Dokument & lagar (524 träffar)

Yttrande 2009/10:SoU5y

2009/10:SoU5y 2010 års ekonomiska vårproposition Socialutskottets yttrande 2009/10:SoU5y 2010 års ekonomiska vårproposition Till finansutskottet Finansutskottet beslutade den 4 maj 2010 att bereda övriga utskott tillfälle att yttra sig över 2010 års ekonomiska vårproposition prop. 2009/10:100 och motion Fi15 av Mona

2010-05-26

Yttrande 2009/10:SoU5y (pdf, 39 kB)

Motion 2009/10:So18 av Thomas Nihlén (mp)

Motion till riksdagen 2009/10:So18 av Thomas Nihlén mp med anledning av prop. 2009/10:207 Olovlig tobaksförsäljning mp037 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om samordning och samordningsansvar i folkhälsoarbetet. Riksdagen tillkännager för regeringen


Utskottsberedning: 2009/10:SoU25
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 8 avslag

Motion 2009/10:So18 av Thomas Nihlén (mp) (doc, 73 kB)

Motion 2009/10:So17 av Elina Linna m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2009/10:So17 av Elina Linna m.fl. v med anledning av prop. 2009/10:207 Olovlig tobaksförsäljning Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att tobaksförsäljning bör vara licenspliktig. Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2009/10:SoU25
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2009/10:So17 av Elina Linna m.fl. (v) (doc, 64 kB)

Yttrande 2009/10:SoU4y

2009/10:SoU4y Verksamheten i Europeiska unionen under 2009 Socialutskottets yttrande 2009/10:SoU4y Verksamheten i Europeiska unionen under 2009 Till utrikesutskottet Utrikesutskottet har den 29 april 2010 beslutat bereda bl.a. socialutskottet tillfälle att avge yttrande över regeringens skrivelse 2009/10:150 Årsboken

2010-05-06

Yttrande 2009/10:SoU4y (pdf, 27 kB)

Motion 2009/10:So16 av Ylva Johansson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2009/10:So16 av Ylva Johansson m.fl. s med anledning av prop. 2009/10:207 Olovlig tobaksförsäljning s95010 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör återkomma till riksdagen med ett samlat förslag om ungdomar


Utskottsberedning: 2009/10:SoU25
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2009/10:So16 av Ylva Johansson m.fl. (s) (doc, 67 kB)

Yttrande 2009/10:SoU3y

2009/10:SoU3y Ett skärpt skadeståndsansvar för vårdnadshavare Socialutskottets yttrande 2009/10:SoU3y Ett skärpt skadeståndsansvar för vårdnadshavare Till civilutskottet Civilutskottet har den 8 april 2010 beslutat att bereda justitieutskottet och socialutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 2009/10:142

2010-04-29

Yttrande 2009/10:SoU3y (pdf, 42 kB)

Motion 2009/10:So15 av Elina Linna m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2009/10:So15 av Elina Linna m.fl. v med anledning av prop. 2009/10:210 Patientsäkerhet och tillsyn Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om meddelarskydd för personalen inom all offentligt finansierad


Utskottsberedning: 2009/10:SoU22
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2009/10:So15 av Elina Linna m.fl. (v) (doc, 79 kB)

Motion 2009/10:So14 av Ylva Johansson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2009/10:So14 av Ylva Johansson m.fl. s med anledning av prop. 2009/10:210 Patientsäkerhet och tillsyn s95009 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om införande av nationell kvalitetscertifiering. Riksdagen tillkännager för regeringen


Utskottsberedning: 2009/10:SoU22
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2009/10:So14 av Ylva Johansson m.fl. (s) (doc, 77 kB)

Motion 2009/10:So13 av Thomas Nihlén och Gunvor G Ericson (mp)

Motion till riksdagen 2009/10:So13 av Thomas Nihlén och Gunvor G Ericson mp med anledning av prop. 2009/10:210 Patientsäkerhet och tillsyn mp034 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om meddelarskydd för personalen inom all offentligt finansierad


Utskottsberedning: 2009/10:SoU22
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2009/10:So13 av Thomas Nihlén och Gunvor G Ericson (mp) (doc, 76 kB)

Yttrande 2009/10:SoU2y

2009/10:SoU2y Barn under 15 år som misstänks för brott Socialutskottets yttrande 2009/10:SoU2y Barn under 15 år som misstänks för brott Till justitieutskottet Justitieutskottet beslutade den 8 april 2010 att bereda socialutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 2009/10:105 Barn under 15 år som misstänks för

