Dokument & lagar (32 träffar)

Motion 2010/11:U306 av Urban Ahlin m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2010/11:U306 av Urban Ahlin m.fl. S En rättvis värld är möjlig S92028 Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 4 1 Inledning 9 2 Solidaritetspolitik vårt utvecklingssamarbete 11 2.1 Solidaritetspolitik 11 2.2 Politik för hållbar global utveckling 12 2.3 Fattigdomsbekämpning i centrum 13


Utskottsberedning: 2010/11:FiU1 2010/11:KU1 2010/11:UU1 2010/11:UU10 2010/11:UU13 2010/11:UU15 2010/11:UU2 2010/11:UU3 2011/12:UU1 2011/12:UU12 2011/12:UU3 2011/12:UU7 2011/12:UU8 2012/13:UU12 2012/13:UU7 2012/13:UU8 2013/14:UU15
Riksdagsbeslut (88 yrkanden): 87 avslag, 1 bifall,

Motion 2010/11:U306 av Urban Ahlin m.fl. (S) (doc, 477 kB)

Motion 2010/11:Ju401 av Marianne Berg m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2010/11:Ju401 av Marianne Berg m.fl. V Stärkta rättigheter och förbättrade livsvillkor för hbt-personer V585 Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 2 Inledning 4 Heteronormativitet och fördomar 4 Rättstrygghet för hbt-personer 5 Ny diskrimineringslag 5 Hatbrott 5 Hets mot folkgrupp 6


Utskottsberedning: 2010/11:CU18 2010/11:JuU1 2010/11:JuU11 2010/11:JuU8 2010/11:KU22 2010/11:SfU6 2010/11:SkU20 2010/11:SoU1 2010/11:UbU11 2010/11:UbU7 2011/12:AU11 2011/12:KU14
Riksdagsbeslut (19 yrkanden): 19 avslag

Motion 2010/11:N421 av Ulf Holm m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2010/11:N421 av Ulf Holm m.fl. MP Utvecklande av den sociala ekonomin MP2215 1 Sammanfattning I en tid som fortfarande i hög grad präglas av såväl finans- som ekonomi- och jobbkris är behovet av att förstå och synliggöra den sociala ekonomins betydelse större än någonsin. Det gäller särskilt när


Utskottsberedning: 2010/11:AU2 2010/11:AU9 2010/11:CU15 2010/11:FiU29 2010/11:FiU32 2010/11:KU24 2010/11:NU20 2010/11:UbU11 2010/11:UbU7
Riksdagsbeslut (21 yrkanden): 21 avslag

Motion 2010/11:N421 av Ulf Holm m.fl. (MP) (doc, 104 kB)

Motion 2010/11:K341 av Valter Mutt m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2010/11:K341 av Valter Mutt m.fl. MP Kommunal utrikespolitik MP2803 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sveriges lagstiftning bör anpassas för att i ökad utsträckning möjliggöra interkommunala och interregionala förbindelser.


Utskottsberedning: 2010/11:KU24 2010/11:UU2
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2010/11:K341 av Valter Mutt m.fl. (MP) (doc, 54 kB)

Motion 2010/11:K421 av Mia Sydow Mölleby m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2010/11:K421 av Mia Sydow Mölleby m.fl. V Rösträtt V521 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ändring av vallagen så att rösträtt till riksdagen följer samma system som rösträtt i kommunalvalen, gällande den s.k. treårsregeln.


Utskottsberedning: 2011/12:KU3
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2010/11:K421 av Mia Sydow Mölleby m.fl. (V) (doc, 51 kB)

Motion 2010/11:K420 av Mia Sydow Mölleby m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2010/11:K420 av Mia Sydow Mölleby m.fl. V Lag om allmän kommunikationshemlighet V523 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att tillsätta en utredning med syftet att presentera ett förslag till lag om allmän kommunikationshemlighet.


