Dokument & lagar (269 473 träffar)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:209 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Ju2019/03435/POL Justitiedepartementet Justitie- och migrationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:209 av Katja Nyberg SD Åtgärder mot skjutvapenvåld Katja Nyberg har frågat mig vilka ytterligare åtgärder regeringen avser att vidta för att stävja det ökande skjutvapenvåldet. Regeringen ser mycket allvarligt

Svarsdatum: 2019-10-29 Frågeställare: Katja Nyberg (SD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:209 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:208 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Ju2019/ 03434/POL Justitiedepartementet Justitie- och migrationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:208 av Katja Nyberg SD Skydd för ytterligare grupper vid blåljussabotage Katja Nyberg har frågat mig om jag och regeringen är villiga att nu ompröva om fler yrkesgrupper bör omfattas av det föreslagna förstärkta

Svarsdatum: 2019-10-29 Frågeställare: Katja Nyberg (SD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:208 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 87 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:169 besvarad av Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)

M2019/01822/S Miljödepartementet Miljö- och klimatministern samt vice statsministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:169 av Lars Beckman M Omläggning till klimateffektiva drivmedel Lars Beckman har frågat mig vilken typ av åtgärder jag avser att vidta för att exempelvis myndigheter ska köra fossilfritt med HVO,

Svarsdatum: 2019-10-29 Frågeställare: Lars Beckman (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:169 besvarad av Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP) (docx, 91 kB)

Yttrande 2019/20:SfU1y

Socialförsäkringsutskottets yttrande 2019/20:SfU1y Utgiftsramar för utgiftsområdena 8 och 1012 Till finansutskottet Finansutskottet har gett socialförsäkringsutskottet tillfälle att yttra sig över budgetpropositionen för 2020 prop. 2019/20:1 Förslag till statens budget för 2020, finansplan och skattefrågor samt de motioner

2019-10-28

Yttrande 2019/20:SfU1y (pdf, 210 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:236 besvarad av Statsrådet Per Bolund (MP)

Fi2019/ 03552/BB Finansdepartementet Finansmarknads- och bostadsministern biträdande finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:236 av Dennis Dioukarev SD Etablering på bostadsmarknaden Dennis Dioukarev har frågat mig vilka åtgärder regeringen avser att vidta för att underlätta för unga vuxna att få bolån

Svarsdatum: 2019-10-28 Frågeställare: Dennis Dioukarev (SD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:236 besvarad av Statsrådet Per Bolund (MP) (docx, 86 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:211 besvarad av Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

S2019/04337/SF Socialdepartementet Socialförsäkringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:211 av Boriana Åberg M Handläggningstiderna för bostadstillägg Boriana Åberg har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att handläggningstiderna för bostadstillägg omgående ska minska. Jag välkomnar att Boriana

Svarsdatum: 2019-10-25 Frågeställare: Boriana Åberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:211 besvarad av Statsrådet Ardalan Shekarabi (S) (docx, 84 kB)

Yttrande 2019/20:TU1y

Trafikutskottets yttrande 2019/20:TU1y Utgiftsram för utgiftsområde 22 Kommunikationer Till finansutskottet Finansutskottet har gett trafikutskottet tillfälle att yttra sig över budgetpropositionen för 2020 prop. 2019/20:1 Förslag till statens budget för 2020, finansplan och skattefrågor samt de motioner som kan komma

2019-10-24

Yttrande 2019/20:TU1y (pdf, 88 kB)

Yttrande 2019/20:SoU2y

Koordineringsinsatser för sjukskrivna patienter Dokumentet är inte

2019-10-24

Yttrande 2019/20:JuU3y

Justitieutskottets yttrande 2019/20:JuU3y Skydd av Sveriges säkerhet vid radioanvändning Till trafikutskottet Trafikutskottet har beslutat att ge bl.a. justitieutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 2019/20:15 Skydd av Sveriges säkerhet vid radioanvändning och de motioner som väckts med anledning av propositionen

2019-10-24

Yttrande 2019/20:JuU3y (pdf, 112 kB)

Yttrande 2019/20:FöU4y

Försvarsutskottets yttrande 2019/20:FöU4y Skydd av Sveriges säkerhet vid radioanvändning Till trafikutskottet Trafikutskottet har gett försvarsutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 2019/20:15 Skydd av Sveriges säkerhet vid radioanvändning och följdmotionerna i de delar som berör utskottets beredningsområde.