2010-04-22

Yttrande 2009/10:SoU2y (pdf, 33 kB)

Motion 2009/10:So12 av Thomas Nihlén m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2009/10:So12 av Thomas Nihlén m.fl. mp med anledning av prop. 2009/10:125 En ny alkohollag mp026 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om tillståndsplikt för folkölsförsäljning. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening


Utskottsberedning: 2010/11:SoU4
Riksdagsbeslut (9 yrkanden): 9 avslag

Motion 2009/10:So12 av Thomas Nihlén m.fl. (mp) (doc, 74 kB)

Motion 2009/10:So10 av Hans Wallmark (m)

Motion till riksdagen 2009/10:So10 av Hans Wallmark m med anledning av prop. 2009/10:125 En ny alkohollag m2010 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att reglerna för marknadsföring av svenskproducerade alkoholmärken ska överensstämma med EU-reglerna


Utskottsberedning: 2010/11:SoU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:So10 av Hans Wallmark (m) (doc, 48 kB)

Motion 2009/10:So8 av Thomas Nihlén (mp)

Motion till riksdagen 2009/10:So8 av Thomas Nihlén mp med anledning av prop. 2009/10:176 Personlig assistans och andra insatser åtgärder för ökad kvalitet och trygghet mp025 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovsbedömningsinstrument för personlig


Utskottsberedning: 2009/10:SoU21
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 3 avslag, 1 bifall,

Motion 2009/10:So8 av Thomas Nihlén (mp) (doc, 60 kB)

Motion 2009/10:So11 av Ylva Johansson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2009/10:So11 av Ylva Johansson m.fl. s med anledning av prop. 2009/10:125 En ny alkohollag s95007 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om tillståndsplikt för folkölsförsäljning. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin


Utskottsberedning: 2010/11:SoU4
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2009/10:So11 av Ylva Johansson m.fl. (s) (doc, 82 kB)

Motion 2009/10:So7 av Ylva Johansson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2009/10:So7 av Ylva Johansson m.fl. s med anledning av prop. 2009/10:176 Personlig assistans och andra insatser åtgärder för ökad kvalitet och trygghet s95008 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovsbedömningsinstrument


Utskottsberedning: 2009/10:SoU21
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2009/10:So7 av Ylva Johansson m.fl. (s) (doc, 57 kB)

Motion 2009/10:So6 av Elina Linna m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2009/10:So6 av Elina Linna m.fl. v med anledning av prop. 2009/10:176 Personlig assistans och andra insatser åtgärder för ökad kvalitet och trygghet v038 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen ska ta initiativ


Utskottsberedning: 2009/10:SoU21
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2009/10:So6 av Elina Linna m.fl. (v) (doc, 62 kB)

Motion 2009/10:So9 av Elina Linna m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2009/10:So9 av Elina Linna m.fl. v med anledning av prop. 2009/10:125 En ny alkohollag v034 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår förslaget om att ta bort kravet på tillstånd för tillverkning av alkoholdrycker. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen


Utskottsberedning: 2010/11:SoU4
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): 12 avslag

Motion 2009/10:So9 av Elina Linna m.fl. (v) (doc, 65 kB)

Motion 2009/10:So5 av Eva Olofsson m.fl. (v, s, mp)

Motion till riksdagen 2009/10:So5 av Eva Olofsson m.fl. v, s, mp med anledning av prop. 2009/10:131 Lex Sarah och socialtjänsten förslag om vissa förändringar v031 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att i yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet


Utskottsberedning: 2009/10:SoU19
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:So5 av Eva Olofsson m.fl. (v, s, mp) (doc, 52 kB)

Motion 2009/10:So4 av Elina Linna m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2009/10:So4 av Elina Linna m.fl. v med anledning av prop. 2009/10:123 Myndigheterna inom smittskyddsområdet 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Nationella rådet för samordning av insatser mot hiv/aids och därtill anknuten


Utskottsberedning: 2009/10:SoU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:So4 av Elina Linna m.fl. (v) (doc, 52 kB)

Motion 2009/10:So3 av Ylva Johansson m.fl. (s, v, mp)

Motion till riksdagen 2009/10:So3 av Ylva Johansson m.fl. s, v, mp med anledning av prop. 2009/10:116 Värdigt liv i äldreomsorgen s95007 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om meddelarskydd för personalen inom all offentligt finansierad vård och


Utskottsberedning: 2009/10:SoU18
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): 10 avslag

Motion 2009/10:So3 av Ylva Johansson m.fl. (s, v, mp) (doc, 90 kB)