Utskottsberedning: 2011/12:KU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:K420 av Mia Sydow Mölleby m.fl. (V) (doc, 50 kB)

Motion 2010/11:K419 av Mia Sydow Mölleby m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2010/11:K419 av Mia Sydow Mölleby m.fl. V Riksdagsledamöternas arvoden V522 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att riksdagsstyrelsen utreder frågan om att nivån på arvodet bör knytas till 100 av ett prisbasbelopp. Riksdagen begär att riksdagsstyrelsen utreder frågan om att avskaffa


Utskottsberedning: 2010/11:KU19
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2010/11:K419 av Mia Sydow Mölleby m.fl. (V) (doc, 53 kB)

Motion 2010/11:K418 av Mia Sydow Mölleby m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2010/11:K418 av Mia Sydow Mölleby m.fl. V Inrättande av en kommission för mänskliga rättigheter V524 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sveriges internationella åtaganden om mänskliga rättigheter ska tydliggöras i


Utskottsberedning: 2011/12:KU14
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2010/11:K418 av Mia Sydow Mölleby m.fl. (V) (doc, 54 kB)

Motion 2010/11:U296 av Hans Linde m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2010/11:U296 av Hans Linde m.fl. V En feministisk utrikespolitik V281 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Inledning 5 4 En modern utrikesförvaltning 5 4.1 Jämställdhetsarbetet på ambassader och biståndskontor 6 4.2 Arbetet för jämställdhet i EU 6 5 En feministisk biståndspolitik 6


Utskottsberedning: 2010/11:FöU4 2010/11:KU1 2010/11:UU10 2010/11:UU13 2010/11:UU15 2010/11:UU2 2011/12:UU1
Riksdagsbeslut (25 yrkanden): 25 avslag

Motion 2010/11:U296 av Hans Linde m.fl. (V) (doc, 125 kB)

Motion 2010/11:K292 av Bodil Ceballos m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2010/11:K292 av Bodil Ceballos m.fl. MP Romer MP1406 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att EU-kommissionen ska agera snabbt för att garantera att EU:s fördrag och lagstiftning i frågan om romer respekteras, i synnerhet


Utskottsberedning: 2011/12:KU17
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2010/11:K292 av Bodil Ceballos m.fl. (MP) (doc, 57 kB)

Motion 2010/11:K278 av Ulla Andersson m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2010/11:K278 av Ulla Andersson m.fl. V Olagliga utförsäljningar V401 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ogiltigförklara avtal om försäljning som kommuner ingått olagligt. Motivering Trots att Regeringsrätten i början


Utskottsberedning: 2010/11:KU24
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:K278 av Ulla Andersson m.fl. (V) (doc, 48 kB)

Motion 2010/11:K422 av Mia Sydow Mölleby m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2010/11:K422 av Mia Sydow Mölleby m.fl. V Avskaffa monarkin V520 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att en utredning bör tillsättas för att utreda det svenska statsskicket i syfte att avskaffa monarkin. Motivering I år


Utskottsberedning: 2011/12:KU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:K422 av Mia Sydow Mölleby m.fl. (V) (doc, 49 kB)

Motion 2010/11:K346 av Berit Högman m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2010/11:K346 av Berit Högman m.fl. S Parlamentarisk översyn av presstödet s25002 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en parlamentarisk översyn av presstödet. Motivering Regeringen skriver i budgetpropositionen för utgiftsområde


Utskottsberedning: 2010/11:KU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:K346 av Berit Högman m.fl. (S) (doc, 49 kB)

Motion 2010/11:N323 av Kent Persson m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2010/11:N323 av Kent Persson m.fl. V Landsbygden V263 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Inledning 4 4 Villkoren för att utveckla landsbygden 5 4.1 Den egna förmågan Vänsterpartiets alternativ 5 5 Nedifrån och upp-perspektivet 6 6 De långa avståndens


Utskottsberedning: 2010/11:CU1 2010/11:FiU30 2010/11:KU23 2010/11:KU24 2010/11:NU2 2010/11:UbU11
Riksdagsbeslut (18 yrkanden): 18 avslag

