Dokument & lagar (3 375 träffar)

Motion 2005/06:MJ593 av Lotta Hedström (mp)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att verka för att genetisk kloning, kopiering av människorinte får genomslag i någon del av världen.1 Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att verka för att riskforskning om


Utskottsberedning: 2005/06:LU13 2005/06:MJU11 2005/06:SoU16
Riksdagsbeslut (9 yrkanden): 9 avslag

Motion 2005/06:MJ593 av Lotta Hedström (mp) (doc, 75 kB)

Motion 2005/06:MJ530 av Sven Gunnar Persson m.fl. (kd)

1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 3 3 Hälsosamma livsmedel 5 3.1 Att grundlägga goda matvanor 5 3.1.1 Mindre socker i barnmat 5 3.1.2 Hemkunskapsundervisningen 5 3.1.3 Skolmatens roll 6 3.1.4 Opinionsbildning riktad mot barn 6 3.2 Politiska styrmedel 7 3.3 Forskning


Utskottsberedning: 2005/06:FiU19 2005/06:LU33 2005/06:MJU11 2005/06:MJU8 2005/06:UbU11
Riksdagsbeslut (18 yrkanden): 18 avslag

Motion 2005/06:MJ530 av Sven Gunnar Persson m.fl. (kd) (doc, 147 kB)

Motion 2005/06:L396 av Ulf Holm m.fl. (mp)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen lägger fram lagstiftningsförslag om att samtliga avtal med tillhörande villkor, längre än en viss textmassa eller med en teckenstorlek under en viss storlek, skall ha ett versionsnummer eller datum för senaste ändring för att vara giltiga. Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2005/06:LU20
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2005/06:L396 av Ulf Holm m.fl. (mp) (doc, 44 kB)

Motion 2005/06:L394 av Tasso Stafilidis (v)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att införa en reglering som starkare betonar vårdnadshavarnas och föräldrarnas skyldigheter gentemot barnet. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att ge barnen rätt att ställa


Utskottsberedning: 2005/06:LU27
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2005/06:L394 av Tasso Stafilidis (v) (doc, 39 kB)

Motion 2005/06:L393 av Ulf Holm (mp)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av att samla all konsumentlagstiftning i en gemensam konsumentbalk. Motivering Det är idag svårt för många konsumenter att enkelt hitta vilka rättigheter och skyldigheter man har. För att stärka medborgarnas


Utskottsberedning: 2005/06:LU20
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:L393 av Ulf Holm (mp) (doc, 41 kB)

Motion 2005/06:L391 av Göte Wahlström m.fl. (s)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om behovet av trygghet vid elektronisk handel. Motivering Att handla på Internet är idag vanligt i stora delar av världen. Den elektroniska handeln känner inte några gränser, den är global och detta måste konsumenterna


Utskottsberedning: 2005/06:LU33
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:L391 av Göte Wahlström m.fl. (s) (doc, 55 kB)

Motion 2005/06:L390 av Karl Gustav Abramsson m.fl. (s)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om förändrade förmånsrättsregler. Motivering Genom införandet av begränsningar i värdet på företagsinteckningar, har de mindre och medelstora företagens möjligheter att skaffa rörelsekapital, men även lånekapital till


Utskottsberedning: 2005/06:LU18
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2005/06:L390 av Karl Gustav Abramsson m.fl. (s) (doc, 56 kB)

Motion 2005/06:L386 av Ragnwi Marcelind m.fl. (kd)

1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen tillsätter en utredning för en genomgripande översyn av fastighetsmäklarlagen 1995:4002 Inledning Den nuvarande fastighetsmäklarlagen tillkom genom riksdagsbeslut år 1995 efter en utredning och översyn. Översynen syftade till att stärka konsumenternas ställning,


Utskottsberedning: 2005/06:LU21
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:L386 av Ragnwi Marcelind m.fl. (kd) (doc, 66 kB)

Motion 2005/06:L379 av Lilian Virgin och Christer Engelhardt (s)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om ändring i resegarantilagen så att lagen blir konkurrensneutral. Motivering Riksdagen antog våren 2002 regeringens förslag om ändringar i resegarantilagen. Lagen gäller från den 1 januari 2003. Syftet med lagen är


Utskottsberedning: 2005/06:LU20
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:L379 av Lilian Virgin och Christer Engelhardt (s) (doc, 39 kB)

Motion 2005/06:L377 av Kerstin Engle och Anita Jönsson (s)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om ursprungsmärkning av varor i handeln. Motivering Med det allt större utbudet av varor i bland annat livsmedelsbutikerna blir det allt svårare att som enskild konsument göra önskvärda val. För att vi konsumenter ska


Utskottsberedning: 2005/06:LU33
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:L377 av Kerstin Engle och Anita Jönsson (s) (doc, 36 kB)

Motion 2005/06:L376 av Barbro Feltzing och Ulf Holm (mp)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen lägger fram förslag till ändring i marknadsföringslagen 1995:450 om s.k. oönskad reklam enligt vad i motionen anförs. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att Statskontoret bör få i uppdrag att finna lösningar på problemet


Utskottsberedning: 2005/06:KU7 2005/06:LU33
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2005/06:L376 av Barbro Feltzing och Ulf Holm (mp) (doc, 48 kB)

Motion 2005/06:L375 av Lars Ohly m.fl. (v)