2019-10-24

Yttrande 2019/20:FöU4y (pdf, 130 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:206 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)

S2019/ 04291/FS S2019/04294/FS S2019/04316/FS S2019/04325/FS Socialdepartementet Socialministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:189 av Thomas Morell SD Sjukhus utan livsviktig utrustning, fråga 2019/20:196 av Beatrice Ask M Stabsläge på svenska sjukhus, fråga 2019/20:198 av Beatrice Ask Bristande beredskap

Svarsdatum: 2019-10-24 Frågeställare: Karin Rågsjö (V)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:206 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S) (docx, 84 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:205 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)

S2019/04324/FS Socialdepartementet Socialministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:205 av Helena Lindahl C Regler för marknadsföring av tobak Helena Lindahl har frågat mig hur jag ser på riksdagens tillkännagivande att regeringen ska återkomma till riksdagen med ett reviderat lagförslag om marknadsföring av tobaksvaror

Svarsdatum: 2019-10-24 Frågeställare: Helena Lindahl (C)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:205 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S) (docx, 84 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:200 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)

S2019/04320/FS Socialdepartementet Socialministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:200 av Margareta Cederfelt M Spridningen av mässling Margareta Cederfelt har frågat mig vilka åtgärder jag och regeringen är beredda att vidta för ökad grad av vaccinering av barn mot mässling och andra smittsamma sjukdomar. En

Svarsdatum: 2019-10-24 Frågeställare: Margareta Cederfelt (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:200 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S) (docx, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:198 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)

S2019/ 04291/FS S2019/04294/FS S2019/04316/FS S2019/04325/FS Socialdepartementet Socialministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:189 av Thomas Morell SD Sjukhus utan livsviktig utrustning, fråga 2019/20:196 av Beatrice Ask M Stabsläge på svenska sjukhus, fråga 2019/20:198 av Beatrice Ask Bristande beredskap

Svarsdatum: 2019-10-24 Frågeställare: Beatrice Ask (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:198 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S) (docx, 84 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:197 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)

S2019/04295/FS Socialdepartementet Socialministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:197 av Camilla Waltersson Grönvall M Digitaliserad informationsdelning inom hälso- och sjukvården Camilla Waltersson Grönvall har frågat mig när regeringen avser att lägga fram konkreta lagförslag som underlättar för vården att

Svarsdatum: 2019-10-24 Frågeställare: Camilla Waltersson Grönvall (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:197 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S) (docx, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:196 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)

S2019/ 04291/FS S2019/04294/FS S2019/04316/FS S2019/04325/FS Socialdepartementet Socialministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:189 av Thomas Morell SD Sjukhus utan livsviktig utrustning, fråga 2019/20:196 av Beatrice Ask M Stabsläge på svenska sjukhus, fråga 2019/20:198 av Beatrice Ask Bristande beredskap

Svarsdatum: 2019-10-24 Frågeställare: Beatrice Ask (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:196 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S) (docx, 84 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:189 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)

S2019/ 04291/FS S2019/04294/FS S2019/04316/FS S2019/04325/FS Socialdepartementet Socialministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:189 av Thomas Morell SD Sjukhus utan livsviktig utrustning, fråga 2019/20:196 av Beatrice Ask M Stabsläge på svenska sjukhus, fråga 2019/20:198 av Beatrice Ask Bristande beredskap

Svarsdatum: 2019-10-24 Frågeställare: Thomas Morell (SD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:189 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S) (docx, 84 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:188 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)

S2019/ 04290/FS Socialdepartementet Socialministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:188 av Camilla Waltersson Grönvall M Cancerstrategi Camilla Waltersson Grönvall har frågat mig vad bakgrunden är till att jag menar att den nationella cancerstrategin enbart ska uppdateras genom årliga överenskommelser mellan regeringen

Svarsdatum: 2019-10-24 Frågeställare: Camilla Waltersson Grönvall (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:188 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S) (docx, 84 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:187 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)

S2019/04288/FS Socialdepartementet Socialministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:187 av Lars-Arne Staxäng M Stroke bland unga vuxna Lars-Arne Staxäng har frågat mig vad jag och regeringen avser att göra för att minska strokerisken hos unga vuxna. Till att börja med vill jag gärna framhålla att både insjuknande

Svarsdatum: 2019-10-24 Frågeställare: Lars-Arne Staxäng (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:187 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S) (docx, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:182 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Utrikesdepartementet Statsrådet M Johansson Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:182 av Markus Weichel SD Transparens rörande export av krigsmateriel Markus Wiechel har frågat mig om jag och regeringen avser verka för att öka transparensen rörande export av produkter som kan användas i strid, och hur jag i sådana fall

Svarsdatum: 2019-10-24 Frågeställare: Markus Wiechel (SD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:182 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 87 kB)