Dokument & lagar (2 096 träffar)

Motion 1979/80:2080 av Olof Palme m. fl.

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Mot. 1979/80 2080 Motion 1979/80:2080 av Olof Palme m. fl. med anledning av proposition 1979/80:181 om insatser för att underlätta nya löneavtal I proposition 1979/80:181 redovisar regeringen sin syn på förutsättningarna för årets avtalsrörelse. Det gäller

1980-05-28

Motion 1979/80:2077 av Joakim Ollén

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Mot. 1979/80 2077-2079 Motion 1979/80:2077 av Joakim Ollén med anledning av proposition 1979/80:181 om insatser för att underlätta nya löneavtal I 4 i den föreslagna lagen om avsättning till vinstkonto föreskrivs att vederbörande företag har rätt till

1980-05-23

Motion 1979/80:2079 av Lars Werner m. fl.

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. 4 Motion 1979/80:2079 av Lars Werner m. fl. med anledning av proposition 1979/80:181 om insatser för att underlätta nya löneavtal Före 1970-talet kunde man säga att den statliga inkomstpolitiken i Sverige var relativt passiv och underordnad vad som hände

1980-05-22

Motion 1979/80:2076 av Alf Wennerfors

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. 13 Motion 1979/80:2076 av Alf Wennerfors med anledning av proposition 1979/80:175 om ändring i lagen 1977:975 med tulltaxa, m. m. I proposition 1979/80:175 föreslår regeringen bl. a. genomförande av förhöjt tullskydd för tomater genom en värdetull om 17

1980-05-21

Motion 1979/80:2075 av Daniel Tarschys och Karin Ahrland

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. 12 Motion 1979/80:2075 av Daniel Tarschys och Karin Ahrland med anledning av proposition 1979/80:175 om ändring i lagen 1977:975 med tulltaxa, m. m. En höjning av priserna på tomat och gurka gagnar inte landets konsumenter. Vi föreslår därför att riksdagen

1980-05-21

Motion 1979/80:2074 av Håkan Strömberg och Hans Pettersson i Helsingborg

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. 10 Motion 1979/80:2074 av Håkan Strömberg och Hans Pettersson i Helsingborg med anledning av proposition 1979/80:175 om ändring i lagen 1977:975 med tulltaxa, m. m. I proposition 1979/80:175 föreslås att värdetullarna för tomater och slanggurkor under en

1980-05-21

Motion 1979/80:2073 av Stig Josefson och andre vice talmannen Thorsten Larsson med

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. 5 Motion 1979/80:2073 av Stig Josefson och andre vice talmannen Thorsten Larsson med anledning av proposition 1979/80:175 om ändring i lagen 1977:975 med tulltaxa, m. m. Produktionen av inhemska livsmedel har bl. a. stor betydelse för att vi alla som konsumenter

1980-05-21

Motion 1979/80:2072 av Gösta Andersson och Bertil Danielsson

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. 4 Motion 1979/80:2072 av Gösta Andersson och Bertil Danielsson med anledning av proposition 1979/80:175 om ändring i lagen 1977:975 med tulltaxa, m. m. Under tulltaxenummer 07.03 faller bl.a. saltad vild svamp, exempelvis kantareller. Här föreslås en tull

1980-05-21

Motion 1979/80:2071 av Bertil Zachrisson m. fl.

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Mot. 1979/80 2071-2076 Motion 1979/80:2071 av Bertil Zachrisson m. fl. med anledning av proposition 1979/80:174 om transportstöd till Norrland m. m. Bakgrund På våren 1979 lade folkpartiregeringen fram en proposition om bl. a. riktlinjer för ett fortsatt

1980-05-21

Motion 1979/80:2070 av Lars Werner m. fl.

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. 13 Motion 1979/80:2070 av Lars Werner m. fl. med anledning av proposition 1979/80:174 om transportstöd till Norrland m. m. Vänsterpartiet kommunisterna anser att syftet med transportstödet måste vara att bidraga till en positiv utveckling av näringslivet

1980-05-21

Motion 1979/80:2069 av Bertil Måbrink

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. 12 Motion 1979/80:2069 av Bertil Måbrink med anledning av proposition 1979/80:174 om transportstöd till Norrland m. m. I förslaget om transportstöd finns enligt min mening vissa brister. I propositionen sägs att den regionalpolitiska indelningen av landet

1980-05-21

Motion 1979/80:2068 av Rune Johansson m. fl.

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. 11 Motion 1979/80:2068 av Rune Johansson m. fl. med anledning av proposition 1979/80:174 om transportstöd till Norrland m. m. En av utgångspunkterna för transportstödet är att skapa en bättre jämvikt i näringsgeografiskt hänseende mellan landets olika delar.

1980-05-21

Motion 1979/80:2078 av Daniel Tarschys

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. 3 Motion 1979/80:2078 av Daniel Tarschys med anledning av proposition 1979/80:181 om insatser för att underlätta nya löneavtal I propositionen 1979/80:181 föreslås bl. a. att regeringen bör tillskjuta budgetmedel så att de prishöjningar som föranleds av

1980-05-20

Motion 1979/80:2067 av Olle Westberg i Hofors m. fl.

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. 9 Motion 1979/80:2067 av Olle Westberg i Hofors m. fl. med anledning av proposition 1979/80:174 om transportstöd till Norrland m. m. I förslaget om transportstöd anför föredragande statsrådet bl. a. att den regionalpolitiska indelningen av landet i stödområden

1980-05-20

Motion 1979/80:2066 av Lars Werner m. fl.

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion 1979/80:2066 av Lars Werner m. fl. med anledning av proposition 1979/80:150 med förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1980/81, m. m. kompletteringsproposition De borgerliga regeringarnas ekonomiska politik har kännetecknats av

1980-05-14

Motion 1979/80:2065 av förste vice talmannen Ingegerd Troedsson m. fl.

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. 4 Motion 1979/80:2065 av förste vice talmannen Ingegerd Troedsson m. fl. med anledning av proposition 1979/80:150 med förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1980/81, m. m. kompletteringsproposition I kompletteringspropositionen prop.

1980-05-14

Motion 1979/80:2064 av förste vice talmannen Ingegerd Troedsson m. fl.

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion Mot. 1979/80 2064-2065 1979/80:2064 av förste vice talmannen Ingegerd Troedsson m. fl. med anledning av proposition 1979/80:150 med förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1980/81, m. m. kompletteringsproposition I det reviderade

1980-05-14

Motion 1979/80:2063 av Olof Palme m. fl.

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion Mot. 1979/80 2063 1979/80:2063 av Olof Palme m. fl. med anledning av proposition 1979/80:150 med förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1980/81, m. m. kompletteringsproposition Den internationella utvecklingen Den internationella

1980-05-14

Motion 1979/80:2062 av Sune Johansson m. fl.

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. 6 Motion 1979/80:2062 av Sune Johansson m. fl. med anledning av proposition 1979/80:150 med förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1980/81, m. m. kompletteringsproposition I anslutning till årets reviderade finansplan föreslår arbetsmarknadsministern

1980-05-14

Motion 1979/80:2061 av Claes Elmstedt m. fl.

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. 5 Motion 1979/80:2061 av Claes Elmstedt m. fl. med anledning av proposition 1979/80:150 med förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1980/81, m. m. kompletteringsproposition En grundläggande princip för regionalpolitiken, enligt centerpartiets

1980-05-14