Dokument & lagar (11 träffar)

Motion 2010/11:Kr338 av Tina Ehn m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2010/11:Kr338 av Tina Ehn m.fl. MP Kulturpolitik MP1613 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om Kreativa SverigeRiksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att återstarta Accessprogrammet.


Utskottsberedning: 2010/11:KrU1 2010/11:KrU10 2010/11:KrU8 2010/11:UbU7
Riksdagsbeslut (14 yrkanden): 14 avslag

Motion 2010/11:Kr338 av Tina Ehn m.fl. (MP) (doc, 61 kB)

Motion 2010/11:Kr337 av Tina Ehn m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2010/11:Kr337 av Tina Ehn m.fl. MP Definition av begreppet Kulturtidsskrift MP1615 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att definitionen av kulturtidskrifter ändras till den tidigare formuleringen. Motivering Den 15 augusti


Utskottsberedning: 2010/11:KrU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:Kr337 av Tina Ehn m.fl. (MP) (doc, 48 kB)

Motion 2010/11:Kr331 av Bengt Berg m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2010/11:Kr331 av Bengt Berg m.fl. V Kreativa Sverige ett kulturlyft v543 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att överväga ett återinförande av Accessprogrammet. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad


Utskottsberedning: 2010/11:KrU1 2010/11:KrU10 2010/11:KrU8 2010/11:UbU7
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): 10 avslag

Motion 2010/11:Kr331 av Bengt Berg m.fl. (V) (doc, 61 kB)

Motion 2010/11:Kr285 av Berit Högman m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2010/11:Kr285 av Berit Högman m.fl. S Kultur och idrott s25003 Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 2 Kreativa Sverige 3 Barn och ungas rätt till kultur 3 Barnkulturår 2012 3 Unga Klara 4 Kultur för fler i hela landet 4 Regionalisering 4 Arrangörsstöd 4 Inköp av offentlig konst 4


Utskottsberedning: 2010/11:KrU1 2010/11:KrU6 2010/11:KrU7 2010/11:KrU8
Riksdagsbeslut (18 yrkanden): 18 avslag

Motion 2010/11:Kr285 av Berit Högman m.fl. (S) (doc, 71 kB)

Motion 2010/11:Kr335 av Torbjörn Björlund m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2010/11:Kr335 av Torbjörn Björlund m.fl. V Idrottspolitik V542 1 Innehållsförteckning 3 Inledning 3 4 Näridrottsplatser, idrottsanläggningar och arenor för idrott 3 5 Idrott för äldre 4 6 En jämställd idrott 5 7 Hbt-frågor och diskriminering 6 8 Idrott och miljö 6 9 Idrott och rörelse i


Utskottsberedning: 2010/11:KrU7 2010/11:UbU7
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2010/11:Kr335 av Torbjörn Björlund m.fl. (V) (doc, 69 kB)

Motion 2010/11:Kr333 av Bengt Berg m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2010/11:Kr333 av Bengt Berg m.fl. V Fildelning och digitala bibliotek V540 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att komma med förslag på ett ersättningssystem. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som


Utskottsberedning: 2010/11:KrU8 2010/11:KrU9
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2010/11:Kr333 av Bengt Berg m.fl. (V) (doc, 58 kB)

Motion 2010/11:Kr237 av Tina Ehn m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2010/11:Kr237 av Tina Ehn m.fl. MP Litteratur och läsande MP1608 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ökad tillgänglighet och tillgång till bibliotek för alla medborgare. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening


Utskottsberedning: 2010/11:KrU8
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2010/11:Kr237 av Tina Ehn m.fl. (MP) (doc, 53 kB)

Motion 2010/11:Kr239 av Tina Ehn m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2010/11:Kr239 av Tina Ehn m.fl. MP Amatörkultur MP1606 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att tillsätta en parlamentarisk utredning för att utreda ett samlat ansvar för amatörkulturen. Motivering Enligt en undersökning


Utskottsberedning: 2010/11:KrU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:Kr239 av Tina Ehn m.fl. (MP) (doc, 50 kB)

Motion 2010/11:Kr3 av Tina Ehn m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2010/11:Kr3 av Tina Ehn m.fl. MP med anledning av prop. 2009/10:238 Framtidens friluftsliv MP002 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vikten av att fler människor kommer ut i naturen och får ökad kännedom om den biologiska


Utskottsberedning: 2010/11:KrU3
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 7 avslag, 1 bifall,

Motion 2010/11:Kr3 av Tina Ehn m.fl. (MP) (doc, 70 kB)

Motion 2010/11:Kr1 av Torbjörn Björlund m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2010/11:Kr1 av Torbjörn Björlund m.fl. V med anledning av prop. 2009/10:238 Framtidens friluftsliv Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att friluftspolitiken ska kompletteras med ett antal mätbara


Utskottsberedning: 2010/11:KrU3
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 1 avslag, 1 bifall,

Motion 2010/11:Kr1 av Torbjörn Björlund m.fl. (V) (doc, 51 kB)

Motion 2010/11:Kr2 av Berit Högman m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2010/11:Kr2 av Berit Högman m.fl. S med anledning av prop. 2009/10:238 Framtidens friluftsliv s25001 Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 2 Friluftsliv i praktiken 2 Mätbara mål i friluftspolitiken 2 Forskning om friluftsliv 3 Rekreation och friluftsliv i skogsvårdslagen 3 Skötsel


Utskottsberedning: 2010/11:KrU3
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 5 avslag, 1 bifall,

Motion 2010/11:Kr2 av Berit Högman m.fl. (S) (doc, 62 kB)