Dokument & lagar (4 träffar)

Yttrande 1979/80:UU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Utrikesutskottets yttrande 1979/80:2 y om höjning av Sveriges kapitalinsats i Världsbanken Till finansutskottet Finansutskottet har den 29 april 1980 beslutat hemställa att utrikesutskottet avger yttrande över proposition 1979/80:139 om höjning av Sveriges

1979-12-31

Yttrande 1979/80:UU2 (pdf, 185 kB)

Yttrande 1979/80:UU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Utrikesutskottets yttrande 1979/80:1 y med anledning av proposition om riktlinjer för den statliga exportfrämjande organisationen Till näringsutskottet Näringsutskottet har den 13 november 1979 beslutat bereda utrikesutskottet tillfälle avge yttrande över

1979-12-31

Yttrande 1979/80:UU1 (pdf, 167 kB)

Yttrande 1975:UU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. utrikesutskottets yttrande nr 2 UU 1975:2 y Nr2y Utrikesutskottets yttrande över propositionen 1975:42 om Sveriges anslutning till avtal om ett internationellt energiprogram m. m. jämte motioner Till näringsutskottet Näringsutskottet har den 10 april

1975-12-31

Yttrande 1975:UU2 (pdf, 219 kB)

Yttrande 1975:UU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. utrikesutskottets yttrande nr 1  UU 1975:1 y Nr ly Utrikesutskottets yttrande över propositionen 1975:1, bilaga 10, punkten 1:2 och motionen 1975:1301 angående det svenska bidraget till UNESCO Till kulturutskottet Genom beslut den 19 februari 1975 har

1975-12-31

Yttrande 1975:UU1 (pdf, 116 kB)