Dokument & lagar (3 375 träffar)

Motion 2005/06:L330 av Louise Malmström och Anders Ygeman (s)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att initiera ett arbete som syftar till att se över möjligheterna till lagändringar för att begränsa butikernas och reklamens framkallande av utseendefixering och psykisk ohälsa bland ungdomar. Motivering Alltfler


Utskottsberedning: 2005/06:LU20
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:L330 av Louise Malmström och Anders Ygeman (s) (doc, 55 kB)

Motion 2005/06:L327 av Kenneth Lantz (kd)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att utreda möjligheten att lägga fram förslag till ändring av patientskadelagens preskriptionsregler. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om undantag i preskriptionsbestämmelserna


Utskottsberedning: 2005/06:LU14
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2005/06:L327 av Kenneth Lantz (kd) (doc, 42 kB)

Motion 2005/06:L325 av Cinnika Beiming och Mikael Damberg (s)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av att se över fastställandet av faderskap enligt föräldrabalken. Motivering I föräldrabalken återfinns bestämmelserna kring fastställandet av faderskapet vid ett barns födelse. Är föräldrarna gifta anses


Utskottsberedning: 2005/06:LU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:L325 av Cinnika Beiming och Mikael Damberg (s) (doc, 54 kB)

Motion 2005/06:L324 av Bertil Kjellberg (m)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av att utreda besiktningsmannens roll och den tjänst som besiktningsmannen tillhandahåller vid överlåtelse av fastighet. Motivering Förhållandet mellan köpare och säljare med avseende på fel i fastighet vid


Utskottsberedning: 2005/06:LU21
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:L324 av Bertil Kjellberg (m) (doc, 43 kB)

Motion 2005/06:L309 av Gudrun Schyman (-)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att avskaffa äktenskapsbalken. Riksdagen begär att regeringen lägger fram förslag på ny samlevnadsbalk som reglerar samlevnadsförhållanden där såväl kön som sexualitet är ovidkommande och där parternas skyldigheter


Utskottsberedning: 2005/06:LU19
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2005/06:L309 av Gudrun Schyman (-) (doc, 44 kB)

Motion 2005/06:L308 av Ann-Marie Fagerström (s)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om åtgärder för att minska försäkringsbolagens handläggningstider för trafikskadade. Motivering År 2004 anmäldes drygt 46 000 trafikskador. Av dem beräknas 30 000 vara pisksnärtskada whiplashskadaFör många innebär skadan


Utskottsberedning: 2005/06:LU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:L308 av Ann-Marie Fagerström (s) (doc, 53 kB)

Motion 2005/06:L307 av Solveig Hellquist (fp)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att höja gränsen för skulders storlek innan betalningsanmärkning och registrering hos kreditupplysningsföretagen sker. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om den enskildes bristande


Utskottsberedning: 2005/06:FiU14 2005/06:LU35 2005/06:UbU14
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2005/06:L307 av Solveig Hellquist (fp) (doc, 44 kB)

Motion 2005/06:L306 av Ingegerd Saarinen m.fl. (mp)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av en utredning av arrendereglernas utformning, vari särskilt skall beaktas regelverkets ändamålsenlighet och språkliga utformning, arrendeavgifternas storlek och fastighetsägarens inlösensvillkor. Inledning


Utskottsberedning: 2005/06:LU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:L306 av Ingegerd Saarinen m.fl. (mp) (doc, 48 kB)

Motion 2005/06:L302 av Ronny Olander (s)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att följa prisutvecklingen på lagringsmedier. Motivering Upphovsrättsskyddat material och privatkopiering har varit friskt debatterat under våren. Det har nu införts ett tydligt förbud mot att kopiera för privat


Utskottsberedning: 2005/06:LU13
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:L302 av Ronny Olander (s) (doc, 39 kB)

Motion 2005/06:L301 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att stärka inflytandet för den enskilde funktionshindrade över vem som utses till god man. Motivering Den svenska reformen med god man var, när den infördes 1989, en kraftig markering mot förmyndarsystemet. Det var


Utskottsberedning: 2005/06:LU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:L301 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m) (doc, 40 kB)

Motion 2005/06:L299 av Karin Pilsäter och Erik Ullenhag (fp)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att en enhetlig och enkel gemensam försäkran om föräldraskapet bör ersätta dagens utredningsförfarande och faderskapserkännande för nyblivna fäder till barn födda utom äktenskapetMotivering Sedan urminnes tider har


Utskottsberedning: 2005/06:LU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:L299 av Karin Pilsäter och Erik Ullenhag (fp) (doc, 39 kB)

Motion 2005/06:L295 av Yvonne Ångström och Lennart Fremling (fp)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om återgång till 100 förmånsrätt för företagsinteckningar samt att de skall gälla med särskild förmånsrätt. Motivering Riksdagen beslutade år 2003 att införa den nya förmånsrättslagen. Lagen skulle genomföras i två steg,


Utskottsberedning: 2005/06:LU18
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2005/06:L295 av Yvonne Ångström och Lennart Fremling (fp) (doc, 56 kB)

