Dokument & lagar (19 träffar)

Motion 2010/11:Fi17 av Jonas Eriksson m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2010/11:Fi17 av Jonas Eriksson m.fl. MP med anledning av skr. 2010/11:130 Redovisning av AP-fondernas verksamhet t.o.m. 2010 MP032 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen snarast bör återkomma till riksdagen med


Utskottsberedning: 2011/12:FiU6
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2010/11:Fi17 av Jonas Eriksson m.fl. (MP) (doc, 60 kB)

Motion 2010/11:Fi15 av Isak From m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2010/11:Fi15 av Isak From m.fl. S med anledning av prop. 2010/11:99 Vårändringsbudget för 2011 S64036 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Motivering 2 4 Brister i resandeundersökningen 2 4.1 Pågående samarbeten 3 5 Restider 3 6 Allvarliga konsekvenser 4 2 Förslag till


Utskottsberedning: 2010/11:FiU21
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:Fi15 av Isak From m.fl. (S) (doc, 62 kB)

Motion 2010/11:Fi8 av Tommy Waidelich m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2010/11:Fi8 av Tommy Waidelich m.fl. S med anledning av skr. 2010/11:102 Utvecklingen inom den kommunala sektorn S2003 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om utvecklingen inom den kommunala sektorn. Motivering I skrivelsen


Utskottsberedning: 2010/11:FiU34
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:Fi8 av Tommy Waidelich m.fl. (S) (doc, 53 kB)

Motion 2010/11:Fi5 av Jonas Eriksson m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2010/11:Fi5 av Jonas Eriksson m.fl. MP med anledning av prop. 2010/11:118 Miljökrav vid upphandling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att lagen om


Utskottsberedning: 2010/11:FiU37
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2010/11:Fi5 av Jonas Eriksson m.fl. (MP) (doc, 51 kB)

Motion 2010/11:Fi4 av Siv Holma m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2010/11:Fi4 av Siv Holma m.fl. V med anledning av prop. 2010/11:118 Miljökrav vid upphandling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen, inför


Utskottsberedning: 2010/11:FiU37
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2010/11:Fi4 av Siv Holma m.fl. (V) (doc, 57 kB)

Motion 2010/11:Fi3 av Ulla Andersson m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2010/11:Fi3 av Ulla Andersson m.fl. V med anledning av prop. 2010/11:110 Ändrade kapitaltäckningsregler v022 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att kravet på att originatorn, ett medverkande institut eller den ursprunglige


Utskottsberedning: 2010/11:FiU40
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 8 avslag

Motion 2010/11:Fi3 av Ulla Andersson m.fl. (V) (doc, 68 kB)

Motion 2010/11:Fi1 av Thomas Östros m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2010/11:Fi1 av Thomas Östros m.fl. S med anledning av prop. 2010/11:23 Ändring av insättningsgarantins täckningsbelopp S33100 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att insättningsgarantins täckningsbelopp ska anges i kronor.


Utskottsberedning: 2010/11:FiU18
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2010/11:Fi1 av Thomas Östros m.fl. (S) (doc, 49 kB)

Motion 2010/11:U306 av Urban Ahlin m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2010/11:U306 av Urban Ahlin m.fl. S En rättvis värld är möjlig S92028 Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 4 1 Inledning 9 2 Solidaritetspolitik vårt utvecklingssamarbete 11 2.1 Solidaritetspolitik 11 2.2 Politik för hållbar global utveckling 12 2.3 Fattigdomsbekämpning i centrum 13


Utskottsberedning: 2010/11:FiU1 2010/11:KU1 2010/11:UU1 2010/11:UU10 2010/11:UU13 2010/11:UU15 2010/11:UU2 2010/11:UU3 2011/12:UU1 2011/12:UU12 2011/12:UU3 2011/12:UU7 2011/12:UU8 2012/13:UU12 2012/13:UU7 2012/13:UU8 2013/14:UU15
Riksdagsbeslut (88 yrkanden): 87 avslag, 1 bifall,

Motion 2010/11:U306 av Urban Ahlin m.fl. (S) (doc, 477 kB)

Motion 2010/11:N437 av Lise Nordin m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2010/11:N437 av Lise Nordin m.fl. MP Minskad energianvändning MP2906 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att införa ett mål för minskad total energianvändning. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som


Utskottsberedning: 2010/11:FiU29 2010/11:NU21 2010/11:NU3 2010/11:SkU22
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2010/11:N437 av Lise Nordin m.fl. (MP) (doc, 61 kB)

Motion 2010/11:T504 av Stina Bergström m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2010/11:T504 av Stina Bergström m.fl. MP Klimat, cykel och hälsa MP1203 Sammanfattning Vi behöver ställa om samhället snabbt för att klara klimatet, det är alla överens om. Vi har högst tio år på oss enligt FN:s klimatpanel för att ha en rimlig chans att undvika eventuella tröskeleffekter som


Utskottsberedning: 2010/11:CU22 2010/11:FiU28 2010/11:SkU23 2010/11:TU12 2010/11:TU13 2010/11:TU17 2010/11:TU18 2010/11:TU21
Riksdagsbeslut (33 yrkanden): 33 avslag

Motion 2010/11:T504 av Stina Bergström m.fl. (MP) (doc, 193 kB)

