Dokument & lagar (250 träffar)

Motion 2010/11:T504 av Stina Bergström m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2010/11:T504 av Stina Bergström m.fl. MP Klimat, cykel och hälsa MP1203 Sammanfattning Vi behöver ställa om samhället snabbt för att klara klimatet, det är alla överens om. Vi har högst tio år på oss enligt FN:s klimatpanel för att ha en rimlig chans att undvika eventuella tröskeleffekter som


Utskottsberedning: 2010/11:CU22 2010/11:FiU28 2010/11:SkU23 2010/11:TU12 2010/11:TU13 2010/11:TU17 2010/11:TU18 2010/11:TU21
Riksdagsbeslut (33 yrkanden): 33 avslag

Motion 2010/11:T504 av Stina Bergström m.fl. (MP) (doc, 193 kB)

Motion 2010/11:T377 av Stina Bergström m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2010/11:T377 av Stina Bergström m.fl. MP Tågtrafikens framtida möjligheter MP1204 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att vidga kapaciteten i järnvägsnätet för att möjliggöra en fördubbling av andelen resande med kollektivtrafik


Utskottsberedning: 2010/11:NU7 2010/11:TU1 2010/11:TU13
Riksdagsbeslut (11 yrkanden): 11 avslag

Motion 2010/11:T377 av Stina Bergström m.fl. (MP) (doc, 77 kB)

Motion 2010/11:Sk348 av Kew Nordqvist m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2010/11:Sk348 av Kew Nordqvist m.fl. MP Skatt på konstgödsel MP3001 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att skatten på handelsgödsel ska återinföras. Motivering Användningen av konstgödsel har många negativa miljökonsekvenser.


Utskottsberedning: 2010/11:SkU21
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:Sk348 av Kew Nordqvist m.fl. (MP) (doc, 50 kB)

Motion 2010/11:Sf368 av Christina Höj Larsen m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2010/11:Sf368 av Christina Höj Larsen m.fl. V Migrationspolitik V320 Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 2 Bakgrund 5 Inledning 5 Svensk asyl- och flyktingpolitik 6 Asylprocessen och utlänningslagen 6 Flyktingpolitiken inom EU 9 Anhöriginvandring 10 Arbetskraftsinvandring 11


Utskottsberedning: 2010/11:JuU7 2010/11:SfU2 2010/11:SfU6 2010/11:UU15
Riksdagsbeslut (29 yrkanden): 29 avslag

Motion 2010/11:Sf368 av Christina Höj Larsen m.fl. (V) (doc, 85 kB)

Motion 2010/11:Sf357 av Tomas Eneroth m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2010/11:Sf357 av Tomas Eneroth m.fl. S Pensionärers ekonomiska situation S47002 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om pensionärers ekonomiska situation.1 Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs


Utskottsberedning: 2010/11:SfU1 2010/11:SkU23
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2010/11:Sf357 av Tomas Eneroth m.fl. (S) (doc, 52 kB)

Motion 2010/11:N422 av Lise Nordin m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2010/11:N422 av Lise Nordin m.fl. MP Kärnkraft mp2905 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ändringar i miljöbalkens regler om förutsättningar för tillåtlighet av kärnreaktorer. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin


Utskottsberedning: 2010/11:NU3
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2010/11:N422 av Lise Nordin m.fl. (MP) (doc, 55 kB)

Motion 2010/11:N421 av Ulf Holm m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2010/11:N421 av Ulf Holm m.fl. MP Utvecklande av den sociala ekonomin MP2215 1 Sammanfattning I en tid som fortfarande i hög grad präglas av såväl finans- som ekonomi- och jobbkris är behovet av att förstå och synliggöra den sociala ekonomins betydelse större än någonsin. Det gäller särskilt när


Utskottsberedning: 2010/11:AU2 2010/11:AU9 2010/11:CU15 2010/11:FiU29 2010/11:FiU32 2010/11:KU24 2010/11:NU20 2010/11:UbU11 2010/11:UbU7
Riksdagsbeslut (21 yrkanden): 21 avslag

Motion 2010/11:N421 av Ulf Holm m.fl. (MP) (doc, 104 kB)

Motion 2010/11:N329 av Lise Nordin m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2010/11:N329 av Lise Nordin m.fl. MP Enklare och tydligare regler för förnybar elproduktion m.m. MP2902 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen återkommer till riksdagen med ett lagförslag som ger alla mindre elleverantörer rätt till nettomätning. Riksdagen tillkännager för regeringen


Utskottsberedning: 2010/11:NU21
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2010/11:N329 av Lise Nordin m.fl. (MP) (doc, 57 kB)

Motion 2010/11:MJ356 av Helena Leander m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2010/11:MJ356 av Helena Leander m.fl. MP Djurskydd MP2401 Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 2 Inledning 5 Djuretik 5 Djurskyddets organisation 5 Djurskyddslagen 6 Internationella djurskyddsfrågor 7 Djur som livsmedel 8 Grisar 8 Kor 8 Slaktkycklingar 9 Värphöns 10 Transporter 10


Utskottsberedning: 2010/11:FiU28 2010/11:MJU14 2010/11:MJU2 2010/11:MJU20 2010/11:MJU8 2010/11:SkU21
Riksdagsbeslut (39 yrkanden): 37 avslag, 2 bifall,

Motion 2010/11:MJ356 av Helena Leander m.fl. (MP) (doc, 112 kB)

Motion 2010/11:MJ295 av Jens Holm m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2010/11:MJ295 av Jens Holm m.fl. V En god djurhållning V223 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om införandet av en djuretisk ombudsman. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om obligatorisk


Utskottsberedning: 2010/11:MJU14 2010/11:MJU2 2010/11:MJU20
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2010/11:MJ295 av Jens Holm m.fl. (V) (doc, 56 kB)

Motion 2010/11:K341 av Valter Mutt m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2010/11:K341 av Valter Mutt m.fl. MP Kommunal utrikespolitik MP2803 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sveriges lagstiftning bör anpassas för att i ökad utsträckning möjliggöra interkommunala och interregionala förbindelser.


