Dokument & lagar (3 träffar)

Yttrande 1979/80:UU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Utrikesutskottets yttrande 1979/80:2 y om höjning av Sveriges kapitalinsats i Världsbanken Till finansutskottet Finansutskottet har den 29 april 1980 beslutat hemställa att utrikesutskottet avger yttrande över proposition 1979/80:139 om höjning av Sveriges

1979-12-31

Yttrande 1979/80:UU2 (pdf, 185 kB)

Yttrande 1979/80:UU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Utrikesutskottets yttrande 1979/80:1 y med anledning av proposition om riktlinjer för den statliga exportfrämjande organisationen Till näringsutskottet Näringsutskottet har den 13 november 1979 beslutat bereda utrikesutskottet tillfälle avge yttrande över

1979-12-31

Yttrande 1979/80:UU1 (pdf, 167 kB)

Yttrande 1974:UU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Utrikesutskottets yttrande nr 1 år 1974  UU 1974:1 y Nrly Utrikesutskottets yttrande över motioner angående det statliga utvecklingsbiståndet, väckta i anledning av propositionen 1974:100 angående komplettering av riksstatsförslaget för budgetåret 1974/75,

1974-12-31

Yttrande 1974:UU1 (pdf, 210 kB)