Motion 2010/11:N421 av Ulf Holm m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2010/11:N421 av Ulf Holm m.fl. MP Utvecklande av den sociala ekonomin MP2215 1 Sammanfattning I en tid som fortfarande i hög grad präglas av såväl finans- som ekonomi- och jobbkris är behovet av att förstå och synliggöra den sociala ekonomins betydelse större än någonsin. Det gäller särskilt när


Utskottsberedning: 2010/11:AU2 2010/11:AU9 2010/11:CU15 2010/11:FiU29 2010/11:FiU32 2010/11:KU24 2010/11:NU20 2010/11:UbU11 2010/11:UbU7
Riksdagsbeslut (21 yrkanden): 21 avslag

Motion 2010/11:N421 av Ulf Holm m.fl. (MP) (doc, 104 kB)

Motion 2010/11:MJ356 av Helena Leander m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2010/11:MJ356 av Helena Leander m.fl. MP Djurskydd MP2401 Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 2 Inledning 5 Djuretik 5 Djurskyddets organisation 5 Djurskyddslagen 6 Internationella djurskyddsfrågor 7 Djur som livsmedel 8 Grisar 8 Kor 8 Slaktkycklingar 9 Värphöns 10 Transporter 10


Utskottsberedning: 2010/11:FiU28 2010/11:MJU14 2010/11:MJU2 2010/11:MJU20 2010/11:MJU8 2010/11:SkU21
Riksdagsbeslut (39 yrkanden): 37 avslag, 2 bifall,

Motion 2010/11:MJ356 av Helena Leander m.fl. (MP) (doc, 112 kB)

Motion 2010/11:So573 av Eva Olofsson m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2010/11:So573 av Eva Olofsson m.fl. V En jämlik hälso- och sjukvård V505 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ett system med en journal per patient bör tas fram. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening


Utskottsberedning: 2010/11:FiU29 2010/11:SoU1 2010/11:SoU15 2010/11:SoU16 2010/11:SoU9 2010/11:UbU11 2010/11:UbU7 2010/11:UbU8
Riksdagsbeslut (31 yrkanden): 31 avslag

Motion 2010/11:So573 av Eva Olofsson m.fl. (V) (doc, 110 kB)

Motion 2010/11:A385 av Josefin Brink m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2010/11:A385 av Josefin Brink m.fl. V Den svenska kollektivavtalsmodellen V309 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att riva upp lex Laval. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om


Utskottsberedning: 2010/11:AU10 2010/11:FiU29 2010/11:NU19 2010/11:UU10
Riksdagsbeslut (9 yrkanden): 5 avslag, 4 bifall,

Motion 2010/11:A385 av Josefin Brink m.fl. (V) (doc, 68 kB)

Motion 2010/11:MJ296 av Jens Holm m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2010/11:MJ296 av Jens Holm m.fl. V Kemikalier V224 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Motivering 3 4 Reach 3 5 Farliga ämnen i vår närhet 3 5.1 Livsmedel 4 5.2 Varor 4 5.2.1 Flamskyddsmedel 4 5.2.2 Bisfenol A 4 5.2.3 Produkter riktade till barn 5 5.3 Ökad forskning 5


Utskottsberedning: 2010/11:CU8 2010/11:FiU29 2010/11:MJU1 2010/11:MJU14 2010/11:MJU15
Riksdagsbeslut (11 yrkanden): 11 avslag

Motion 2010/11:MJ296 av Jens Holm m.fl. (V) (doc, 70 kB)

Motion 2010/11:Fi214 av Ulla Andersson m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2010/11:Fi214 av Ulla Andersson m.fl. V Lokala sparbanker V406 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att införa egenkapitalbevis i den svenska sparbankslagen. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs


Utskottsberedning: 2010/11:FiU31
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2010/11:Fi214 av Ulla Andersson m.fl. (V) (doc, 55 kB)

Motion 2010/11:A386 av Ulla Andersson m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2010/11:A386 av Ulla Andersson m.fl. V Jämlikhetskommission V405 1 Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 1 Inledning 1 Ojämlikhetens konsekvenser 1 Ojämlikhetens orsaker 2 Den förda politiken 3 2 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening


Utskottsberedning: 2010/11:FiU20
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:A386 av Ulla Andersson m.fl. (V) (doc, 60 kB)

Motion 2010/11:Fi215 av Ulla Andersson m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2010/11:Fi215 av Ulla Andersson m.fl. V Fördragsfäst undantag från EU:s monetära union V403 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att kräva ett svenskt undantag från EU:s valutaunion. Motivering År 2003 avvisade en klar majoritet


Utskottsberedning: 2010/11:FiU23
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:Fi215 av Ulla Andersson m.fl. (V) (doc, 50 kB)

Motion 2010/11:N323 av Kent Persson m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2010/11:N323 av Kent Persson m.fl. V Landsbygden V263 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Inledning 4 4 Villkoren för att utveckla landsbygden 5 4.1 Den egna förmågan Vänsterpartiets alternativ 5 5 Nedifrån och upp-perspektivet 6 6 De långa avståndens


Utskottsberedning: 2010/11:CU1 2010/11:FiU30 2010/11:KU23 2010/11:KU24 2010/11:NU2 2010/11:UbU11
Riksdagsbeslut (18 yrkanden): 18 avslag

Motion 2010/11:N323 av Kent Persson m.fl. (V) (doc, 106 kB)