Utskottsberedning: 2010/11:KU24 2010/11:UU2
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2010/11:K341 av Valter Mutt m.fl. (MP) (doc, 54 kB)

Motion 2010/11:Ju409 av Lena Olsson m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2010/11:Ju409 av Lena Olsson m.fl. V Sexuellt våld V586 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en oberoende kommission med uppdrag att kartlägga brister i förundersökningar om våldtäkt. Riksdagen tillkännager för regeringen


Utskottsberedning: 2010/11:JuU1 2010/11:JuU11 2010/11:JuU8 2010/11:SfU6
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2010/11:Ju409 av Lena Olsson m.fl. (V) (doc, 81 kB)

Motion 2010/11:Ju319 av Gunvor G Ericson m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2010/11:Ju319 av Gunvor G Ericson m.fl. MP Mäns våld mot kvinnor MP1822 Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 2 Mäns våld mot kvinnor ett samhällsproblem som kräver en könsmaktsförståelse 3 Myndighetssamverkan spelar en central roll 3 Utbildningar inom polisväsendet 4 Utbildningar


Utskottsberedning: 2010/11:JuU1 2010/11:JuU11 2010/11:SoU10
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): 10 avslag

Motion 2010/11:Ju319 av Gunvor G Ericson m.fl. (MP) (doc, 85 kB)

Motion 2010/11:A402 av Gunvor G Ericson m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2010/11:A402 av Gunvor G Ericson m.fl. MP Jämställd arbetsmarknad MP1821 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Jämställd arbetsmarknad och jämställt arbetsliv 3 3.1 Lönekartläggningar ett effektivt medel för jämställda löner 4 3.2 Rätt till heltid


Utskottsberedning: 2010/11:AU10 2010/11:AU5 2010/11:SfU1 2010/11:UbU7 2011/12:AU11
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): 10 avslag

Motion 2010/11:A402 av Gunvor G Ericson m.fl. (MP) (doc, 77 kB)

Motion 2010/11:Ub293 av Jabar Amin m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2010/11:Ub293 av Jabar Amin m.fl. MP Skolmaten i gymnasieskolorna MP1103 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att skolmaten i gymnasieskolan ska vara avgiftsfri för eleverna i såväl kommunala som fristående gymnasieskolor.


Utskottsberedning: 2010/11:UbU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:Ub293 av Jabar Amin m.fl. (MP) (doc, 49 kB)

Motion 2010/11:So587 av Eva Olofsson m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2010/11:So587 av Eva Olofsson m.fl. V Personlig assistans V573 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen skyndsamt lägger fram förslag till ändring av 9 a lagen 1993:387 om stöd och service till vissa funktionshindrade, så att ursprungsintentionerna i LSS om möjligheten att


Utskottsberedning: 2010/11:SoU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:So587 av Eva Olofsson m.fl. (V) (doc, 54 kB)

Motion 2010/11:Sf268 av Gunvor G Ericson m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2010/11:Sf268 av Gunvor G Ericson m.fl. MP Apatiska barn och papperslösas rätt till hälso- och sjukvård MP1813 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att tydliggöra lagstiftningen kring prövningen av migrationsärenden som rör


Utskottsberedning: 2010/11:SfU2 2010/11:SfU6
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2010/11:Sf268 av Gunvor G Ericson m.fl. (MP) (doc, 72 kB)

Motion 2010/11:N330 av Lise Nordin m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2010/11:N330 av Lise Nordin m.fl. MP Förbud mot uranbrytning MP2903 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen lägger fram ett förslag till ändring av minerallagen 1991:45 som tydligt förbjuder prospektering efter uran i Sverige. Riksdagen begär att regeringen lägger fram ett förslag


Utskottsberedning: 2010/11:NU14
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2010/11:N330 av Lise Nordin m.fl. (MP) (doc, 55 kB)

Motion 2010/11:N261 av Lise Nordin m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2010/11:N261 av Lise Nordin m.fl. MP Globala konsekvenser av energipolitik MP2904 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att målet för energipolitiken om låg negativ inverkan på hälsa och miljö förtydligas till att omfatta


Utskottsberedning: 2010/11:NU3
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2010/11:N261 av Lise Nordin m.fl. (MP) (doc, 51 kB)

Motion 2010/11:MJ236 av Jens Holm m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2010/11:MJ236 av Jens Holm m.fl. V Exportbidrag V222 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör avge ett tydligt ställningstagande att den aldrig avser att stödja exportbidrag eller höjningar av befintliga exportbidrag.


Utskottsberedning: 2010/11:MJU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:MJ236 av Jens Holm m.fl. (V) (doc, 51 kB)