Dokument & lagar (445 träffar)

Motion 2008/09:So22 av Thomas Nihlén m.fl. (mp, v)

Motion till riksdagen 2008/09:So22 av Thomas Nihlén m.fl. mp, v med anledning av prop. 2008/09:193 Vissa psykiatrifrågor m.m. mp055 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar om ändring i föreslagna 2 kap. 7 SOL samt 3 f HSL genom tillägget: En sådan plan ska upprättas även om den enskilde begär det och, om den


Utskottsberedning: 2009/10:SoU3
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2008/09:So22 av Thomas Nihlén m.fl. (mp, v) (doc, 49 kB)

Yttrande 2008/09:SoU6y

2008/09:SoU6 Vårtilläggsbudget 2009 Socialutskottets yttrande 2008/09:SoU6 Vårtilläggsbudget 2009 Till finansutskottet Finansutskottet har den 21 april 2009 berett bl.a. socialutskottet tillfälle att yttra sig över 2009 års proposition om vårtilläggsbudget prop. 2008/09:99 och de motioner som kan komma att väckas med

2009-05-15

Yttrande 2008/09:SoU6y (pdf, 24 kB)

Motion 2008/09:So21 av Ylva Johansson m.fl. (s, v, mp)

Motion till riksdagen 2008/09:So21 av Ylva Johansson m.fl. s, v, mp med anledning av skr. 2008/09:185 En politik för personer med psykisk sjukdom eller psykisk funktionsnedsättning s95003 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en långsiktig nationell


Utskottsberedning: 2009/10:SoU2
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2008/09:So21 av Ylva Johansson m.fl. (s, v, mp) (doc, 70 kB)

Motion 2008/09:So20 av Caroline Helmersson-Olsson och Christina Axelsson (s)

Motion till riksdagen 2008/09:So20 av Caroline Helmersson-Olsson och Christina Axelsson s med anledning av prop. 2008/09:190 Handel med vissa receptfria läkemedel s30074 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att införa en åldersgräns på 18 år


Utskottsberedning: 2008/09:SoU25
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2008/09:So20 av Caroline Helmersson-Olsson och Christina Axelsson (s) (doc, 39 kB)

Motion 2008/09:So19 av Elina Linna m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2008/09:So19 av Elina Linna m.fl. v med anledning av prop. 2008/09:190 Handel med vissa receptfria läkemedel v065 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2008/09:190 Handel med vissa receptfria läkemedel. Propositionens huvudsakliga innehåll Regeringen föreslår i propositionen


Utskottsberedning: 2008/09:SoU25
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:So19 av Elina Linna m.fl. (v) (doc, 50 kB)

Motion 2008/09:So18 av Ylva Johansson m.fl. (s, mp)

Motion till riksdagen 2008/09:So18 av Ylva Johansson m.fl. s, mp med anledning av prop. 2008/09:190 Handel med vissa receptfria läkemedel s95002 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om tillståndsplikt för detaljhandel med receptfria läkemedel. Riksdagen


Utskottsberedning: 2008/09:SoU25
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2008/09:So18 av Ylva Johansson m.fl. (s, mp) (doc, 53 kB)

Yttrande 2008/09:SoU5y

2008/09:SoU5 Verksamheten i Europeiska unionen under 2008 Socialutskottets yttrande 2008/09:SoU5 Verksamheten i Europeiska unionen under 2008 Till utrikesutskottet Utrikesutskottet har den 2 april 2009 beslutat bereda socialutskottet tillfälle att avge yttrande över regeringens skrivelse 2008/09:85 Berättelse om verksamheten

2009-04-16

Yttrande 2008/09:SoU5y (pdf, 25 kB)

Motion 2008/09:So17 av Ylva Johansson m.fl. (s, mp, v)

Motion till riksdagen 2008/09:So17 av Ylva Johansson m.fl. s, mp, v med anledning av prop. 2008/09:128 Ändringar i lagen 2005:258 om läkemedelsförteckning s95000 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om insatser för att öka användningen av läkemedelsförteckningen.


Utskottsberedning: 2008/09:SoU23
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:So17 av Ylva Johansson m.fl. (s, mp, v) (doc, 45 kB)

Motion 2008/09:So16 av Eva Olofsson m.fl. (v, mp)

Motion till riksdagen 2008/09:So16 av Eva Olofsson m.fl. v, mp med anledning av prop. 2008/09:82 Stöd till personer som vårdar eller stödjer närstående v046 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar om ändring av 5 kap. 10 socialtjänstlagen till följande lydelse: Socialnämnden ska erbjuda avlösning och annat


Utskottsberedning: 2008/09:SoU19
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2008/09:So16 av Eva Olofsson m.fl. (v, mp) (doc, 58 kB)

Motion 2008/09:So15 av Ylva Johansson m.fl. (s, mp, v)

Motion till riksdagen 2008/09:So15 av Ylva Johansson m.fl. s, mp, v med anledning av prop. 2008/09:145 Omreglering av apoteksmarknaden s68102 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2008/09:145 Omreglering av apoteksmarknaden. Motivering Tack vare framgångsrik medicinsk forskning och utveckling har