Motion 2005/06:L281 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av att göra en översyn av lagstiftningen avseende ansvaret för fel på fastighet vid överlåtelse. Motivering Att köpa och sälja sin bostad är förmodligen den viktigaste affären i en enskild människas liv. Därför


Utskottsberedning: 2005/06:LU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:L281 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m) (doc, 44 kB)

Motion 2005/06:Kr305 av Ingegerd Saarinen (mp)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om ett förbud mot införsel till Sverige av kulturföremål som förts ut olagligt från ursprungslandet. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att tullen får befogenhet att beslagta


Utskottsberedning: 2005/06:JuU14 2005/06:KrU17 2005/06:LU20
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2005/06:Kr305 av Ingegerd Saarinen (mp) (doc, 75 kB)

Motion 2005/06:Ju532 av Johan Linander m.fl. (c)

1 Sammanfattning Trygghet i samhället är en förutsättning för demokrati, det är rädsla och otrygghet som omvandlat i handlingar och ord blir rasism, fördomar och en utbredd passivitet inför brottsliga handlingar. Centerpartiet strävar efter ett samhälle där vi vågar säga ifrån när vi ser att ett brott begås, där vi känner


Utskottsberedning: 2005/06:JuSoU1 2005/06:JuU1 2005/06:JuU11 2005/06:JuU14 2005/06:JuU18 2005/06:JuU19 2005/06:JuU22 2005/06:JuU23 2005/06:JuU26 2005/06:JuU33 2005/06:JuU34 2005/06:LU14 2005/06:SoU31
Riksdagsbeslut (35 yrkanden): 33 avslag, 2 bifall,

Motion 2005/06:Ju532 av Johan Linander m.fl. (c) (doc, 101 kB)

Motion 2005/06:A310 av Margareta Andersson m.fl. (c)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att bryta kvinnors underordning så att män och kvinnor får samma möjligheter. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att stärka kvinnors ekonomiska situation.1 Riksdagen


Utskottsberedning: 2005/06:AU1 2005/06:AU11 2005/06:AU6 2005/06:FiU1 2005/06:JuU14 2005/06:JuU18 2005/06:LU19 2005/06:NU13 2005/06:NU16 2005/06:SkU16 2005/06:SoU1 2005/06:SoU17 2005/06:UU15
Riksdagsbeslut (14 yrkanden): 14 avslag

Motion 2005/06:A310 av Margareta Andersson m.fl. (c) (doc, 129 kB)

Motion 2005/06:A309 av Maud Olofsson m.fl. (c)

1 Sammanfattning Centerpartiet vill att Sverige ska vara ett land där det lönar sig att arbeta och där alla människor har ett jobb att gå till varje dag. På grund av illa förd socialdemokratisk politik går över en miljon människor i arbetsför ålder inte till jobbet en vanlig arbetsdag. Detta måste förändras. Därför tar


Utskottsberedning: 2005/06:AU1 2005/06:AU2 2005/06:AU3 2005/06:AU6 2005/06:FiU19 2005/06:KU25 2005/06:LU12 2005/06:LU18 2005/06:NU1 2005/06:NU12 2005/06:NU13 2005/06:NU16 2005/06:SfU1 2005/06:SkU16 2005/06:SkU17 2005/06:TU5 2005/06:UbU14 2005/06:UbU15 2005/06:UbU5
Riksdagsbeslut (32 yrkanden): 31 avslag, 1 bifall,

Motion 2005/06:A309 av Maud Olofsson m.fl. (c) (doc, 165 kB)

Motion 2005/06:A259 av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

Sammanfattning Sverige framhålls ofta som ett av världens mest jämställda länder. Det är det land där flest kvinnor yrkesarbetar och därmed också kan försörja sig själva. Men arbetsmarknaden i Sverige är också det område där det är tydligast att villkoren för män och kvinnor fortfarande är olika. Sverige har en av väldens


Utskottsberedning: 2005/06:AU1 2005/06:AU11 2005/06:AU3 2005/06:AU6 2005/06:LU12 2005/06:SfU1 2005/06:SkU16
Riksdagsbeslut (11 yrkanden): 11 avslag

Motion 2005/06:A259 av Lars Leijonborg m.fl. (fp) (doc, 101 kB)

Motion 2005/06:So574 av Birgitta Ohlsson (fp)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att ensamstående kvinnor bör få tillgång till assisterad befruktning på samma sätt som homo- eller heterosexuella kvinnor sammanboende i par. Motivering Begreppet familj har vidgats genom åren från att enkom först


Utskottsberedning: 2005/06:LU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:So574 av Birgitta Ohlsson (fp) (doc, 38 kB)

Motion 2005/06:L354 av Johan Linander och Roger Tiefensee (c)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om arbetsgivares regressrätt vid personskada. Motivering Personskadekommittén överlämnade redan i januari 2002 sitt betänkande Samordning och regress Ersättning vid personskada SOU 2002:1 och nu har det snart gått en


Utskottsberedning: 2005/06:LU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:L354 av Johan Linander och Roger Tiefensee (c) (doc, 38 kB)