Dokument & lagar (132 träffar)

Motion 2006/07:U9 av Bodil Ceballos m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2006/07:U9 av Bodil Ceballos m.fl. mp Strategisk exportkontroll 2006 krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att inte tillåta export av krigsmateriel från Sverige till


Utskottsberedning: 2006/07:UU12
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): 10 avslag

Motion 2006/07:U9 av Bodil Ceballos m.fl. (mp) (doc, 60 kB)

Motion 2006/07:U8 av Urban Ahlin m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2006/07:U8 av Urban Ahlin m.fl. s Strategisk exportkontroll 2006 krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av en ny lagstiftning för export och import av krigsmateriel.


Utskottsberedning: 2006/07:UU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:U8 av Urban Ahlin m.fl. (s) (doc, 43 kB)

Motion 2006/07:U6 av Peter Rådberg m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2006/07:U6 av Peter Rådberg m.fl. mp Fortsatt svenskt deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att avslå regeringens begäran att utöka svensk väpnad styrka om högst


Utskottsberedning: 2006/07:UFöU3
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2006/07:U6 av Peter Rådberg m.fl. (mp) (doc, 48 kB)

Motion 2006/07:U5 av Urban Ahlin m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2006/07:U5 av Urban Ahlin m.fl. s Fortsatt svenskt deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att utöka mandatet för det svenska bidraget till ISAF-styrkan upp till maximalt


Utskottsberedning: 2006/07:UFöU3
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 3 avslag, 2 bifall,

Motion 2006/07:U5 av Urban Ahlin m.fl. (s) (doc, 61 kB)

Motion 2006/07:U4 av Hans Linde m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2006/07:U4 av Hans Linde m.fl. v Fortsatt svenskt deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att händelserna i Boka måste utredas noggrant. Riksdagen beslutar att avslå


Utskottsberedning: 2006/07:UFöU3
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2006/07:U4 av Hans Linde m.fl. (v) (doc, 66 kB)

Motion 2006/07:U7 av Hans Linde m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2006/07:U7 av Hans Linde m.fl. v Strategisk exportkontroll 2006 krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att Sverige bör upphöra med krigsmaterielexport till de krigförande


Utskottsberedning: 2006/07:UU12
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): 10 avslag

Motion 2006/07:U7 av Hans Linde m.fl. (v) (doc, 75 kB)

Motion 2006/07:U3 av Ulf Holm m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2006/07:U3 av Ulf Holm m.fl. mp Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 2006 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att EU ska ägna sig åt färre och genuint gränsöverskridande frågor. Riksdagen tillkännager för


Utskottsberedning: 2006/07:UU10
Riksdagsbeslut (14 yrkanden): 14 avslag

Motion 2006/07:U3 av Ulf Holm m.fl. (mp) (doc, 70 kB)

Motion 2006/07:U2 av Urban Ahlin m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2006/07:U2 av Urban Ahlin m.fl. s Den svenska Kosovostyrkans deltagande i den EU-ledda insatsen i Bosnien och Hercegovina Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en tidsbegränsning av mandatet för den svenska Kosovostyrkan. Riksdagen


Utskottsberedning: 2006/07:UU7
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , 2 bifall,

Motion 2006/07:U2 av Urban Ahlin m.fl. (s) (doc, 40 kB)

Yttrande 2006/07:UU1y

Utrikesutskottets yttrande 2006/07:UU1y Utrikesförvaltningen Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har vid sammanträde den 19 oktober 2006 beslutat att bereda utrikesutskottet tillfälle att yttra sig över budgetpropositionen 2006/07:1 Utgiftsområde 1 Rikets styrelse jämte eventuella motioner. Utrikesutskottet

2006-11-16

Yttrande 2006/07:UU1y (pdf, 31 kB)

Motion 2006/07:U305 av Cecilia Wikström i Uppsala m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 2006/07:U305 av Cecilia Wikström i Uppsala m.fl. fp Folkmordet på armenier, assyrier/syrianer/kaldéer och pontiska greker Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att förmå Turkiet att öppna de historiska arkiven, så att sanningen


Utskottsberedning: 2007/08:UU9
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2006/07:U305 av Cecilia Wikström i Uppsala m.fl. (fp) (doc, 42 kB)

Motion 2006/07:U304 av Sven Bergström m.fl. (c, m, fp, kd, v, mp)

Motion till riksdagen 2006/07:U304 av Sven Bergström m.fl. c, m, fp, kd, v, mp Tibet, Kina och mänskliga rättigheter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om frihet och demokrati i Tibet. Motivering Sedan Kinas ockupation av Tibet 1949 har över 150 000


Utskottsberedning: 2007/08:UU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:U304 av Sven Bergström m.fl. (c, m, fp, kd, v, mp) (doc, 45 kB)