Utskottsberedning: 2008/09:SoU21
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:So15 av Ylva Johansson m.fl. (s, mp, v) (doc, 55 kB)

Motion 2008/09:So14 av Carina Adolfsson Elgestam (s)

Motion till riksdagen 2008/09:So14 av Carina Adolfsson Elgestam s med anledning av prop. 2008/09:145 Omreglering av apoteksmarknaden s3061 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av apotek i glesbygden. Motivering Det svenska Apoteket AB


Utskottsberedning: 2008/09:SoU21
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:So14 av Carina Adolfsson Elgestam (s) (doc, 38 kB)

Motion 2008/09:So13 av Ylva Johansson m.fl. (s, mp, v)

Motion till riksdagen 2008/09:So13 av Ylva Johansson m.fl. s, mp, v med anledning av framst. 2008/09:RRS13 Riksrevisionens styrelses framställning angående statens styrning av kvalitet i privat äldreomsorg s68100 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen


Utskottsberedning: 2008/09:SoU22
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2008/09:So13 av Ylva Johansson m.fl. (s, mp, v) (doc, 47 kB)

Motion 2008/09:So12 av Elina Linna m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2008/09:So12 av Elina Linna m.fl. v med anledning av prop. 2008/09:74 Vårdval i primärvården v035 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2008/09:74 Vårdval i primärvården. Inledning I propositionen föreslås ändringar i hälso- och sjukvårdslagen 1982:763 för att underlätta för


Utskottsberedning: 2008/09:SoU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:So12 av Elina Linna m.fl. (v) (doc, 45 kB)

Motion 2008/09:So9 av Anne Ludvigsson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2008/09:So9 av Anne Ludvigsson m.fl. s med anledning av prop. 2008/09:74 Vårdval i primärvården s8150 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att avslå proposition 2008/09:74 Vårdval i primärvården. Motivering Den 9 december 2008 lämnade regeringen propositionen Vårdval i primärvården


Utskottsberedning: 2008/09:SoU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:So9 av Anne Ludvigsson m.fl. (s) (doc, 45 kB)

Motion 2008/09:So11 av Christina Zedell m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2008/09:So11 av Christina Zedell m.fl. s med anledning av prop. 2008/09:74 Vårdval i primärvården s30069 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2008/09:74 Vårdval i primärvården och tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om etableringsfrihet i primärvården.


Utskottsberedning: 2008/09:SoU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:So11 av Christina Zedell m.fl. (s) (doc, 40 kB)

Motion 2008/09:So10 av Ylva Johansson m.fl. (s, mp)

Motion till riksdagen 2008/09:So10 av Ylva Johansson m.fl. s, mp med anledning av prop. 2008/09:74 Vårdval i primärvården s68095 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att avslå proposition 2008/09:74 Vårdval i primärvården. Motivering En väl fungerande primärvård är en grundläggande hörnsten i ett framgångsrikt


Utskottsberedning: 2008/09:SoU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:So10 av Ylva Johansson m.fl. (s, mp) (doc, 49 kB)

Yttrande 2008/09:SoU4y

2008/09:SoU4 Ett lyft för forskning och innovation Socialutskottets yttrande 2008/09:SoU4 Ett lyft för forskning och innovation Till utbildningsutskottet Utbildningsutskottet har den 23 oktober 2008 beslutat att bereda bl.a. socialutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 2008/09:50 Ett lyft för forskning

2008-12-10

Yttrande 2008/09:SoU4y (pdf, 80 kB)

Yttrande 2008/09:SoU3y

2008/09:SoU3 Handlingsplan mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål Socialutskottets yttrande 2008/09:SoU3 Handlingsplan mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål Till justitieutskottet Justitieutskottet har den 28 oktober 2008 beslutat att bereda bl.a. socialutskottet tillfälle att yttra

2008-12-08

Yttrande 2008/09:SoU3y (pdf, 70 kB)

Motion 2008/09:So8 av Göran Thingwall (m)

Motion till riksdagen 2008/09:So8 av Göran Thingwall m med anledning av prop. 2008/09:64 Ersättningsetablering för vissa privata vårdgivare, m.m. m9999 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag såvitt avses punkt 3 i 5 e och andra stycket i 26 lagen 1993:1651 om läkarvårdsersättning och punkt


Utskottsberedning: 2008/09:SoU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:So8 av Göran Thingwall (m) (doc, 87 kB)

Motion 2008/09:So7 av Ylva Johansson m.fl. (s, mp, v)

Motion till riksdagen 2008/09:So7 av Ylva Johansson m.fl. s, mp, v med anledning av prop. 2008/09:64 Ersättningsetablering för vissa privata vårdgivare, m.m. s68092 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag till lag om ändring i lagen 1993:1651 om läkarvårdsersättning och lag om ändring i lagen


Utskottsberedning: 2008/09:SoU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:So7 av Ylva Johansson m.fl. (s, mp, v) (doc, 48 kB)