Dokument & lagar (7 träffar)

Yttrande 1979/80:UU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Utrikesutskottets yttrande 1979/80:2 y om höjning av Sveriges kapitalinsats i Världsbanken Till finansutskottet Finansutskottet har den 29 april 1980 beslutat hemställa att utrikesutskottet avger yttrande över proposition 1979/80:139 om höjning av Sveriges

1979-12-31

Yttrande 1979/80:UU2 (pdf, 185 kB)

Yttrande 1979/80:UU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Utrikesutskottets yttrande 1979/80:1 y med anledning av proposition om riktlinjer för den statliga exportfrämjande organisationen Till näringsutskottet Näringsutskottet har den 13 november 1979 beslutat bereda utrikesutskottet tillfälle avge yttrande över

1979-12-31

Yttrande 1979/80:UU1 (pdf, 167 kB)

Yttrande 1977/78:UU3

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Utrikesutskottets yttrande 1977/78:3 y om svenskt medlemskap i Interamerikanska utvecklingsbanken IDB m.m. Till näringsutskottet Näringsutskottet har den II april 1978 beslutat bereda utrikesutskottet tillfälle att avge yttrande över propositionen 1977/78:100,

1977-12-31

Yttrande 1977/78:UU3 (pdf, 124 kB)

Yttrande 1977/78:UU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Utrikesutskottets yttrande 1977/78:2 y med anledning av motion om ökade medel till svenska Europarådsdelegationens sekretariat Till konstitutionsutskottet Genom beslut den 7 februari 1978 har konstitutionsutskottet hemställt om utrikesutskottets yttrande

1977-12-31

Yttrande 1977/78:UU2 (pdf, 120 kB)

Yttrande 1977/78:UU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Utrikesutskottets yttrande 1977/78:1 y med anledning av motion om vidgning av den kommunala kompetensen enligt kommunallagen och landstingslagen Till konstitutionsutskottet Genom beslut den 7 februari 1977 har konstitutionsutskottet hemställt om utrikesutskottets

1977-12-31

Yttrande 1977/78:UU1 (pdf, 165 kB)

Yttrande 1975:UU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. utrikesutskottets yttrande nr 2 UU 1975:2 y Nr2y Utrikesutskottets yttrande över propositionen 1975:42 om Sveriges anslutning till avtal om ett internationellt energiprogram m. m. jämte motioner Till näringsutskottet Näringsutskottet har den 10 april

1975-12-31

Yttrande 1975:UU2 (pdf, 219 kB)

Yttrande 1975:UU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. utrikesutskottets yttrande nr 1  UU 1975:1 y Nr ly Utrikesutskottets yttrande över propositionen 1975:1, bilaga 10, punkten 1:2 och motionen 1975:1301 angående det svenska bidraget till UNESCO Till kulturutskottet Genom beslut den 19 februari 1975 har

1975-12-31

Yttrande 1975:UU1 (pdf, 116 kB)