Dokument & lagar (3 406 träffar)

Motion 2008/09:Kr8 av Christina Axelsson (s)

Motion till riksdagen 2008/09:Kr8 av Christina Axelsson s med anledning av skr. 2008/09:220 Kyrkoantikvariska frågor s14044 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om rätten till tjänstledighet för förtroendeuppdrag inom Svenska kyrkan. Motivering


Utskottsberedning: 2009/10:AU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:Kr8 av Christina Axelsson (s) (doc, 39 kB)

Motion 2008/09:Ub35 av Christer Engelhardt (s)

Motion till riksdagen 2008/09:Ub35 av Christer Engelhardt s med anledning av prop. 2008/09:199 Högre krav och kvalitet i den nya gymnasieskolan s3067 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att driva UF-företag inom den nya gymnasieskolan. Motivering


Utskottsberedning: 2009/10:UbU3
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:Ub35 av Christer Engelhardt (s) (doc, 40 kB)

Motion 2008/09:Ub33 av Göran Persson i Simrishamn och Gunilla Carlsson i Hisings Backa (s)

Motion till riksdagen 2008/09:Ub33 av Göran Persson i Simrishamn och Gunilla Carlsson i Hisings Backa s med anledning av prop. 2008/09:199 Högre krav och kvalitet i den nya gymnasieskolan s41100 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att ämnet estetisk verksamhet ska vara obligatoriskt, dvs. tillhöra de nya


Utskottsberedning: 2009/10:UbU3
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:Ub33 av Göran Persson i Simrishamn och Gunilla Carlsson i Hisings Backa (s) (doc, 38 kB)

Motion 2008/09:U21 av Leif Jakobsson (s)

Motion till riksdagen 2008/09:U21 av Leif Jakobsson s med anledning av skr. 2008/09:90 Nordiskt samarbete 2008 s8155 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att omförhandla skatteavtalet med Danmark. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin


Utskottsberedning: 2009/10:UU3
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2008/09:U21 av Leif Jakobsson (s) (doc, 45 kB)

Motion 2008/09:So20 av Caroline Helmersson-Olsson och Christina Axelsson (s)

Motion till riksdagen 2008/09:So20 av Caroline Helmersson-Olsson och Christina Axelsson s med anledning av prop. 2008/09:190 Handel med vissa receptfria läkemedel s30074 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att införa en åldersgräns på 18 år


Utskottsberedning: 2008/09:SoU25
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2008/09:So20 av Caroline Helmersson-Olsson och Christina Axelsson (s) (doc, 39 kB)

Motion 2008/09:U20 av Göte Wahlström (s)

Motion till riksdagen 2008/09:U20 av Göte Wahlström s med anledning av skr. 2008/09:90 Nordiskt samarbete 2008 s3066 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ett mer kraftfullt agerande för att bevara och utveckla vad som brukar benämnas den nordiska


Utskottsberedning: 2009/10:UU3
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:U20 av Göte Wahlström (s) (doc, 38 kB)

Motion 2008/09:Sk20 av Leif Pagrotsky och Lars Wegendal (s)

Motion till riksdagen 2008/09:Sk20 av Leif Pagrotsky och Lars Wegendal s med anledning av prop. 2008/09:182 Beskattning av utomlands bosatta artister, m.fl. s64042 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2008/09:182 i den del som handlar om slopandet av undantaget från skyldigheten att betala arbetsgivaravgifter


Utskottsberedning: 2009/10:SkU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:Sk20 av Leif Pagrotsky och Lars Wegendal (s) (doc, 38 kB)

Motion 2008/09:Fö3 av Leif Pettersson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2008/09:Fö3 av Leif Pettersson m.fl. s med anledning av prop. 2008/09:140 Ett användbart försvar s45168 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om det svenska försvarets uppgift och om militär alliansfrihet. Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2008/09:FöU10
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2008/09:Fö3 av Leif Pettersson m.fl. (s) (doc, 44 kB)

Motion 2008/09:N18 av Christer Engelhardt (s)

Motion till riksdagen 2008/09:N18 av Christer Engelhardt s med anledning av prop. 2008/09:163 En sammanhållen klimat- och energipolitik Energi s3063 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att anlägga en ny dubbelriktad elkabel för kraftöverföring


Utskottsberedning: 2008/09:NU26
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:N18 av Christer Engelhardt (s) (doc, 38 kB)

Motion 2008/09:K6 av Sinikka Bohlin och Raimo Pärssinen (s)

Motion till riksdagen 2008/09:K6 av Sinikka Bohlin och Raimo Pärssinen s med anledning av prop. 2008/09:158 Från erkännande till egenmakt regeringens strategi för de nationella minoriteterna s45167 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om den finska


