Dokument & lagar (3 375 träffar)

Motion 2005/06:L319 av Yvonne Andersson m.fl. (kd)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om konsumentpolitikens mål och inriktning. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en utredning av Konsumentverkets framtida verksamhet och organisation. Riksdagen tillkännager för


Utskottsberedning: 2005/06:LU21 2005/06:LU33
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 6 avslag, 1 bifall,

Motion 2005/06:L319 av Yvonne Andersson m.fl. (kd) (doc, 72 kB)

Motion 2005/06:L318 av Ingemar Vänerlöv m.fl. (kd)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en utredning av arenarättigheter för evenemang som i dag saknar upphovsrätt. Motivering Den som går på ett idrottsevenemang eller liknande och betalar sin entrébiljett kan ta med sig sin videokamera eller mobiltelefon


Utskottsberedning: 2005/06:LU13
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:L318 av Ingemar Vänerlöv m.fl. (kd) (doc, 57 kB)

Motion 2005/06:L317 av Yvonne Andersson m.fl. (kd)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att borgerliga vigsel- och partnerskapsförrättare får ersättning jämförbar med andra förrättare. Motivering Regeringen beslutade den 27 januari 2005 att en särskild utredare ska ta ställning till om par av samma kön bör kunna ingå äktenskap. Uppdraget ska redovisas senast


Utskottsberedning: 2005/06:LU19
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:L317 av Yvonne Andersson m.fl. (kd) (doc, 60 kB)

Motion 2005/06:L316 av Yvonne Andersson m.fl. (kd)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en översyn och språklig modernisering av avtalslagen och handelsbalken. Modernisera avtalslagen och handelsbalken I det ekonomiska livet är avtalet ett oumbärligt redskap. Avtalet förmedlar omsättning av varor och


Utskottsberedning: 2005/06:LU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:L316 av Yvonne Andersson m.fl. (kd) (doc, 58 kB)

Motion 2005/06:L315 av Ingemar Vänerlöv m.fl. (kd)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om nödvändigheten av att förbättra regelverken beträffande instituten god man och förvaltare. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om nödvändigheten av att förbättra den tillsyn över


Utskottsberedning: 2005/06:LU9
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 8 avslag

Motion 2005/06:L315 av Ingemar Vänerlöv m.fl. (kd) (doc, 67 kB)

Motion 2005/06:L314 av Yvonne Andersson m.fl. (kd)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av lagstiftning om förhandlingsrätt för franchisetagare. Motivering Inom Justitiedepartementet har för ett år sedan en promemoria, Upplyst franchising Ds 2004:55utarbetats. Promemorian har varit föremål för


Utskottsberedning: 2005/06:LU26
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:L314 av Yvonne Andersson m.fl. (kd) (doc, 58 kB)

Motion 2005/06:L313 av Göran Hägglund m.fl. (kd)

Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut 2 1 Kristdemokraternas syn på äktenskapet 2 2 Nuvarande lagstiftning 3 3 Argument för den rådande äktenskapslagstiftningen 5 3.1 Barnen 5 3.2 Kulturella aspekter 6 3.3 Internationella rättsförhållanden 6 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen


Utskottsberedning: 2005/06:LU19 2005/06:LU9
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2005/06:L313 av Göran Hägglund m.fl. (kd) (doc, 76 kB)

Motion 2005/06:Kr382 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp, -)

Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Motivering 6 Kulturen och jämställdheten 7 Folkbildning 7 Museer 8 Länsmuseerna 8 Genusaspekter på museiverksamheten 9 Teater, dans och musik 9 Barn- och ungdomsverksamhet 10 Fria grupper 10 Dans 11 Musik 11 Länsmusiken 11 Arrangörsstödet 11 Fonogramstödet 12 Folkmusik 12


