar av vår historia

Svarsdatum: 2009-07-15 Frågeställare: Birgitta Ohlsson (FP)

Svar på skriftlig fråga 2008/09:1073 besvarad av Justitieminister Beatrice Ask

den 14 juli Svar på fråga 2008/09:1073 Vattenskotrar Justitieminister Beatrice Ask Hans Stenberg har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att ge polisen möjlighet att ingripa mot körning av vattenskotrar i insjöar och i direkt anslutning till bebyggelse och badplatser. Enligt förordningen 1993:1053

Svarsdatum: 2009-07-14 Frågeställare: Hans Stenberg (S)

Svar på skriftlig fråga 2008/09:1055 besvarad av Statsrådet Ewa Björling

den 14 juli Svar på fråga 2008/09:1055 HBT-situationen i Irak och Sveriges handelsförbindelser Statsrådet Ewa Björling Börje Vestlund har frågat mig på vilket sätt de svenska planerna på utökat handelsutbyte med Irak påverkas av det systematiska mördandet av HBT-personer i Irak och om jag avser att vidta åtgärder

Svarsdatum: 2009-07-14 Frågeställare: Börje Vestlund (S)

Svar på skriftlig fråga 2008/09:1051 besvarad av Statsrådet Ewa Björling

den 14 juli Svar på fråga 2008/09:1051 Nedläggning av Svenska kulturhuset i Paris Statsrådet Ewa Björling Kent Härstedt har frågat mig hur jag avser att agera i syfte att förhindra en nedläggning av Svenska kulturhuset i Paris. Utrikesdepartementet måste anpassa utlandsorganisationen till sin budget och leva upp

Svarsdatum: 2009-07-14 Frågeställare: Kent Härstedt (S)

Svar på skriftlig fråga 2008/09:1076 besvarad av Utrikesminister Carl Bildt

den 13 juli Svar på fråga 2008/09:1076 Antiterrorlag i Etiopien Utrikesminister Carl Bildt Birgitta Ohlsson har frågat mig på vilket sätt jag inom EU avser att lyfta frågan om den nya etiopiska antiterrorlagens konsekvenser. Jag delar Birgitta Ohlssons oro över utvecklingen i Etiopien och som jag konstaterat med

Svarsdatum: 2009-07-13 Frågeställare: Birgitta Ohlsson (FP)

Svar på skriftlig fråga 2008/09:1075 besvarad av Miljöminister Andreas Carlgren

den 10 juli Svar på fråga 2008/09:1075 Bästeträsk riksintresse för dricksvatten Miljöminister Andreas Carlgren Karin Svensson Smith har frågat mig om jag är beredd att verka för att Bästeträsk och andra ytvattentäkter för dricksvatten klassificeras som riksintresse i miljöbalken. Ett förändrat klimat kommer att

Svarsdatum: 2009-07-10 Frågeställare: Karin Svensson Smith (MP)

Svar på skriftlig fråga 2008/09:1071 besvarad av Miljöminister Andreas Carlgren

den 10 juli Svar på fråga 2008/09:1071 Konsekvenser av regeringens politik för skydd av skog i södra Sverige Miljöminister Andreas Carlgren Tina Ehn har frågat mig vad jag avser att göra för att klargöra vilka konsekvenser regeringens förslag kommer att få för de regionala arealmålen för formellt skydd av skog.

Svarsdatum: 2009-07-10 Frågeställare: Tina Ehn (MP)