Motion 2010/11:N323 av Kent Persson m.fl. (V) (doc, 106 kB)

Motion 2006/07:N297 av Per Bolund m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2006/07:N297 av Per Bolund m.fl. mp Upphovsrätt Sammanfattning Kulturen berikar våra liv och är till och med för många ett skäl att leva. För oss i Miljöpartiet de gröna, betyder detta att vi måste ställa oss på kulturskaparnas sida och ta ställning för deras rättigheter. Samtidigt lever vi i en


Utskottsberedning: 2006/07:JuU1 2007/08:JuU3 2007/08:KU11 2008/09:NU11
Riksdagsbeslut (15 yrkanden): 15 avslag

Motion 2006/07:N297 av Per Bolund m.fl. (mp) (doc, 76 kB)

Motion 2006/07:K368 av Mikael Johansson m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2006/07:K368 av Mikael Johansson m.fl. mp Utveckling av demokratin Sammanfattning I år är det 85 år sedan den allmänna rösträtten infördes 1921. Mycket har hänt sedan dess den tekniska, sociala och ekonomiska utvecklingen har gett oss ett samhälle som på många sätt är rikare och mer jämställt än


Utskottsberedning: 2006/07:KU11 2006/07:KU9 2007/08:KU15
Riksdagsbeslut (14 yrkanden): 14 avslag

Motion 2006/07:K368 av Mikael Johansson m.fl. (mp) (doc, 66 kB)

Motion 2006/07:K341 av Mikael Johansson m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2006/07:K341 av Mikael Johansson m.fl. mp Utgiftsområde 1 Rikets styrelse 1 Sammanfattning All offentlig makt utgår från folket och folkets representanter är de till riksdagen valda ledamöterna. Miljöpartiets inställning är att de funktioner i samhället som behöver garanteras en konstitutionell


Utskottsberedning: 2006/07:KU1
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2006/07:K341 av Mikael Johansson m.fl. (mp) (doc, 64 kB)

Motion 2006/07:Ju372 av Mehmet Kaplan m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2006/07:Ju372 av Mehmet Kaplan m.fl. mp Utgiftsområde 4 Rättsväsendet Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 2 Förslag till riksdagsbeslut 3 Utgiftsområde 4 Rättsväsendet 5 Ett effektivare och mer rättvist polisväsende 5 Effektivisering frigör viktiga resurser 5 Ett polisväsende


Utskottsberedning: 2006/07:AU5 2006/07:JuU1 2006/07:JuU6 2006/07:JuU7 2007/08:JuU3 2007/08:KU17
Riksdagsbeslut (18 yrkanden): 18 avslag

Motion 2006/07:Ju372 av Mehmet Kaplan m.fl. (mp) (doc, 108 kB)

Motion 2006/07:U257 av Hans Linde m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2006/07:U257 av Hans Linde m.fl. v Ockupationen av Irak 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att alla de ekonomiska avtal som ingicks under den första tiden under ockupationen då landet leddes av det s.k. Styrande rådet ska


Utskottsberedning: 2006/07:KU1 2006/07:UU12 2007/08:UU9 2008/09:UU11
Riksdagsbeslut (9 yrkanden): 9 avslag

Motion 2006/07:U257 av Hans Linde m.fl. (v) (doc, 62 kB)

Motion 2006/07:Kr242 av Siv Holma m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2006/07:Kr242 av Siv Holma m.fl. v Interkulturella Sverige 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Bakgrund 3 4 Nationella minoriteter 3 5 Gör teckenspråk till ett nationellt minoritetsspråk 4 6 Uppföljning av mångkulturåret 5 7 Litteratur, tidskrifter och film 6 8 Världskultur


Utskottsberedning: 2006/07:KrU1 2006/07:KrU4 2006/07:KrU6 2006/07:KrU7 2007/08:KU13
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2006/07:Kr242 av Siv Holma m.fl. (v) (doc, 66 kB)
Paginering