Utskottsberedning: 2008/09:KU23
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:K6 av Sinikka Bohlin och Raimo Pärssinen (s) (doc, 42 kB)

Motion 2008/09:kd121 av Otto von Arnold (kd)

Motion till riksdagen 2008/09:kd121 av Otto von Arnold kd med anledning av prop. 2008/09:150 Offentlighets- och sekretesslag kd121 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar om förändring av 25 kap. 11 i regeringens förslag till Offentlighets- och sekretesslag enligt vad som i motionen anförs. Motivering Patientnämndens

2009-04-03

Motion 2008/09:kd121 av Otto von Arnold (kd) (doc, 41 kB)

Motion 2008/09:Ju23 av Christer Engelhardt (s)

Motion till riksdagen 2008/09:Ju23 av Christer Engelhardt s med anledning av prop. 2008/09:165 En långsiktigt hållbar organisation för de allmänna förvaltningsdomstolarna i första instans s3062 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att behålla


Utskottsberedning: 2008/09:JuU23
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:Ju23 av Christer Engelhardt (s) (doc, 41 kB)

Motion 2008/09:Ju21 av Sinikka Bohlin m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2008/09:Ju21 av Sinikka Bohlin m.fl. s med anledning av prop. 2008/09:165 En långsiktigt hållbar organisation för de allmänna förvaltningsdomstolarna i första instans s45166 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att inte slå


Utskottsberedning: 2008/09:JuU23
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:Ju21 av Sinikka Bohlin m.fl. (s) (doc, 39 kB)

Motion 2008/09:N14 av Tina Ehn (mp)

Motion till riksdagen 2008/09:N14 av Tina Ehn mp med anledning av skr. 2008/09:167 En strategi för att stärka utvecklingskraften i Sveriges landsbygder Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en strategi för att stärka


Utskottsberedning: 2008/09:NU19
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:N14 av Tina Ehn (mp) (doc, 71 kB)

Motion 2008/09:N13 av Ann-Kristine Johansson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2008/09:N13 av Ann-Kristine Johansson m.fl. s med anledning av skr. 2008/09:167 En strategi för att stärka utvecklingskraften i Sveriges landsbygder s45164 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av att stärka utvecklingskraften


Utskottsberedning: 2008/09:NU19
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:N13 av Ann-Kristine Johansson m.fl. (s) (doc, 46 kB)

Motion 2008/09:MJ12 av Christer Engelhardt (s)

Motion till riksdagen 2008/09:MJ12 av Christer Engelhardt s med anledning av prop. 2008/09:170 En sammanhållen svensk havspolitik s3065 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att etablera ett internationellt forskningscentrum på Gotland. Motivering


Utskottsberedning: 2008/09:MJU29
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:MJ12 av Christer Engelhardt (s) (doc, 39 kB)

Motion 2008/09:Ju22 av Berit Andnor m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2008/09:Ju22 av Berit Andnor m.fl. s med anledning av prop. 2008/09:165 En långsiktigt hållbar organisation för de allmänna förvaltningsdomstolarna i första instans s45165 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att inte slå


Utskottsberedning: 2008/09:JuU23
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:Ju22 av Berit Andnor m.fl. (s) (doc, 41 kB)

Motion 2008/09:Ub30 av Ann-Kristine Johansson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2008/09:Ub30 av Ann-Kristine Johansson m.fl. s med anledning av prop. 2008/09:154 Frihet och inflytande kårobligatoriets avskaffande s45163 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om kårobligatoriet. Motivering Studenterna finns


Utskottsberedning: 2008/09:UbU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:Ub30 av Ann-Kristine Johansson m.fl. (s) (doc, 39 kB)

Motion 2008/09:Ub24 av Christina Axelsson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2008/09:Ub24 av Christina Axelsson m.fl. s med anledning av prop. 2008/09:134 Forskarutbildning med profilering och kvalitet s30071 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Södertörns högskola och de övriga högskolor som


Utskottsberedning: 2008/09:UbU18
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2008/09:Ub24 av Christina Axelsson m.fl. (s) (doc, 45 kB)

Motion 2008/09:U13 av Björn von Sydow m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2008/09:U13 av Björn von Sydow m.fl. s med anledning av redog. 2008/09:ER1 Från Sveriges delegation vid Europarådets parlamentariska församling s13100 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige bör besluta om ratifikation


Utskottsberedning: 2009/10:UU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:U13 av Björn von Sydow m.fl. (s) (doc, 41 kB)