Utskottsberedning: 2005/06:BoU1 2005/06:FiU19 2005/06:KrU1 2005/06:KrU12 2005/06:KrU13 2005/06:KrU16 2005/06:KrU18 2005/06:KrU20 2005/06:KrU23 2005/06:KrU24 2005/06:KrU26 2005/06:KrU28 2005/06:KrU31 2005/06:KrU4 2005/06:KrU5 2005/06:KrU9 2005/06:KU14 2005/06:KU28 2005/06:KU30 2005/06:LU13 2005/06:NU2 2005/06:SfU1 2005/06:SfU10 2005/06:SfU11 2005/06:SkU16 2005/06:SkU17 2005/06:SkU19
Riksdagsbeslut (43 yrkanden): 43 avslag

Motion 2005/06:Kr382 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp, -) (doc, 179 kB)

Motion 2005/06:Ju483 av Olle Sandahl m.fl. (kd)

Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut 2 Barn som brottsoffer 4 Tre månaders handläggningstid 4 Målsägandebiträde för efterlevande 5 Utred preskriptionstiden vid övergrepp mot barn 5 På brottsoffrets sida 5 Stöd till brottsoffren 6 Samarbete för ett bättre brottsofferskydd 7 Förslag


Utskottsberedning: 2005/06:JuU1 2005/06:JuU11 2005/06:JuU18 2005/06:JuU19 2005/06:JuU22 2005/06:JuU34 2005/06:JuU36 2005/06:JuU6 2005/06:LU19
Riksdagsbeslut (24 yrkanden): 24 avslag

Motion 2005/06:Ju483 av Olle Sandahl m.fl. (kd) (doc, 85 kB)

Motion 2005/06:Ju478 av Peter Althin m.fl. (kd)

Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut 2 Inledning 4 Tidigare, tydligare, tuffare 5 De minderåriga lagöverträdarna 6 Unga lagöverträdare över 15 år 6 Kritik mot socialtjänsten 7 Sluten ungdomsvård 8 Påföljderna för de unga brottslingarna måste ses över 9 Ungdoms- och jourdomstolar 9


Utskottsberedning: 2005/06:JuU34 2005/06:LU14 2005/06:SoU1 2005/06:SoU31
Riksdagsbeslut (17 yrkanden): 17 avslag

Motion 2005/06:Ju478 av Peter Althin m.fl. (kd) (doc, 93 kB)

Motion 2005/06:A370 av Göran Hägglund m.fl. (kd)

1 Sammanfattning Utgångspunkten för kristdemokratiskt jämställdhetsarbete är alla människors lika värde. Jämställdhet får inte reduceras till en kvinnofråga utan är ytterst en fråga om mänskliga fri- och rättigheter. Den handlar om kvinnors och mäns lika möjligheter att förverkliga sina rättigheter, men även om deras skyldigheter


Utskottsberedning: 2005/06:AU1 2005/06:AU11 2005/06:AU3 2005/06:AU5 2005/06:AU6 2005/06:FiU18 2005/06:JuU1 2005/06:JuU11 2005/06:JuU18 2005/06:JuU22 2005/06:KrU15 2005/06:LU20 2005/06:SfU13 2005/06:SfU4 2005/06:SfU8 2005/06:SkU16 2005/06:SoU1 2005/06:SoU17 2005/06:SoU5 2005/06:UbU15 2005/06:UbU4 2005/06:UbU6 2005/06:UU15 2005/06:UU2
Riksdagsbeslut (37 yrkanden): 36 avslag, 1 bifall,

Motion 2005/06:A370 av Göran Hägglund m.fl. (kd) (doc, 213 kB)

IT

Motion 2005/06:T500 av Christer Winbäck m.fl. (fp)

1 Sammanfattning En liberal politik för information och kommunikation för förändring handlar inte om teknik utan om: Tillväxt Tillgänglighet Integritet Säkerhet Användbarhet 2 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Innehållsförteckning 2 3 Förslag till riksdagsbeslut 3 4 IT för förändring 5 5 Liberal IT-politik 6


Utskottsberedning: 2005/06:FiU19 2005/06:FöU9 2005/06:KU26 2005/06:KU28 2005/06:KU37 2005/06:LU13 2005/06:LU33 2005/06:MJU3 2005/06:SoU17 2005/06:TU4 2005/06:UbU6
Riksdagsbeslut (24 yrkanden): 24 avslag