1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 3 3 Inledning 7 3.1 Heteronormativitet, lesbisk feminism och HBT-politik 7 4 Internationellt HBT-arbete 8 4.1 FN-konventionen om avskaffande av all slags diskriminering p.g.a. sexuell läggning eller könsidentitet 8 4.2 Sidas regleringsbrev 9


Utskottsberedning: 2005/06:AU6 2005/06:FöU5 2005/06:JuU1 2005/06:JuU14 2005/06:JuU18 2005/06:JuU22 2005/06:KrU16 2005/06:KU14 2005/06:KU15 2005/06:KU7 2005/06:LU19 2005/06:LU9 2005/06:SfU4 2005/06:SoU1 2005/06:SoU17 2005/06:SoU18 2005/06:UbU14 2005/06:UbU16 2005/06:UbU19 2005/06:UbU4 2005/06:UU15 2005/06:UU2
Riksdagsbeslut (42 yrkanden): 42 avslag

Motion 2005/06:L375 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 175 kB)

Motion 2005/06:L365 av Tasso Stafilidis m.fl. (v)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att utreda det rättsliga föräldraskapet gällande barn som har fler än två föräldrar och hur barns juridiska rättigheter till sina föräldrar utöver de biologiska vårdnadshavarna skall tillgodoses. Barnets rätt till


Utskottsberedning: 2005/06:LU27
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:L365 av Tasso Stafilidis m.fl. (v) (doc, 62 kB)

Motion 2005/06:Ju533 av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut 2 Välj verklighetens väg mot ungdomsbrottslighet 5 Kraftsamla mot ungdomsbrottslighet 6 Brottsförebyggande insatser 7 Insatser när unga begår brott 9 Skärpta påföljder 10 Snabba ingripanden vid brott 11 Bekämpa narkotikan 14 Polis och socialtjänst


Utskottsberedning: 2005/06:JuSoU1 2005/06:JuU1 2005/06:JuU34 2005/06:LU14 2005/06:SoU22 2005/06:SoU31 2005/06:SoU5
Riksdagsbeslut (32 yrkanden): 32 avslag

Motion 2005/06:Ju533 av Lars Leijonborg m.fl. (fp) (doc, 113 kB)

Motion 2005/06:T560 av Elizabeth Nyström m.fl. (m)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av att bygga ut vägarna. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om trafikskadelagen.1 Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om klassning


Utskottsberedning: 2005/06:LU14 2005/06:TU11 2005/06:TU5 2005/06:TU8
Riksdagsbeslut (11 yrkanden): 11 avslag

Motion 2005/06:T560 av Elizabeth Nyström m.fl. (m) (doc, 67 kB)

Motion 2005/06:T498 av Karin Pilsäter och Mia Franzén (fp)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om Södertörnsleden och Citybanan. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om beslutsformerna för införandet av trängselavgifter.1 Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening


Utskottsberedning: 2005/06:FiU1 2005/06:FöU7 2005/06:JuU1 2005/06:LU14 2005/06:TU1 2005/06:TU5 2005/06:UbU1
Riksdagsbeslut (11 yrkanden): 11 avslag

Motion 2005/06:T498 av Karin Pilsäter och Mia Franzén (fp) (doc, 68 kB)

Motion 2005/06:Sk495 av Bengt-Anders Johansson (m)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om de s.k. 3:12-reglernas avskaffande. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att undanta mindre bolag från revisionsplikten.1 1Yrkande 2 hänvisat till LU. 3:12-reglerna De s.k.


Utskottsberedning: 2005/06:LU12 2005/06:SkU17
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2005/06:Sk495 av Bengt-Anders Johansson (m) (doc, 40 kB)

Motion 2005/06:N434 av Fredrik Reinfeldt (m) m.fl.

1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Företagsamhet som personlig egenskap 3 4 Sverige kan bättre 4 4.1 Dra nytta av globaliseringen 4 4.2 Regeringen förstör företagsklimatet 5 5 En ny politik för företagande 6 5.1 Innovationer, forskning och högre kunskapsnivå 7 5.2 Lägre


Utskottsberedning: 2005/06:LU18 2005/06:NU10 2005/06:NU13 2005/06:NU16 2005/06:NU4 2005/06:SkU17 2005/06:SkU18
Riksdagsbeslut (14 yrkanden): 13 avslag, 1 bifall,

Motion 2005/06:N434 av Fredrik Reinfeldt (m) m.fl. (doc, 121 kB)

Motion 2005/06:MJ534 av Ulf Holm och Gustav Fridolin (mp)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att skyndsamt införa ett svenskt importförbud mot hund- och kattskinn. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att Sverige skall driva frågan om ett totalt importförbud i hela


Utskottsberedning: 2005/06:LU20 2005/06:MJU18
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2005/06:MJ534 av Ulf Holm och Gustav Fridolin (mp) (doc, 44 kB)

Motion 2005/06:L395 av Britta Rådström och Carin Lundberg (s)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om skadestånd till misshandlade kvinnor. Motivering Om en gift kvinna blir misshandlad av sin make, anmäler brottet och maken sedan blir dömd för brottet med påföljden skadestånd har maken, trots misshandeln, rätt till


Utskottsberedning: 2005/06:LU19
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:L395 av Britta Rådström och Carin Lundberg (s) (doc, 37 kB)