Motion 2006/07:U302 av Désirée Pethrus Engström m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 2006/07:U302 av Désirée Pethrus Engström m.fl. kd Humanitärt bistånd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om prioritering inom det humanitära biståndet. Motivering Idag nekas 115 miljoner barn i världen rätten till utbildning. Av


Utskottsberedning: 2006/07:UU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:U302 av Désirée Pethrus Engström m.fl. (kd) (doc, 43 kB)

Motion 2006/07:U301 av Luciano Astudillo (s)

Motion till riksdagen 2006/07:U301 av Luciano Astudillo s EU:s roll i Colombia Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att regeringen inom EU-kretsen bör verka för en heltäckande och konsekvent fredsstrategi som syftar till en förhandlad politisk lösning


Utskottsberedning: 2007/08:UU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:U301 av Luciano Astudillo (s) (doc, 44 kB)

Motion 2006/07:U290 av Karla López (mp)

Motion till riksdagen 2006/07:U290 av Karla López mp Långsiktig fred Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att för all personal inom försvaret genomföra kompetenssatsning för långsiktig fred, internationell samverkan och internationellt bistånd


Utskottsberedning: 2007/08:UFöU4 2008/09:UU11
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2006/07:U290 av Karla López (mp) (doc, 41 kB)

Motion 2006/07:U281 av Rosita Runegrund och Désirée Pethrus Engström (kd)

Motion till riksdagen 2006/07:U281 av Rosita Runegrund och Désirée Pethrus Engström kd Hiv/aids i ett globalt perspektiv Sammanfattning Hiv/aids är en accelererande katastrof. Var femte sekund smittas någon i världen av hiv. Hiv/aids ödelägger hela ekonomier och samhällen. Kristdemokraterna menar att anslagen till hiv/aids-bekämpning


Utskottsberedning: 2006/07:UU8 2008/09:UU11
Riksdagsbeslut (14 yrkanden): 14 avslag

Motion 2006/07:U281 av Rosita Runegrund och Désirée Pethrus Engström (kd) (doc, 74 kB)

Motion 2006/07:U280 av Rosita Runegrund (kd)

Motion till riksdagen 2006/07:U280 av Rosita Runegrund kd Fattiga länders möjlighet att påverka handelsavtal Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att Sverige ska verka för reformer inom EU och Världshandelsorganisationen, WTO, för att öka möjligheterna


Utskottsberedning: 2006/07:UU8
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2006/07:U280 av Rosita Runegrund (kd) (doc, 40 kB)

Motion 2006/07:U279 av Rosita Runegrund (kd)

Motion till riksdagen 2006/07:U279 av Rosita Runegrund kd Mikrokrediter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om volymen av mikrokrediter inom utvecklingssamarbetet. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om valutasäkring


Utskottsberedning: 2006/07:UU2
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2006/07:U279 av Rosita Runegrund (kd) (doc, 43 kB)

Motion 2006/07:U274 av Anita Brodén och Rosita Runegrund (fp, kd)

Motion till riksdagen 2006/07:U274 av Anita Brodén och Rosita Runegrund fp, kd Norsk-svenskt konfliktlösningscentrum Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om ett framtida norsk-svenskt konfliktlösningscentrum. Motivering Både Sverige och Norge har ett


Utskottsberedning: 2008/09:UU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:U274 av Anita Brodén och Rosita Runegrund (fp, kd) (doc, 37 kB)

Motion 2006/07:U266 av Jan-Evert Rådhström (m)

Motion till riksdagen 2006/07:U266 av Jan-Evert Rådhström m Nordiska rådet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om hur det nordiska samarbetet bör reformeras. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om Nordiska rådet.


Utskottsberedning: 2006/07:UU3
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2006/07:U266 av Jan-Evert Rådhström (m) (doc, 44 kB)

Motion 2006/07:So463 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2006/07:So463 av Maria Wetterstrand m.fl. mp HBT-frågor Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut 2 2 Inledning 5 3 Äktenskap 6 4 Attityder och bemötanden 6 4.1 Vården 7 4.2 Smittskyddslagen 8 4.3 Skolan 8 4.4 Andra offentliga instanser 9 5 Diskriminering och hatbrott 10 6 Våld


Utskottsberedning: 2006/07:AU11 2006/07:AU5 2006/07:CU16 2006/07:CU7 2006/07:CU8 2006/07:JuU1 2006/07:JuU9 2006/07:KrU5 2006/07:SfU8 2006/07:SoU1 2006/07:SoU10 2006/07:SoU6 2006/07:SoU7 2006/07:SoU8 2006/07:UbU4 2006/07:UbU8 2007/08:KU17 2007/08:SoU14 2007/08:UU2 2007/08:UU9
Riksdagsbeslut (36 yrkanden): 36 avslag

Motion 2006/07:So463 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp) (doc, 128 kB)