Motion 2005/06:T500 av Christer Winbäck m.fl. (fp) (doc, 166 kB)

Motion 2005/06:T497 av Fredrik Reinfeldt m.fl. (m)

1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Infrastruktur och tillväxt 4 4 Den offentliga sektorns roll 5 4.1 Vad bör staten göra 5 4.2 Renodla myndighetsrollen 5 4.3 Regional trafik 6 4.4 Kollektivtrafiken 6 4.5 Gotlandstrafiken 7 5 Vägtrafiken 7 6 Järnvägstrafiken 8 7 Luftfarten 9


Utskottsberedning: 2005/06:FiU1 2005/06:LU14 2005/06:MJU3 2005/06:SkU15 2005/06:SkU16 2005/06:SkU17 2005/06:TU1 2005/06:TU11 2005/06:TU12 2005/06:TU4 2005/06:TU5
Riksdagsbeslut (26 yrkanden): 26 avslag

Motion 2005/06:T497 av Fredrik Reinfeldt m.fl. (m) (doc, 114 kB)

Motion 2005/06:MJ521 av Birgitta Ohlsson m.fl. (fp)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om obligatorisk märkning av importpälsar vad gäller djurslag och uppfödning.1 Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att utreda möjligheterna till importrestriktioner vad gäller


Utskottsberedning: 2005/06:LU20 2005/06:MJU9
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2005/06:MJ521 av Birgitta Ohlsson m.fl. (fp) (doc, 40 kB)

Motion 2005/06:L374 av Birgitta Ohlsson (fp)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att multinationella företag som orsakar stora skador inte skall kunna komma undan skadeståndsansvar genom att låta utländska dotterbolag gå i konkurs. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen


Utskottsberedning: 2005/06:LU14 2005/06:NU14
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2005/06:L374 av Birgitta Ohlsson (fp) (doc, 41 kB)

Motion 2005/06:L369 av Jarl Lander (s)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om resegarantilagen. Motivering I direktiven till Resegarantilagsutredningen skrev regeringen att förslag till ny lagstiftning skall lämnas och att det nya systemet bör vara enkelt att administrera, konkurrensneutralt


Utskottsberedning: 2005/06:LU20
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:L369 av Jarl Lander (s) (doc, 46 kB)

Motion 2005/06:L368 av Christer Erlandsson (s)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om förmånsrättslagen. Motivering Förmånsrätten gäller endast för intjänad lön tidigare än tre månader före konkursansökan. Lagen utgår inte från när lönen skulle ha förfallit till betalning utan när den började tjänas


Utskottsberedning: 2005/06:LU35
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:L368 av Christer Erlandsson (s) (doc, 55 kB)

Motion 2005/06:L367 av Nikos Papadopoulos och Paavo Vallius (s)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om krav på utbildning i mäkleri för att bli registrerad som fastighetsmäklare. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om insatser för en högre kvalitet och trygghet för fastighetsmäklarbranschens


Utskottsberedning: 2005/06:LU21
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2005/06:L367 av Nikos Papadopoulos och Paavo Vallius (s) (doc, 56 kB)

Motion 2005/06:L364 av Yvonne Andersson och Sven Brus (kd)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att pensionsförsäkringskostnaderna skall vara lika för kvinnor och män. Motivering Kvinnor har högre pensionsförsäkringskostnader än män. Försäkringsbolagen påstår att de grundar detta på att kvinnor som grupp lever


Utskottsberedning: 2005/06:LU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:L364 av Yvonne Andersson och Sven Brus (kd) (doc, 36 kB)

Motion 2005/06:L336 av Kent Härstedt (s)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att minderåriga barn inte skall bli betalningsansvariga för sina föräldrars skulder. Motivering Enligt kronofogdens register är tusentals barn satta i skuld av sina föräldrar. Skulderna består till största delen


Utskottsberedning: 2005/06:LU34
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:L336 av Kent Härstedt (s) (doc, 38 kB)